- Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset

Speciellt
NR 2 2015
Autism & Aspergerföreningen Stockholms län
- Rapport från konferens
- Rapport från 40-årskalaset
- Sommartips
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1
2015-06-01 16:10
information
Avledning och negligering
Det finns två fungerande strategier
för att avsluta ett besvärligt samtal.
Den ena är att du inte låtsas höra –
negligera. Den andra är att du pratar
om något helt annat – avleda. Nästan
alla föräldrar lär sig detta när deras
små barn kastar sig på golvet och
skriker efter godis – avledningen är
”på lördag”. När barnen blivit lite
större och tydligt säger att de inte
vill följa med på landet – då hör du
som förälder inte utan du negligerar.
Vissa föräldrar till barn med autism,
utvecklingsstörning och utåtagerande
(problemskapande beteende) blir
proffs på bägge strategierna. Jag blev
det genom ”trial and error” (många
försök och många misslyckanden).
Numera finns en utvecklad metod
”Lågaffektivt bemötande” som är
alldeles superb och som bland andra
Utbildningscenter Autism lär ut. Det
var också ett huvudtema på Autism
och Aspergerförbundets rikskonferens i april ” Lyfta eller trycka ner?”
Våra politiker är dock fullblodsproffsen! Rapport efter rapport från
statens egna utredningar (SOU), Socialstyrelsen, ISF (Inspektionen för
socialförsäkringar), funktionshinderorganisationerna med flera om LSS
och fattigdom har ”stoppats i frysen”,
vilket innebär att ansvariga politiker
använder den ultimata metoden av
negligering. När en politiker blir
pressad i en öppen debatt så blir svaret
mycket ofta ”vi ska titta på det” eller
”vi ska tillsätta en utredning”. Det
senare är politikers fulländade avledning – en ny utredning som efter ett
par år har glömts bort.
Mina egna erfarenheter är precis
enligt ovan. Till exempel skrev en
framstående politiker, med anledning av min skattedebatt på vår blogg
reclaim.org, att ”Så är det inte!”, trots
att jag bara jämfört Skatteverkets
skattetabeller. En annan viktig politiker sa exakt samma mening i en
debatt vi hade inför valet förra året
om ”tvångsflytt i LSS”. Detta trots att
vi presenterade flera exempel! När vi i
FUB, lokalt i min kommun, pressade
ett kommunalråd om livsvillkoren för
våra medlemmar, så sa han ”men det
är mycket värre i Afrika” – klassisk
avledning när ämnet började brännas.
Nu har jag sedan 2012 i åtskilliga mail
på alla nivåer i kommunen ställt den
enkla frågan hur man räknar tillägget
i hyra för gemensamhetsutrymmen
på våra gruppbostäder, utan att fått
andra svar än vad som brukar kallas
”Goddag yxskaft”, det vill säga avledning, som nu blivit till inga svar alls
det senaste året, alltså negligering.
Men som vanligt – jag ger naturligtvis inte upp!
Harald Strand
Ordförande FUB Stockholms län
Information från Aspergercenter Barn och Ungdom
Grupp för pappor i september 2015
www.habilitering.se
Att vara pappa till ett barn med en diagnos inom
autismspektrum, ASD, innebär en särskild livsoch familjesituation.
Här inbjuds pappor till barn 10-16 år till fyra gruppträffar
för att utbyta erfarenheter med varandra.
Gruppen leds av Mats Jansson, ombudsman inom Autismoch Aspergerförbundet. Mats har lång erfarenhet av ungdomar och vuxna med ASD. Diskussionerna vid ett tillfälle
följs upp vid nästa. Därför är det viktigt att du kan vara
med varje gång.
Datum och tid är torsdagarna 10, 17 och 24 september
samt 1 oktober kl. 16.00-18.00 på Aspergercenter. Deltagarna ska ha gått Introduktionskurs eller har motsvarande
kunskaper. Sista anmälningsdag är 3 september.
Tel: 08 - 123 35 500
2 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 2
2015-06-01 16:10
ledare
Speciellt
Banérgatan 21
115 22 Stockholm
Telefon 08-612 71 72
Telefontider: månd - torsd 9.00 - 12.00
www.autism.se /stockholm
[email protected]
Ansvarig utgivare
Emanuel Mörk
I redaktionen
Emanuel Mörk
Birgitta Joelsson
Géraldine Norén
Eva Holmberg
Styrelse
Emanuel Mörk ordf.
MaiBritt Giacobini
Cecilia Kalderén
Jeanette Mandl
Sabina Sjölander
Catharina Törnberg
Marie Broman
Gert Delvert
Viveka Tönnhed
LSS-ombud
Jeanette Mandl
Skolombud
Elizabeth Narrowe
Kansli
Birgitta Joelsson
Géraldine Norén
Anna Lundahl
Plusgiro
83 01 27-7
Ombud
Harald Strand Botkyrka
Anne Kierkegaard Tyresö
Blazena Westerlund Farsta
Emanuel Mörk Kungsholmen
Karolina Ehrnstedt Värmdö
Margaretha Gutner Värmdö
Cecilia Kalderén Arbetsmarknadsnämnden
Medlemsavgift 2015
Huvudmedlemskap 300:-/kalenderår
Familjemedlem
50:-/kalenderår
Verksamheter
500:-/kalenderår
Omslagsfoto: Fotoakuten
Tryck: BFN Holding/Bomastryck
Upplaga: 2 600 ex
Nu är vi
fyrtio år!
1975 var autism ett okänt
begrepp. Det fanns inget
autismcenter, inga skolor
som visste vad autism var
och det fanns ingen LSS.
Men det fanns personer med autism
och de bildade en förening. 1975 var
vi i Stockholmskretsen 26 medlemmar, idag är vi 3 400 medlemmar.
Vi har blivit en stor förening.
Under de fyrtio år som föreningen
funnits har vi arbetat för att göra livet
bättre för barn och vuxna med autism
och mycket har hänt. Men det finns
mycket kvar att göra och att göra det
tillsammans i vår förening är viktigt.
Det finns större förutsättningar att
lyckas driva samhället i en positiv riktning för barn och vuxna med autism
om vi är många. Kraften som finns
samlad hos medlemmarna viktig, att
vi är många är därför positivt.
