LEKTION 8. TRADINGPLAN

LEKTION 8. TRADINGPLAN
VAR ÄR VI NU?
Våren
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14/1
21/1
28/1
4/2
11/2
18/2
25/2
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4
8/4
15/4
22/4
29/4
6/5
13/5
20/5
27/5
3/6
10/6
17/6
24/6
Hösten
Intro och uppstart
Lektion
Turtle original
Lektion
Mottaglighet, visualisering och intervjuerLektion
Teknisk analys del 1
Lektion
Teknisk analys del 2
Lektion
Candlestickspattern
Lektion
Tradingplan översikt
Lektion
Strategisk och operativ plan
Lektion
Indikatorer översikt
Lektion
Momentumindikatorer
Lektion
IG presentation av plattform
Lektion
ST3 Empire tradingsystem och screeningLektion
Filtrering av setuper, stop & targetkalkyl Lektion
Checklistor och livescreening
Lektion
Journal och units
Lektion
Tradingplan med regelverk
Lektion
Dagbok, måbraindex, månadsanalys
Lektion
Swingtradingmodeller (jämviktspendling)Lektion
Marknadsfaser översikt
Lektion
Marknadsfaser en statistisk jämförelse Lektion
Säsongs- och tidsanomalier
Stress och trading
Diagramtyper och orderläggning
Prov, omvandla svagheter till styrkor
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
5/8
12/8
19/8
26/8
2/9
9/9
16/9
23/9
30/9
7/10
14/10
21/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12
16/12
Sannolikheter och statistik
Statistiska modeller
Trading cycle, mentala aspekter
Formationer och diskretionär handel
Momentum advanced
Trend och volatilitet
Daytrading kontra swingtrading
Daytrading LIVE
Money Management översikt
Money Management på djupet
Live från Las Vegas Traders Expo
Gästintervju
Gå kort i en bearmarknad
Gå lång i en bearmarknad
Programmering grunder
Programmera i ProRealTime
Komposit - kombinationer av setuper
Backtesting teori
Backtesting praktik
Avslutning och fortsättning
Innan vi börjar…
• Återkoppling till läxan
Återkoppling läxa
• Med tanke på vad vi pratade om under
lektion 7, vad anser du var den stora
anledningen till MIT projektet blev en
succé?
• Enkla regler
”know when to have more cards and how
much to bet then follow the rules”
”when we follow rules we are seen as good
players”
• Förstå samt acceptera att vi har att göra
med ett sannolikhetsspel
”Can´t win every hand att play”
”Perfect play = mathematical fact”
”Ensure statistical edge of winning over
time”
”result will vary in the short run, but over time
the law of large number will show up”
”what happend in the past is going to
effekt the future”
Återkoppling läxa
• Med tanke på vad vi pratade om under
lektion 7, vad anser du var den stora
anledningen till MIT projektet blev en
succé?
• Mind
”It`s one thing to count cards in
practicemode. It`s totaly different at the
casino”
”fokus to practice the task you have to
perform perfectly, someone how does not
freeze at the casino”
”motivate someone how realy want to
make money”
Återkoppling läxa
• Vad ser du för likheter med trading och
Black Jack?
”Goal is to apply mathematical
analyses and win at the game of black
jack”
• PSYKET måste vara med dig
• Du måste ha ett SYSTEM att följa med en
bekräftad edge
• Agera efter ”the big numbers game” –
SANNOLIKHETSSPEL
• Regler för hur mycket du ska satsa vid
varje tillfälle – MONEY MANAGEMENT
”Black Jack is based on how much to
bet”
”Betting at wrong time can cost and is a
big mistake”
Mr M said:
1. Learn the rules
2. Learn how to bet
”Practice, practice, practice and have
to practice”
Gör upp en PLAN för
ovanstående och TRÄNA
på den tills du inte gör
några misstag
Återkoppling läxa
• Vad ser du för likheter med trading och
Black Jack?
Vi vänder på frågan istället…
Vad ser du för skillnad på trading och
Black Jack?
