Harry Ström Ödeshög samlade 1

”Andersmora ” i Höghult
Sid 1 av 82
Moder till Oscar Johansson i Höghult 94 år Fostermodern till
Oscar i Höghult Alma var låghalt
Okänd
Johan Albin Johansson och hans hustru Emilia Albertina
2
3
Den 7/4 1883 köper Johan Albin Johansson och hans hustru Emilia
Albertina 1/16 mantal Pelarbo ”Muraretorpet”.
Det översta kortet visar Johan Albin och hans hustru Emilia Albertin
Den 20/5 1885 föder Emilia sonen Carl Oscar.
Emilia avlider 28/4 1886. Albin gifter senare om sig med Emilias syst
Klara Josefina, nedre kortet. De får tillsammans fyra barn: Alma gif
Hägg i USA.
Hilda ogift.
Elin sjuksköterska och gift med Henning Wissman.
Klara dör 27/12 1939.
Arbetskort från Storeryd
Göleryd, södra gården i Göleryds by. Senast bebodd av Anton
Carlsson, 1994 Framsida och baksida
4
Johan Ljungblad med sönerna
Karl och August samt hushållerskan Elin från Nytorp
Kortet taget utanför stugan i Göleryd
Johan är han med skägget
5
6
August Ljungblad från Göleryd son till Johan och Fredrika
Ljungblad. De bodde först i Boeryd men flyttade senare till Göleryd.
Efter Fredrikas död blev Elin från Nytorp Johans hushållerska m.m.
August bodde hela sitt liv hemma hos sin fader. Han försörjde sig so
dagverkare hos traktens bönder. Ett fel i ögonen gjorde att han hela
livet måste ha huvudet tillbakalutat.
Arbetslag i början av 1900-talet Hästar, rättare och statare
August i Granliden
7
”August i Granlia” Granliden och hans moder.
Stugan står nu på Hembygdsgården i Ödeshög. Han var en ivrig
jägare och det är hans två jakthundar vi ser på torpet Granliden
Auktion
8
Axel Eriksson Vadet Syllerstorp
9
Axel Eriksson Vadet Syllerstorp. ”Axel i Vadet”. Han ägde och
brukade gården tillsammans med sina systrar. Han var den sista i
trakten som körde med oxar.
Boets mejeri firade 10 års jubileum 1939
Andelsägare och leverantörer med familjer var inbjudna
10
Karl Gustafssons Ford med mjölkbrygga. Allan Gustafsson står i
dörren.
1. Axel Johansson Toretorp
2. Allan Gustafsson Lyckan
Brorstorpet
1. Birger Colin med fru. 2. Ingrid Colin
1. Verner Danielsson
3. Anna Ström
2. Arvid från Storängen Sätra
4. Gerda Johansson
11
Predikanten, släktforskaren m.m.
Gösta Luthersson från Norra Unnaryd i Småland
12
Foto av mötesdeltagare: 1. Gunnar Eriksson 2. Sven Karlsson
3.
4. Lars-Erik Karlsson
Bröderna Waldau, Gerhard och Olle Utanför sitt hem
Bröllopskort Okända
13
14
Röks Kyrka
1. Augusta Andersson Prostabygget Heda
2. Albin Andersson dito
15
Bröllopet i Ramberstorp 1918
1. Helena, jungfru hos G Zidén.
2. Karl Johansson Järnstad Södergård.
3. Gustav Lack Åsgårda.
4. Enny Zidén
5. Fru Ada Johansson.
6. Amanda Lack Åsgårda.
7. Fanjunkare Georg Zidén.
8. Fru Hulda Jugner Norrköping.
9. Sigrid Ax Lindeberg/Laxhemmet.
10. Småskollärinna Nanna Pettersson.
11. Fru Nilla Zidén Linköping.
12. Fru Frölinder prästfru.
13. Diakon Olof Olofsson Ekshär.
27. Edit ……lärarinna.
28. Fru Edit Zidén.
29. Folkskollärare Gustav Zidén från Brötjemark
.
30. ????
31. Småskollärinna Ebba Tibell
32. Ellen Fredriksson Sotäng.
33. Gossen Reinhold Linköping.
34. Gossen Charles Linköping.
35. Gossen Sixten Linköping.
36. ????
37. Gossen John Linköping.
38. Orvar Jungner Norrköping.
14. Kyrkoherde Emil Frölinder.
39. Gossen Lennart Linköping.
15. Hilda Zidén Ramberstorp.
16. Komminister Hultén Storeryd.
17. Fru Hultén.
18. Klara Lack Ramberstorp.
19. Viktor Fredriksson Sotäng.
40. ????