Vi firade vår fyrtioårsdag på Tekniska museet och det var välbesökt
och trevligt, vilket ni kan läsa mer
om i denna tidning. Det har också
varit Rikskonferens och ni kan även
läsa om denna i ett mycket utförligt
reportage här i tidningen.
I april har det också varit riksmöte
i Autism & Aspergerförbundet. Eva
Nordin Olson har efter 16 år som
ordförande lämnat över till Anne
Lönnermark. Jag vill passa på att tacka
Eva för viktiga insatser under sin tid i
förbundet men hon kommer att fortsätta att bidra vilket jag återkommer
till. Jag vill också hälsa Anne Lönnermark välkommen som ordförande
och ser fram emot ett gott samarbete.
Eva Nordin Olson kommer att fortsätta att vara aktiv inom autismområdet. Bland annat kommer hon att
ingå i en grupp inom förbundet som
ska arbeta med Hälso- och sjukvårdsfrågor. De kommer bland annat fila
på förslag på hur man kan hitta ett
stöd mellan psykiatri och habilitering
då man identifierat att de var och en
för sig inte tillräckligt väl uppfyller
de behov som personer med autism
har. Det ska bli intressant att följa det
arbetet och vi kommer att bidra med
våra synpunkter.
Eva kommer också, i egenskap av
verksamhetschef för Mora vårdcentral, tala om hur man organiserat
vården för personer på LSS-boenden i
Mora på en föreläsning som vi ordnar.
Föreläsningen är för nyckelpersoner i
ett flertal av våra kommuner samt för
personal inom primärvården. Anledningen till att vi ordnar denna föreläsning är att kommunerna i Stockholms
län ska ta över ansvaret för den grundläggande vården inom boenden enligt
LSS. I Mora är det redan organiserat
så och de har goda erfarenheter av
samverkan mellan landstinget, som
ansvarar för läkarvården och kommunerna som ansvarar för omsorgen
samt den grundläggande vården.
Jag önskar alla medlemmar en skön
sommar!
Emanuel Mörk
ordförande
Speciellt nr.2 2015 | 3
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 3
2015-06-01 16:10
Medlemssidor
medlemsaktiviteter
Lagunen
är ett ”händelserike” med ett antal rum för sinnesupplevelser.
Där finns t ex vita rum med bland annat en vattensäng,
båtrum, rörelserum med ett bollhav och musikrum. Lagunen
är öppen för personer med autism och utvecklingsstörning.
Vi disponerar Lagunen vissa söndagar mellan 11.00 – 12 30
och 13.00 – 14.30.
Bokning sker via föreningens kansli på tel 612 71 72
eller [email protected] Fritt inträde.
Besöksadress: Rosenlund, Tideliusgatan 12.
Höstens datum finns i kalendariet på sista sidan.
Diskussionsgrupp för vuxna - ny lokal!
Välkommen till diskussionsgruppen för vuxna med Aspergers
syndrom. Denna grupp riktar sig till dig som har Aspergers
syndrom eller om du anser dig tillhöra denna grupp. Man
ska klara sig på egen hand. Vi träffas en gång i månaden på
Östermalms Föreningsråd. Tid:19.00–20.30. OBS! Ny lokal!
Plats: Valhallavägen 148, rum 2. Närmaste T-bana, Karlaplan.
Buss 1, 4 eller 72, hållplats Värtavägen.
Datum för träffarna finns i kalendariet.
Om ni har några frågor, kontakta Kenny på
[email protected]
Liljeholmsbadet
är ett gammalt anrikt bad som ligger förtöjt vid Bergsunds
strand. Bassängen är delvis djup: föräldrar/assistenter ansvarar
för säkerheten på badet (och är med i bassängen själva).
Vi rekommenderar att barn har med sig flytbälte eller
uppblåsbara armkuddar.
Badet disponerar vi för oss själva vissa söndagar och det är
öppet mellan kl 10.00 - 12.00.
Höstens datum: se kalendariet på sista sidan.
Adress: Bergsunds strand, T-banestation Hornstull eller
buss 4. Fritt inträde!
Mammakvällar
Träffar en gång i månaden. Tid kl. 18.00.
Vi pratar om allt möjligt, ofta något som rör våra små
eller stora barn men ibland blir det något helt annat.
Tips och råd delas frikostigt! De flesta brukar ta något att äta
men vill man bara ta en kopp kaffe eller något annat att dricka
går det också bra. För information om plats, kontakta kansliet
[email protected]
Höstens datum: se kalendariet.
4 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 4
2015-06-01 16:10
Medlemssidor
medlemsaktiviteter
Pubkvällar för pappor
Sista torsdagen i varje månad året om, med vissa
undantag. Tid kl. 18.00. För information om plats,
kontakta Erik Lundgren, [email protected]
Höstens datum: se kalendariet.
Bowlingkvällar
Syftet är att erbjuda en träffpunkt för våra medlemmar snarare
än att vara proffs på bowling. För dem som behöver finns så
kallad ”ränna” att låna och för den som vill äta eller fika finns
servering. Subventionerad kostnad 70:-/person. Vissa torsdagar kl. 18.00-20.00. Föranmälan senast måndagen innan varje
tillfälle till [email protected]
Plats: Bowl-O-Rama, Uppköparvägen 1 i Årsta.
Från Liljeholmens T-bana, ta buss 134, hållplats Marknadsvägen
eller tvärbanan, hållplats Årstafältet. www.bowlorama.se
Höstens datum, se kalendariet på sista sidan.
Nytt: Föräldrar till vuxna med AS
Nu finns det platser i vår träffgrupp för föräldrar till vuxna
med Aspergers syndrom!
Gruppen träffas två tisdagar i höst, se kalendariet.
Plats: Föreningens kansli, Banérgatan 21.
Tid: 18.00
Anmälan: [email protected]
Nytt: Föräldrar till flickor 15-25 år med AS
Nu startar vi en helt ny grupp! Denna grupp vänder sig till föräldrar med
döttrar som har Aspergers syndrom. Att utbyta erfarenheter med andra som
är i liknande situation kan många gånger vara ett stort stöd.
Om intresse finns kommer gruppen att fortsätta träffas.
