Nu kommer Zaxis-3 hjulgrävare

Kundmagasinet från Delvator AB
Nu kommer
Zaxis-3 hjulgrävare
SIDAN 4-5
Nr 1, 2007
Leif kan jämföra
Zaxis steg 2 och 3
SIDAN 6-7
Importmaskiner – checklista........3
EGR minskar förbrukningen.........8
Lönsamt och brett med mini........9
”Berra” älskar maskinen............10
Marknadsnyheter......................... 11
Tävla oc
h
plasma-Tvinn
V!
s
id 11
Grävlingen nr 1 2007
Steg 3-familjen växer
Lönsamt
mervärde med 16- och 18-tonnare
Vi på Delvator får allt fler bekräftelser beträffande framgångarna med
Hitachis Zaxis 3-maskiner. Kundernas
och maskinförarnas erfarenheter, samt
steg 3-maskinernas dokumenterade
drifttimmar ger oss för varje dag en allt
tydligare bild av den lyckade, nya Zaxisgenerationen.
Framgången gäller inte minst bränsleförbrukningen. Hitachi och Isuzu har
lyckats med konststycket att reducera
skadliga avgasutsläpp och få en minskad
bränsleförbrukning som bonuseffekt.
Mer om hur det går till finns att läsa på
sidan 8.
Här på Delvator kan vi nu också börja
summera både den nya och den tidigare
Zaxis-generationens resultat sett ur
garantisynvinkel. Det visar sig att våra
garantikostnader ligger på ett minimum.
Detta är alltså siffror som belyser
Hitachis höga kvalitet. Zaxis-maskinerna har mycket hög driftsäkerhet och
krånglar nästan aldrig.
Allt det här innebär att vi kan slå fast
att vi aldrig tidigare haft en så stabil och
attraktiv produkt. Zaxis-maskinerna
representerar hög kvalitet och en investering som ger god ekonomi. I praktiken
ett mervärde som kommer maskinägarna tillgodo varje enskild drifttimme
och som gör Hitachi-investeringen till
en bra affär.
I det här numret av Grävlingen finns
bland annat läsning om den senaste
Zaxis 3-generationen av Hitachis hjulgrävare. På återseende!
Nya ZX160LC-3.
I vår växer utbudet av Zaxis
steg 3-modeller ytterligare
när de första bandburna Zaxismaskinerna i 16-22 tonsklassen
levereras i Sverige.
Zaxis bandburna steg 3 med beteckningarna ZX160LC-3 och ZX180LC-3 är i
storleksklassen från 16,6 ton och upp till
22 ton, beroende på modell och modellvarianter.
De något högre maskinvikterna jämfört
med tidigare modeller i de här storleksklasserna förklaras av att steg 3-modellernas
chassin och underreden har förstärkts.
Båda modellerna har 3-liters Isuzumotorer
med fyra cylindrar och ett så högt vridmoment (402 NM vid 1.800 rpm) att de
levererar mer kraft i förhållande till bränsleförbrukningen, än tidigare modeller.
Maskinerna har förbättrad hyttkomfort
med generösare benutrymmen, lägre ljud-
nivå och samma it-system som finns i övriga
Zaxis steg 3. Den så populära backkameran
är en av de saker som hör till maskinernas
standardutrustning.
Även Hitachis patenterade nya hydraulsystem (HIOS III) finns i de här maskinerna.
Systemet är konstruerat så att oljeflödena
optimeras. Det ger möjlighet att uppnå samma prestanda på lägre varvtal än tidigare, vilket ger lägre bränsleförbrukning eller högre
produktion, beroende på hur maskinföraren
väljer att utnyttja de nya fördelarna.
Lanseringen av de nya steg 3-modellerna
kommer samtidigt med lanseringen av hjulgrävarseriens modeller i maj-juni (se även
sidorna 4-5).
ZX210LC-3 bäst i test!
ZX210LC-3 har tagit hem dubbel mästartitel “Best Performance”
i ett stort holländskt maskintest.
[email protected]
Christer Arvidson
Grävlingen nr 1 2007
Det är branschens främsta maskintillverkare som deltagit i ett omfattande maskintest i
Arnhem, Holland. Testet gjordes på uppdrag
av den holländska branschtidningen Bouw
Machines, som årligen anordnar multi-test för
anläggningsmaskiner. 2006 var det fokus på
bandgrävare i 23-tonsklassen.
Tio av de ledande maskintillverkarna deltog
i testet. Förutom Hitachis ZX210LC-3 fanns
bland annat Volvos EC210BLC, Komatsus
PC210LC-8 och Hyundais 210 representerade.
Varje maskin fick under sju cykler gräva
och lasta ett flak med så mycket grus som
möjligt. Testet hade två huvudinriktningar,
bränsleförbrukning respektive produktivitet.
Dels maskinkapacitet räknat som lastat grus
per kilo förbrukad diesel. Dels maskinkapacitet räknat som antal lastade ton grus per
timme.
Hitachis ZX210LC-3 segrade i båda fallen,
resultatet publicerades i oktobernumret av
Bouw Machines.
210:an lastade 41,8 ton grus per kilo
bränsle och 857 ton per timme. Motsvarande
resultat för andra och tredjeplatserna var
40,1 och 37,9 ton per kilo bränsle, respektive
815 och 763 ton per timme.