41. ????
42. Gossen Ola Linköping.
43. Gull Jungner Norrköping.
44. Gossen Hilding Linköping.
20. Alfred Lack Ramberstorp.
45. Maj Jungner Norrköping.
21. Fru Alma Fredriksson.
46. Anna Maria Jungner Norrköping.
22. Simon Fredriksson Sotäng.
47. Gossen Helge Linköping sedermera
23. Fru Anna Svensson Mellersta Ramberstorp.
dräng i Syllerstorp.
24. Fru Sofia Lindholm Tranås.
48. Holger Edlund.
25. Johan Svensson Mellersta Ramberstorp. 49. Gossen Sture Linköping.
26. Lindholm Tranås innehar Centralhotellet Tranås. 50. ????
51. Valter Åberg Ramberstorp, dräng på gården.
Kortet är taget i trädgården på bröllopsdagen. Gossarna är barnhemsbarn och
brukade vara i Ramberstorp på sommaren. Nr. 9 Sigrid Ax var syster till min
mamma (Harry Ström) och en mycket anlitad sömmerska. Hon klädde bruden.
Huvuddelen av ovanstående namnuppgifter har jag fått av kyrkoherden Holger
Edlund.
Nr. 28 Fru Edit Zidén var fosterdotter hos Karl och Ada Johansson i Järnstad
Södergård. Edits mamma hette Hilda och Gifte sig sedermera med en bonde i
Syllerstorp, han hade alltid bråttom och fick därför heta ”bråttom i Syllerstorp”.
16
17
Arrendator Petter Tyhr Höghult med hustrun Anna och
fostersonen Erik Bäck från Sväm i Ödeshög.
De arrenderade Johan Dalins gård i Höghult 1924
Slåttergille i Höghult 1926
Bakre raden:
Elsa Carlsson gift med Henning Karlsson Göleryd.
Anna Tyhr gift med Petter. Petter Tyhr småbrukare arrendator. Johan
Dalin. Var i USA några år, ägde gården.
Främre raden: Sommarflicka hos Elsa ovan. Marta Tyhr, Anna och
Petters barn ovan.
18
Frans. Oscar Johansson Höghult Petter Tyhr med käpp
Ermundeby 1925
Bonden Axel Larsson
Döttrarna Berta född 1902
Elsa född 1904
Modern död 1912
Byinevånare i Höghult omkring 1920
2
1
5
19
6
10
11
12
13
Stående från vänster:
1. Charlott gift med Kindgren
2. Hulda, moder till Edit
5. Oscar Johansson Höghult hemmansägare
6. Kindgren. Höghult hemmansägare
7. Johan Dahlin Höghult hemmansägare
8. Petter Tyhr Höghult arrendator
Sittande från vänster:
10. Alma Johansson Höghult gift med Oscar
11. Anna Tyhr
Barnen från vänster
13. Erik Bäck fosterson hos Tyhr
7
8
Familjen Bäck i Givetorp
Okänd
20
Sannalund Syllerstorp
21
Livgrenadjären Carl Bernhard Sylvan född 6/3 1858.
Gift 1883 med Edla Josefina Johansson född 25/11 1858 i Rök.
Barn. Erik Fingal född 11/6 1884 gift med ??. Barn Arne och
Betty Margareta född 22/5 1889 död i lungsot, ogift.
Carl Sylvan var knekt för Syllerstorp 1877 – 1906. Avsked med
pension 1906. Familjen flyttade då från knekttorpet i Syllerstorp
till Sannalund knekttorpet för Vitmansgården i Järnstad som
inköptes från rotebonden.
Kortet är taget i Sannalund. Det är dottern Betty Margareta som
står framför huset. Själv står Carl vid plogen bakom sina två kor.
Han hade ingen häst. Därför fick korna vara dragare.
22
Carl Sylvans moder. Hon bodde i en stuga mitt i mot gården
Brickan i vägkanten. Vägen syns som en ljus strimma i kortets
nedre högra hörn. Stugan borta och marken odlad under
tjugotalet.
Smedjan i Skybacken Liljegren
Drängar med hästar från Erstorp, Järnstad
Erikstorp Karl Svenssons drängar
23
24
Mejning med självanläggare i Järnstad
Brunsgård. Nummer tre från vänster är Axel Karlsson från
Nytorp Stora Åby
Morbroder till David Johansson
August, Johan och Elin. Hästen Putte
25
Kaffekalas hos Emelia Andersson Berggården Boeryd år 1928.
Från vänster:
Hilma Lund född Aurell maka till Per Lund.
Per Lund, målare och dottern Iris.