Datum: Plats: Tid: Anmälan: Onsdagen den 16 september
Föreningens kansli, Banérgatan 21
Kl. 18.00 - 20.00
[email protected]
Pst! Har du någon idé om prova-på, fritidsaktivitet, träffgrupp,
temakväll, läger etc…? Ta kontakt med oss på kansliet och berätta
hur vi kan stödja er.
Tillsammans kan vi göra mycket, era krafter behövs!
[email protected]
Speciellt nr.2 2015 | 5
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 5
2015-06-01 16:10
medlemsaktiviteter
Lyckat och uppskattat 40-årsjubileum!
Det är nu fyrtio år sedan
”Autism- och Aspergerföreningen”, då ”Stockholmskretsen av Föreningen för
psykotiska barn”, startade
sin verksamhet.
Det här ville vi fira och bjöd in alla
medlemmar till fest den 6 maj på
Tekniska museet.
– Det gav mersmak, som kommer
att stanna länge i minnet… säger en
av föreningens medlemmar till mig
när vi tillsammans väntar på bussen
hem från en härlig dag.
Varför? Vad är det som dröjer sig
kvar?
Mötet mellan människor som alla
kommit för att fira föreningens fyrtioårsjubileum. Små härliga människor
med spring i kroppen byggde båtar av
bl.a. mjölkkartonger och glasspinnar
som de sjösatte i Ingenjör (Göran)
Lundströms vattenbana. Med spänning kunde de följa sin egen båt ända
fram till målgången.
Medlemmar som varit aktiva i föreningen under en längre tid och som
nu tillsammans kunde blicka tillbaka
och samtala om gemensamma minnen från några av föreningens fyrtio
år.
Under dagen gavs även möjlighet
att se intressanta filmer på Tekniska
museets biograf, Cino4, och/eller de
som hellre vill det, delta i visning av
utställningen ”Digital revolution”.
De som ville kunde fritt upptäcka
museet på egen hand.
På Världsautismdagen, den 2 april,
hade aktiviteten ”Pärla för autism”
premiär. Denna aktivitet fanns även
på vårt 40-årsjubileum så att ytterligare medlemmar fick chansen att
göra armband med texterna ”Autism”
och ”Vi finns”. Dessa armband säljs
sedan till förmån för forskning inom
autism.
ett specialintresse att
komma dit och träffa
likasinnade.
Buffébordet var långt
och färgglatt, minihamburgare, buffelmozzarella, oliver, kycklingspett, lax och en massa
annat mumsigt uppmuntrade kalasgästerna
att ta en tallrik extra. Efter buffén serverades det
rabarberpaj och kaffe.
Om vi för ett ögonblick tänker tillbaka på
de här fyrtio åren…
Några har varit med från
början och betydligt fler
har kommit till under
årens lopp. Om vi tittar
i ett 40-årsperspektiv så
har det faktiskt hänt en hel del.
Idag finns utredningsenheter, specialiserad habilitering, tidiga insatser,
förskolor och skolor med autismkunskap, korttidshem, dagliga verksamheter och gruppbostäder med inriktning autism. Kunskapen om autism
har blivit oändligt mycket bättre men
det finns mycket kvar att förbättra.
Från 26 medlemmar i ”Stockholmskretsen av Föreningen för psykotiska
barn” 1975 till 3 400 medlemmar i
”Autism- och Aspergerföreningen
Stockholms län” 2015. Och föreningen fortsätter att växa!
Avslutar med ett stort HURRA för
vår förening och dess medlemmar!
Och tänk vad vi tillsammans kan
åstadkomma mycket bra framåt!
Anna Lundahl
ny medarbetare på kansliet
Föreningens ordförande Emanuel
Mörk hälsade alla välkomna och lämnade sedan ordet till Nils Olander.
Nils arbetar på Nördkafét, beläget på
Tekniska museet, och han var fylld
av historier som han delade med sig
av till föreningens medlemmar. Nils
avslutade med att välkomna alla med
6 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 6
2015-06-01 16:10
information
Vill du också
ha ett armband
och bidra till
autismforskning?
Tack Ingenjör Lundström
och tack Tekniska!
Fakta om
Ingenjör Lundströms
Experiment:
Göran Lundström, journalist, civilingenjör, barnboksförfattare och före
detta forskare har sedan 1982 ägnat
sig åt att undervisa barn i teknik på ett
mycket handgripligt sätt. I samarbete
med Inger Lidvall, lågstadielärare och
tidigare tekniksamordnare vid Vasaskolan i Djursholm, har verksamheten
utvidgats från att vara en ren hobbyverksamhet till ett deltidsarbete.
www.ingenjorn.com
Maila ditt namn, vilket/
vilka armband du vill ha
och antal till
[email protected]
Vi har färdigpärlade
armband med texten
Stort tack till Ingenjör Göran Lundström
som bidrog till att kvällen blev en succé!
Tack också till Tekniska museet
som bidrog till en lyckad kväll!
Tekniska museet är måna om att vara ett
museum tillgängligt för alla och det är de
verkligen! Museet och personalen får en
guldstjärna från oss!
VI FINNS
och
AUTISM
De färdigpärlade finns i
tre storlekasr: S, M och L.
Pris 100 kr/styck för
färdigpärlade eller
50 kr/styck för små kit
i påsar att pärla själv.
Alla har varit väldigt tillmötesgående och
gjort allt för att tillgodose våra behov. Stort
tack till alla som hjälpte oss!
Ett extra tack till Ann Follin, museidirektör,
och Nina Schwerin, eventansvarig
Tips! Tekniska har fri entré på onsdagar
17.00-20.00.
Behållningen går till
autismforskning.
Speciellt nr.2 2015 | 7
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 7
2015-06-01 16:10
information
Rapport från rikskonferensen
”Lyfta upp eller trycka
ner? – Verktyg för att
undvika tvingande och
begränsande åtgärder i
verksamheter som möter
autism” var titeln för
Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens
som hölls den 15-16
april 2015 i Aula Magna,
Stockholms Universitet,
Frescati. Under de 25 år
som förbundet anordnat
årliga rikskonferenser,
var detta första gången
konferensen hölls i
Stockholm.
Den stora föreläsningssalen var fullsatt med ca 600 personer i publiken.
Många yrkesgrupper inom vård och
omsorg var representerade. Själv deltog jag bland åhörarna som intresserad
mormor och volontär i Autism- och
Aspergerföreningen i Stockholm.
