Läs mer - Mölndals Allmänna Simsällskap

Tina Carlsson, verksamhetsansvarig för sim- och teknikskolan, kommer
efter 14 år i MASS att gå vidare i sin karriär. Hon har fått erbjudande om
ett arbete som områdeschef för Samhall i Göteborg.
För vår del är det väldigt, väldigt tråkigt – för Tinas del begripligt och väldigt, väldigt roligt.
Efter så många år i MASS är det rimligt att hon vill pröva något annat. Så här skriver Tina:
2001 fick jag frågan om att börja arbeta i Mölndals Allmänna Simsällskap. Sedan dess har åren
gått otroligt fort! Det är svårt att tänka sig att det är över 14 år sedan. MASS har alltid varit en
del i mitt liv, det började redan 1982 då jag som fyraåring lekte i Åbybadets undervisningsbassäng när storebror var på träning. Det har varit en otrolig resa! Rollerna har varit många,
allt från aktiv simmare, ideell ledare och nu senast som verksamhetsansvarig i MASS sim- och
teknikskola. Med MASS styrelses förtroende i ryggen har jag fått privilegiet att vara med och
utveckla föreningen till den fina, stora, etablerade och populära verksamhet den är idag.
Nu känner jag att det är dags för ett nytt kapitel, både för mig och MASS. Jag vill inget annat
än att MASS fortsätter att växa och blomstra. De här åren med alla barn, föräldrar, kollegor,
ideella krafter och engagemang kommer jag alltid att bära med mig!
Framåt kommer jag att finnas på Samhall som områdeschef i Göteborg. Bli inte förvånade om
vi syns vid bassängkanten i framtiden. 
Hälsningar,
Tina
Tina gör sin sista dag den 18 oktober. På kort sikt kommer Liselotte Caple att ta över Tinas
arbetsuppgifter. Liselotte och Tina har jobbat tätt ihop och Liselotte känner klubben, verksamheten och medarbetarna väl. Vi kommer att friställa Liselotte från så mycket vattentid vi kan,
för att hon ska kunna koncentrera sig på de administrativa och organisatoriska arbetsuppgifterna. Liselotte och klubbchef Dick Berg kommer att dela på personalansvaret.
Vi känner oss mycket nöjda med denna lösning som ger oss tid att arbeta fram en långsiktig
plan. Här kommer all inblandad personal att tillsammans göra en behovskartläggning, för att
hitta den mest optimala lösningen. Därefter kommer vi att inleda en rekrytering.
Hälsningar,
Dick Berg
Klubbchef
Styrelsen