Därför Lyckas REXCELL - Eller en förutsättning för att lyckas

Därför Lyckas REXCELL Eller en förutsättning för att lyckas
Thomas Lööb
Eng US
Tissue massa
förråd
Tissue
TM3 Airlaid
Lager
Rexcell HQ
TLM Evolin
Centrallager
Tissue
Omsätter ca 950 MSEK
98% på export
Ca 250 anställda
Helägt av Duni AB
Eng US
Lågt produktvärde/Internationella
kunder
Unika produkter
Utveckla långsiktigt
Här finns vi
Skapa mervärde
kostnadsmedvetenhet
Service
kundanpassning
Här finns våra
kunder
Viktigt förhållningssätt
för att lyckas
Ta ägarskap
Vi håller våra löften och förbinder oss att leverera resultat. Vi
vågar försöka. Vi skapar värden för våra intressenter
samtidigt som vi respekterar en hållbar utveckling.
Visa öppenhet
Vi litar på våra kollegor och ger dem ansvar. Vi har modet att
förändra. Vi lyssnar, lär och delar med oss.
Skapa mervärde
Vi sätter våra kunder i första rummet. Snabbhet är avgörande
och vi går över gränser för att komma fram till lösningen.
Innovation och kvalitet är en del av vårt förhållningssätt.
Ha vinnarinstinkt
Vi ligger alltid steget före. Vi ser möjligheter och agerar. Vi
firar våra framgångar.
4
Några bevis
Airlaid
- Först i Europa med kommersiell Airlaid-teknologi
- Ledande på absorberande material
- Ledande inom Table Top-Airlaid
Tissue
- 100+ års av erfarenhet inom produktion
- Ledande inom tillverkning av färgad Tissue
- Ledande inom tillverkning av tryckta kvalitéer
Dunicel
Evolin
- Unikt engångs bordsdukmaterialet marknadsledande sedan decennier
- Egen utvecklad patenterad process för nytt unikt dukmaterial
Eng US
Rexcells Succés faktorer
• Engagerad och kompetent personal
• Stor kundförståelse
• Förstår under vilka förutsättningar
Rexcell verkar i
• Vågar och tillåts att tänka fritt och
komma med förslag
• Fokuserade på att göra endast det som
adderar värde för våra kunder
• Långsiktighet
• Investerar i framtiden, teknologier och
medarbetare
•
Troligen det mest erfarna
unga företaget inom Tissue
& Airlaid tillverkning
Tack för ordet
Eng US