Big Jack, Control TV och Stor och Enkel Fjärrkontroll

OMGIVNINGSKONTROLL
Big Jack, Control TV och
Stor och Enkel Fjärrkontroll
SJÄLVSTÄNDIG VARDAG
Gör det enkelt att använda din TV och andra IR-styrda apparater
Tydligare än så här kan det
inte bli.
Big Red manöverkontakt
CONTROL TV
STOR OCH ENKEL FJÄRRKONTROLL
Control TV är en enkel och intuitiv fjärrkontroll
som framför allt tagits fram för att underlätta
för personer med kognitiva– och motoriska
funktionsnedsättningar och även personer
med lite sämre syn.
Möjligheter:
• Förenkla användningen av t.ex. tv:n, stereon, digitalboxen och videon genom att
välja enbart de önskade funktionerna
• Fjärrkontrollens 16 fält kan programmeras
var för sig.
• Kräver liten tryckkraft och har stora fält
med inbyggd fingerguide som gör det
enkelt att trycka rätt.
• Auditiv/visuell feedback när de programmerade fälten trycks ned
• Fjärrkontrollen kan användas för att styra
en eller flera IR-styrda apparater
• Fälten kan märkas individuellt med text,
bilder, symboler eller med taktila märken
Fjärrkontrollen levereras med olika märkningar som kan klippas ut och monteras för
att få den märkning du vill ha. Du kan också
skapa din egen märkning på
www.gewa.se/overlay.
BIG JACK
Big Jack är en stor och robust programmerbar IR-sändare som man kan använda med
upp till sex olika manöverkontakter med 3,5
mm telepropp kan anslutas.. Big Jack är enkel
att använda för alla som behöver stora och
tydliga kontakter.
Med Big Jack blir det enkelt att även klara av
telefon, lampa och dörr på egen hand.
•
•
som gör det lättare att förstå, se och känna
Fjärrkontrollen programmeras enkelt med
hjälp av ordinarie fjärrkontroll
Levereras med färdigtryckta klisterlappar
samt några tomma som kan användas för
personlig anpassning
Manöverkontakterna kan ha olika färger och
kan märkas med en bild eller symbol för att
tydliggöra vad man ska styra.
Man kan ”lära in” funktioner från andra
fjärrkontroller t ex TV, stereo och IR-styrda
leksaker.
ENKLA FJÄRRKONTROLLER
> ARTIKELNUMMER: 402500 Big Jack IR-6SP
> ARTIKELNUMMER: 538 080 Stor & enkel fjärrkontroll
> ARTIKELNUMMER: 425 711 Control TV
Ver.1 – 2015
> MER INFORMATION: Besök vår hemsida www.abilia.se
Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | [email protected] | www.abilia.se