Se de fullständiga resultattabellerna på
Delvators hemsida www.delvator.se.
Källa: BouwMachines nr 10, 2006
Till sist valde TK Bygg svenskt!
Verkligheten är krass och när det kommer till maskininvesteringar,
gäller det att se sig omkring och finna det bästa alternativet!
Det var tanken när TK Bygg i Skene undersökte möjligheterna att
köpa en importerad Zaxis-grävare.
– Någonstans finns det en skiljelinje för
vad som är klokast att göra vid en investering, att köpa maskinen på hemmaplan eller
att skaffa en begagnad importmaskin, summerar Urban Toftby som driver TK Bygg
tillsammans med kollegan Kenneth Karlsson.
I det här fallet handlade investeringen om en
Hitachi kring 8 ton på band och Urban Toftby
åkte till England för att titta på maskiner till
salu.
– Skicket på de engelska maskinerna kan
variera varför man bör se dem med egna
ögon. Trots ganska få timmar på tidmätaren
kan en del av dom vara ganska medfarna. Det
är vanligt att de lackerats om.
– Inför en investering gäller det att se vad
som finns och vad det innebär ekonomiskt
att välja det ena eller andra alternativet.
Maskinerna som finns utomlands är billigare, samtidigt som det är lätt att förstå att
generalagenterna här på hemmaplan gör vad
de kan för att framhålla fördelarna med att
låta investeringen ske i Sverige, säger Urban
Toftby.
– Till sist handlar alltsammans om att finna
svaret på frågan om merkostnaden för en
svenskköpt maskin motsvarar det mervärde
man får för pengarna.
För TK Bygg blev det till sist en investering på hemmaplan. Istället för en begagnad
Englands-maskin satsade TK Bygg på en ny
ZX80SB med svängbom och Engcon EC10
rototilt, köpt genom Delvator i Sverige. Det
blev alltså en ny maskin istället för en begagnad. Samtidigt innebar det svenska garantivillkor, samt att maskinen är svenskutrustad och
CE-märkt i sin helhet enligt svensk standard.
Drömmen om maskinklippet kan bli en besvikelse
Det låter så bra – märkesmaskiner med förhållandevis få timmar på tidmätaren och som kan direktimporteras från andra länder till lågt pris…
Men drömmen om maskinklippet kan bli en besvikelse, särskilt på lite
längre sikt. Importmaskinernas skick, utrustning, garantier, värdeminskning, andrahandsvärde, servicemöjligheter – allt innebär sämre villkor än
att investera i ny maskin på hemmaplan.
Grävlingen har tagit en titt på importmaskinerna, här kan du läsa resultatet i
Grävlingens checklista för parallellimport:
KVALITET och BAKGRUND?
Ofta har de maskiner som parallellimporteras gått som rentalmaskiner i de
länder de importeras ifrån och således
hanterats av mängder av olika maskinförare. Det innebär att de kan ha utsatts
för ett slitage som är större än vad tidmätaren antyder. Därför är de också ofta
omlackerade, eftersom den nya färgen får
maskinerna att se mindre slitna ut, än de i
praktiken är. 1.000 timmar på tidmätaren
kan motsvara mångdubbelt längre körtid
på en svensk välskött maskin som haft en
eller bara ett fåtal olika maskinförare.
CE-MÄRKNING?
Alla europeiska maskiner är CE-märkta,
javisst. Men här gäller det att veta vad
man pratar om. Skillnaden är att en
svensksåld maskins CE-märkning omfattar maskinen ihop med sin utrustning.
Annat kan det vara med importerade
maskiner som utrustas i samband med
importen. Motsvarande bekymmer kan
gälla till exempel brandskyddsintyg som
är godkänt av de svenska försäkrings-
bolagen. För både CE-märkningen och
brandskyddsintygen råder alltså osäkerhet
om märkningarna duger om något händer.
Sådan tveksamhet råder aldrig om svensksålda Hitachi-maskiner eftersom Delvator
tar ansvar för hela maskinen inklusive den
utrustning som monteras.
UTRUSTNINGSNIVÅ?
Vilken utrustning och vilka förstärkningar
gäller för importmaskinen? I regel representerar de billiga importmaskinerna enklast
möjliga utrustning från fabrik. Svensksålda
Hitachi-maskiner har till exempel större
motvikt än basutförandet (eftersom det
bland annat behövs vid användande av den
i Sverige så vanliga rototilten), svensksålda
maskiner har ”svensk” bredd på plattorna,
förstärkning på stickan mm.
ANDRAHANDSVÄRDET?
Maskinens ursprung påverkar värdet när
maskinen säljs. En importerad maskin är på
pappret billigare i investeringskostnad. Det
lägre priset hänger bland annat samman med
slitagenivå, CE-standard och utrustningsnivå.
Men det lägre priset/värdet vid investeringen
”går igen” när maskinen säljs. En importmaskinägare får sämre betalt nästa gång det är
dags att byta maskin.
SERVICE OCH REPARATIONER?
Den svenska serviceorganisation för
Hitachis maskiner som Delvator byggt
upp över hela Sverige försöker ställa upp
även för de maskinägare som har parallellimporterade maskiner. Men det är alltid
Delvators egna kunder med svensksålda
maskiner som prioriteras. Det kan alltså
bli längre stilleståndstider för maskinägare
med parallellimporterade maskiner.
TOTALEKONOMI?