Utanför den stora föreläsningssalen
presenterade föreningar och specialskolor från hela landet sina verksamheter och delade ut informationsmaterial. I pauserna och under serverad
lunch fanns tillfällen för mingel och
samtal, både i de ljusa rummen inomhus och ute i vårsolen på terassen vid
entrén.
Föredragshållarna hade alla lång
erfarenhet av arbete och liv med barn
och vuxna som har någon form av autism. Mångas föredrag var personliga
och djupt berörande.
Konferensen inleddes av Mats
Jansson, ombudsman inom Autismoch Aspergerförbundet. Mats inledde
med en kort historik över Autism- och
Aspergerförbundets långa verksamhet.
Därefter talade han om konferensens
huvudtema ”lyfta upp eller trycka
ner”. Är det självklart att inte använda
tvingande åtgärder? Frågan kan verka
enkel att besvara - ´ja, det är självklart´ - men enkelt är det inte alltid.
Alternativ till våld kan vara svåra att
hitta i en svår situation som måste lösas snabbt. Mats presenterade skrämmande historik om tidigare våld mot
autistiska personer, och
tyvärr används inom vården även idag våld, som
t.ex. vid bältesläggning
och inlåsning. Sådana
fall är misslyckanden i
vården. Våldsfria metoder att hjälpa måste hittas! Trots generellt ökad
kunskap finns ibland
fortfarande en gammal
inställning att autistiska
personer ska lära sig bete
sig korrekt och passa in
i de sammanhang som
erbjuds. Ofta finns ett
uppfostrande
förhållningssätt: ”De kan om de
vill”. Mats talade om att
saker som för oss andra är
självklara rättigheter, som
till exempel en promenad, en god måltid etc.,
används som belöningar
som den autistiske ska förtjäna med
”gott uppförande”. Han avslutade
sitt anförande med frågan: ”Vilka är
det som har inlärningssvårigheter? De
autistiska eller vi andra?”
Elisabeth Råberg, dagens andra talare, är chef för Autismgruppen AB,
en korttids- och daglig verksamhet för
personer med autism. Hon är författare till boken ”Omsorg utan våld.
Elisabeth berättade om sina personliga
erfarenheter i att hjälpa sina två, nu
vuxna, autistiska söner under deras
uppväxt. Hennes berättelse var starkt
berörande. Hon berättade om sin första lättnad och tillförsikt när sönerna
efter många år äntligen fick en diagnos i stället för att bara vara ”konstiga
barn”. Men även om hur sönerna, efter
denna första lättnad och tillgång till
vård, blev allt sämre i den kommunala
omsorgen. Deras resa inom omsorgen
blev lång, ofta dramatisk och sorglig,
vittnande om hur stor okunskapen om
autism har varit och om hur barn kan
förlora sina tidigare erövrade förmågor
under felaktig ”behandling”. Lycklig-
8 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 8
2015-06-01 16:10
information
tvis kunde Elisabeth även ge exempel
på hur, trots allt, det går att komma
fram till ett bra liv. Hon berättade om
hur hon uppfattade sina söners speciella personligheter och begåvningar
och talade om vikten att ta vara på och
glädja sig åt de färdigheter som finns
hos personer med autism.
Elisabeths berättelse var mycket
starkt berörande och gav en ”verklighetens bakgrund” till hur absolut
nödvändig senare tiders kompetensutveckling varit, som lett till större
förståelse och förbättrade metoder,
exemplifierade i de efterföljande föredragen.
Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet sedan 15
år, var sista talare före lunch. Hennes
föredrag handlade om autismspecifik
kompetens, om vad som sker med
kognition och perception i autism och
om orsaker till specifika beteenden.
Eva klargjorde många ofta använda
begrepp. Autism kan definieras som
annorlunda tänkande och nedsatt social instinkt. En fin tanke gavs i att det
inte alls alltid är nödvändigt för omgivningen att ändra dessa beteenden.
I stället kan man ta in beteendena i
vardagen och dess rutiner och på så
sätt bereda plats för den autistiske
personen. Det är förstås även ett sätt
att undvika konflikter och underlätta
för alla (jmfr. Bo Hejlskov Elvén).
Eva redogjorde även för skillnader
mellan autism och ADHD. Ofta
förekommer båda diagnoserna samtidigt. Hon tog upp faktorer i socialt
samspel och språklig kommunikation, som är viktiga både med och
för autistiska personer. Genom att
förstå olikheter kan ofta relativt enkla
saker underlätta kommunikationen.
Ett exempel, lätt att lära, är att inte
ställa frågor som i kräver svar i en
sammanhållen berättelse och som inte
kan besvaras kort och specifikt. Tyvärr saknas fortfarande kunskap, och
den kunskap som finns används inte
alltid. Brist på kunskap och förståelse
– och tillräckligt med personal - gör
att etiska perspektiv fortfarande kommer i skymundan. Konsekvenser är
vanvård, tvång, begränsningsåtgärder
med övergrepp där personer far illa.
Kunskap är nödvändig för att kunna ta
in de autistiska personernas perspektiv
och viktig för kommunikation och
konstruktivt bemötande.
En innehållsrik förmiddag följdes
av en dito eftermiddag.
Barbro Lewin talade om ”Etiska perspektiv”. Barbro är neurolog, med.
dr. och forskar om funktionshinder.
Hon är medlem i Socialstyrelsens
etiska råd. Hon är författare till boken
”För din skull, för min skull eller för
skams skull?” som handlar om LSS
(Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade), dess värdegrund
och hur man kan tänka kring LSS. I
sitt föredrag to hon ett medborgarperspektiv och betonade att i offentligt
bemötande har alla människor samma
rättigheter; det är därför inte välvilja
att bemöta människor korrekt. Även
om detta egentligen är en självklarhet
är det inte alltid enkelt, och konflikter
uppstår mellan omvårdaransvar och
patienters personliga rättigheter.
Bo Hejlskov Elvén fortsatte och
avslutade eftermiddagen med en tretimmars föreläsning om lågaffektiv
teori och metod. Bo är psykolog,
författare, föreläsare och handledare.
Han anses allmänt som nyskapande i
hur uppfatta och hjälpa personer med
autism. Han är mycket uppskattad
som föreläsare om metoden och de
teorier den bygger på.
