Kundcase Medicarrier_färdigt

Rg19 | Kundcase
MediCarrier
Varuförsörjning när den är som bäst!
MediCarriers uppdrag är att på affärsmässiga grunder avropa, lagerhålla, förpacka, sampacka samt distribuera sjukvårds- och förbrukningsartiklar. MediCarrier fokuserar på att effektivisera, öka leveranssäkerhet och tillgänglighet samt att
sänka kostnader. Detta i syfte att vara det mest professionella logistikföretaget i
Stockholms län. Dessutom utför de sitt uppdrag på ett miljösmart sätt.
Miljösmarta transporter
Modernt IT-stöd är A och O
MediCarrier är landstingets logistik
och transportbolag. På ett effektivt
och miljövänligt sätt distibuerar de
sjukvårds- och förbrukningsartiklar
till verksamheter inom Stockholms
läns landsting (SLL) och till övriga
vårdinrättningar. De transporterar
även internpost, blod, plasma, organ,
cytostatika, urnor och kuvöser m.m.
MediCarrier har under många år
använt order- och lagersystem från
Aptean (f.d. Industri-Matematik).
IT-driften av dessa system låg tidigare
hos Tieto. Problem fanns dock i samarbetet mellan dessa leverantörer och
ibland så skyllde de olika uppkomna
fel på varandra, vilket drabbade
MediCarrier och deras kunder.
Istället för att alla sjukhus, husläkare,
vårdcentaler och folktandvårder ska
få många små leveranser från olika
leverantörer erjuder de snabba,
säkra och samordnade leveranser
av upphandlade varor som plockas
på samma ställe. ”Resultatet av detta
arbete blir att vi bidrar till en bättre
miljö och så sparar vi pengar till skattebetalarna”, säger Andreas Adolfson,
Transport och IT-chef på Medicarrier
I början på 2000-talet hade de bestämt sig för att byta ordersystem till
systemet Clockwork som många sjukhus använde. Men efter en del turer
så valde de att fortsätta med systemet
IMI-order och dessutom köpa in IMIWarehouse från Aptean.
I samband med detta sades avtalet
upp med Tieto och de valde då även
att flytta sin IT drift till outsourcingföretaget Rg19.
Varför valdes Rg19?
»Samarbetet med Rg19 som är vår
IT outsourcingpartner fungerar
utmärkt och de levererar en stabil
och kostnadseffektiv IT-drift»
Andreas Adolfson
Transport och IT-chef
MediCarrier är ett modernt logistik- och transportföretag. Fler än
100 personer från 25 nationaliteter
arbetar på huvudkontoret i Spånga.
•Grundades 1997
•Ägs av Stockholms läns landsting (SLL)
•100 anställda
•Drygt 5000 kunder
•Ca 8000 artiklar varv 3300 i lager
•6500 orderrader per dag
•36 egna transportfordon
•Miljöcertifierade, ISO 14001
•SW leverantören och tidigare ITdriftspartnern inte helt synkroniserade
(skyllde fel på varandra)
•Ibland problem med långvariga driftavbrott vilket drabbade
MediCarriers kunder
För att kunna bedriva en kostnadseffektiv logistik- och transport
verksamhet är en väl fungerande
IT-miljö ett måste. MediCarrier har
valt att outsourca IT-driften av deras
order- och lagersystem samt sitt nya
transportsystem till Rg19, för att kunna
öka leveranssäkerhet och tillgänglighet samt att sänka kostnader.
•IT-driften av kritiska produktionssystem är outsourcad till Rg19
•Dubbla fasta linor mellan Rg19:s datacenter vid Globen och Medicarriers
kontor i Spånga
•Deras backuper förvaras på två olika
fysiska platser
En viktig orsak till valet av Rg19 är att
deras personal är väl förtrogna med
att drifta och förvalta de affärskritiska
system som MediCarrier använder.
Även deras nya datahall vid Globen
och satsning på modern teknik spelade en viktig roll.
•Kostnadseffektiv och säker IT-drift,
inga driftavbrott
•Hög redundans & lastbalansering
•Utmärkt support
•En väl fungerande drifts- och affärsmässig relation finns idag med Rg19
Andreas Adolfson, Transport och IT-chef
Förlängt avtal med Rg19
Innan årsskiftet valde MediCarrier att
förlänga sitt driftsavtal med Rg19 och
dessutom ska deras nyinförskaffade
transportsystem K2 från leverantören
Fleet101 driftas av Rg19.
(Net Promotor Score), svarar de:
“Vårt samarbete med Rg19 fungerar
utmärkt, deras personal är kompetenta
har stor förståelse för vår verksamhet,”
säger Bo Martinsson, Driftschef hos
MediCarrier.
”Vi kan definitivt rekommendera
Rg19 och på en skala 0-10 ger jag
dom 8,5, säger Andreas Adolfson
och Bo Martinsson ger dom en
9:a.”
Utmaningar för MediCarrier
Sammanfattning
“En av våra viktigaste utmaningar är
att vi ska bygga det grönaste transportnätet i Stockholmsregionen. Detta
ska vi göra med att konsolidera transporterna så mycket det går för att ha
en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Dessutom ska vi optimera transporterna för att hålla nere kostnaderna
så mycket det går”, säger Andreas
Adolfsson
MediCarrier har idag sina affärskritiska IT-system driftade hos Rg19.
Nedan är några av de resultat som
detta samarbete har resulterat i:
“Ju fler stopp vi kan få in på en transportslinga, desto lägre kostnader vilket
gynnar skattebetalarna”, fortsätter
Andreas.
•Hög redundans & lastbalansering
•Stabil drift
•Utökat supportfönster
•Bra kommunikation
•Kostnadseffektiv IT-drift
” Vi har idag och har alltid haft en
mycket bra relation med MediCarrier och vi är glada att kunna vara
behjälpliga med ett modernt ITstöd för deras viktiga verksamhet”
Ulf Sandström
Vice VD, Rg19