Grävlingens råd: Jämför den ekonomiska kalkylen för en parallellimporterad
maskin med dunkelt förflutet, med en
ekonomisk kalkyl för en ny eller begagnad
svensksåld maskin! Med bra finansiering,
kan den svensksålda maskinen innebära
samma eller lägre månadskostnader, trots
att den har blivit rätt utrustad, har full
garanti, bättre andrahandsvärde och alltid
har tillgång till samma service som andra
svenska Hitachi-ägare har.
HAR DU TÄNKT PÅ?
…att om import av begagnade maskiner
från andra länder generellt sätt hade varit
smart, så hade de stora märkenas svenska
generalagenter rimligtvis själva lagt beslag
på den här verksamheten. Men det har
de inte gjort! Några av skälen till att de
avstår kan du läsa i punkterna här ovan!
Grävlingen nr 1 2007
Zaxis 3 hjulgrävare kommer i vår
Nu i vår lanseras Hitachis nya hjulgrävare. En förserie av de fyra nya
modellerna finns redan i Amsterdam där de är tillgängliga för visningar
och provkörningar. Här i Sverige visas de för första gången på MaskinExpo i månadsskiftet maj-juni, då de också kan provköras.
I sommar sker de första leveranserna i
Sverige, då de många kunder som redan
beställt de nya hjulmodellerna kan ta dem
i bruk.
Modellerna ingår i Zaxis-seriens tredje
generation, som lever upp till de europeiska miljökraven enligt steg III.
Liksom Zaxis 3-maskinerna på band har
de nya hjularna Isuzu-motorer av nytt
snitt som innebär ökad grävförmåga, ökad
transporthastighet och lägre bränsleförbrukning.
De är utrustade med Hitachis förnyade
hydraulsystem, som för hjularnas del bland
annat innebär mjukare svänghydraulik och
lägre bränsleförbrukning vid förflyttning.
Maskinerna har också – tack vare ny
hyttdesign – förbättrad komfort med lägre
bullernivå, mindre vibrationer, samt förbättrad sikt och mer benutrymme.
Ytterligare en nyhet är ökad pumpkapacitet.
Samtliga hjulmodeller har nu samma oljepump
som finns i Zaxis bandmaskin ZX210LC-3.
Mer fakta om nyheterna:
•Backkamera.
•Ökad servicevänlighet, med de vanli gaste servicepunkterna lätt åtkomliga från marknivå.
• Höjd marschhastighet (35 km/t för 140 190-modellerna, 27,5 km/t för 210:an).
•Smalare rattkonsol, vilket ger bättre sikt
vid grävning. Även fällningen av rattstån-
gen är förbättrad med fotspak nere vid golvet.
•Switch för körriktning, på höger gräv spak.
•Ökad räckvidd på bom-sticka, maskiner na når upp till 370 mm längre jämfört
med tidigare.
• Ca 10 cm ökat benutrymme i hytten.
• Modellerna med stödben har ökad
lyfthöjd med 60 mm.
• Svängdämpning, vilket minskar skak vid
svängstopp.
• 15 procent ökad hastighet på stickan.
De fyra nya är:
ZX140WT-3
ZX170WT-3
ZX190WT-3
ZX210WT-3
Bättre
sikt!
Svanborg beställde snabbt
Ulf Svanborg.
Ulf Svanborg är en av de entreprenörer som beslutat investera i Zaxis-3
generationens nya hjulgrävare – utan
att ens ha sett maskinen.
– Man kan säga att jag litar på Hitachis kvalitet och maskinernas duglighet. Märket har ju
gott renommé, säger Ulf som aldrig tidigare
ägt en Hitachi.
– Nu fick jag en bra säljkontakt och jag har
provkört bandburna Hitachi med samma
motor- och hydraulteknik som min hjulmaskin kommer att vara utrustad med. Det
kändes mycket bra, säger han.
För Ulf Svanborg har just hydraulsystemets följsamhetsegenskaper stor betydelse.
Mestadels jobbar han med fjärrvärmeschakter, vilket i och för sig är lättsamma
schaktjobb, men som kräver noggrannhet och
smidighet när han under grävningarna stöter
på andra rör- och kabeldragningar.
Storleksmässigt innebär 190-maskinen han
beställt ett eller ett par snäpp större maskin
än han är van vid.
– Jag tror det kommer att innebära god
bränsleekonomi, jag räknar med att kunna
köra på ekonomiläget för det allra mesta,
säger han.
Grävlingen nr 1 2007
Ljungsgården utökar
med ZX140WT-3
FAKTA:
Totalt 20 svenska entreprenörer hade fram till
slutet av mars beställt nya
hjulgrävare, trots att de
inte haft möjlighet att se
maskinerna i förväg.
Ljungsgården Gräv & Transport AB i Linköping satsar på en första Hitachi,
en Zaxis-3 på hjul. På bilden Magnus och Maritha Peterson och sonen Elis.
Ytterligare ett entreprenenadföretag som
redan lagt en order på en ny Zaxis hjulgrävare är Ljungsgården Gräv och Transport
AB i Linköping, som ägs och
drivs av Magnus
och Maritha Peterson.
– Vi känner stort förtroende för Hitachi.
Vår nya hjulare innebär ett tillskott till
maskinparken och det här blir vår första
Hitachi, berättar Magnus.