Lågaffektiva metoder innebär att
kunna lösa situationer utan att de leder till tvång och konfrontation. Med
autistiska personer krävs då kunskap
om autism och förståelse för den autistiske personens perspektiv. Bo förklarade med många praktiska exempel
hur lågaffektiva metoder hjälper oss
bort från tvingande och begränsande
åtgärder. Hans exemplifierar med humor och mycket värme. De råd och
förslag han gav kan te sig enkla, även
självklara, men i praktiken fodrar de
en stor självkontroll. De bygger på
att man har kunskap och därmed kan
förstå hur den autistiske upplever si-
tuationen. Man tar den autistiske personens perspektiv och gör till sitt eget.
Då krävs tillit och tro på att situationen kan lösas utan konfrontation, och
för den tilliten krävs kunskap.
Varm humor genomstrålar Bos
föreläsningar och ofta vänder han
på vedertagna uppfattningar om vad
som är ”normalt” i sociala situationer;
frågan blir vad som är avvikande, den
autistiskes beteende eller omvärlden?
Personligen tänker jag efter Bos
föresläsningar, att vi alla i samhället
skulle må bra av en högre grad av ett
ömsesidigt lågaffektivt bemötande.
Dagen avslutades med mingel,
drycker och tilltugg.
Dag 2 inleddes av Gunilla Thunberg,
logoped, fil dr. Gunillas föreläsning
hade rubriken ”Rätten till kommunikation ”. Föreläsningen var uppdelad
i två delar med en kaffepaus.
Rätten till kommunikation finns
beskriven i Förenta Nationernas barnkonvention. Skälig anpassning ska ske
efter personliga behov. Kommunikation är ett nödvändigt behov och är ett
måste för allt samarbete. Svårigheter
att kommunicera är en vanlig orsak
till problemskapande beteenden och
vanligt inom autism. Att möjliggöra
kommunikation är därför en mycket
viktig uppgift i alla sammanhang och
den enda möjliga vägen, om mänskliga rättigheter ska gälla för alla.
Gunilla har arbetat länge med att
utveckla stödjande kommunikationsmaterial. Tidigare koncentrerades
forskningen på att hitta hjälpmedel för
kommunikation från omgivningen
till den autistiske, men numera betonas vikten av att vi ska förstå den
autistiske. Att kunna uttrycka sina
egna känslor och göra sig förstådd är
oerhört viktigt för alla. Personer med
kommunikationssvårigheter får därför
ofta en sekundär ”störning” för att
omgivningen inte kommunicerar med
och lyssnar på dem.
Gunilla redogjorde för evidens för
goda alternativ och kompletterande
kommunikation. Hon visade konkreta exempel på kommunikationsstöd,
material för att ”pekprata”, som till
Speciellt nr.2 2015 | 9
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 9
2015-06-01 16:10
föreläsning
exempel pekplattor och samtalsmatta.
Hon visade filmer som demonstrerade
hur hjälpmedlen användes i olika situationer, även för att kommunicera
abstrakta begrepp och känslor. Flera
projekt arbetar för att utveckla stöd i
samhällssituationer som t.ex. vid läkar- och tandläkarbesök. Det grundläggande i alla dessa projekt är att tillgodose rätten till kommunikation och
till att få göra sin egen åsikt och vilja
hörd. Material för kommunikationsstöd finns att hämta i www.kom-hit.se
För mig var det slående hur snabbt det
går att kommunicera med plattorna.
Gunilla avslutade med många praktiska, ofta enkla råd för kommunikation,
t.ex. vikten av att vänta in personen,
ge den tid som behövs. Ofta händer
det att när vi frågar och svaret dröjer,
svarar vi själva – med syfte att vara
hjälpsamma. Positivt är att vi kan vi
lära oss att ändra på sådan ”obalans i
utrymmet”. Ett råd var även att i bedömning av en patient inte börja med
att lista problemen och svårigheterna,
utan att först kartlägga personens,
familjens och personalens resurser
som byggstenar för planeringen av
behandling.
Carina Linde-Rahr, verksamhetschef
och Kajsa Andersson, ledningsgruppen från Hultagården talade under
rubriken ”Att hellre säga ja än nej”.
De berättade om Hultagården, ett
gruppboende med daglig verksamhet
för vuxna med autism. För att möjliggöra individanpassad vård satsar man
där starkt på utbildning av personalen
och på samarbete mellan boende, deras närstående och personal. Fallbeskrivningar gavs och positiva resultat
rapporterades.
Efter lunch presenterades vinnarna av
Årets pusselbit, förbundets pris för
goda insatser inom autism- området.
Mottagarna presenterades av Eva
Nordin-Olson, förbundsordförande.
Pia Lennström från Autism- och
Aspergerföreningen i Dalarna mottog
priset för sina volontärinsatser.
I klassen för professionella insatser
gavs pris till ”Personalgruppen kring
Jörgen”; Peter Hagström, Andreas
Engebrethsen och Anna Engebrethsen, som möjliggjort för en person att
deltaga i O-ringen.
Anna Sjölund, beteendevetare,
KBT-terapeut, autismpedagog och
handledare, tilldelades pris för sitt
arbete att på olika sätt sprida autismspecifik kompetens.
Därefter talade Marie Bodström under rubriken ”Vad säger Kommunal?
Marie är ombudsman vid Kommunal
och berättade hur de ser på och tänker
kring tvångs- och begränsningsåtgärder av funktionsnedsatta. Maries
perspektiv på vård av personer med
autism togs från personalens erfarenheter. Hon betonade vikten av att
erbjuda personalen utbildning, tid för
samtal och rådgivning. Personalen behöver riktlinjer och målbeskrivningar.
Hon gjorde en slående jämförelse med
industriarbete; medan utbildning och
färdighet fordras industriarbetare, behövs inte utbildning för att arbeta med
människor. Resultatet av detta blir, ofta
i kombination med underbemanning,
att man tar till tvångsåtgärder, våld
och låsta dörrar för att klara situationer. Hennes slutord var: ”Haromisera
arbetsmiljölagen med LSS!”
Thomas Nybom var nästa talare.
Thomas har i många år arbetat med
personer som har neuropsykiatriska
diagnoser och handleder inom ämnet.
