Medlemsbrev: klicka här för länk.

Nr 1, April 2015
Sommarservering
Välkomna till ännu ett spännande
år i Järnskogs Hembygdsförening!
Årsmötet är avklarat, Ulf Åhs strävar
vidare som ordförande, Kermith Myrvold
är vice ordförande och ansvarig för
Museikommittén, Thorbjörn Johansson är
sekreterare, Christina Öster är kassör,
Anders Överby är ansvarig för
Programkommittén och webbmaster,
Gunnar Bryngelsson och Carl-Olov Sjöstedt
är ledamöter.
Vi hoppas som alltid hålla cafeterian
öppen under sommaren. Om du kan
komma och hjälpa till där någon dag,
kontakta då Carl-Olov Sjöstedt för att höra
vilka dagar som är aktuella, tfn 0571-102
44. I sommar serveras våfflor och
klengåsar samt söndagar nävgröt med
fläsk. Öppet mellan 22 juni – 16 aug och
extra länge på onsdagskvällar förstås!
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften för 2015 är fortsatt 100
kr per person, och sätts med fördel in på
föreningens bankgirokonto 5786-9737
med angivande av namn och adress.
Vänligen observera att vi har avslutat vårt
Plusgirokonto, så sätt inte in avgiften där.
Om du i fortsättningen kan tänka dig att få
vårt Nyhetsbrev via e-post, så får du gärna
anmäla detta till [email protected]
Filmkväll för medlemmar i maj
En hembygdsfilm från 1954 är under
framtagning – den får just nu speaker-röst
av Nils-Harry Andersson och redigeras av
Dick Henriksson. Styrelsen har beslutat
bjuda in medlemmarna till en biopremiär
för att se filmen i vår egen biosalong.
Eftersom det är begränsat antal platser så
är det först till kvarn som gäller. Ring
Kermith för bokning, tfn 0571-150 18.
Filmen kommer sedan att finnas till
försäljning i cafeterian under sommaren.
Utgiven av:
Järnskogs Hembygdsförening
Samarbete med Köla Fotoklubb
Under tiden 5 – 26 juli kommer Köla
Fotoklubb att visa upp foton från ett
svunnet Järnskog i den nyare delen av
museet. Den 12 juli kommer vi även att
arrangera en Hemvändardag, så det blir en
perfekt anledning till att uppleva gamla
minnen i fotoformat. Se mer om
sommarens program på baksidan.
www.jarnskog.com
Programmet 2015:
30.4 kl 20. Valborgsmässofirande.
Start i Järnskogs kyrka, servering
församlingshem, körsång, brasa.
Vårtalare: Kommunalrådet Hans
Nilsson, Eda. Fyrverkeri. Lotterivinster
redovisas. (Arr tillsammans med
Missförs, Sv Kyrkan).
2.5 kl 08 Arbetsdag Hembygdsgården.
14.5 kl 07. Gökotta. Samling
Hembygdsgården kl 07 för avfärd till
Fjuserudsätra. Medtag kaffekorg och
sittunderlag. Korv serveras.
30.5 Auktion Hembygdsgården
6.6 kl 19 30. Nationaldagsfirande.
Avmarsch från Hajomkorset. Kils
paradmusikkår med drillflickor. Tal:
Präst Lennart Nilsson, vid
Hembygdsgården. Servering.
22.7 kl 19 30 Eda-Eidskogs
dragspelsklubb
29.7 kl 19 30 ”Bonde söker fru” NilsOlof från N:a Lian sång och orkestern
Plöj-ingaz.
5.8 kl 19 30. Owe Walter med countrygruppen ”Five Bucks”
12.8 kl 19 30 “Det var en gång en
saga”. Ett dramatiserat kåseri om
Selma Lagerlöfs liv och verk med
skådespelaren Agneta Welander,
Katrineholm, i tidstypisk klädsel. I
samarbete med Eda teaterförening.
16.8 kl 11. Veteranfordon. Bilar,
motorcyklar, traktorer.
6.12 Julmarknad preliminärt.
Onsdagslotteri:
19.6 kl 14 Midsommarfirande på
Hembygdsgården med lekledare.
Musik Ingvar och Bertil. Lotteri.
Häst och vagn.
20.6 Kyrkkaffe efter gudstjänsten på
Stommekyrkogården kl 13.
Den som köper biljett till
underhållningen på onsdagskvällarna
sommaren 2015 kan få ett speciellt
kort stämplat som bevis på besöket.
De tre som sista kvällen har flest
stämplar på sitt kort får gratis fika den
kvällen
24.6 kl 19 30. Odd Singers. Kör från
Uddevalla. Åter på begäran. Blandat
program.
Underhållning och speciella dagar:
Anders Överby
1.7 kl 19 30 Ukulele-gruppen
Maskrosorna från Eda kommun.
Tfn: 0571-106 12, 070-602 39 29
E-post: [email protected]
8.7 kl 19 30 Julia Tsubina o Anna
Danielsson, Årjäng. Dragspel. Svensk
och rysk musik.
12.7 Hemvändardag
15.7.kl 19 30 Musik- o sånggruppen
DIS från Västvärmland och Norge.
Svängiga låtar. Fyra musiker och en
solist.