Kyrk-Nytt kan du även klicka fram som PDF här.

KYRK-NYTT
Nr 2
2015
Jämjö kyrka
Kristianopels
kyrka
Ramdala kyrka
Sturkö kyrka
Tjurkö kyrka
Torhamns kyrka
Sommarkyrkan Kristianopel
29 juni - 2 augusti
Sommarkyrkans program finns som bilaga i Kyrk-Nytt.
Se även vår hemsida www.jamjopastorat.se
HERDENS HÄLSNING
KYRK-NYTT
kommer ut 4 gånger/år nästa utgåva fredagen den 18 september.
Ansvarig utgivare
Patrik Magnusson
Redaktör
Eine Andersson.
Foto
Eine Andersson,
Ulrika Emricsson
Tryckeri KP-Tryck Karlskrona.
Redaktionen telefon
0455-31 34 41 0455-31 34 50
Välkommen med tips och idéer
till redaktionen.
Redaktionen e-post
[email protected]
[email protected]
Innehåll
Herdens sommarhälsning
Kyrkan på Byn och Byn i kyrkan
Vad händer i pastoratet
Här når du oss
Hemsida
www.jamjopastorat.se
Tips och ideer till hemsidan
[email protected]
Livets melodikryss
Världens bästa radioprogram… Melodikrysset!
Gamla minnesvärda klassiker och nya hits radas upp.
Ända sedan jag var liten har vi följt det varje helg.
Pianosignaturen har närapå varit lika viktig på lördagmorgonen som klockringningen på söndagen.
Programmet tuffar på, säsong för säsong, melodi för melodi, precis som livet.
Ömsom glättiga och lättsmälta melodier, ömsom svårmodiga slingor sköljer över
hela vår bygd, precis som livet. Och vi kan inte annat än hänga med i livets melodikryss.
Vi fattar pennan, kliar oss i huvudskullen och försöker följa med, så gott det går.
Ibland går livet på kors och ibland går det på tvärs. Att livet går på kors borde ju vara
väldigt positivt (särskilt på kyrkspråk) ja! Men livet på kors är inte alltid så enkelt
för det. Men så kommer stunderna som går på tvärs. Hur gör man nu? Blanka fält
uppstår, tomma rutor, lodrätt sju blir fel och då påverkas även vågrätt 9, man gör
fel, måste sudda, livet blir kladdigt och man vet till slut inte hur man ska få en klar
bild. Stressen kommer, nästa fråga radas på den förra. Hjälp jag hinner inte med i
livspusslet! Snälla, kommer det en snabbrepris snart?
Anledningarna kan vara många: Brist på tid, pengar, missbruk, krossade förväntningar, förlust av en kär vän. I mitt eget kryssande kom plötsligt en akut sjukdom,
jag föll lodrätt, och fick ligga vågrätt en tid. Jag fick stanna upp och tänka till en
smula. Man tar mycket för givet… men … till syvende och sist… vad är det viktiga?
Jag har ett svar! Vilket är ditt?
Slutligen vill jag skicka med en sommarhälsning till dig som melodikryssare och
livspusslare. Hoppas att Du får många sköna stunder i hängmattan ackompanjerade
av Anders Eldemans trygga röst! Och om det större krysset går på tvärs; glöm inte
att be om hjälp! Kyrkan finns endast ett telefonsamtal bort och bäst av allt:
KorsOrdets mästare Gud finns endast en bönesuck bort.
Patrik Magnusson – Kyrkoherde
Ps. Du missade väl inte våra egna Melodikryss i Torhamn och på Jämjödagen?
Under hösten bjuder vi in till ytterligare Melodikryss-gemenskap. Håll pennorna
vässade och ögonen öppna! Ds.
Sommarkväll på Tjurkö, Hägnan
Torsdagen den 23/7 kl 16.00- ca 20.00
En kväll med grillning, lekar och andra aktiviteter.
Vi bjuder på grillat och fika.
Badkläder får man gärna ta med och varma kläder.
Anmäl dig till Anna (präst i Karlskrona) senast
tisdagen den 14/7 tel:0706-33 47 77 eller
[email protected],
så vi vet hur mycket fika/mat vi ska fixa,
Vart är vi på väg? Hur ska vi komma dit?
-Församlingsinstruktionsarbetet är i gång
Visst är det viktigt att ha mål i livet! Att veta vad man ska
göra och hur man önskar göra det.
