Stafetten Hälsning från Harry i Uppsala

Stafetten
Hälsning från Harry i Uppsala
Jag föddes i Stavhult 1944. Föräldrarna hette August och Svea Linnér.
Mina äldre syskon Simon, Folke och
Ingrid är döda. Sven Olof är bosatt
i Växjö. Föräldrarna var lantbrukare
och alla barnen blev verksamma
inom näringen.
Simon var först kontrollassistent och utbildade sig sedan till seminör. Folke övertog föräldragården. Ingrid gifte sig med lantbrukare
Arne Roos i Ekenäs, Ryssby och Sven Olof
arbetade på Lantbruksnämnden i Växjö. Jag
bor sedan 47 år i Uppsala med hustru Gunn.
Sonen Jonas bor och arbetar i Stockholm.
Utbildning
Efter sex år i Agunnaryds gamla skola med
Gertrud Johansson, Ingeborg Ferngren och
Bertil Johansson som lärare blev det fyra år
i realskolan i Ljungby och tre år i gymnasiet.
För yngre läsare kan jag berätta att vi under
hela skoltiden hade sexdagarsvecka. Vi hade
inte skolbespisning förrän de sista åren på
gymnasiet. Efter gymnasiet tillbringade jag
femton månader på I 11 i Växjö, därefter
ett år på lantbruksskola i Önnestad utanför
Kristianstad. Sedan blev det fyra års studier
till agronom i Uppsala.
Familjen Linnér i Stavhult 1949:
Bakre raden Folke, Ingrid, Simon
Främre raden Harry, Svea, Sven Olof, August
Arbete
landskapsarkitekter och civilingenjörer. Jag
undervisade även en del på Tekniska Högskolan i Stockholm och på Uppsala Universitet och var ansvarig för kurser i markvård
för studerande från Afrika, Sydamerika och
Asien. Jag handledde också ett tiotal doktorander från olika länder. För att hänga med i
utvecklingen fortbildade jag mig bland annat
vid Tekniska Högskolan i Stockholm, i Israel
och vid universitetet i Wageningen, Holland.
Efter agronomexamen 1970 anställdes jag
vid Lantbrukshögskolan (som blev Sveriges
Lantbruksuniversitet 1977) i Uppsala där jag
under mer än 40 år ägnade mig åt forskning
och undervisning om mark och vatten. Jag
medverkade i utbildningen av agronomer,
Forskningen inom mark och vatten ledde så
småningom till doktorsexamen. Arbetet på
Universitetet har hela tiden inneburit möjligheter till resor. Genom åren har jag medverkat som föreläsare vid hundratals kurser
i hela Sverige. Arbetet har också inneburit
Bilden med 17 kusiner 1949:
Främre raden Peter Winblad, Margit Uvebrant, Kikki Winblad,
Inge Uvebrant, Harry Linnér, Eivor Johansson.
Mellanraden Sven Olof Linnér, Willy Uvebrant, Börje Johansson.
Bakre raden Lars Olof Olsson, Folke Linnér, Simon Linnér,
Elisabeth Uvebrant, Ingrid Linnér, Ann Marie Uvebrant, Ingalill
Johansson, Rolf Johansson
8
samarbete med många företag och myndigheter bl.a. Jordbruksverket, Trafikverket,
Jordbruksdepartementet och SIDA. Jag har
också ägnat mig en del åt administration som
chef för avdelningen för Hydroteknik i 25 år
och för Institutionen för Mark och Miljö med
drygt 100 anställda i 12 år.
Totalt har jag haft projekt eller uppdrag i cirka
25 länder, bland annat i Kenya, Tunisien,
Egypten, Saudiarabien, Nicaragua, Ukraina,
USA och Sovjetunionen. Efter de baltiska
staternas självständighet har jag haft mycket
kontakter med deras Lantbruksuniversitet,
särskilt med universitetet i Kaunas, Litauen
där jag blev utsedd till hedersdoktor 2004.
Sedan 20 år är jag ledamot i Kungliga Skogsoch Lantbruksakademien. Arbetet där har
bland annat inneburit planering och genomförande av några konferenser om året.
Bilden med 16 kusiner 2012:
Främre raden Margit Uvebrant, Peter Winblad, Willy Uvebrant, Rolf
Johansson, Kikki Uvebrant (Larson)
Bakre raden Börje Johansson, Lars Olof Olsson, Sven Olof Linnér, Ann
Marie Uvebrant, Yngve Johansson, Ingalill Johansson (Östergren), Eva
Johansson, Saga Johansson (Alexanderson), Eivor Johansson (Wirde),
Klas Uvebrant, Harry Linnér.