Den nya maskinen, en ZX140WT-3 kommer i huvudsak att användas för bygg- och
anläggningsarbeten, samt till en del kabelgrävningar, som är ett av företagets många
nischer. I övrigt arbetar man även med transporter – företaget ingår i både Östgötafrakt
och Ögräf. Dessutom bedrivs jordbruk vid
föräldragården som gett företaget dess namn.
Totalt har man nu fyra grävare och tre lastbilar och sammanlagt arbetar sex personer
med den varierade verksamheten.
– Fler maskiner innebär också behov av
mer personal, vi hoppas kunna anställa en ny
maskinförare nu i vår, säger Magnus.
Hjulmaskinernas underrede har förbättrats. Nu har bladet en mer rundad form upptill, samt slät undersida och kortare överhäng.
Trappstegen är breddade.
Hytten har förbättrats. Rattkonsolen är smalare än tidigare för förbättrad sikt. Även större glasytor och ny design på hytten ger
bättre sikt och större benutrymme. Knapp- och reglageplaceringen är förbättrad och ljudnivån lägre.
Andra förbättringar är högre transporthastighet. Motorn innebär lägre bränsleförbrukning tack vare steg 3-tekniken och ökad
vinkel på bom-sticka ger bättre räckvidd. Det förnyade hydraulsystemetet gör maskinen snabbare och mer följsam.
Grävlingen nr 2 2006
Leif kan jämföra senaste Zax
Leif Davidsson från Gällinge utanför Göteborg är en av de få
maskinförare som redan nu har hunnit få körerfarenhet av
Zaxis-maskinernas två senaste generationer.
Skillnad?
– Ja, skillnaden märks tydligt med en gång. Zaxis-3 är
snabbare, starkare och nu går det att köra på ekonomiläget nästan utan undantag, säger han.
Grävlingen nr 1 2007
xis-generationerna
Leif Davidsson kan köra mer på ekonomiläget med Zaxis-3-maskinen.
Ett av vinterns sista snöväder gör ett blött
och slaskigt anfall mot västra Sverige när
Grävlingen besöker Leif vid hans arbetsplats
utanför Trollhättan.
Leifs arbetsgivare, Sundstorps Schakt AB,
kör på ue-jobb på ett järnvägsbygge. Det
är Banverket som bygger om Vänerbanan
mellan Göteborg och Trollhättan till dubbelspårsjärnväg. Vid ett av delprojekten längs
den långa nya sträckningen finns Leif och
Sundstorps sprillans nya ZX280LC-3 i drift
med markplanering.
– Innan jag fick ta mig an den här maskinen
körde jag den tidigare motsvarigheten, en
ZX270LC i flera år, berättar han.
Det är det som ger honom de goda möjligheterna att jämföra den senaste Zaxisgenerationens förtjänster med den tidigare
Zaxis-maskinen.
– Egentligen trodde jag nog inte att det
skulle vara särskilt stor skillnad mellan maskinerna. Men det är det. Det kändes direkt
första gången jag satte mig i den nya i höstas,
berättar Leif, som redan sedan tidigare är
imponerad av Hitachis utveckling av grävmaskinerna.
– Jag har kört grävmaskin sedan 1985 och
hos min nuvarande
arbetsgivare sen 2000.
När jag började här
kom jag in i Hitachi
och det är utan tvekan så att Hitachi är grävmaskinernas Rolls Royce, säger han.
När han nu var tidig maskinförare i Zaxis
270 och sedan fått byta upp sig ytterligare en
maskingeneration till en 280 av Zaxis generation 3, har han blivit ännu mer imponerad.
– I samband med bytet så jobbade jag med
planeringsjobb och fortsatte med samma
typ av arbetsuppgift med den nya maskinen.
Skillnaden märktes direkt, det blev mera
gjort med den nya maskinen eftersom den är
snabbare och starkare. Att hydraulikflödena
ändrats och blivit mer effektiva är inte bara
snack, det märks tydligt när man kör maskinen. Den har blivit snabbare och starkare.
Även vid järnvägsbygget utanför Trollhättan
kör Leif planeringsjobb. Det är inga tunga
schakter, men tjälen gör det delvis tungjobbat. Men det är ändå solklart att det är ekonomiläge som gäller för körinställningarna.
– Ekonomiläge har varit det mest använda
för Zaxis. Vid exempelvis djupa schakter har
man behövt använda powerläget. Men med
3-maskinen är det mer sällan – det är nästan
alltid tillräckligt att använda ekonomiläget.
När det gäller bränsleförbrukningen är det
ännu tidigt att dra definitiva slutsatser av
280:ans prestanda. Vid Grävlingens arbetsplatsbesök har den gått drygt 600 timmar
och den behöver mer tid för att vara bränslemässigt helt inkörd.
– Men just nu ligger medelförbrukningen
kring 20 liter i timmen för markplanering på
tjälad mark. Det är nog ganska bra.
Leifs chef, Sundstorps Schakts ägare Joakim
Örnborg bekräftar den lägre förbrukningen:
– Snittförbrukningen ligger hittills omkring
tre liter mindre i timmen jämfört med den
tidigare Zaxis-maskinen.
– Jag kan inte säga annat än att vi är mycket
nöjda med bränsleförbrukningen!
Att skillnaderna mellan de respektive
Zaxis-generationerna är så pass stor speglar naturligtvis den kontinuerliga tekniska
utveckling som äger rum med Hitachis grävmaskiner.