Bakom Iris: Signe Andersson Vadet Syllerstorp. Olof Andersson Vad
Syllerstorp. De var syskon.
Emilia ”Emli” Andersson Boeryd.
Oscar Åberg.
Maria gift med Arvid Törngren.
??.
Klara gift med Oscar Åberg.
??.
Edit Edvardsson gift med Carl Edvardsson.
??.
Carl Edvardsson Näfstad Västra Tollstad gift med Edit ovan.
”Emilia fick år ???? hushållningssällskapets pris för välskött småbru
Auktionist Erik Leife Ruskilsby Stora Åby
26
Konrad Göhl född 1889 i Högstorp, ogift
27
28
Några Ödeshögsbor Från vänster 1 Tore Larsson
2 Edvin Åsenhed 3 Nils Kajling
4 Gustaf Blad 5 Emil Pettersson
6 Carl-August Gustafsson 7 Rudolf Sundin
Ett musikkapell i Ödeshög
3 Oskar Karlsson Ödeshög
7 Erik Landstedt
Halvar Andersson Ödeshög född 1898 i Linde berg Laxhemmet i
Stora Åby
29
Farfar till Karl Erik i Åsgårda
Karl – Oskar Pettersson
Född 28/11 1856 död 17/6 1933
Fine Johan
Finne Johan i hatt Stark i mitten
Frans Söderbäck med taximössan
30
Flygfoto över Skybacken Järnstad, smedjan och smede
31
Smedjan uppfördes 1910 av Leornad Liljegren. Omkring
1930 övertogs smedjan av hans måg Einar och senare
övergick den till Leornads son Emil Liljegren. På senare år
1960 – talet, drevs smedjan av Folke Roos från
Rävskinshult. Efter Emil Liljegren bodde en finsk familj
Erik Mahanen. Byggnaderna revs 1968 och på platsen
uppfördes en bensinstation på 1950 – talet. Den revs efter
några år. Smedjan stod kvar till 1992 då vägkorsningen
ändrades.
1. Vägen mot Tjurtorp, gamla vägkorset.
2. Smedjan.
3. Vägen mot Ödeshög, riksvägen.
4. Vägen mot Stockholm, gamla vägen riksettan.
5. Smedbostaden.
6. Smedens ladugård.
Folke Roos klipper klövar på kor
Ramberstorp
32
Ramberstorp Klara Dag Ester o Albin
Ramberstorp
33
Robert Hagstedt och hans moder
Hedda föddes 23/7 1852 i ?? församling.
Och gift med Per August Hagstedt född 26/3 1835.
Sonen Robert föddes 20/10 1893 i Stora Åby.
De bodde i ett torp/backstuga på gården Brickans ägor
i överskogen Järnstad by
34
Torpet Råstorp på Järnstads ägor
35
Torpet Råstorp på Järnstads ägor (Järnstadskogen) Vitmansgård
Här bodde Hulda och Johan i Råstorp. Smeden på Skybacken Leornad
Liljegren var gift med en dotter till Johan och Hulda. Hulda död 1945.
Fotot taget 1972.
”Björnasten” På Laxhemmets ägor nära Tränkatorpet
Sally Rehn Järnstad
36
Skaten i Kalltorp ägde en gård i Pelarbo
37
38
Stora Åby gamla ålderdomshem Föreståndare Hanna Sofia Karlsson
Mormor till Karl-Erik och Folke Karlsson (i Åsgårda) född 1860 död
1937 november.
Småbrukaren Oscar Johansson i Höghult med hustrun Alma Inga ba
Oscar var i USA några år, han var i skolrådet under min (Harry Strö
skoltid.
39
Hemvärnsgrupp från Ödeshög. Övere raden från vänster 1 Gösta Andersson
okänd 3 Åke Algmark 4 Gunnar Grahn 5 Torsten Palmer 6 Gustav Kullerstr
Brandkåren i Ödeshög 1940. Från vänster Karl Olsson Ragnar Lindelöv
Karl Markusson Olle Karlsson Josef Krans Oscar Strand Ture Hane
Halvar Andersson Gösta Knutsson
40
Albert Karlsson född 28 i 4 1886 och gift med Ester född 17/ 7 1887.
och brukade Åsgårda. Barn Folke, ogift sågverksarbetare och Karl –
Erik gift och skogsarbetare på Omberg.
Hulda Johansson Fransén USA Gustav Åberg Vallby Heda (broder t
Fritz Åberg Arnold Åbergs fader Åby Södergård) Maria Johansson
Nordmark (syster till Arnold Åbergs moder) Hugo Rehnberg Fotot t
1907
41
Karl och Matilda Johansson Stenseryd Karl Johansson
var född i Friskalyckan på Håletorp ägor Karl var
predikant i bygden. Matilda född Hall i Böneryd.