TRADINGPLANEN
Ska svara på de fyra frågorna:
1. Vart befinner vi oss nu?
Nuläget
2. Vart vill jag komma?
Mål
3. Hur ska jag komma dit?
Regler/Strategi
4. Vad hände, vad kan jag göra bättre?
Uppföljning
TRADINGPLANEN
-
Långsiktig plan
Vecka/
månad/år
-
Daglig plan
Checklista /
dagliga mål
…Mall
LÅNGSIKTIG PLAN
1. Nuläge - Var står jag i nuläget?
Syfte
Varför är du eller ska du vara verksam i
marknaden?
Nulägesanalys
Vilka är dina befintliga resurser?
SWOT-analys
Strength
Weakness
Oppertunities
Threat
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?




Ditt syfte
En av de största anledningarna till att folk förlorar
pengar i marknaden är att de inte ser sin verksamhet
som ett företag
Alla vet vi att företag är verksamma för att tjäna
pengar
Är du i marknaden för att tjäna pengar?
Det PRIMÄRA SYFTET bör vara att TJÄNA PENGAR,
samtidigt som du tycker det är förbaskat roligt!
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
DET VANLIGASTE SYFTET ÄR INTE ATT TJÄNA PENGAR FRÅN
MARKNADEN!!!
Vanliga anledningar är…




Avsaknaden av spänning i vardagslivet
Destruktivt beteende – känner sig inte värd bättre
bekräftelse på min intellektuella nivå
bevisa för min omgivning att jag kan prestera
 Jens of Sweden
Söker du SPÄNNING i livet så gör det UTANFÖR börsen!
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
Varför är eller ska du vara verksam i
marknaden?
Var ärlig mot dig själv och ta tid på dig innan du svarar
på frågan. Svaret kan verka självklart men är oftast
inte det.
Söker du SPÄNNING i livet så gör det UTANFÖR börsen!
LÅNGSIKTIG PLAN
1. Nuläge - Var står jag i nuläget?
Syfte
Varför är du eller ska du vara verksam i
marknaden?
Nulägesanalys
Vilka är dina befintliga resurser?
SWOT-analys
Strength
Weakness
Oppertunities
Threat
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
Analys av nuläget – Var befinner du
dig i dag?
För att veta vart du ska och vad du ska planera för
måste du veta var du står i dag
Analys av nuläget
Mitt mål
Jag vet lite om candelsticks
Jag vill bli bra på candelstickspatterns
Strategi för att nå mitt mål
Jag ska läsa Tobbes bok ”Bli en vinnare
med candelsticks”
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
Frågor som du bör ställa dig är…
 Vad har jag för kunskaper om trading?
 Vad har jag för datorkunskap?
 Vad har jag för kunskap om datorprogram som jag
behöver använda tex Pro Real Time?
 Vad har jag för kunskap om datorsäkerhet som till
exempel virusskydd och backup?
 Hur mycket tid kan jag avsätta för studier?
 Hur stort kapital har jag att avsätta för trading och
utbildning?
 Vilka är mina materiella resurser som t e x
datorutrustning och program?
 Vilka är mina icke materiella resurser som t e x tid,
stöd från omgivningen…
 Vilka är mina kunskaper när det gäller
Sannolikhetslära och statistik?
 Vad är min tro om marknaden och trading?
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
Vi trejdar vår tro i marknaden - men vad betyder det
egentligen…
exempel
MA 50 pekar ner - Systemet ger signal för long
Min tro är att marknaden kommer fortsätta ner när MA
50 pekar ner
Denna tro förstärktes efter att jag råkade ut för 3
förluster i rad där MA 50 pekat ner
Resultatet av min tro blir….