Inom kyrkan finns det ett väl utvecklat instrument för detta
– Församlingsinstruktionen.
När man handlar en teknisk pryl så brukar det alltid finnas
en bruksanvisning i lådan. Det brukar stå att man bör läsa
igenom texten innan man börjar mecka med prylen. Inom
Svenska Kyrkan har man jobbat fram en manual, ett slags
tillsyns- och måldokument som heter Församlingsinstruktion. I denna instruktion skall det klart och tydligt framgå
vilka mål vi skall ha för vår verksamhet och hur vi vill jobba
för att komma dit.
För att veta hur man ska arbeta med sina mål uppmanas alla
församlingar att göra en omvärldsanalys för att veta i vilken
kontext man verkar i, och för att få reda på vilka behov och
möjligheter som finns på byn. Detta arbete är jätteviktigt!
För att kunna ta ut kompassriktningen måste man kalibrera
och veta vad man har att utgå ifrån.
Kyrkans 4 grundpelare
I vår Kyrkoordning finns det fyra områden som ska vara
våra huvudområden: Gudstjänst, Undervisning, Diakoni
och Mission (tänk GUDoM!)
Församlingsinstruktionen skall vara lokalt förankrad i alla
led; anställda, förtroendevalda, ideella krafter, gudstjänstbesökare, och alla som bor och vistas inom pastoratet välkomnas med i arbetet att mejsla fram tydliga, konkreta och
rimliga mål. Uppdraget GUDoM är livsviktigt, och därför
är det väldigt viktigt att alla får vara med och tycka till hur
vi ska verka och vara Kyrka i detta uppdrag. Varje lokalt församlingsråd ska diskutera och ge förslag som sedan ska bearbetas av arbetsgruppen. Sedan ska Kyrkoherden via Kontraktsprosten och Stiftsadjunkterna föra fram den färdiga
instruktionen till Kyrkofullmäktige som tillsammans med
Biskop Johan formellt ”klubbar igenom” den.
Vi vill föra ut Kyrkan på Byn och få in Byn i Kyrkan
Avslutningsvis vill jag nämna att ovan nämnda rubrik, som
har varit vår devis sedan jag kom hit till Jämjö pastorat,
ska vara vägledande även i arbetet med våra Församlingsinstruktioner. Att vi tillsammans ska försöka nå ut med vårt
budskap om en levande Kristus, och att detta budskap ska
få genklang i både ord och handling.
/Patrik Magnusson
Kyrkoherde Jämjö pastorat
Kyrkan på Byn och Byn i Kyrkan
Hamnfesten/ Marknader/ Friluftsgudstjänster
Att Kyrkan ska ut och finnas till där människor är tycker vi är viktigt.
Därför satsar vi på våra fester och marknader:
På Tjurkö firar vi friluftsgudstjänster och grillar tillsammans,19/6 under Midsommarfesten,
den 27/6 med EFS och den 23/7 med Karlskrona Stadsförsamling.
20 juni fest i församlingshemmets trädgård på Jämjö tillsammans med Hamboringen.
På Torhamns marknad den 4 juli inleder vi kalaset kl 11.00 med en gudstjänst på dansbanan.
Den 26/7 är vi tillsammans med Östra Blekinges Hembygdsförening och firar friluftsgudstjänst vid Jämjö Skjutsstation kl 14.00.
Den 2 augusti kl 12.00 inleder vi Hamnfesten med en Melodifestivalgudstjänst.
Jämjödagen
Trummenäsdagen
Trummenäsdagen 10 maj.
Kyrkan mitt i byn och byn
mitt i kyrkan. Ramdala
församling berättade
om församlingens och
pastoratets verksamheter,
bjöd på fika och pratade med människor. Till barnen gjordes
figurballonger som hundar och bin.
Tack till alla som hjälpte till vid festen och tack till alla som
besökte kyrkan på Jämjödagen. Vi Melodikryssade, såg på
en härlig barnteater, frallefikade, firade musikandakt och
gick upp i kyrktornet och såg på byn från kyrkan. Vinnarna
var: Anna Danell, Carina Månsson, Lisbeth Hillwertz,
William Månsson, Helen Nilsson och Christer Johansson.
Priser till er finns på pastorsexpeditionen, Jämjö.
JUNI
14/6 2:a e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa C Rönnbäck/ L Anglert.
Ramdala kyrka 14.00 Mässa L Anglert
Torhamns kyrka 18.00 Musikgudstjänst
M Alexandersson. Kammarkör.