42
En smedja från Smedjegatan i ödeshög Från vänster Nr.1 Nr.2 Nr.3
Innehaveren Smeden Gustav Johansson Nr.5 Hans hustru Emma. Nr
Sonen Tage
Torpet Mellanmaden 1918. Från vänster Johanna Bengtsdotter född
död 1948. Dotter Hildur. Anders Johansson född 1861 död 1938. Son
Karl Döttrarna Anna, Betty, Ester.
43
Nytorp Huset byggt av Adel Hedenberg. Det gamla brann
Karl Gustavsson Ägbr David Karl Johansson född 1898
i Höghult, Elins son Johanna Gustavsson från Tingstad
Elin Karlsson dotter
Hembygdsföreningen i Ödeshög 1 Föreståndaren för Borghamns Sto
Lennart Andersson från Sväm 3 Ordföranden för Ödeshögs
Hembygdsförening Jan Johansson 4 Rektor Roland Hagberg 5 Arno
Åberg
44
Fem stycken torpinventeringsveteraner Stora Åby socken Från väns
stående Sture Johansson Stig-Åke Josefsson, Joel Antonsson, Eino
Liljegren, Sittande cirkelledaren Hans Rydberg.
Pigor i Järnstad på väg till mjölkning
Fredrik Andersson född 1839 från Järperyd
45
46
Smedjan i Skybacken Från vänster Rolf Stillersson
Emil Liljegren Folke Roos Okänd
68 Järnstad Södergård 1936 Syskon Anna, Elof, Margit Andersson.
Harry Ström dräng. Sigrid Andersson piga.
47
Karamellförsäljare Helge Ridström med fru Olivia och dotter Anna-Lisa
Josef Gustafsson Ödeshög
Jönsabola
48
Höghult Johan Dahlin
49
Håål Kom till Stora Åby 1879 och flyttade till Stockholm
11/ 7 1897
Bröderna Karl och August Ljungblad
50
Lilla Aleryd Nanny med kaffepannan drängen Hilding Wettermark
fadern Gustav Nöjd Bernhard med Helge i knät
Henning Karlsson Björkslund
51
Henning och Henry Carlsson Björkslund
Grönsell
Skultorp 28 juli 1928. Kapten Lindqvist
52
Åby Storgård
Solvik Halvarby Familjen Emil Rydberg
53
54
Tage Fransson Laxhemmet Ödeshög Född 1909
i Torpa socken död 1998
Pigor i Järnstad på väg till mjölkning
55
Henning Sköld och David Johansson från Nytorp Höghult
Okänd
56
Personer från Ödeshögs Södergård 1 Karl Lejon Kråketorp 2 Hulda
Jonsson Ödeshögs Södergård syster till kamrer Jonsson
Flygfoto över Järnstad Hans Felixson
57
Klara och Johan i torpet Berget på Sjögårds ägor. De har också
bott i Åsgårda. Barn: Ester USA. Gerda gift med Kardell, de
bodde i Åsgårda och i Åbygatan. Karl gift med Lydia (hon var
syster med Kalle i Månsabola).
Gerdas barn: Signe gift med Lantarbetaren Sandström.
Kvarneryd Skramlan Här startade Georg Heineman
sin borstträfabrik
58
Klippan Innevånare i Åby fattighus 1925 1. Föreståndarinnan
5. Frans i Fällan 6. Hanna 8. Johan 9. Gusten 10. Nisse
Kleva kvarn
59
Höghults skola 1905 Barfotabarn
Höghults skola 32 barn och fröken
60
Söndagsskola i Höghult 1930
61
Åsa skola 1920
1. Lärare Hilda Amelia Andersson Åsa 2. Astrid Kempe Uppsala
3. 4. Elsa Kempe Uppsala 5. Karl Harald Johansson Kälkebo
6. Margit Olga Elisabet Fransson Erikshult 7. Astrid Linnea Bruhn Krisseby
8. Regina Cecilia Gustavsson Bäck 9. Edit Maria Andersson Bökö
10. Sven Helge Valdemar Säf Sjögård 11.
12. Axel Leonard Fransson Äng 13. Axel Erik Ross Bonderyd
62
Okända
Tjurtorps Missionshus
63
Tjänstefolk från Ödeshögs Pilgård
Utsikt över Boet
64
Från väster: 1.?? Gustavsson
2. Hilda Düring, småskollärinna i Ödeshög död 1849.
3. Anna Gustavsson, moder till Karl – August i Gatugården, Ödeshög
4. Hulda Karlsson. ”hulda på Hagen”. Hon gick på ett träben.
5 + 6. Fanjunkare Rask i Frälsningsarmén med fru.
