Läs programmet - Danderyds Vokalensemble

Ljus i mörker
söndagen 1 nov 2015 kl 16:00 Danderyds kyrka
Danderyds Vokalensemble
Rikard Karlsson, dirigent
Program
Klockringning
ARR. ÅKE KULLNES
I himmelen, i himmelen
(1910-1981)
FELIX MENDELSSOHN
(1809-1847)
Mitten wir in Leben sind
op 23:3
ARR. ÅKE KULLNES
Uti din nåd, o Fader blid
LARS EDLUND
(1922-2013)
Oh, quanto è corto
ARR. ÅKE KULLNES
Vill du gå med till himlen?
JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)
Warum ist das Licht
gegeben dem Mühseligen
op74:1
ARR. ÅKE KULLNES
Hugsvala mitt hjärta
JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
Jesu meine Freude
BWV 227
Programkommentar
Bachs Jesu meine Freude är en koralmotett med en enkel vacker
koralmelodi. Mellan koralverserna dansar ibland Bach fram. Ibland så blir
det helt tyst - ett ingenting. Men så tar det fart och Bach lyckas, sin vana
trogen, sammanfatta hela livet.
Mendelssohns 8-stämmiga motett Mitten wir in Leben sind är också
baserat på en koral med flera verser som bryts upp av ett rörligt Kyrie.
Brahms lilla requiem brukar hans motett Warum ist das Licht gegeben
dem Mühseligen? ofta kallas. Varför ges dagens ljus åt de bedrövade?
Även detta verk avslutas med en luthersk koral.
I In Paradiso har Lars Edlund tonsatt utdrag ur Dante Aligheris Divina
Commedia. Vokalensemblen framför tredje satsen ur detta verk ”Oh,
quanto e corto”.
Som en tråd vävd mellan dessa stora motettverk går i konserten folkliga
koralarrangemang av Åke Kullnes.
Danderyds Vokalensemble
Danderyds Vokalensemble har varit en del av musikverksamheten i
Danderyds församling sedan hösten 2008. De flesta av ensemblens
framträdanden äger rum i någon av församlingens kyrkor i både
gudstjänster och konserter. Vokalensemblen har emellertid även framträtt
och gjort resor till andra orter i både Sverige och utomlands och
samarbetat med professionella orkestrar som Gävle symfoniorkester,
Uppsala kammarsolister och Edsbergs kammarorkester.
Sopran
Maria Bredefeldt
Magdalena Belin
Johanna Gronemann
Viyan Hagi
Erika Stenroos
Maria Örnlid
Alt
Lisa Enlund
Linnea Olsson
Lena Rosenberg
Anna Stenflo
Signe Tonér
Tenor
Martin Bensing
Henrik Bygdeman
Andreas Kissavos
Håkan Kramnäs
Martin Svensson Lindroth
Bas
Anders Hallin
David Johansson
Magnus Kaijser
Erik Wetterbrandt
Oskar Wohlert
Texter
Mitten wir im Leben sind
Mitten wir im Leben sind
Mit dem Tod umfangen.
Wen seh’n wir, der Hülfe tu’,
Dess’ wir Gnad erlangen?
Das bist du, Herr, alleine.
Uns reuet unser Missetat,
Die dich, Herr, erzürnet hat.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
du ewiger Gott,
Laß uns nicht versinken
in des bittern Todes Not!
Kyrie eleison.
Mitt i livet är vi,
Men fångade av döden.
Hos vem kan vi få hjälp
Så vi kan mottaga nåd?
– Hos dig allena, Herre!
Vi ångrar våra överträdelser,
som har gjort dig vred.
Helige Herre Gud,
helige, starke Gud,
helige, barmhärtige Frälsare,
du evige Gud!
Låt oss icke sänkas ner
i dödens bittra nöd!
Herre förbarma dig!
Mitten in dem Tod anficht
Uns der Höllen Rachen.
Wer will uns aus solcher Not
Frei und ledig machen?
Das tust du, Herr, alleine.
Es jammert dein Barmherzigkeit
Unser Sünd’ und großes Leid.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
du ewiger Gott,
Laß uns nicht verzagen
vor der tiefen Höllen Glut!
Kyrie eleison.
Mitt i döden angrips vi
av Helvetets tentakler.
Vem kan befria oss och frälsa oss
Ur denna nöd?
– Det kan du allena, Herre!
All vår synd och elände
smärtar din barmhärtighet.
Helige Herre Gud,
helige, starke Gud,
helige, barmhärtige Frälsare,
du evige Gud!
Låt oss inte misströsta
inför Helvetets
Herre förbarma dig!
Mitten in der Höllen Angst
Unser Sünd’ uns treiben.
Wo soll’n wir denn fliehen hin,
Da wir mögen bleiben?