JULI forts.
Välkomna att
12/7 6:e e Trefaldighet
Torhamns kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ L Anglert.
Sturkö kyrka 14.00 Gudstjänst Patrik Magnusson/ L Anglert.
19/6 Fredag Midsommarafton
Ramdala kyrka 18.00 Gudstjänst P Magnusson/ L Anglert.
Tjurkö Kapellet Hägnan Midsommarfest 10.00-14.00
17.00 Gudstjänst. P Bratt.
16/7 Torsdag
20/6 Mi d s o m m a rd a g e n
Sturkö kyrka 10.30 Mässa L Gustafsson/ L Anglert. Kaffe.
Jämjö församlingshem 16.00 Friluftsgudstjänst
L Gustafsson/ L Anglert. Hamboringen. Kaffeservering.
Torhamns kyrka 18.00 Musikgudstjänst Skärgårdslägret.
18/7 Lördag
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön. PRO-kören.
19/7 Apostladagen
21/6 Den Helige Johannes Döparens dag
Jämjö kyrka 10.30 Mässa. P Magnusson/ L Anglert.
Kristianopels församlingshem 10.30 Friluftsgudstjänst
C Rönnbäck/ L Anglert. Kaffe och jordgubbsbakelse.
Kristianopels Hamn 18.00 Gudstjänst från båten Shalom.
C Rönnbäck.
Torhamns församlingshem 14.00 Friluftsmässa. C Rönnbäck/
L Anglert. Kaffe och jordgubbstårta.
23/7 Torsdag
Ramdala kyrka 18.00 Mässa C Rönnbäck/ L Anglert.
Hammarbygården 11.00 Mässa Patrik Magnusson.
25/6 Torsdag
25/7 Lördag
Hammarbygården 11.00 Mässa Leif Gustafsson.
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön. ”Himlen har landat”Bo Setterlind i ord och ton, med Cathrine Jeppsson och
Göran Nordenberg.
27/6 Lördag
Tjurkö kapellet Hägnan 18.00 Sommarfest o grill med EFS.
26/7 8:e e Trefaldighet
28/6 4:e e Trefaldighet
Ramdala kyrka 10.30 Mässa. C Rönnbäck/ G Nordenberg.
Jämjö kyrka 11.00 Konfirmationsmässa C Rönnbäck/
Lena Gustafsson/ A Johansson.
Jämjö Skjutsstation 14.00 Friluftsgudstjänst
C Rönnbäck/ G Nordenberg.Medtag kaffekorg.
Samarr. Östra Blekinge Hembygdsförening och EFS.
JULI
2/7 Torsdag
Mölleberg 15.00 Gudstjänst Benny Julås.
4/7 Lördag
Torhamns kyrka 18.00 Musikgudstjänst C Rönnbäck/
G Nordenberg. Mikaela Brorsson, sång, dragspel.
Alexandra Brorsson, violin, sång. Matti Busch, piano.
30/7 Torsdag
Torhamns marknad 11.00 Gudstjänst C Rönnbäck/ A Johansson.
Mölleberg 15.00 Mässa Patrik Magnusson.
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön Anders Johansson, musik.
Gudrun och Lennart, sång.
AUGUSTI
5/7 Apostladagen
1/8 Lördag
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst C Rönnbäck/ A Johansson.
.
Kristianopels kyrka 18.00 Mässa C Rönnbäck/ A Johansson.
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön. ELLEN-kören.
9/7 Torsdag
Jämjö kyrka 10.30 Mässa. P Magnusson/ G Nordenberg.
Hammarbygården 11.00 Gudstjänst Benny Julås.
Kristianopels Hamn 12.00 Friluftsgudstjänst Hamnfesten
P Magnusson/ G Nordenberg.
11/7 Lördag
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön Lars Anglert, sång och musik.
2/8 9:e e Trefaldighet
Sturkö kyrka 18.00 Mässa P Magnusson/ G Nordenberg.
fira gudstjänst !
AUGUSTI forts.
6/8 Torsdag
SEPTEMBER forts.
6/9 14:e e Trefaldighet
Ramdala kyrka 10.30 Gudstjänst C Rönnbäck.
8/8 Lördag
Östra Hästholmen Torhamn 13.00 Pilgrimsvandring
15.30 Pilgrimsmässa i Hästholmens missionshus.
Därefter korvgrillning. L Gustafsson.
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön RPG-kören.