7. Denna kvinna var sockerbagerska. Hon bodde tillsammans
med Hilda Dürling ovan.
8. Mina Andersson. Hon ägde tomten och huset Hagen.
9. Elsa Werner, Postkassörska i Ödeshög.
10. Fanjunkare Werner, kontrollant vid bränneriet vid Åby Västergård
Järnstad Vitmansgård. Nanny och Hugo Gustafsson.
Barn Gösta och Rune födda 1934 eller 1935
65
Gården heter Järperyd
Stora Åby Västergård
”Stubb – Albin”
66
Född 1851 på torpet Björkeberg/Åskviggestorp på Nisshults ägor.
Föräldrarna var Anders Persson född 1808 i Stora Åby död 1886. Hustrun
Lovisa Larsdotter född 1813 i Stora Åby död 1870. Barn:
Frans Alfred född 1834 i Stubben.
Clara Charlotta född 1838 i Stubben. Carl Johan född 1841 i Stubben.
Eva Kristina född 1844 i Boet.
Hedvig Matilda född 1846 i Boet.
Johanna Josefina född 1849 i Björkeberg.
67
Anders Albin född 1851 i Björkeberg. August född 1854 i Björkeberg.
August född 1855 i Björkeberg.
Anders med familj bodde 1838 – 1842 på torpet.
De flyttade 1842 till boet men återkom 1848.
Från 1848 kallas torpet Björkeberg.
Anders Albin född 1851 bosätter sig i backstugan Sången på Topphults ägor.
Han ansågs som något klen å huvudets vägnar och fantiserade mycket.
Sätra Äng 1935 Från vänster 1 Harry Ström 2 Alice Rehn
3 Verner Ax 4 Helmer Carlsson 5 Svea 6 Erik Sultan
7 Einar Antonsson
Sven Sääf i Sjögård
68
69
Trehörna Prästgård
August, Johan och Elin Ljungblad Hästen Putte
70
Ungdomsbjudning i Västantorp. 8 tanter
Träslöjd i Slöjdvillan Ödeshög
71
Nordiska Möbelfabriken
Zédens lilla stuga i Ramberstorp
Matlagningskurs med Hedda Ek
3
8
1
9
5
4
72
6
2
7
10
11
12
1. Bernt Karlsson Frätsabola
2. Åke Eklund Vinninge
3. Lars Gilblom Prästorp
4. Gustav Karlsson Frätsabola
5. Allan Gustavsson Boets Café
6. Rune Sandberg Björnseryd
7. Helmer Våg Tyrsabola
8. Sten Rydebäck Boet
9. Hedda Ek Ödeshög
10. Börje Löön Rosenhyddan Tyrsabola
11. Bertil Rydberg Haga Boet
12. Lennart Schander Ödeshög
13. Rune Eskilsson Boet
13
Henry Carlssons Konfirmationsträff Stora Åby
1
2
3
4 5
73
6
7
12
8
9
10
11
17
13
14
16
18
15
20
19
21
1. Lennart Ax Rävskinshult
2. Bertil Fredriksson Ödeshög
3. Ingmar Gustavsson
4. Karl Gustav Vadsten
5. Helmer Kvist Riset
6. Tore Stålknapp
7. Hans Svärd Ödeshög
8. Stig Kjell Bro
9. Ingvar Blixt
10. Gustav Andersson
11. Henry Carlsson Stora Åby
12. Ragnar Ström Rävskinnshult
13. Barbro Gustavsson Aleryd
14. Siv Johansson gift Svärd
15. Doris Arvidsson gift Andersson
16. Linnéa Andersson gift Thagesson
17. Majlis Kessne
18. Astrid Karlsson gift Andersson
19. Doris Blixt
20. Carl Magnusson
21. Gulli Magnusson
74
Målle Lindberg på Adelövs marknad 1933.
Resande och sångare. Sjunger mest religiösa sånger.
Ladugården i Månsabola
75
Henning Lättström till vänster och Fritiof Gustavsson med glasögonen.
Varit i USA och broder till Linné Gustavsson Boet
Mellangården i Ramberstorp
Okänd
76
77
Oscar och Hulda med Anna-Lisa i Laxhemmet 1933
Mannen till höger är Oscars och Huldas son David
78
Skolkort okänt
Skolkort okänt
80
Okänd
Okänd
81
Okänt
Okänt
82