Zu dir, Herr Christ, alleine.
Mitt i Helvetesångesten
vill vår synd oss driva.
Vart skall vi då flyga hän,
För att icke förgås?
– Till dig allena, Herre Krist!
Vergossen ist dein teures Blut,
Das g’nug für die Sünde tut.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
du ewiger Gott,
Laß uns nicht entfallen
von des rechten Glaubens Trost!
Kyrie eleison.
Martin Luther (1483-1546)
Utgjutit du har ditt dyra blod,
som för all vår synd gör bot.
Helige Herre Gud,
helige, starke Gud,
helige, barmhärtige Frälsare,
du evige Gud!
Låt oss inte uteslutas från
Den sanna trons tröst!
Herre förbarma dig!
Oh quanto è corto
Oh quanto è corto il dire
e come fioco
al mio concetto! e questo,
a quel ch'i' vidi,
è tanto, che non basta a dicer `poco'.
O luce etterna che sola in te sidi,
sola t'intendi,
e da te intelletta
e intendente
te ami e arridi!
Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei
alquanto circunspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta
de la nostra effige:
per che 'l mio viso in lei tutto era messo.
Qual è 'l geomètra
che tutto s'affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando,
quel principio ond' elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva
come si convenne
l'imago al cerchio e come vi s'indova;
Hur torftigt känns ej här mitt tal,
hur kraftlöst
mot vad jag minns! och minnet,
mot det sedda,
är så, att “svagt” icke är rätta ordet.
Eviga ljust, som ensamt i dig vilar
och ensamt känner dig,
och av dig fattat
och fattande dig själv,
i kärlek fröjdas!
Inuti den av dina cirkelformer
som föreföll att alstras ur den första
likt speglat ljus,
tycktes mig nu, när noga
jag iakttog den, att vår egen avbild,
tecknad i ringens färger,
trädde mot mig,
och ögats hela kraft vände jag ditåt.
Som matematikern
förgäves grubblar
på cirkelns kvadratur och inte finner,
trots all sin möda,
formeln han behöver,
så ville jag, ställd inför denna nya,
sällsamma syn,
förstå hur bilden ingick
i cirkeln och med den kunde förenas.
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente
fu percossa
da un fulgore
in che sua voglia venne.
A l'alta fantasia
qui mancò possa;
ma già volgeva
il mio disio e 'l velle,
sì come rota
ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole
e l'altre stelle.
Dante Alighieri (1265-1321)
Så högt bar icke mina egna vingar;
då genombävades med ens
mitt sinne
som av en blixt,
och önskningen blev uppfylld.
Här svek
den höga fantasiens krafter,
men likt ett hjul som framdrivs
jämnt och säkert
följde nu
all min längtan och min vilja
den kärlek som rör sol
och andra stjärnor.
Svensk översättn. Ingvar Björkeson
Warum ist das Licht gegeben
dem Mühseligen
20 Warum ist das Licht
gegeben dem Mühseligen
und das Leben den betrübten Herzen,
21 (die des Todes warten
und kommt nicht,
und grüben ihn wohl
aus dem Verborgenen,
22 die sich fast freuen
und sind fröhlich,
daß sie das Grab bekommen,)
23 und dem Manne, des Weg
verborgen ist, und GOtt vor ihm
denselben bedecket?
Hiob 3:20-23
Varför ges dagens ljus åt den
plågade
20 Varför ges dagens ljus
åt den plågade,
varför skall de olyckliga leva,
21 De som längtar förgäves
efter döden
och söker den ivrigare
än nergrävda skatter,
22 de som skulle jubla av glädje
och prisa sig lyckliga
om de fann sin grav?
23 Varför lever den som famlar i
mörker,
den vars vägar Gud har spärrat?
Job 3:20-23
41Laßt uns unser Herz
samt den Händen aufheben
zu Gott im Himmel!
Klag 3:41
Låt oss lyfta
våra händer och hjärtan
till Gud i himlen.
Klag 3:41
Siehe, wir preisen selig,
die erduldet haben.
Die Geduld Hiobs habt ihr gehört,
und das Ende des HERRN
habt ihr gesehen;
denn der HERR ist barmherzig
und ein Erbarmer.
Jak 5:11
Ja, vi prisar dem saliga
som håller ut.
Ni har hört om Jobs uthållighet,
och ni har sett hur Herren
lät det sluta,
ty Herren är rik på medlidande
och barmhärtighet.
Jak 5:11
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Wille,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf worden.
Martin Luther (1524)
Med frid och glädje går jag dit
enligt Guds vilja,
mitt hjärta och min själ blir tröstade,
mjukt och stilla.
Som Gud lovade mig,
blir döden endast vila för mig.