Kontakten med Agunnaryd
Under tiden som jag bott i Uppsala har jag
och familjen besökt Agunnaryd minst ett par
gånger varje år. Under många år för att hjälpa
till med höskörden på gården i Stavhult eller
för att hälsa på släkt och vänner. Släkten har
regelbudet träffats i Agunnaryd. Den första
släktträffen som jag kommer ihåg var den 4
juni 1949 då 17 kusiner var med. Mormors
12 barn fick sammanlagt 29 barn som i sin tur
fått 56 barn och minst lika många barnbarn.
Senast 2012 inbjöd kusinen Willy och Eva
Britt till en stor släktträff i Bygdegården och
då var 16 av kusinerna med.
Jannes Penna
Sommaren 2013 samlades de svenska kusinerna på min fars sida i Agunnaryd. Senare
i somras guidade jag amerikanska släktingar
i Agunnaryd och andra delar av Småland.
Släktforskning
På senare år har jag ägnat mig åt släktforskning. Med hjälp av digitaliserade kyrkböcker,
databaser över emigranter, Kronobergs Genealogiska Förenings databas etc. har jag
kartlagt släkten så långt som källorna medger.
Under 1700- och 1800-talen kom de flesta av
förfäderna från Agunnaryd, Pjätteryd, Södra
Ljunga och andra närliggande socknar. De
flesta var bönder, torpare och soldater som
levde ett hårt liv. Exempelvis hade min farmor 11 syskon födda 1835-1858 varav sju
dog som små. Fem fastrar emigrerade till
USA sedan deras mor dött. I USA fick de
sammanlagt 20 barn. En förfader som deltog
i slaget vid Poltava 1709 blev krigsfånge i Sibirien i tretton år tillsammans med hustru och
två barn. Livet i fångenskap har beskrivits av
Alf Åberg i boken Fångars elände.
Från 1500- och 1600-talen har jag hittat
flera militärer bland förfäderna, exempelvis
fältöversten Knut Håkansson som stupade
20 oktober 1565 i slaget mot danskarna på
Axtorna hed i Halland. Ett par veckor tidigare hade han besegrat en dansk trupp och
därefter enligt tidens sed ödelagt Falkenberg.
Fältöversten Peder Mikaelsson stred på kung
Sigismunds sida mot hertig Karl vid Stångebro 1598, blev tillfångatagen och dömd till
döden, benådad av hertig Karl och adlad
1610 med namnet Hammarskiöld.
Ibland får jag frågan hur långt tillbaka jag
kommit i släktleden. Svaret är cirka 70 000
år. DNA-analys som jag låtit göra visar att
förfäderna kom från Afrika till Mellanöstern vid den tiden. De befann sig på Balkan
för 25 000 år sedan när Europa var täckt av
is, levde i södra Frankrike för cirka 20 000
år sedan och drog sedan norrut allteftersom
isen försvann. Utöver släktforskningen har
jag som pensionär fått tid för andra intressen
som historia, litteratur, konst, antikviteter och
gamla motorcyklar.
Vill du lära något nytt?
Du har chansen att under några kurstillfällen i vinter kostnadsfritt lära dig
* Hantera layoutprogrammet InDesign för att göra trycksaker * Bildhanteringsverktyget Photoshop för att hantera bilder
* Internetverktyg för sociala media, Facebook, bloggtjänster
* Google Crome, Google Drive - gratisprogram i ”Molnet” 4x3 tim
2x3 tim
3x3 tim
3x3 tim
Du kan delta i hela kursen eller enskilda delar efter ditt behov och intresse.
Du behöver ha datorvana, kunna hantera t ex Word och använda Internet
Välkommen med intresseanmälan senast den 5 januari till
[email protected] och ange vad du är intresserad av.
Vi skickar gärna kursbeskrivningar. Utbildningen kan anpassas till önskemål
Allehandas redaktion
Nu skickar jag stafettpinnen vidare till Börje
Johansson i Västerås (Börje i Lammakulla).
Hälsningar från Uppsala
Harry Linnér
Samling i ATABs lokaler för planering av modernare sätt att med hjälp av Internet samla in
och hantera inslag till Allehanda. Freddy Håkansson leder.
9