Han har startat en förening för anhöriga till personer med neuropsykiatriska
diagnoser. Hans unga dotter Shara var
med på scenen under hans berättelse
och föreläsningen avslutades med ett
samtal mellan Thomas och Shara.
Thomas berättelse var mycket personlig, en beskrivning av familjens
svåra situation då Shara (som nu är
ung vuxen) började skolan och om
händelser under skolåren. Shara hade
ångest och problem i förskolan. Då
föräldrarna sökte hjälp bedömdes föräldrarna av BUP vara orsak till problemen och de fick inte den hjälp de
sökte. Thomas berättade om konfliktsituationer med lärarna och om hur
konflikterna ökade familjens stress.
Han beskrev Sharas vistelser på flera
behandlingshem. Först efter 8 år fick
Shara diagnosen ADHD och Shara
och familjen fick hjälp. Situationen
vände till det bättre. Thomas avslutade
med att tala om hur Shara nu mår bra
och klarar sitt liv bra.
Anders Bergh från Socialstyrelsen
talade under rubriken,”Vad säger Socialstyrelsen?” om uppdrag vad gäller
tvångs-och begränsningsåtgärder för
personer med nedsatt beslutsförmåga.
Anders gav en historik om Socialstyrelsen och åtgärdsprogram, intressant
och nödvändig som bakgrund. Tvång
och begränsningar är en kvalitetsbrist
och det är viktigt att prata om detta i
verksamheterna.
Konferensens ordförande Eva Nordin-Olson var sista talare. Utifrån det
huvudtema ”Lyfta upp eller trycka
ner?” som genomsyrat alla föredrag,
sammanfattade Eva de etiska perspektiv som diskuterats och genomlyst alla
föredrag. Eva betonade att rättigheter
inte är att betrakta som privilegier och
upprepade vikten av respekt för individen. Hon summerade de framsteg som
gjorts och de kunskaper och verktyg vi
nu har för att undvika tvingande och
begränsande åtgärder. Det har gått
framåt! Eva avslutade med att tala om
hur kunskapen inom autismområdet
kan bli ännu bättre genom kompetenslyft på alla nivåer.
Därefter slöts konferensen.
Eva B Holmberg
Föreläsarnas
powerpointpresentationer
från konferensen
Lyfta upp eller
trycka ner finns
på Autism- &
Aspergerförbundets hemsida:
www.autism.se
10 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 10
2015-06-01 16:10
Medlemssidor
tipssidan
Tips om lite av varje
På den här sidan presenterar vi tips som kan underlätta för er medlemmar.
Har ni själva erfarenhet av något som ni tror fler kan ha nytta av, hör av er till oss!
På vår hemsida har vi börjat lägga ut praktiska tips under fliken ”Vad finns det för stöd”.
Autismexpertis
Lagen
SL-trafiken
Ulrika Aspeflo har lång erfarenhet av
att arbeta med och kring barn, ungdomar och vuxna med Autism/Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Hon är logoped, special-pedagog,
författare, föreläsare och handledare/
konsult. Hon har skola som fokus.
Hon fick pris nyligen av nätverket
Barn i behov, ”2015 års Skolkurage”
//aspeflo.se/
LSS-SKOLA
Vill du lära dig mer om LSS på ett
enkelt och begripligt sätt?
Då ska du följa Harald Stand som har
sin egen LSS-skola på
SL har infört att barn och ungdomar med funktionsnedsättning har
rätt att fritt medta en ledsagare vid
resor i kollektivtrafiken.
Barnen måste betala för sin egen biljett men ledsagaren har rätt att följa
med utan att köpa en biljett vid uppvisande av intyg där det framgår att
barnet har rätt till ledsagning.
Intyget kan vara utfärdat av kommunens biståndshandläggare eller av
vårdgivaren. Du som har färdtjänst
behöver inte ett sådan intyg eftersom
du redan kan ta med dig en ledsagare
om du uppvisar ditt färdtjänstkort.
Bo Hejlskovs är leg. psykolog och
jobbar med föredrag och rådgivning
kring hantering av problemskapande
beteende utifrån låg-affektiva metoder. Målgruppen är pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar
med barn, ungdomar och vuxna med
autism, ADHD, utvecklingsstörning,
missbruk eller psykiatriska tillstånd.
www.hejlskov.se
Pedagogiskt Perspektiv AB är ett
kunskapsföretag inom det neuropsykiatriska området. På deras hemsidan
finns det mycket kunskap att hämta
ifrån www.pedagogisktperspektiv.se
Ny bok om Asperger och stress:
Författarna Elizabeth Von Zeipel och
Kerstin Alm är pensionerade konsulenter från Asperger center.
De har lång
erfarenhet
av att möta
personer med
Asperger syndrom. Det här
är en fackbok
i berättelsens
form. Anna
har farit illa
men trots det är det en hoppfull
bok. Utbrändhet kan förebyggas när
vi sänker stressen för personer med
asperger.
www. dagensomsorg.se
Harald har redan hunnit med
5 lektioner:
1: De grundläggande principerna
2: Råd och stöd samt Personlig
assistans
3: Ledsagare och Kontaktperson
4: Avlösarservice och korttids
5: Boende
Lagen om Mobilitetsstöd som
komplement till Färdtjänst
Lagen innebär en frivillig möjlighet att införa ekonomiskt stöd för
anskaffning och anpassning av ett
motorfordon till personer med funktionsnedsättning, som har tillstånd
till färdtjänst men inte har rätt till
bilstöd. Det ekonomiska stödet ska
vara ett komplement till färdtjänst.
I propositionen finns bakgrunden till
lagen beskriven. Det är upp till kommunen, eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kommunen
har överlåtit detta, att meddela föreskrifter. Läs mer på
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling /Lag-2014132-om-mobilitetsst_sfs-2014-132/?bet=2014:132
http://sl.se/taxehandboken
Kommunikation
Skapa egna bildstöd
I projektet KomHIT kan personal
och föräldrar ladda ner och skapa nya
kommunikationsstödjande material.
Bakgrunden till projektet är att
intervjuer med föräldrar till barn
med
kommunikationssvårigheter
har visat att det råder en stor brist på
kunskap om kommunikationssvårigheter och AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation). Projektets
bildstödsresurs www.bildstod.se är
kostnadsfritt och med hjälp av deras
bildbank kan du skapa egna bildstöd.