Men utveckling är inte enbart körprestanda, effektivitet och tekniska lösningar.
Även körmiljön har förändrats och även här
noterar Leif Davidsson att det händer saker
med Hitachis maskiner.
– Nya Zaxis är tystare. Jag vet inte om det
är att motorn är tystare eller om hytten är
bättre bullerdämpad. Det är nog bådadera,
men tystare är det i alla fall, säger han.
Leif berömmer också vad som gjorts för
att förbättra sikten och utrymmena i hytten.
Bland annat är runtom-sikten förbättrad och
backkameran förtjänar extra beröm, tycker
han.
SUNDSTORPS SCHAKT AB
OCH HITACHI:
1 st Hitachi ZX280LC-3
2 st Hitachi 85US
2 st Hitachi ZX210LC
1 st Hitachi ZX130
2 st Hitachi EX135
1 st Hitachi EX45
1 st Hitachi ZX50
1 st Hitachi ZX170WT-3 (aug 2007)
1 st Hitachi ZX140WT-3 (aug 2007)
Grävlingen nr 2 2006
Låg förbrukning blir bonus när
Hitachis utsläpp minskats
Återförbränning av avgaser – som kylts ned.
Det är en av hemligheterna som leder till att
Hitachis steg 3-maskiner drar mindre bränsle än
tidigare, samtidigt som utsläppen reducerats.
För tekniken svarar nya motorer från Isuzu.
En del av motorns avgaser leds tillbaka in i motorn
för ytterligare en förbränningsrunda. Men innan
gaserna förbränns en gång till, så kyls de ned. Denna
nedkylning ger till resultat att bränsleförbrukningen
minskar. Ovan ses en principskiss för EGR-systemet
och på bilden till höger systemet som det ter sig
under motorhuven på en ZX140WT-3.
De allt strängare avgaskraven för arbetsmaskiner har lett till en allt intensivare teknikutveckling på senare år. Steg 1 genomfördes
1999, steg 2 genomfördes 2001 och 2006
inleddes steg 3. För varje steg har avgaskraven blivit ett snäpp strängare.
För Hitachi och Isuzu har det tredje steget
inneburit ett rejält tekniksprång. Det är
nämligen inte bara avgasutsläppen som förbättrats.
Tack vare utvecklingsarbetet har man också
lyckats reducera bränsleförbrukningen för
steg 3-maskinerna. Att bränsleförbrukningen
minskar tack vare steg 3-tekniken är alltså
inte bara marknadsföringssnack. Det är en
positiv ekonomisk realitet tack vare den nya
tekniken, som successivt allt fler maskinägare
nu kan läsa av i sin bränslestatistik.
Så här går det till:
Först ska vi konstatera att steg 3-kraven
bland annat innebär att motorernas utsläpp
av partiklar, kväveoxider och kolväten ska
minskas. Det är några av huvudsyftena med
de strängare kraven.
För att klara detta har Isuzus motorer
elektronisk insprutning. Insprutningstekniken
innebär att bränsleinsprutningen är mer
Grävlingen nr 1 2007
exakt än tidigare och att insprutningstrycket
höjts. Detta ger då till resultat att partikelutsläppen minskar.
En baksida av tekniken är dock att utsläppen av kväveoxider och kolväten samtidigt
riskerar att öka. Men för att möta detta
minskar Isuzumotorerna syreblandningen i
insugningsluften, vilket skapar en jämnare
förbränning av dieseln. Den minskade syreinblandningen sker genom att man leder
tillbaka en del av avgaserna för en förbränningsrunda ytterligare.
Denna teknik kallas för EGR (Exhaust Gas
Recirculation) och ger till effekt att kväveoxid- och kolväte-värdena hålls nere. En
risk med EGR-tekniken är dock att bränsleförbrukningen kan öka – men här har Isuzu
tagit ytterligare ett steg som gäller för alla
Hitachis steg 3-maskiner.
Knepet är att med ett kylaggregat kyla ned
de avgaser som leds tillbaka för ytterligare
en förbränning. Och det är den nedkylningen
som ger den bränslereducerande effekten.
Summan av Isuzus steg 3-teknik blir därmed
att man både uppnår lägre utsläpp och får en
reducerad bränsleförbrukning på köpet.
För en Hitachi-grävare med Isuzu-motor
i storleksklassen kring 130 KW handlar det
om en bränsleförbrukning som ligger kring
10-15 procent lägre jämfört med motsvarande, äldre maskintyper.
Den här lägre bränsleförbrukningen blir
nu allt tydligare för Hitachis Isuzu-utrustade
maskiner. De maskinägare som hunnit ha steg
3-maskiner i drift en tid ser effekten i form
av minskade bränslekostnader.
Och hos Delvator i Eslöv kan man tack
vare steg 3-maskinernas it-teknik dokumentera bränsleförbrukningen hos de allt fler
steg 3-maskinerna som finns ute på svenska
arbetsplatser.
FAKTA:
• Alla Zaxis 3-maskiner som finns
på marknaden idag har Isuzumotorer.
• Steg 3-kraven för grävmaskiner införs successivt för olika
maskinstorlekar. 2007 gäller steg
3-kraven för nya maskiner med
motorstorlek från 75 KW och
uppåt. Från 2008 gäller kraven
också för mindre maskiner med
motorer från 37-75 KW.