Övers.: Rikard Karlsson
Jesu meine Freude
Koral
Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
ach wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange,
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm mein Bräutigam, außer
dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.
Jesus, min glädje,
mitt hjärtas ro,
Jesus min skatt.
Ack, ständigt längtar
mitt ängsliga hjärta
efter dig!
Guds lamm, min brudgum.
Inget på jorden
är mig kärare.
Kör
Es ist nun nichts Verdammliches
an denen, die in Christo Jesu sind, die
nicht nach dem Fleische
wandeln, sondern nach dem Geist.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som äro i Kristus
Jesus [som inte följer köttet, utan
anden].
Koral
Unter deinem Schirme
bin ich vor den Stürmen
I ditt hägn
är jag i stormen skyddad
aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
laß den Feind erbittern,
mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.
från alla rasande fiender.
Låt satan dundra,
låt fienden vara förbittrad,
Jesus står mig bi.
Om det så blixtrar och åskar,
om så synd och helvete skrämmer
så skyddar Jesus mig.
Sopran 1, sopran 2 och alt
Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet
in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde
und des Todes.
Ty livets Andes lag
har i Kristus Jesus
gjort mig fri
ifrån syndens
och dödens lag.
Koral
Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe
ich steh hier und singe
in gar sichrer Ruh.
Gottes macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.
Trotsa den gamla draken,
trotsa dödens käftar,
trotsa också fruktan.
Skaka värld, och darra.
Jag står här
fullkomligt lugn och sjunger.
Guds makt skyddar mig.
Jord och avgrund måste tystna
hur mycket de än väsnas.
Fuga
Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein.
Ni är inte köttsliga
utan andliga [varelser],
såvida Guds Ande bor i er;
men den som inte har Kristi Ande,
han hör icke honom till.
Koral
Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren,
Bort med alla jordiska skatter.
Du Jesus, är min glädje
och lust
Bort högmod,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß leiden,
nicht von Jesu scheiden.
jag lyssnar inte till dig.
Jag vill inte veta av dig!
Elände, nöd, kors, skymf och död
kan aldrig, hur mycket jag än lider,
skilja mig från Jesus.
Alt, tenor och bas
So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot
um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigkeit willen.
Om nu Kristus är i eder,
så är väl kroppen död,
för syndens skull,
men Anden är liv,
för rättfärdighetens skull.
Sopran 1, Sopran 2, alt och tenor
Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht!
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.
God natt, varelse,
som valt världen!
Jag tycker inte om dig.
God natt synder,
håll er borta från mig,
kom inte ut i ljuset.
God natt stolthet och ståt
och framför allt:
god natt du lastbara liv.
Kör
So nun der Geist des,
der Jesum von dem Toten
auferwecket hat,
in euch wohnet,
so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten
auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber
lebendig machen,
um des willen,
daß sein Geist in euch wohnet.
Och om dens Ande,
som uppväckte Jesus
från de döda,
bor i eder,
så skall han
som uppväckte Kristus Jesus
från de döda
göra också era dödliga kroppar
levande,
genom sin Ande,
som bor i eder.
Koral
Weicht, ihr Trauergeister,
Vik hädan sorgens andar,
denn mein Freudenmeister,
Jesu, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
muß auch hier Betrüben
lauter Freude sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.
Johann Franck och Romarbrevet 8
ty glädjens mästare
Jesus träder in.
För dem som älskar Gud
måste också bedrövelsen
vara fylld av glädje.
Tålmodigt utstår jag spott och hån.
Ännu förblir du också i lidandet,
Jesus, min glädje.
Kommande konserter
Tisdag 3 november 12.00 i Danderyds kyrka
Lunchmusik med soppa
Lux Aeterna. Anders Ölund, piano. 25 minuter konsert, därefter soppa (40 kr)
i Församlingens Hus.
Söndag 8 november 16.00 i Petruskyrkan
Grabbkören möter Gosskören
Danderyds församlings Gosskör ger en konsert tillsammans med, den för
helgen bildade, Grabbkören. Kerstin Evén, dirigent. Johan Björling, piano.
Söndag 15 november 16.00 i Danderyds kyrka
Aftonsång
Danderyds Kyrkokör under ledning av Rikard Karlsson.
Lördag 21 november 15.00 i Enebykyrkan
Önskekonsert
Familjen Wikström och Staffan Hellgren.
Söndag 22 november 16.00 i Danderyds kyrka
Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det
VocAlice och Flickkören. Musik till tröst och hopp av Britten, Rehnqvist och
Evén. Kerstin Evén, dirigent.
Söndag 20 december 16:00 i Danderyds kyrka
En vintersaga
Danderyds vokalensemble och kammarorkester spelar och sjunger carols,
julevergreens, och traditionella julsånger.