svarat på frågor om sina elvanor och elkunskaper

Elsäkerhetsbarometer 2015
Enkätnamn:
Antal respondenter:
Urval:
Frågor:
Elsäkerhetsbarometer 2015
1089
Klara
Alla frågor
Undersökning genomfördes i februari 2015 av Alstra AB.
Fråga 1
Är du:
Antal
Procent
Man
524
48%
Kvinna
565
52%
Total
1089
100%
Fråga 2
Hur gammal är du?
Antal
Procent
18-24 år
103
9%
25-39 år
306
28%
40-54 år
377
35%
55-65 år
303
28%
Total
1089
100%
Fråga 3
Bor du i villa eller bostadsrätt?
Ja
Nej
Total
Antal
Procent
1089
100%
0
0%
1089
100%
Fråga 4
Vet du hur gammal elanläggningen (elcentral, ledningar/kablar, eluttag) är i din
bostad?
Antal
Procent
Ja, hela eller
huvuddelen av
elanläggningen
är 0-10 år
gammal.
260
24%
Ja, hela eller
huvuddelen av
elanläggningen
är 10-20 år
gammal.
174
16%
Ja, hela eller
huvuddelen av
elanläggningen
är 20-30 år
gammal.
164
15%
Ja, hela eller
huvuddelen av
elanläggningen
är äldre än 30
år gammal.
264
24%
Nej, jag vet
inte.
227
21%
Total
1089
100%
Fråga 5
Hur säker är du på att din elanläggning är i gott och säkert skick?
Antal
Procent
Mycket säker
282
26%
Ganska säker
508
47%
Varken säker
eller osäker
226
21%
Ganska osäker
59
5%
Mycket osäker
14
1%
1089
100%
Total
Fråga 6
Finns det jordfelsbrytare i din bostad?
Antal
Procent
Ja
744
68%
Nej
187
17%
Vet ej
158
15%
Total
1089
100%
Fråga 7
När du köpte din bostad – lät du genomföra en besiktning för att kontrollera
bostadens skick innan köpet genomfördes?
Antal
Procent
Ja
483
44%
Nej
516
47%
Vet ej
90
8%
Total
1089
100%
Fråga 8
Vid en vanlig överlåtelsebesiktning kontrolleras inte skicket på elanläggningen
(elcentral, ledningar/kablar, eluttag). Lät du göra en särskild elbesiktning i samband
med köpet av din bostad?
Antal
Procent
Ja
159
15%
Nej
814
75%
Vet ej
116
11%
Total
1089
100%
Fråga 9
Har du någon gång låtit besiktiga elanläggningen i din bostad under den tid du har
bott i den?
Antal
Procent
Ja, flera
gånger
69
6%
Ja, en gång
192
18%
Nej, aldrig
767
70%
Vet ej
61
6%
Total
1089
100%
Fråga 10
Vilka elarbeten har du utfört själv någon gång under det senaste året?
Du kan välja flera alternativ.
Antal
Procent
Bytt stickpropp på
en lampa för att
den ska passa i
vägguttaget?
366
34%
Bytt vägguttag?
267
25%
Bytt en
lamparmatur i
badrum?
134
12%
Kopplat in
tvättmaskin i
anslutningsdosa
(inte via
stickpropp)?
89
8%
Monterat fast
ansluten utomhuseller
trädgårdsbelysning
för 230 volt?
79
7%
Installerat
golvvärme för 230
volt?
29
3%
Inte utfört något
elarbete själv
580
53%
Annat:
34
3%
1089
145%
Total
Öppna svar-Annat: (30)
 Fast installation i vägg
 Bytt elcentral, bytt till jordade eluttag och strömbrytare (elektriker utförde)
 Jordat övervåning
 Bytt dimmer
 Jag är elektriker
 Min man är ellinstallatör med egen firma och sköter alla EU-arbeten hos osd
 tagit bort eluttag
 Gjort förarbete som avslutats av elektriker
 Dragit nya kablar i en lampa
 Mycket
 bytt strömbrytare i väggen
 Strömbrytare, flyttat uttag
 bytt väggbrytare
 Fast elinstallation
 Dragit om större delen av all el.
 Bytt brytare till taklampa
 Inget, men 2014 gjordes stambyte och då drogs nya elledningar i hela huset.