Jag tar inte signalen i ABB eftersom min tro för ett
fallande MA 50 säger att marknaden kommer gå ner
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
Vi trejdar vår tro i marknaden - men vad
betyder det egentligen…
exempel
 Jag har en tro om att man kan ha en inverterad
riskprofil
 Jag tror att MA 200 fungerar bra som indikator för
trendriktning
 Jag tror inte man kan leva på trejding
 Trading är ett riktigt jobb som måste behandlas som
ett företag
 Jag tror att psykologi är den viktigaste
komponenten för framgång i trejding
 Jag tror att man måste ha exakta regler för att nå
framgång
 Att följa reglerna ska vara fokus för att lyckas
 Trejding är ett sannolikhetsspel
1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET?
Har du någon tro som hindrar dig från att nå
fram till ditt mål?
Hur ska du ersätta den gamla tron med ny
som supportar din väg mot lönsam trejding?
 I exemplet med MA 50 är en lösning att
backtesta över en tillräcklig mängd data
för att få ut ”verklig statistik”
 Du måste också ha tron om att statistik
handlar om mer än en dataserie på tre
tillfällen
1. VÄRDERINGSTRÄDET
Kommer ni ihåg värderingsträdet?
Renata
Chlumska
Vems värderingsträd är detta?
1.
2.
3.
4.
5.
Spänning
Äventyr
Utmaningar
Frihet
Motion
Hur skulle Einsteins värderingsträd kunna se ut?
Kreativitet
2. Utmaningar
3. Frihet
4. Utveckling
1.
1. VÄRDERINGSTRÄDET
Värderingar i trädet som kan innebära problem
1.
2.
3.
4.
Spänning
Äventyr
Trygghet
Kreativitet
Värderingar som är bra för en trader
1.
2.
3.
4.
Disciplin och struktur
Hälsa
Utveckling
Frihet
Värderingar som är gråzoner
1.
2.
3.
Kreativitet
Pengar
Lugn och ro
1. VÄRDERINGSTRÄDET
Hur viktigt är detta?
- Precis som med egenvärde kommer vi att motarbeta oss själva
-Till
skillnad från egenvärde så kommer det här att ske hela tiden
i större eller mindre utsträckning
-De mest problematiska
-Spänning
-Äventyr
värderingarna om de är överst
1. VÄRDERINGSTRÄDET
Vad händer när värderingsträdet inte supportar oss i trading?
-Vi
har svårt för att följa ett regelverk
-Vi
hittar på trades
-Vi
tar för stora risker
-……
-Våra
-Byt
värderingar (tillsammans med vår tro) styr våra liv
ut värderingar och livet förändras
LÅNGSIKTIG PLAN
1. Nuläge - Var står jag i nuläget?
Syfte
Varför är du eller ska du vara verksam i
marknaden?
Nulägesanalys
Vilka är dina befintliga resurser?
SWOT-analys
Strength
Weakness
Opportunities
Threat
1. SWOT - ANALYS
S – Strength
W – Weakness
O – Opportunities
T – Threats
Personlig analys
(styrkor)
(svagheter)
(möjligheter)
(hot)
SWOT – analysen handlar om att analysera och
lära känna dig själv och din omvärld
Omvärlden
S – Strength
W – Weakness
(styrkor)
(svagheter)
Svagheter & Styrkor
- Är av en mer personlig karaktär och kan förändras
Exempel
Styrkor
Svagheter
God disciplin
Kan programmering
Meditation
Envis
Otålig
Vill se snabba vinster
Kan lite om sannolikhetslära
Ostrukturerad
..SWOT – analysen handlar om att analysera och lära
känna dig själv och din omvärld
O – Opportunities
T – Threats
(möjligheter)
(hot
Möjligheter & Hot
- Kommer från din omvärld och ligger utanför din kontroll
- Svårare att påverka - går att planera för om de skulle inträffa
Exempel
Möjligheter
Hot
Gå ner till halvtid på jobb
ST3 projekt
Personlig utveckling
Datorhaveri
Virus i datorn
Familjetragedier
..SWOT – analysen handlar om att analysera och lära
känna dig själv och din omvärld
EXEMPELPLAN
•
Vi tittar på ett bra exempel…