13/9 15:e e Trefaldighet
9/8 10:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson.
Hammarbygården 11.00 Gudstjänst Fågelmara missionsförsamling.
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson/ G Nordenberg.
Torhamns kyrka 14.00 Mässa L Gustafsson/ G Nordenberg.
Ramdala kyrka 18.00 Gudstjänst P Magnusson/ G Nordenberg.
15/8 Lördag
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön Anders Johansson, sång
och musik.
Sturkö kyrka 14.00 Gudstjänst C Rönnbäck.
Kristianopels kyrka 18.00 Mässa P Magnusson.
16/9 Onsdag
Jämjö kapell 18.30 Veckomässa. Kaffe.
17/9 Torsdag
Hammarbygården 11.00 Mässa Charlotte Rönnbäck.
16/8 11:e e Trefaldighet
20/9 16:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa L Gustafsson/ L Anglert.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa L Gustafsson.
Sturkö kyrka 14.00 Gudstjänst L Gustafsson/ L Anglert.
Torhamn kyrka 14.00 Gudstjänst P Magnusson.
Barbro och Gullvi, sång. Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe.
Kristianopels kyrka 18.00 Mässa L Gustafsson/ L Anglert.
20/8 Torsdag
Hammarbygården 11.00 Mässa Leif Gustafsson.
22/8 Lördag
Sturkö kyrka 18.00 Helgmålsbön ”Sjung med Glädje” med
Carina Holmesson.
23/8 12:e e Trefaldighet
Jämjö 10.30 Gudstjänst P Magnusson/ G Nordenberg.
Ramdala kyrka 14.00 Mässa P Magnusson/ G Nordenberg.
Torhamns kyrka 18.00 Gudstjänst P Magnusson/ G Nordenberg.
27/ 8 Torsdag
Mölleberg 15.00 Gudstjänst Patrik Bratt.
30/8 13:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ G Nordenberg.
Sturkö kyrka 14.00 Mässa L Gustafsson/ G Nordenberg.
Kristianopels kyrka 18.00 Gudstjänst L Gustafsson/
G Nordenberg.
SEPTEMBER
2/9 Onsdag
Jämjö kapell 18.30 Veckomässa. Kaffe.
3/9 Torsdag
Hammarbygården 11.00 Gudstjänst Patrik Bratt.
Ramdala kyrka 18.00 Mässa L Gustafsson.
24/ 9 Torsdag
Mölleberg 15.00 Mässa Leif Gustafsson.
K r i s ti a nope ls för s aml i n g
Trekaffe
8 september kl 14.00 Fågelmara missionskyrka
Kristianopel/ Fågelmara kyrkliga
syförening
Datum för våra symöten:
Kristianopel 26 augusti och 17 september kl. 14.00
Kristianopel syförening har lotteri i hamnen under
sommaren.
Fågelmara 27 augusti och 17 september kl 18.00
Fågelmara syförening har loppmarknad i samband med
hamnfesten den 2 augusti
Allt sker i församlingshemmet i Kristianopel.
Lunchgemenskap
Öppet hus i Kristianopels församlingshem mellan kl
10.00-14.00 första onsdagen i månaden
Lunch serveras kl 12.00 den 2 sept.
Guideanläggning finns i kyrkan på Svenska, Engelska och Tyska
SOMMARKYRKANS PROGRAM SE SÄRSKILD
BROSCHYR SOM FINNS SOM INSTICK I DETTA
KYRK-NYTT
Va d h ä n d e r i p a s t o r a t e t ?
Jämjö församling
Torsdagsvännerna
20 juni kl 16.00 (OBS lördag!)
Sång och dans i midsommartid. Hamboringen,
servering, ringdans och andakt i det fria. Vid dåligt
väder är vi inne i församlingshemmet.
27 augusti kl 13.30
Andliga visor med touch av country.
Barbro Lindell med mamma Sigun och såg.
Under samma tak -Välgörenhetskonsert
med Marie Nilsson Band.
Torsdag 6 augusti kl 19.00 i
Jämjö kyrka Behållningen går
oavkortat till Hjärtebarnsfonden
”Ett bättre liv” och till
Barncancerfonden.
Fri entré - kollekt.
Tisdagsmusik i Hallarumsvik
Varje tisdagskväll i sommar blir det underhållning och
allsång klockan 18.00 :
16 juni Sjung med Glädje och Carina Holmesson från Vallby backe
23 juni Olofsson och Wernersson spelar och sjunger dansrock.