 Skruvat loss vägguttag och taklamputtag vid tapetsering och sedan återmonterat.
 gift med elektriker
 massa saker
 bytt en strömbrytare
 Installerat spottar och LED-lister
 Bytt ut trasig sladd på elvispen.
 Bytt lampknapp till dimmer till en taklampa.
 Mannen gör allt själv
 instalerat 3 faspumpar och värmepatroner till acktankarna
 icke behörighetskrävande jobb
 Bytt strömbrytare, bytt stickpropp, monterat lysrörsarmatur
 Satt in fler vägguttag
 Bytt kablar
Fråga 11.1 Vilka elarbeten tror du att du som privatperson får utföra själv?
Byta stickpropp på en lampa för att den ska passa i vägguttaget?
Antal
Procent
Ja, det får vem
som helst göra
405
37%
Ja, om det
görs
fackmässigt
433
40%
Nej, man
måste ta hjälp
av en
elinstallatör
108
10%
Vet ej
143
13%
Total
1089
100%
Fråga 11.2 Vilka elarbeten tror du att du som privatperson får utföra själv?
Byta vägguttag?
Antal
Procent
Ja, det får vem
som helst göra
134
12%
Ja, om det
görs
fackmässigt
459
42%
Nej, man
måste ta hjälp
av en
elinstallatör
367
34%
Vet ej
129
12%
Total
1089
100%
Fråga 11.3 Vilka elarbeten tror du att du som privatperson får utföra själv?
Byta lamparmatur i badrum?
Antal
Procent
Ja, det får vem
som helst göra
116
11%
Ja, om det
görs
fackmässigt
326
30%
Nej, man
måste ta hjälp
av en
elinstallatör
475
44%
Vet ej
172
16%
Total
1089
100%
Fråga 11.4 Vilka elarbeten tror du att du som privatperson får utföra själv?
Koppla in tvättmaskin i anslutningsdosa (inte via stickpropp)?
Antal
Procent
Ja, det får vem
som helst göra
50
5%
Ja, om det
görs
fackmässigt
205
19%
Nej, man
måste ta hjälp
av en
elinstallatör
692
64%
Vet ej
142
13%
Total
1089
100%
Fråga 11.5 Vilka elarbeten tror du att du som privatperson får utföra själv?
Montera fast ansluten utomhus- eller trädgårdsbelysning för 230 volt?
Antal
Procent
Ja, det får vem
som helst göra
79
7%
Ja, om det
görs
fackmässigt
184
17%
Nej, man
måste ta hjälp
av en
elinstallatör
657
60%
Vet ej
169
16%
Total
1089
100%
Fråga 11.6 Vilka elarbeten tror du att du som privatperson får utföra själv?
Installera golvvärme för 230 volt?
Antal
Procent
Ja, det får vem
som helst göra
25
2%
Ja, om det
görs
fackmässigt
142
13%
Nej, man
måste ta hjälp
av en
elinstallatör
788
72%
Vet ej
134
12%
Total
1089
100%
Fråga 12
Hur säker känner du dig generellt på vilka typer av elarbeten man får göra själv och
när man måste ta hjälp av en elektriker/elinstallatör?
Antal
Procent
Mycket säker
102
9%
Ganska säker
516
47%
Ganska osäker
287
26%
Mycket osäker
133
12%
Vet ej
51
5%
Total
1089
100%
Fråga 13.1 Har något av följande inträffat i ditt hem under det senaste året?
Jag eller någon annan i hushållet har fått en elstöt av ett spänningssatt föremål
Antal
Procent
Ja, flera
gånger
27
2%
Ja, en gång
41
4%
Nej, aldrig
992
91%
Vet ej
29
3%
Total
1089
100%
Fråga 13.2 Har något av följande inträffat i ditt hem under det senaste året?
Jag eller någon annan i hushållet har fått en elstöt i samband med byte av glödlampa
eller annat enklare elarbete.
Antal
Procent
Ja, flera
gånger
11
1%
Ja, en gång
43
4%
Nej, aldrig
1006
92%
Vet ej
29
3%
Total
1089
100%
Fråga 13.3 Har något av följande inträffat i ditt hem under det senaste året?
Jag eller någon annan i hushållet har fått uppsöka vård på grund av en elrelaterad
händelse i hemmet
Antal
Procent
Ja, flera
gånger
7
1%
Ja, en gång
18
2%
Nej, aldrig
1040
96%
Vet ej
24
2%
Total
1089
100%
Fråga 13.4 Har något av följande inträffat i ditt hem under det senaste året?
