Brevmall för LUL

Information vid tidig hemgång för dig som bor i Älvkarleby
kommun
Det ska kännas tryggt att som nybliven förälder åka hem tidigt från sjukhuset. Därför får
den som åker hem innan barnet är 72 timmar gammalt fortsatt uppföljning genom BB
på väg.
För dig som fött barn på sjukhuset i Gävle
För er som bor i Älvkarleby kommun och fött barn på sjukhuset i Gävle är det sjukhuset
i Gävle som fortsätter ha ansvaret. Ni får en återbesökstid på BB-mottagningen på
Gävle sjukhus när barnet är två eller tre dagar gammalt. Då görs en läkarkontroll, ett
PKU-prov tas och amningen följs upp. Efter läkarbesöket skickas journalkopior över till
den barnavårdscentral (bvc) som ni valt samt till den mödravårdscentral som ni gått till
under graviditeten.
För dig som fött barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala
För er som bor i Älvkarleby kommun och fött barn på Akademiska sjukhuset är det
barnmorskemottagningen på Skutskärs vårdcentral som tar hand om uppföljningen samt
planerar återbesök. En barnmorska därifrån ringer hem till dig första vardagen efter att
ni kommit hem för att höra hur du mår, svara på frågor och ge råd utifrån dina behov.
Om ni går hem på en helg håller BB på väg i Uppsala kontakt med er genom
telefonsamtal fram till följande vardag, då Skutskärs barnmorskemottagning tar över
kontakten.
Barnmorskan på Skutskärs vårdcentral bokar in ett läkarbesök när barnet är minst 3
dagar gammalt. Vid läkarbesöket, som är på barnspecialistmottagningen på Tierps
vårdcentrum, undersöks barnet av en barnläkare. Då tas också ett PKU-prov och en
snabb och enkel hörselmätning, så kallat OAE-test, utförs för att kontrollera barnets
hörsel.
Välj barnavårdscentral
Från det att barnet är ungefär en vecka gammal ska du vända dig med frågor och
funderingar till den barnavårdscentral (bvc) du valt för barnet. I Älvkarleby kommun
finns det två trevliga bvc, en i Skutskär och en i Älvkarleby. Om du har valt någon av
oss som din bvc ringer vi upp dig den första veckan för att börja lära känna dig och ditt
barn. För en komplett lista över bvc i länet, se www.lul.se.
Om du inte blir kontaktad av den bvc du valt ska du ringa upp den. Kontaktuppgifter
hittar du på www.1177.se, på www.lul.se samt i katalogen ”Telefonnummer till vården”
som du fått hem i din brevlåda.
Primärvårdens ledningskontor
Ulleråkersvägen 21
Informationen uppdaterad januari 2015
│ 750 17 Uppsala
Tel vx. 018-611 00 00 │ Fax 018-611 76 11 │ pg 7365-0 │ org nr 232100-0024 │ www.lul.se
2 (2)
Ring oss – vi finns för dig!
Ring oss om du har några frågor. Du når oss på telefon 018-611 03 00 vardagar kl 8-17.
Läs mer om nyfödda och att vara nyförlöst på följande webbsidor:
www.1177.se/gravid
www.1177.se/barn
www.akademiska.se/gravid