Tävlingskriterier - Ung Företagsamhet

Tävlingen Årets Produktutveckling-UFGBG
#UFGBG – Deadline 20 januari 2016 kl.12.00
Alla UF-företag som ställer ut på UF-mässan 29 feb - 1 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets
Produktutveckling, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företagets kreativa
förmåga att utveckla en produkt (vara/tjänst) kommer att bli bedömd efter nedanstående kriterier.
Syfte:
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa att de förstår sambandet mellan de olika delarna i
produktutvecklingsprocessen: analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera. I
tävlingen bedöms UF-företagarnas förmåga att utveckla lösningar från idé till en färdig prototyp.
Elevernas förmåga att kunna analysera produktens kommersiella möjlighet och dess
marknadspotential.
Grundläggande krav för tävlingen Årets Produktutveckling:

För att delta i Årets Produktutveckling krävs att UF-företaget ställer ut på UF-mässan 29 feb 1 mars samt laddar upp ett tävlingsbidrag.

Tävlingsbidraget (PDF och max 3 Mb) laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida,
www.ungforetagsamhet.se, inloggat läge senast den 20 januari 2016 kl.12.00.

Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor inklusive bilder.
Att skriftligen beskriva produkten kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en
uppfattning om processen.
Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter:

UF-företaget – inklusive företagsnamn, skola och region samt att beskrivningen avser
tävlingen Årets Produktutveckling skall anges.

UF-företgets affärsidé -en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av
produkten. Affärsidén måste följa Ung Företagsamhets riktlinjer för affärsidéer och svensk
lagstiftning annars blir man diskvalificerad.

Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken
kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer.

Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka strategier,
metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen.

Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella
marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv
hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad.
Tillvägagångssätt
Observera att en första gallring kommer att genomföras av UF Göteborg innan mässans start, går du
inte vidare blir du kontaktad via mail.

Juryn läser tävlingsbidraget inför mässan för att på så sätt skapa sig en bild av företaget. En
granskning av eventuellt bifogade länkar ska ske. Juryns ska ställa relevanta frågor om
företaget och dess ekonomi för att få fram vad UF-företaget har lärt sig/tar med sig in i
framtiden.

Juryn besöker UF Showroom, www.ungforetagsamhet.se/showroom för att på så sätt
ytterligare skapa sig en uppfattning om företaget inför mässdagen.

På mässan besöker juryn samtliga tävlande UF-företag och ställer kompletterande frågor.
Tidsåtgången på monterbesöket beror på UF-företagets förmåga att beskriva sitt företag
enligt kriterierna både i montern likväl som det skriftliga bidraget.

Det företag som hamnar på pallplatsen är ett företag som har lyckats med affärsidén, lyckats
få kunder intresserade och har förmågan att förklara hur det gick till.
Juryn i tävlingen Årets Produktutveckling bedömer:

Framtagandet av produkten, strategier och metoder

Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?)

Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta

Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten

Produktens design och paketering

Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter
Begreppsförklaring och viktig information
Produktutveckling = när en idé omsätts i konkret produkt och har potential att nå
kommersialiseringsfasen/marknaden; att idén är ny och ännu inte nått marknaden. Produkten
behöver inte ha sålts och det kan fortfarande vara en prototyp.
OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. Om det rör sig
om en vara, kontrollera att den inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För att få hjälp att
kontrollera detta eller få svar på frågor om innovationer och patent, vänligen kontakta ALMI
www.almi.se och Patent och Registreringsverket www.prv.se.
Tänk på! Om ni har funderingar på att skaffa patent eller skydda er idé under ert UF-år eller
efteråt är det viktigt att ni inte sprider information om er idé. Då bör ni inte visa upp er idé på
exempelvis er hemsida, i sociala medier eller på UF-mässan.
Ha med detta i åtanke innan ni väljer att ställa ut på mässan. Vill ni vara med och tävla ändå
kan ni skriva sekretessavtal med juryn och välja att inte visa er idé i montern.