Du kan
även ladda
ner färdiga
bildstöd,
till exempel
ett toalettschema
eller en
pekkarta
för ett sjukgymnastikbesök.
Speciellt nr.2 2015 | 11
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 11
2015-06-01 16:10
information från kind
Barn får lära sig socio-emotionella färdigheter
med hjälp av datorspel
Barn med autismspektrumtillstånd (AST) får lära sig socio-emotionella färdigheter med
hjälp av datorspel i ASC-Inclusion projektet. ASC-Inclusion är ett internationellt forskningssamarbete med bland andra University of Cambridge i Storbritannien, Bar-Ilan University i
Israel och KIND på Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att lära ut socio-emotionella
färdigheter till barn med AST med hjälp av underhållande och pedagogiska spel.
Enligt tidigare forskning, och enligt
erfarenheter från de forskargrupper
som ingår i projektet, kan barn med
AST dra stor nytta av strukturerad,
underhållande utbildning genom
datoriserade träningsverktyg. I det
pågående projektet tar vi detta ett
steg längre. Inom projektet utvecklas en programvara som hjälper
barn med AST att känna igen, förstå
och uttrycka känslor genom ansiktsuttryck, röst och kroppsspråk.
Programvaran vänder sig främst till
barn mellan 5 och 10 år. Vi använder
en internetbaserad miljö som erbjuder underhållande pedagogiska
spel och ett belöningssystem som är
anpassat till de unika intressen som
barn med AST visar. Projektet ASCInclusion använder sig av ny teknik
som kan avläsa barnens egna uttryck
(genom webbkamera och mikrofon
på datorn i hemmet) och ge återkoppling på barnets ansiktsuttryck,
röstuttryck och kroppsspråk. Barnen
kan öva sig på att känna igen och uttrycka olika känslor genom ansikte,
intonation och kroppsspråk samt att
integrera dess olika sätt att uttrycka
känslor och koppla ihop dem med
olika sociala situationer. Tidigare
forskning har visat att effekter från
liknande träningsverktyg kan generaliseras till verkliga situationer.
Vad händer just nu i projektet?
Vi håller för fullt på med att träffa
alla barn som är med i forskningsprojektet för att göra förmätningar,
dvs. barnen får göra tester som visar
hur bra de är på att känna igen emotioner idag. Barnen kommer sedan,
efter att ha spelat spelet minst två
timmar i veckan under åtta veckor,
att testas igen för att se om de lärt
sig mer om emotionsigenkänning.
Parallellt med att vi träffar alla deltagare håller vi på att översätta och
kontrollera den svenska versionen
av spelet.
Vill du veta mer om projektet?
Läs mer på vår hemsida: ki.se/kind
12 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 12
2015-06-01 16:10
Medlemssidor
ANNONSSIDA
Är du tvilling eller förälder till tvillingar?
Vi behöver dig för att öka kunskapen om
autism och andra funktionsnedsättningar!
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar av vilka minst en tvilling har autismspektrumtillstånd och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi
undersöker även tvillingpar utan funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem inom genetik, neurobiologi och
psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna, för förlorad arbetsinkomst, hotell och resa
finansieras av studien.
Intresserad? Vänligen ring:
Eller mejla:
08-514 527 07 alt
08-514 527 00
070-755 96 80
[email protected]
[email protected]
Besök www.ki.se/kind för mer information om KIND
och vår tvillingforskning (”RATSS”)
FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I FORSKNING OM
AUTISM OCH INLÄRNING
Vi på Karolinska Institutet i Stockholm bedriver ett
forskningsprojekt om inlärningsprocesser hos personer med autismspektrumtillstånd. Syftet med studien
är att undersöka hur människor med och utan autismsspektrumtillstånd lär sig att associera en bild med en
negativ konsekvens. Vi söker nu frivilliga deltagare med
en autismspektrumdiagnos för medverkan i studien.
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och vi har fått tillstånd att kontakta
personer genom intresseorganisationer för autismspektrumtillstånd. För att medverka i studien behöver
man vara mellan 18 och 45 år gammal, ha en autismdiagnos och inte medicinera för depression.
Om du är intresserad av att delta i studien, kontakta
Lisa Espinosa på [email protected] eller 08-524 832 88.
Du är också välkommen att ställa frågor till ansvarig
forskare Andreas Olsson på [email protected]
Din medverkan är ett viktigt bidrag till forskningen!
Projekt Småsyskon
-vill du vara med?
Har du ett barn med autistiskt syndrom,
Asperger syndrom eller ett annat
autismspektrumtillstånd?
Har han eller hon en lillebror eller
lillasyster som är 10 månader eller yngre?
Då kan du med ditt yngsta barn vara med i
ett forskningsprojekt.
Du kan läsa mer på vår hemsida:
www.smasyskon.se
Speciellt nr.2 2015 | 13
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 13
2015-06-01 16:10
medlemsinformation
Fritidstips och sommartips
Lidingöruset den 25 september
Du som har någon form av funktionsnedsättning, går i
grundsärskola eller arbetar i daglig verksamhet/på dagcenter
är välkommen att utmana dig själv och dina vänner i LidingöRuset. Var med och spring, gå eller rulla runt en härlig
bana på Lidingö. För tolfte året i rad arrangeras LidingöRuset i samarbete med Lidingö Stad. www.lidingoloppet.se
Fritidsnätet – aktiviteter för dig som behöver Terränglöpning 22 augusti 2015
extra stöd
Terränglöpning – 22 augusti 2015 – är en av många aktiPå fritidsnätet hittar du utvalda verksamheter och evenemang i Stockholms län. Här kan du söka efter verksamheter
som varje kommun erbjuder dig som behöver extra stöd.
Verksamheter arrangeras av till exempel föreningar, fritidsgårdar, studieförbund och simhallar.
Stora Blecktornets sommarcafé
viteter som du kan hitta på Aktivis och/eller Fritidsnätet.
Läs mer på Aktivis – www.aktivis.se eller på
www.fritidsnatet.se
Från den 9 juni till den 20 augusti 2015.
Öppettider:
Tisdagar mellan klockan 11:00-15:00
Onsdagar mellan klockan 13:00-21:00
Torsdagar mellan klockan 11:00-15:00
OBS! Stängt vecka 29-31.
