PG7 Skydd för tankkanter

WASTE WATER Solutions
Skydd för tankkanter
Hållbart slitageskydd
Skydd för raka och runda spår för tankskrapor för
inbyggnation eller nybyggnation, med eller utan värme
➤
➤
➤ Situationen
Skydd för tankkanter utsätts för stora påfrestningar.
➤ Statisk: högt tryck på ytan
➤ Dynamisk: mycket varierande belastning
➤ Fysisk: frost
➤ Kemisk: medel för avfrostning
De flesta tankväggar är tillverkade i betong som är
speciellt utvald för denna applikation. Ofta uppkommer
stora skador efter kort tid, som bilden nedan på en typisk
anläggning visar. Vad kan göras för att säkerställa
problemfri tankdrift under hela året?
➤ Termisk: värmebelastning
➤
➤
➤ Skydd för tankväggar med HUBERs kunskaper
Det finns en mängd faktorer som man måste ta hänsyn till
innan man installerar skydd på spår för skrapor:
➤ Ojämnheter i betongens yta gör att vissa punkter
utsätts för högre belastning.
➤ Böjspänning och dragpåkänning, särskilt i mitten,
under skraphjulet och vid fogen.
➤ Värmespänning mellan betong och rostfritt stål
kräver att det finns utrymme för expansion.
➤ Spänningskorrosion orsakas av inkorrekt materialval
och inkorrekt behandling.
➤ Minskning av utmattningshållfasthet som orsakas av
borrhål, korrugering eller kälsvetsar leder till att
belastningsgränsen hos rostfritt stål överskrids.
➤ Den vridningsfria konstruktionen:
Ökar den mekaniska motståndskraften, fördelar
belastningen jämnt på underliggande material och är
helt tillverkad i rostfritt stål som har syrabehandlats i
betbad.
➤ Överlappande fogar:
Skyddar mot intrång av vätska och kompenserar stora
konsollrörelser.
➤ Fogtekniken och materialvalet:
Utförande av både materialet och fogarna i rostfritt stål
har optimerats för att motstå hög belastning.
➤ Belastningen är särskilt hög på utskjutande delar i
fogområdet.
Konventionella statiska beräkningar är inte tillräckliga för
att med säkerhet förutspå sådana komplexa processer.
För att säkerställa att vi har utfört tillräckliga undersökningar inom detta område har tester utförts på
universitetet i München och av German Welding Institure
SLV Munich (tyska svetsinstitutet i München).
Efter flera månaders lyckade tester kan vi därför erbjuda en
helt utvecklad design som säkerställer problemfri långvarig
drift.
En tekniskt fulländad konstruktion erbjuder följande
egenskaper:
➤
➤
➤ Val av rätt material och hantering är avgörande.
➤
➤
➤ Vår systemlösning – din fördel
WASTE WATER Solutions
Rektangulär tank med skydd tillverkat av slät plåt
Rund tank med skydd tillverkat av mönstrad plåt
➤
➤
➤ Användarens fördelar
➤
➤
➤ HUBERs produkter i
rostfritt stål…
➤ Avfasade fogar för skraptransport utan vibrationer
➤ Fukt- och temperatursensorer inkluderade som
standard
➤ Fukt- och temperatursensorer installerade utanför
överfarbart område
➤ Värmekabel speciellt utformad för att passa olika
tankdiametrar och former
Skydd för skrapspåren.
…är de produkter som ska väljas för användning i
vattentillförsel eller för kommunal och industriell
avloppsvattenbehandling. Rostfritt stål är det
material som uppfyller de högsta kraven.
➤
➤
➤ Vårt produktomfång:
WASTE WATER Solutions
Skydd utan värme
skyddar tankväggen endast i spårområdet.
värmekabel i rör av rostfritt stål
Skydd med värme
skyddar tankväggen endast i spårområdet.
Fullt skydd utan värme
skyddar hela tankväggens område.
värmekabel i rör av rostfritt stål
Hydropress Huber AB
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Fullt skydd med värme
skyddar hela tankväggens område.
Med förbehåll för tekniska ändringar
0,0 / 1 – 11.2012 – 11.2012
PG 7 Skydd för tankkanter
Hållbart slitageskydd