CH:s minsta ger bredd
Sundsvalls-entreprenören CH Maskins satsning på en Hitachi
50U-2 innebar att man hoppade ner ett snäpp i storlek, jämfört
med tidigare. Men minigrävaren har blivit en framgång, första
halvåret stod den inte overksam en enda dag.
CH Maskin AB har mellan 10 och 15
anställda och en maskinpark som består av
grävare, grävlastare, teleskoplastare och
lastbilar. Strategin är att hålla bredd på kompetens och de tjänster man erbjuder. Det
innebär i praktiken att man arbetar mycket
med mindre anläggningsjobb och serviceuppdrag, framförallt på byggarbetsplatser.
– Det blir också en hel del jobb med dräneringar och småjobb åt villaägare, säger
Cronje Hellberg, företagets ägare.
Tidigare har man hyrt in minigrävare vid
behov, men sedan i höstas har man alltså haft
den nya Hitachin igång.
Cronje Hellberg med företagets
minigrävare, en ZX 50U-2
– Just det att maskinen inte stått stilla visar
att satsningen var ett lyckat drag, berättar
Cronje.
Han är nöjd med kapaciteten. Den drygt
fem ton tunga maskinen innebär att man har
tillgång till styrka, grävdjup och räckvidd av
en omfattning som imponerar:
– Kapaciteten är bra för en maskin som
inte är större än den är. I många avseenden
är den lika kraftfull som våra betydligt större
grävlastare, menar Cronje.
FAKTA CH MASKIN AB
OCH HITACHI:
1 st ZX50U-2
1 st EX100
1 st EX135WT
1 st ZX140WT-3 (levereras i sommar)
1 st EX165LC
Grums vårdar mångsidigheten
Bredd och mångsidighet.
Det är inriktningen för Grums Mark AB med dryga tiotalet
anställda. Arbetsverktygen består bland annat av minigrävare!
Att nischa sin verksamhet betyder ofta
detsamma som att specialisera arbetet i en
specifik riktning. Men när det handlar om
Grums Mark AB (och även CH Maskin AB
i artikeln här ovan) så är nischen att hålla
bredd på det man sysslar med. Inget jobb är
egentligen för litet, eller för stort. Bredden,
flexibiliteten och den mångsidiga kompetensen är det som är de båda företagens idé och
strategi.
Navet i Grums Mark AB är som så ofta
annars företagaren själv, Lars Andersson.
Han startade företaget tillsammans med sin
far för 30 år sedan. Då var entreprenadverksamheten en avknoppning från det arrenderade familjejordbruket vid Karlbergs herrgård
strax utanför Grums.
Idag har den fördelningen andra proportioner.
Lars Andersson
odlar mångsidigheten
i Grums Mark AB.
Numera äger Lars Andersson herrgården,
men jordbruksmarken omfattar enbart 18
hektar och nu är det istället entreprenadverksamheten som dominerar företagande
och vardag.
Antalet anställda brukar pendla mellan 10
och 15 personer och Grums Mark AB har
tre egna grävare, två hjullastare och lastbil
med släp. I övrigt hyr man in utrustning och
maskiner efter hur dagsbehovet ser ut.
– Vi försöker vårda vår mångsidighet. Idén
är att kunna ställa upp på alla slags jobb, från
husgrunder och gatu- vägjobb, till snöröjning
eller när en villaägare vill rycka upp en stubbe, ordna en plintgrund eller byta trädgårdsplattor, summerar Lars Andersson.
En uppdragstyp som man nu utvecklar och
satsar på är enskilda avlopp. Meningen är att
kunna erbjuda certifierad kompetens och
hela paketlösningar för enskilda eller andra
mindre avloppsanläggningar.
– I alla dessa sammanhang är minigrävaren
en bra resurs. Vi ser bland annat hur användbar och skonsam vår nya Hitachi 50U-2 är för
Stefan Axelsson på skogsdikning – ett exempel på
maskinens mångsidighet.
dessa jobb. Vi har haft den i drift sedan förra
våren och den saknar aldrig sysselsättning.
För att ytterligare höja effektiviteten har
man ordnat en speciell transportlösning. En
jordbrukstraktor med lastväxlarsläp används
och innebär att man lossar och lastar U-2:an
snabbt och smidigt, för att enkelt åka mellan
småjobben.
– Tillsammans med snöröjningen innebär
det här upplägget att vi har så gott som fullt
upp att göra hela året, det fungerar mycket
bra, säger Lars Andersson.
FAKTA GRUMS MARK AB
OCH HITACHI:
1 st ZX50U-2
Grävlingen nr 1 2007
”Berra”– profilen som
älskar jobbet och maskinen
Grävmaskinen, entreprenaduppdragen och de långa arbetsveckorna
– det är vad som dominerar tillvaron för en av branschens verkligt
charmfulla profiler, Bertil ”Berra” Nilsson från Degerfors.
Det är vårvinter, vädret är blött och
Grävlingen besöker Berra på ett återställningsjobb vid en gammal soptipp utanför
Lerum. Soptippen ska täckas med 10.000
kubikmeter ler- och grusmassor och Berra
finns på plats för att jämna till och sprida ut
de schaktmassor som kommer på lastbilar i
en strid ström till den gamla tippen.
