Kvartalsbrev för december 2015 Hej! Här kommer en

ÄLDREFÖRVALTNINGEN
2015-12-02
Kvartalsbrev för december 2015
Hej!
Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst,
nattpatrull och trygghetslarm.
Det börjar bli småkallt, men ännu ingen snö. Det är halt lite här och var
på gatorna så var försiktiga när ni är ute. Lucia, jul och nyårsafton står
för dörren. Det kommer att innebära att många i personalen kommer
att ha semester, och att vi då kommer att ha vikarier för dessa.
Under jul och nyårsveckan kommer vi att behöva ändra inköps dagar
och städ. Personalen tar gärna emot önskemål om byte av dagar, och
om ni kommer att avstå besök från oss.
24-26/12 och 31/12+1/1 är röda dagar.
Kundträff
Vi har tyvärr inte haft någon möjlighet att ha en kundträff i år.
Detta pga förseningar med flytten för Träffpunkten Allén, och
ombyggnation av Träffpunkten i Hallonbergen. Vi hoppas att vi kan
bjuda in till kundträff i början på 2016. Mer information om detta
kommer.
Kvalité
I vårt kvalitetsarbete har vi lagt ett stort fokus på våra
kontaktmannagrupper. Vilket har resulterat i en mycket hög
personalkontinuitet hos våra kunder. Detta har vi fått stor positiv
respons kring vilket är jätteskoj. Vi har i november fått resultaten av
socialstyrelsens öppna jämförelser där vi också kunde se att arbetet med
kontaktmannagrupperna har gett mycket fina resultat. Utifrån denna
undersökning kunde vi se att man inte upplever att vi är så nåbara,
vilket är ett utvecklingsområde för oss då. I detta kvartalsbrev och även
i era kundpärmar finns våra nummer där ni bör komma i kontakt med
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-733 08 17 • [email protected] • www.sundbyberg.se
1 (5)
2 (5)
2015-11-25
någon under dygnets alla timmar. Börja med det arbetslaget som du
tillhör. Får du inget svar där kan du ringa de mobilnummer som det står
larmmobil 1 och larmmobil 2. Vår ambition är att alltid vara nåbara.
Tala gärna med din kontaktperson om du upplever svårigheter med
kontakt med oss som utförare.
Det var allt för denna gång, och vi ser gärna att ni tar upp med
personalen vad ni saknar för information i kvartalsbreven så vi kan
utveckla oss i detta.
Vänliga hälsningar
Mahesh Sudalaimani,
kvalitetssamordnare i kommunal hemtjänst
3 (5)
2015-11-25
Information från Träffpunkterna
Träffpunkten Hallonbergen har stängt för ombyggnad.
Har man svårt att åka kommunalt till Träffpunkten Allén i centrala
Sundbyberg finns det möjlighet hos myndighetsenheten att ansöka om
turbundna resor. Ring genom stadens växel 08-706 8000.
Träffpunkten Allén
Vasagatan 9
telefon 706 83 69
Öppet vardagar mellan kl. 9-15
Träffpunkten Allén öppnade upp i nya fina lokaler den 18 november.
En nyhet är att vi serverar lagad mat mellan kl. 11-13. Under jul och
nyår har vi öppet under mellandagarna. Ring gärna för aktuell
information!
Veckoprogram
Måndagar
10.30-12.00 Medicinsk Yoga, andnings och balansteknik
13.30–14.30 Linedance steg 6 med Solveig och Holger
10.00-12.00 Röda Korset handarbetar varannan måndag, ojämna veckor
Tisdagar
09.00-11.00 Zonterapi med Margareta, OBS! tidsbokning
11.00–12.00 Medicinsk Qigong
13.00–15.00 Medicinsk yoga och samtal med finsktalande ledare
Onsdagar
10.00–13.00 Bridge
10.00–12.00 Sygruppen handarbetar och fikar
13.00–14.00 Syn/ hörselinstruktör varannan onsdag, jämna veckor
13.00-14.00 Linedance för nybörjare, OBS! föranmälan
Torsdagar
09.00–11.30 Beröringsmassage, obs! tidsbokning
4 (5)
2015-11-25
10.00–13.00 Bridge
11.00–14.00 Schack
13.30–14.30 Sittande gymnastik med styrketräning
Fredagar
11.00–12.00 Taichi
13.00-15.00 Finska stugan
Vi på Träffpunken önskar er alla en
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Med vänliga hälsningar Karin Ankarudd, gruppchef
5 (5)
2015-11-25
KONTAKTLISTA HEMTJÄNSTEN
Våra telefonnummer finns också på vår hemsida
sundbyberg.se/stöd omsorg/Äldre/ hjälp hemma
FRANSTORPSVÄGENS HEMTJÄNST
Vardagar 07:00–16:00: Administratör: 08-706 83 28
Kväll/helg: 0700-875 813 & 0700-875 814
Gruppchef: Therese Johansson 08-706 83 19 (vardagar)
LÖTSJÖVÄGENS HEMTJÄNST
Vardagar 07:00–16:00: Administratör: 08-706 84 11
Kväll/helg: 0700-875 092 & 0700-875 804
Gruppchef: Therese Johansson 08- 706 83 19 (vardagar).
PRÄSTGÅRDSGATANS HEMTJÄNST
Vardagar 07:00–16:00 Administratör:08-706 83 15
Kväll/helg: 0700-875 823 & 0700-875 830
Larmansvarig: Katrin Persson Aponte 08-706 89 01 & 08-706 84 21
Nattpatrullen: 21:00 – 07:00 0700-875 847 & 0700-875 848
Gruppchef: Ewa Autrieb 08-706 88 98 (vardagar)
Träffpunkterna, värdinnetjänsten på Trygghetsboende, FixarMalte, ledsagar- och avlösarservice och frivilligverksamheten
Administratör: tel. 08-706 85 53
Gruppchef: Karin Ankarudd tel. 08-706 85 52