30 juni Ingemar&Göran och Ukulele-Ladies från Jämjö City
7 juli Visor vid havet med Vivan och Carina.
14 juli Syskonbandet från Tvisten
21 juli Överraskning från bygden
28 juli Adam Davidsson från Ramdala och Lund
4 augusti Christer Peters från Staun
11 augusti Körisma från Jämjö pastorat
Kaffestugan har öppet varje dag 9.30 – 21.30
VÄLKOMNA!!
Jämjö kyrkliga syförening
25 juli Sommarloppis i Folkets Hus.
Syföreningen säljer våfflor och lotter.
10 juli 13.30 Sommarfest med tårta i Hallarumsstugan.
Syföreningen träffas i höst följande datum:
3 september, 1 oktober.
Kvällsringen
Kvällsringen träffas följande datum i
församlingshemmet
31 augusti och 21 september.
Sommarresa på Norra Öland
Lördagen den 22 augusti far vi från Trafikkiosken på Jämjö kl. 8:00.
Medtag kaffekorg.
Vi besöker kungafamiljens sommarkyrka i Räpplinge, fyren Långe Erik
med guide, Neptuni ängar och Byerums Raukar.
Kroppkakelunch avnjuter vi hos Ninni och därefter besöker vi Källa
gamla kyrka och Bredsättra karamellkokeri.
Vi räknar med att vara åter i Jämjö ca 19.00.
Pris per person 300 kr.
Anmälan senast 10 augusti till pastorsexpeditionen 0455-31 34 40.
R amdala församling
Eftermiddagskaffe
Ramdala den 10 september klockan 14.00.
börjar höstens eftermiddagskaffe i Ramdala
församlingshem.
Ingemar och Göran spelar dragspel och sjunger,
Räpplinge kyrka, Öland
Sturkö församling
Sturkö församlingsaftnar
Vägkyrkan
Samlingarna äger rum i Sturkö församlingshem och
arrangeras i samarbete med Sturkö församlingskår
och Sensus
15 september kl. 19.00 Hans Assarsson, utsänd från
Svenska Röda Korset, berättar om Tio dagar i Zimbabwe.
6 oktober kl. 19.00 Församlingskåren firar 60-årsjubileum. Ordförande i Sv. Kyrkans lekmannaförbund,
Anders Nordberg, besöker oss.
Sturkö kyrkliga arbetskrets
Arbetskretsen börjar vecka 35 – höstens första träff
är den 26 augusti kl 13.00. Därefter träffas vi varannan
vecka (ojämna veckor) I Sturkö församlingshem.
Sturkö församling anordnar vägkyrka.
Kyrkan är öppen för besök under veckorna
30 och 31.Start den 20 juli kl 13.00-17.00.
VÄGKYRKA
Kl 15.30 hålls en enkel bön i kyrkan.
Utställning och kaffe i sockenstugan.
Helgmålsböner
Sturkö församling anordnar helgmålsböner varje
lördag fr o m 4 juli - 22 augusti kl 18.00.
Helgmålsbönerna är lekmannaledda.
Se gudstjänstsidan!
Torhamns församling
Torhamns markand
4 juli kl 11.00 Gudstjänst
Torhamns marknad C Rönnbäck/ A Johansson
12.00- 16-00 Efter gudstjänsten är det Öppet
Hus i Torhamns församlingshem. Servering.
Ebba Hultqvists Stipendiefond
Du som har vuxit upp i Torhamns församling och gått i
Torhamns skola har möjlighet att söka stipendium ur
Ebba Hultqvists stipendiefond.
Det gäller teoretiska studier eller utbildning i praktiska yrken
efter att du slutat 9-årig grundskola
Ansökan skickas till:
Torhamn välkomnar flyktingar
Leif Gustafsson Torhamnsvägen 8, 373 00 Jämjö
Den 18 maj avgick en fullsatt buss från Kungsmarkskyrkan i
Karlskrona. Målet var Torhamn. Flyktingfamiljer med barn
skulle få komma ut på en trevlig utflykt. Tack vare Linnéa
Joehlsson med vänner och tack vare medel från
välgörenhetskonserten på Sturkö möjliggjordes
resan. Väl framme fick alla ett varmt välkom
-nande och bjöds på sång och musik av Elsa,
god mat, promenad till hamnen och lekar
tillsammans. Vilken fantastisk dag!
Vilket fantastiskt möte!
