Nationalälvleden

Nationalälvleden
Kalixälven är tillsammans med Torneälven, Piteälven och
Vindelälven Sveriges fyra nationalälvar. De är alla opåverkade och skyddade mot vattenkraftsutbyggnad.
Varje år i augusti firas Nationalälvdagen längs hela Kalixälven – älven ger oss livskraft, inspiration, upplevelser,
passion och vårt dagliga bröd.
Leden svänger av
mot söder och går
nedanför Trollberget
och Hattberget. Gå
upp på något av
bergen – det är en
vidunderlig utsikt
över älven och landskapet och besök
Hattbergsstugan!
Nedanför berget
passerar leden över
en gammal stenåldersboplats.
Nationalälvleden är en mycket vacker och upplevelserik
vandringled som följer Kalixälvens fritt strömmande
vatten i 2 mil – det går också bra att cykla längs leden.
Leden startar från norr vid Räktjärvändens nordligaste del
och följer sedan stranden söderut. Här finns fantastiska
sandstränder att besöka!
Från Forsbyn följer leden en gammal väg söderut och
passerar Rågravsträsket. Här är bra fiske med ädelfisk och
vid träsket finns ett vindskydd med eldstad. Leden fortsätter vidare mot Kamlunge och ett besök vid den mäktiga
Kamlungeforsen är ett måste! Här finns campingplats,
eldstäder och utmärkt fiske!
Leden fortsätter sedan på
den gamla banvallen förbi
Räktjärv och passerar
Stråkanbron från 1915 länets första vägbro byggd
av armerad betong. Efter
bron svänger leden av ner
mot Kvarnviken där det
finns gamla fångstgropar.
Vid Empoträsket finns ett
fint vindskydd att rasta vid
innan leden fortsätter mot
den vackra byn Övermorjärv. Strax väster om
järnvägsövergången finns
en gammal kotunnel under
järnvägen där man förr riskfritt kunde leda korna.
Sedan följer leden den gamla landsvägen till Bondersbyn,
en by som är otroligt vackert belägen vid älven. Innan
byn ligger Mariebergs viltfarm med ett unikt museum
från beredskapstiden att besöka! Här finns också stugor
att hyra.
Layout text foto:Bernt Selberg
Ansvarig för Nationalälvleden är MBUF
Morjärvsbyarnas Utvecklingsförening
Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av