BauderPIR W - Tak och Tillbehör Maki AB

BauderPIR W
Den senaste generationen väggisolering
BauderPIR W
Minimal tjocklek - maximal isolering - optimal komfort
BauderPIR vägg är särskilt utformat för att
möta efterfrågan på isolering med maximal
isoleringseffekt kombinerat med minimal
tjocklek. Resultat: du sparar energi och får
en säker hållbarhet under materialets hela
livslängd.
BauderPIR vägg är platta rektangulära
isoleringsskivor av polyisocyanurat (PIR)
hårdskum med en hög PIR-faktor
(> 250). Skivorna är täckta med lufttät
komplex aluminiumfolie i flera lager. Den
sida av skivan som är vänd utåt är
dessutom laminerad med en
reflekterande aluminiumfolie. Den sida
av skivan som är vänd mot innerväggen
är dessutom laminerad med en
aluminiumfolie som är beständig mot
alkalier. Dessutom finns BauderPIR vägg
även tillgänglig med en renodlad
aluminiumlaminering. Båda alternativ
har även en utmärkt
konstruktionsstabilitet. Skumkärnan har
en jämn sluten cellstruktur med ett
extremt hög isoleringsvärde. BaudePIR
vägg är tillverkat med ett miljövänligt
blåsmedel. Skivornas kanter består av
specialutvecklad enkel- eller dubbel spår/
fals för anslutningar. Dessa sörjer för god
hållfasthet och förhindrar värmeförluster
och drag.
Utmärkt isolering:
BauderPIR vägg isolerar utmärkt på grund av
den har en extremt lågt värmeledningsförmåga
på 23 W/mK. Tunnare isolering ger dig större
boyta. Dessutom får du en lägre emissivitet
genom den reflekterande lamineringen (e = 0,1)
vilket ytterligare förbättrar isoleringen.
BauderPIR vägg uppnår ett U-värde på 0,28 W/
mK vid endast 82 mm tjocklek. BauderPIR är
CE-märkt och produktcertifierad av KOMO.
Användningsområde:
BauderPIR vägg är ett utmärkt val när du har
lite plats till isolering. BauderPIR ger dig
bästa möjliga isolering vid minsta möjliga
tjocklek. Enligt dagens krav på energiklasser
(vid energideklarationer) rekommenderas du
att tilläggsisolera ytterväggar och tak. Med
BauderPIR uppfyller du dagens höga krav på
isolering utan dyra investeringar eller andra
krävande åtgärder.
Brandtester påvisar lika goda resultat som för
isolering som definieras som icke brännbar. (t.
ex. Foamglass T4)
Lagring:
BauderPIR vägg er är inplastad i PE-folie
och klar för leverans till byggplatsen.
Förpackningen ska förvaras torrt och på
ett sätt som förhindrar skador på skivorna.
Montering:
-- Skivorna monteras med den längsta sidan
horisontellt.
-- Skjut ihop skivorna horisontellt och vertikalt innan du fixerar dem mot innerväggen. Efter att du monterat den första
raden monterar du de följande skivorna
horisontellt i förband med den första
raden.
-- Det ska inte finnas någon kontakt mellan
isoleringen och den yttre väggen. Vi
rekommenderar ett lägsta avstånd på 15 mm
genomgående hålrumsbredd mellan
isoleringen och den yttre väggen.
-- Du bör säkra varje skiva med minst fyra
fästpunkter per kvadratmeter. Du kan
behöva ytterligare fästpunkter för att
säkerställa konstruktionens krav.
Brandegenskaper:
B2 S1 D0 (normalt brännbar, lite
rökutveckling och inga brinnande
droppar). PIR bidrar inte till spridning av
bränder. BauderPIR förkolnas i
brandområdet och skapar en barriär som
under en längre tid hindrar branden från
att tränga ner i underliggande
konstruktioner. Detta bidrar till att öka
tiden för evakuering och
brandbekämpning.
Isoleringsvärde
Lambda: 0,022 W/m.K
Emissivitet koefficient: ε = 0,1
U-värde BauderPIR W*
Tjocklek
(mm)
50
90
120
140
160
Tak och Tillbehör Maki AB
Edvin Widéns Väg 13
288 31 Vinslöv
Telefon +46 (0) 44 811 40
Mobil +46 (73) 252 20 03
[email protected]
www.takochtillbehor.se
Andra tjocklekar på förfrågan
U-värde
0.440
0.244
0.183
0.157
0.138
* Utgångspunkt - mellan mursten, tjocklek
100 mm, l = 1,00 aritmetik W / mK BauderPIR vägg, tjocklek 50 mm, fäst med
fyra rostfria väggfästen per m², Ø 4,0 mm =
15 000 W / mK - luft vägg, oventilerat, vägg
bredd = 20 mm, Rm = 0,57 m2K/W - yttre
mursten tjocklek 100 mm l = teller 1,00 W/
mK - Rsi = 0,13 m2K / W, RSE = 0,04 m2K/W
- korrigering: a = 0,05
All information i denna broschyr bygger på senaste
beprövade teknik. Vi förbehåller oss rätten till ändringar
utan föregående meddelande.