– Jag har att göra här fram till sommaren
skulle jag tro, berättar Berra, som under snösmältnings- och tjällossningsperioden hade
ett drygt jobb med att få allt att fungera. Att
schakta lera på en soptipp i Lerum är – så att
säga – lika kladdigt som det låter…
Men Berra är inte den som bangar för ett
besvärligt jobb under svåra förhållanden. Den
här plikttrogna ensamentreprenören sätter
en ära i att göra allt han kan för att få jobben
gjorda på det sätt som beställaren önskar.
Berra satsar sin själ, sin tid och sitt liv på
entreprenadjobben.
– Jag kommer från Degerfors, det är
10
Grävlingen nr 1 2007
egentligen där jag bor. Men det är här runt
Göteborg som jobben finns. Så det är här jag
befinner mig, oftast. Jag bor i husvagn och
gör långa arbetsveckor. Det blir ofta 12-13
timmar per dag, fem dagar i veckan.
– Denna vecka ska jag jobba på lördag
också, berättar han.
Men han upplever knappast de långa arbetsveckorna som någon uppoffring och hans
förklaring är enkel:
– Jag älskar jobbet och maskinen!
På senare tid har han haft flera ue-jobb
längs västkusten. Berra fanns med vid E6bygget norr om Strömstad under
en längre tid. Han har grävt
husgrunder på Norra älvstranden i Göteborg, nu
finns han alltså i Lerum
och därefter lutar det
kanske åt att han
kommer i arbete
vid det kommande E20projektet.
Berra har 90 cm breda larver på
Zaxis-maskinen. En utrustning som
ger extra god bärighet och som dessutom är en resurs när massorna ska
plattas till och slätas ut.
– Min maskin passar för de här jobben, den
är tillräckligt stor för dem, säger han.
Berra har en drygt ett år gammal ZX250LC,
utrustad med 90-larver. Just larvernas bredd
är rena succén på Lerumsjobbet, det hade
knappast gått att ta sig fram i lermassorna
utan den extra bärigheten.
Men även i övrigt är han nöjd med maskinen.
– Innan den här, så hade jag en Åkerman
H10. Det går knappt att jämföra den nya
Zaxismaskinen med den, säger han.
Och så ger han en förklaring till sin maskininvestering på ett sätt som bara Berra kan
göra – han säger:
– Många i branschen vill köra omkring i
Mercedes-bilar. Jag gillar inte sådana bilar, så
för min del fick det bli en riktigt rejäl grävmaskin istället…
Så kommer nästa lastbil med schaktmassor till tippen och Berra hoppar in i
maskinen igen för ytterligare timmar i
kampen med de blöta lermassorna.
Marknadsnyheter
Besök Delvator på Maskin-Expo!
Nordens största entreprenadmässa, Maskin-Expo, går i år av stapeln den 31 maj - 2 juni 2007.
Precis som förra året hålls mässan på Barkaby Flygfält, strax utanför Stockholm.
Delvator finns självklart på plats, med en större monter än
någonsin. På 3.000 kvadratmeter får besökarna ta del av stora
delar av Hitachis maskinprogram.
Den nya generationens hjulgrävare, Zaxis-3, har Sverigepremiär i samband med Maskin-Expo och kommer naturligtvis att ges mycket utrymme. Besökarna kommer även att
kunna provköra och titta närmare på såväl minimaskiner som
de större grävarmodellerna. Totalt visar Delvator upp fjorton
maskiner, i viktspannet 3-49 ton.
Besök Delvator i
monter 811, 814 och 815.
Öppettider:
Torsdag Fredag Lördag
31 maj
1 juni
2 juni
9 – 17
9 – 17
9 – 17
Hitachi på Bauma 2007 Försäkring på begagnat,
tryggt för kunden!
Giganter och premiärvisningar av nya produkter i Hitachis Zaxis 3-program väntar besökarna på Bauma 2007,
som hålls i München den 23-29 april, alltså ungefär samtidigt som det här numret av Grävlingen kommer ut.
Hitachi finns på plats och lockar besökarna med en gigant,
nämligen EX5500, Europas största arbetande grävmaskin,
som väger över 550 ton!
Självklart står också Hitachis produktnyheter i fokus. Den
nya generationen hjulgrävare, Zaxis 3, visas och samtidigt
lanseras två av Zaxis 3-bandgrävare, ZX160-3 och ZX180-3,
samt två nya minigrävare, ZX10U-2 och ZX17U-2.
Ytterligare en maskin som Hitachi hoppas kommer att dra
stor uppmärksamhet är ZX200, som är speciellt utvecklad
för att städa undan landminor. I dag används maskinen bland
annat i Kambodja och Afghanistan.
Oron för att begagnade maskiner ska orsaka oförutsedda
kostnader är numera ett minne blott för Delvators begagnatkunder. Vid köp av maskiner som har gått mindre än 12.000
timmar och som kostar mer än 500.000 kr ingår nämligen en
maskinskadeförsäkring under de första tolv månaderna efter
leverans.
Är olyckan framme täcker försäkringen ersättning för reparation av plötslig och oförutsedd skada på maskinen, samt på
fast monterad utrustning. Blir det aktuellt med en ersättningsmaskin under reparationstiden, står försäkringsbolaget för 75
procent av hyreskostnaden. Även transportkostnaden till och
från verkstaden täcks av försäkringen.