Adress: Stora Blecktornet, Södermannagatan 61, T-bana till
Skanstull, buss 3 alt 59 till Södermannagatan.
Övrig tid på året är du väkommen till vårt välbesökta onsdagscafé. Här kan du fika, umgås och lyssna till musik.
Vi bakar allt själva och gör våra egna smörgåsar.
Vi arbetar miljöinriktat och använder oss i möjligaste mån av kravprodukter.
Öppet alla onsdagar kl 18.00-21.00
Berätta för oss om något som du vill dela med dig av! Något som gjort dig glad eller
ledsen, något spännande, något du längtar efter, du kan berätta om vad du vill!
Du kan vara barn, ungdom eller äldre, alla åldrar är välkomna med bidrag. Din berättelse kan vara i ord eller
bild eller båda delarna. Det kan vara kort eller långt men högst en A4-sida med text och/eller bilder.
Syftet med den här sidan är att ge personer med autism möjlighet att uttrycka sig i Speciellt. Du behöver inte
skriva själv utan kan ta hjälp av närstående eller någon annan företrädare. Inlägget kan vara anonymt men vi
på kansliet måste veta vem du är. Skicka ditt bidrag till [email protected]
Till nästa nummer behöver vi ha ditt bidrag senast den 1 september 2015.
14 | Speciellt nr.2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 14
2015-06-01 16:10
medlemsinformation
Sommartips
Stora Sköndal - bad och utegym
Stora Sköndals friluftscenter och bad är till för dig som
har någon form av funktionsnedsättning och behöver extra
hjälpmedel.
Du är välkommen tillsammans med din familj, annan
närstående eller medhjälpare. Badkort för hela säsongen är
kostnadsfritt. Har man ingen synlig funktionsnedsättning
ska ett läkarintyg visas upp första gången. Badkortet gäller
för den funktionshindrade och dess familj.
Kortet kvitteras ut hos badvakterna vid badet.
Bakom bassängen finns ett utegym, med utsikt över
Drevviken kan du träna hela kroppen.
Gratis vattengympa måndag-torsdag kl.11.00.
Startdatum för vattengympan, se www.storaskondal.se
Adress: Nils Brincks väg 11
Telefon till badet 076-129 17 43
Det finns en tempererad 25m bassäng, ca 30 grader.
Det finns också ett strandbad, bastu och servering.
Badet är öppet 6 juni - 16 augusti.
Sommarkurs på KRITA
Under fem eftermiddagar i juli får du måla, teckna och
göra collage. Du arbetar utifrån din egen nivå under ledning av erfarna ledare.
Dag och tid: Måndag till fredag den 27-31 juli
kl. 13:00-15:30.
Plats: Sal 216, Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45
i Stockholm. T-bana Rådmansgatan eller Odenplan.
Pris: 500 kr.
Anmälan och information
Ring eller mejla till:
Huvudlärare Anders Romare, 08-789 42 38,
[email protected] eller
utbildningsledare Ewa Sandberg, 08-789 42 37,
[email protected]
Med alla sinnen på Skansen
Den årliga Skansendagen går av stapeln
onsdagen den 26 augusti kl. 10.00 - 15.00.
Program och mer information finns på FUB
Stockholms hemsida www.fubstockholm.se
Utflykt med Waxholmsbåt
Du som har ett Färdtjänstkort utfärdat av
Stockholms läns landsting reser gratis hos
Waxholmsbolaget.
Du får också ta med dig en medresenär utan kostnad. Visa
upp ditt Färdtjänstkort för ombordpersonalen vid avstigning. Vid frågor, kontakta Waxholmsbolagets trafikupplysning, 08-679 58 30.
Speciellt nr. 2 2015 | 15
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 15
2015-06-01 16:10
POSTTIDNING B
Autism & Asperger­
föreningen Stockholms län
Banérgatan 21
115 22 Stockholm
Kalendarium hösten 2015
Augusti
25 Föräldrar till vuxna med AS
25 Diskussionsgrupp vuxna
26 Pub mammor
27 Bowling
27 Pub pappor
September
06 Liljeholmsbadet
06 Lagunen
10 Bowling
16 Föräldrar till flickor med AS
20 Liljeholmsbadet
22 Diskussionsgrupp vuxna
24 Pub pappor
24 Bowling
30 Pub mammor
TSC Sverige
Oktober
04 Liljeholmsbadet
04 Lagunen
08 Bowling
18 Liljeholmsbadet
20 Diskussionsgrupp vuxna
22 Bowling
28 Pub mammor
29 Pub pappor
November
01 Lagunen
05 Bowling
10 Föräldrar till vuxna med AS
15 Liljeholmsbadet
17 Diskussionsgrupp vuxna
19 Bowling
November, forts
25 Pub mammor
26 Pub pappor
29 Liljeholmsbadet
29 Lagunen
December
03 Bowling
13 Liljeholmsbadet
15 Diskussionsgrupp vuxna
17 Bowling
17 Pub pappor
Tuberös Skleros Complex (TSC)
Senaste nytt / From Treatment to Prevention
Diagnoskriterier, Rekommendationer, Behandlingsmöjligheter & Forskning
Världsledande TSC-experten, professor Darcy Krueger,
neurolog, kliniker och forskare, Director vid välrenommerade
TSC-kliniken i Cincinnati, USA, ordförande vid 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference
och vid framtagandet av International Tuberous Sclerosis
Complex Surveillance and Management Recommendations
kommer till Sverige på Road-trip om TSC 16/9 onsdag kl. 13.00 – 17.00 Stockholm
Föreläsningen är på engelska och riktar sig främst till läkare och professionella, övriga
intresserade är välkomna. Detaljerat program kommer på www.tsc-sverige.se
KOSTNADSFRITT!
Anmälan på www.tsc-sverige.se/road-trip senast 30 augusti! Anmälan är bindande!
För eventuella frågor kontakta [email protected]
Sprid vidare till alla intresserade! Tack!
Inbjudan finns att ladda ner som PDF-fil på http://tsc-sverige.se/TSC Sverige
16 | Speciellt nr. 2 2015
Ny Speciellt nr 2 2015.indd 16
2015-06-01 16:10