Församlingsdag
Lördag 12 september kl 10.00
Föreläsning i församlingshemmet Anne-Lie Svensson
berättar om ett annorlunda liv, medaljerna och tron.
Konsert med insamling
Söndag 26 juli kl 17.00 Tältkyrkan Torhamn
Sång, musik och information om kampanjen ”Ett bättre liv”
Alla intäkter går oavkortat till Hjärtebarnsfonden.
Döpta i pastoratet fr o m 2015-02-01 - 2015-05-31
Vi välkomnar nya medlemmar
Nellie Anna Johansson
Harry Erik Sandin
Max Anders Blomberg Thernström
Vidar Henrik Sjöholm
Molly Emmy Aronsson
Lowe Anton Håkan Eriksson
Alma Linnea Christina Carlsson
Tindra Bernadina Ulvesjö
Elton Jack Edvard Altenius
Gustav Anders Kenneth Pedersen
Saga Elin Nyman
Nea Barbro Lillian Sofia Hillborg
Smilla Ewa-Li Lykke Kjellander
Neo Tord Pachara Gustafsson
Elliot Ola Tommy Dahl
Lars Olof Nordqvist
Karl Axel Yngve Karlman
Lilly Ingegerd Elisabeth Hernström
Milton Manfred Sebastian Sjöström Finnman
Amanda Charlotta Flädermo
Li Stina Viola Clarberg
Helge Per Andersson Karlsson
Elias Noah Per-Anders Lindell
Ossian Hans Erik Karlsson
Peter Samuel Ljungberg
Rolf Dexter John Olgrim
Florian Henning Nehrfors Hultén
Alfred Vide Nilsson
Laima Elvira Karin Runesson
Sigge Hjalmar Erik Bingström
Alexander Niklas Mikael Larsson
Här når du oss i Jämjö pastorat !
Kansli och administration
Jämjö pastorat
Torhamnsvägen 8 Öppettider måndagar-fredagar 10.00-12.00
onsdagar 13.00-15.00
Växel/Kansliexpedition 0455-31 34 40
Fax 0455-500 45
Kyrkoherde Patrik Magnusson 31 34 50
Kyrkokamrer Martin Folkar 31 34 44
Ekonomi ass Marita Sundholm 31 34 42
Förvalt ass Eine Andersson 31 34 41
Begravn.verksamheten
Förvalt ass Maria Fredriksson 31 34 53
Kyrkobokföring
373 00 JÄMJÖ
E-post [email protected]
Hemsida www.jamjopastorat.se
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Präster
Jämjö Kyrkoherde Patrik Magnusson 31 34 50
Mobil 070-263 03 50
K-opel/ Torhamn Komminister Leif Gustafsson 31 34 49
Mobil 070-306 34 49
Ramdala/Sturkö Komminister Charlotte Rönnbäck 31 34 57 Mobil 070-263 02 95
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Musiker
Organist Mats Alexandersson
Kantor Göran Nordenberg.
Mobil 070-263 03 56
Mobil 070-989 68 11
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Församlingspedagoger, barn- och ungdomsledare
Församl ped Lena Gustafsson Barnledare Ulrika Emricsson
Barnledare Ann Nilsson Barnledare Isabelle Schöld Barnledare Ida Holgersson
Barnledare Lotta Larsson
Barnledare Maria Sjölund Tjänstledig
Mobil 070-263 35 86
Mobil 070-989 68 08
Mobil 070-989 68 09
Mobil 070-989 68 12 Mobil 070-974 39 57 Mobil 070-974 39 90 E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Kyrkvaktmästare expedition och telefontider månd-fred 09.00-09.30
Jämjö Anders Olausson ”
Johan Hjalmarsson
”
Peter Strömgren
”
Mikael Eriksson
K-opel Jan Nilsson Torhamn Stefan Bingström Ramdala Henrik Persson Sturkö Karl Gustav Pettersson
Ola Turesson
Mobil 070-263 03 51
Mobil 070-263 03 52
Mobil 070-989 68 06
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
070-989 68 10
070-263 03 55
070-263 03 53
070-263 03 54
070-989 68 17
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Församlingsvärdinnor
Jämjö/K-opel Gun-Britt Andersson Torhamn/Jämjö Solveig Danielsson Ramdala/Sturkö Anneli Andersson Mobil 070-989 68 03
Mobil 070-363 04 52
Mobil 070-363 04 92
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
B e s ö k g ä rn a v å r h e m s i d a : www.jamjopastorat.se