APD plan uppdaterad 2015-06-12

av i samband med ledningsarbeten av Tekniska Verken
Lkpg Kmn/Tekniska V. utbyggn.
av ledningar och
magasin aug-nov 2015
40
m
ete
r
rivs
byggtrafik (Skanska)
NCC etapp 2
Punkthus
"Vimans utblick"
Sept 2015-Mars 2017
GC 3
Punkthus
t.o.m AG. Maj 2015
r
.
a
-Sep 201
V ning
5
a
k led
s
i
/
kn ata
e
T
n/ av g
m
d
g K gna
p
Lk tbyg
u
NCC etapp 1
15 radhus "Vimans terrass"
September 2015-Okt 2016
Enkelriktad
sa
me
ter
Garage
Byggnation?
mt
NCC etapp 3
3 st Stadsvillor
isk
kn
Te
Gata 1b
lusthus mm
Maj 2015-nov 2015
.F
Lkpg
aV
Mars 2016-Juli 2017
Gata 1a
30
Bef trappa
byts ut
Byggtid
Sommaren 2015Vintern 2016/2017
MARKÄGARE
Linköpings kommun
Gator - grå samt röd markerade gator (ej p-ytan Liljan
som tillhör Stångåstaden)
Parkmark - grön markerad yta
Kommande byggprojekt vårdboende vid
Vårdkasvägen, utmärkt med Linköpings
kommuns logga.
NCC
Kommande byggprojekt, utmärkt med NCC
logga
Stångåstaden
Kommande byggnation utmärkt med Stångåstadens
logga.
Garage vid Bockhornsvägen utmärkt med
Stångåstadens logga.
Parkering vid Vårdkasvägen utmärkt med
Stångåstadens logga.
V
Kmn
Enkelriktad
bygg
V. ut
2017
Vintern 2017
Park/lek
2017/2018
nad
parkeringar
GC 1
niska
15
20
/Tek
ug
r/le
/gato
. gc
ggn
tby
15
Lkpg Kmn u
p 20
aj-se
t.o.m AG/ m
j-a
ma
GC 4
av
placering av
dnin
gar
Kommunen och
NCC
2015-2017
lekplats
gar
t
v ga
da
ggna
niska
Gata 2b
Lkpg
ek
mn/T
nin
a/led
by
V. ut
nov
maj-
2015
Gata 2a
Byggnation 20182019
GC 2
K
"Tallbacken"
Sommaren 2016
Parkering
kommun
www.eqcgroup.se
UTBYGGNAD AV GATOR
OCH LEDNINGAR MM