En sladd, lampa eller apparat har börjat ryka eller brinna
Antal
Procent
Ja, flera
gånger
17
2%
Ja, en gång
80
7%
Nej, aldrig
964
89%
Vet ej
28
3%
Total
1089
100%
Fråga 13.5 Har något av följande inträffat i ditt hem under det senaste året?
Annan elrelaterad händelse, ange i så fall vad nedan:
Antal
Procent
Ja, flera
gånger
22
2%
Ja, en gång
46
4%
Nej, aldrig
966
89%
Vet ej
55
5%
Total
1089
100%
Kommentarer (45)
 Jordfelsbrytare och säkring löste ut av okänd anledning
 råttangrepp på en 220 volts sladd
 Hösten 2013. Några veckor med spänningsfall (fladdrande lampsken) och elavbrott ("proppen gick") när
elsystemet ansträngdes (läs spishällen användes). Slutade med avbrända kablar i elskåpet i hallen och
rökutveckling. Berodde på en gammal komponent i husets huvudelcentral. Fick byta det egna elskåpet som var
från typ 70-talet. Passade på att jorda eluttag och strömbrytare vid samma tillfälle. Inga problem sedan dess.
 Vår sub till hemmabioanläggningen började brinna efter den varit inlämnad för reparation (oh, the irony). Blev
någon felkoppling och sedermera gnistbildning och till slut "whooosh" (eld alltså). Klart obehagligt.
 Stöt vid tapetsering då tapet kommit när eluttag
 Fått stöt av en sladd till dator som var inkopplad i ett eluttag.
 kåporna till elurtagen faller bort från väggen
 Kortslutning av utomhuslampa
 kortslutning i vägguttag i badrummet
 En kontakt i källaren blev överhettad
 Stöt av eluttag
 Utlösta säkringar
 transformatordosa till lågvoltsarmatur har gett upp och börjat lukta illa
 lysrörsarmatur brunnit i inre delar
 blixten slog ner och det började brinna i en lampsladd
 blixtar från vägguttag
 Kortslutning så att säkringen gick.
 mikron stod på fel ställe och avgav elektriska stötar, stod så från början när vi köpte huset
 Min spis började ryka
 Jordfelsbrytare löst ut, säkring löst ut
 Proppen gick ut
 kortis i väggbrytare - en smäll och säkringen rök, byte ok
 Säkring löste ut pga plötsligt fel på dubbelisolerad dammsugare. Troligen kortslutning i startkondesatorn.
 När det hälls på mycket vatten i ett svep på bastuaggregatet så löser jordfelsbrytaren ut.





















12 volts utebelysning fått jordfelsbrytare att lösa ut
Elutagen i ett rum gick på 2 olika säkringar och jag fick en stöt i det ena då jag trodde att det inte skulle vara
ström på det.
Glödlampor går alltför ofta
Proppbyte
Huvudbrytaren på proppskåpet smälte någon dag efter att Eon haft sin elektriker här och bytt elmätare.
en diskmaskin började brinna
glödlampa smällde i armaturen, armaturen något skadad i sockeln
blixtnedslag
kortslutning
Spillde vatten i ett uttag så att en lampa började spraka.
Jordfelsbrytaren slår till när jag kör tvättmaskin och vattenkokaren samtidigt
elavbrott via jordfelbrytare, vatten i skarvdosa utomhus
Trasig mobilladdare
Propparna går efter omkoppling av diskmaskin.
eluttag hade brunnit/smält
make är elektriker
Säkring gått pga kortis i trafo
Huvudströmbrytaren började brinna
En dränkbar pump, installerad av elektriker kortslöt och jordfelsbrytare löste ut
Jordfelsbrytaren lösteut på grund av fukt i en utelampa.
Proppar har gått, dem har jag bytt själv samt bett en elektriker titta på varför propparna gått.
Fråga 14
Tack för din medverkan! setTimeout('go_now()',100);function go_now(){if
(window.location.href.indexOf('InSurvey.asp')>0) window.location.href =
'http://s.cint.com/Survey/Complete?ProjectToken=98b9821f-564e-4797-995bf69b7d263fe0 ';}