När de tolv månaderna har passerat finns möjligheten att
förlänga försäkringen. Läs mer på www.delvator.se.
42-tummare
i bränslevinst
Är du lycklig ägare av en Zaxis-3 kan du vara med i Delvators
tävling ”Zaxis-3 Drive Contest 2007”. Tävlingen sträcker
sig under hela 2007 och utmanar Zaxis-3-förare att köra sin
maskin med minsta möjliga bränsleförbrukning. Vinnaren,
som koras i januari 2008, kan se fram emot en 42-tums
Hitachi Plasma-TV (värde ca 15.000 kr).
Vill du vara med och tävla? Gå in på www.delvator.se så får
du veta mer.
Grävlingen nr 2 2006
11
Grävlingen ges ut av Delvator AB, Box 196, 241 23 Eslöv
Besöks/leveransadress: Vikhemsv. 18, 241 38 Eslöv
Tel: 0413-692 00 Fax: 0413-692 18
Ansvarig utgivare: Christer Arvidson
Text, foto, layout: Mats o John Thorner, ORC AB, 0515-920 05
Tryck: Svärd & Söner AB, Falköping
Beställ Grävlingen gratis på www.delvator.se!
Avsändare: Delvator AB, Box 196, 241 23 Eslöv
Skickar delarna samma dag
När Hitachi i Europa satsar på förbättrad reservdelstillgänglighet, då sker samma
sak hos Delvator i Sverige. I dagsläget kan man från lagret i Eslöv leverera drygt
86 procent av alla delar till kund, samma dag som beställningen kommer.
De är de allt fler Hitachi-maskinerna på
marknaden och ett utökat verksamhetsområde
för Hitachi i Europa som ligger bakom satsningarna på reservdelstillgången.
I Holland har Hitachi byggt ut lageranläggningen i Oosterhout, som nu har fördubblat
lagerytan jämfört med tidigare. De utbyggda
lokalerna är på 7.300 kvm och förser Hitachiägarna i Europa, Afrika och Ryssland med
reservdelar.
Men även här på hemmaplan har Delvator
följt med i utbyggnaden och har både ökade
lagerutrymmen och framförallt en ökad till-
gänglighet på reservdelar.
– Nu har vi 86,3 procent av alla reservdelar
på plats här i Eslöv och kan leverera till kund
samma dag som vi får beställningen, berättar
eftermarknadschef Thomas Johnsson och
hans kollega, reservdelsansvarige Henrik
Ivansson.
Tillgängligheten är viktig för kunderna,
eftersom snabba leveranser av reservdelar
innebär ett minimum av stillestånd för en
maskin som servas eller repareras.
Med mer än 86 procent av reservdelsbeståndet tillgängligt för omgående leverans har
Henrik Ivansson, reservdelsansvarig på lagret i Eslöv.
man i praktiken nästan allt som behövs, så nära
kunden det är möjligt.
– Men vi ska bli ännu bättre. Målet är en
reservdelstillgänglighet på 90 procent och att
vi ska nå dit under 2007, säger Thomas och
Henrik.
Per-Erik kom tvåa i Malaga
En andraplats i maskinförarmästerskapen i spanska Malaga!
Den fina placeringen fick Per-Erik Johansson
när han för tredje året i rad hade kvalificerat
sig till mästerskapen.
– Det har gått lite bättre för varje år. Första
gången jag ställde upp blev det 16:e plats, i fjol
tionde och i år blev jag alltså tvåa.
Per-Erik har kört grävmaskin sen tonåren, numera sitter han i en ZX130WT.
Maskinen ägs av det egna företaget Stråvalla
Maskinstation med högkvarter mellan
Kungsbacka och Varberg. Han driver företaget tillsammans med sin bror och man har ett
tiotal anställda.
I Malaga fick Per-Erik och de övriga tävlande visa vad de går för när det gäller att köra
bland annat grävmaskin.
– Men nu blir det inget tävlande på ett tag.
Enligt reglerna får man bara ställa upp tre år
i rad. Därefter får man vänta ytterligare tre
år innan det är ok att ställa upp igen, berättar
Per-Erik.
Säljer maskiner som
gräver, lastar och schaktar
FÖRSÄLJNING:
Umeå: 090-12 90 75
Härnösand: 0611-55 20 31
Mora: 0738-26 92 32
Karlstad: 0739-20 12 84
12
Grävlingen nr 1 2007
Sollentuna: 08-590 729 50
Linköping: 0768-06 92 08
Växjö: 0470-691 11
Göteborg: 031-91 97 75, 91 97 85
Eslöv: 0413-692 08
SERVICE:
Kiruna: 0980-150 20
Gällivare: 0970-157 30
Älvsbyn: 0929-729 05
Skellefteå: 0910-805 55
Umeå: 070-583 89 92
Härnösand: 0611-55 20 35
Söderhamn: 0270-42 00 12
Falun: 023-331 90
Östersund: 0730-65 58 02
Uppsala: 018-33 41 50
Stockholm: 08-35 85 90
Rönninge: 08-532 531 90
Kil: 0554-133 25
Fjugesta: 0585-271 25
Linköping: 013-13 72 78
Jönköping: 036-12 07 80
Göteborg: 031-91 89 14
Halmstad: 035-21 10 30
Gotland: 0498-502 84
Älmeboda: 0477-601 55
Eslöv: 0413-692 15