Arbetsmateral för pedagogen

Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Lärarmaterial
SIDAN 1
Boken handlar om:
Turbo är en kille på tio år. Varje sommar brukar Turbo, och hans familj, åka till Åland. Turbo tycker om
att vara där. Han kan bada, och fiska, hur mycket han vill. I somras, fick hans bästa kompisar Simon,
och Olle, hälsa på. Killarna fiskade varje dag. De ville, så gärna, att någon stor fisk skulle nappa. Allra
helst ville de fånga gammelgäddan. Efter flera dagar, fick plötsligt Simon napp. Killarna förstod, att det
var något stort på kroken.
Lgr 11 – Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och
innehåll. (SV åk 1-3)
•
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras
med inledning, händelseförlopp och avslutning, samt litterära personbeskrivningar. (SV åk 1-3)
•
Att lyssna, och återberätta, i olika samtalssituationer. (SV åk 1-3)
•
Muntliga presentationer och muntligt berättande, om vardagsnära ämnen, för olika mottagare.
Bilder, och andra hjälpmedel, som kan stödja presentationer. (SV åk 1-3)
•
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BD åk 1-3)
Eleverna tränar följande förmågor:
•
Formulera sig, och kommunicera, i tal och skrift.
•
Läsa och analysera skönlitteratur, och andra texter, för olika syften.
•
Urskilja språkliga strukturer, och följa språkliga normer.
•
Kommunicera, med bilder, för att uttrycka budskap.
Lgrs 11 – Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)
•
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras
med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SV åk 1-6)
•
Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, och andra verktyg, som kan stödja presentationer. (SV åk 1-6)
•
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BD åk 1-6)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Lärarmaterial
SIDAN 2
Eleverna tränar följande förmågor:
•
Läsa, förstå och reflektera över, olika texter.
•
Skriva texter för olika syften, och mottagare.
•
Tala, och samtala, i olika sammanhang.
•
Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.
Ordsamlaren
Under tiden som eleverna läser boken, ska de samla ord, som de tycker är svåra, och som behöver
förklaras. Eleverna skriver upp orden. Sedan diskuterar de orden med en klasskompis. Eleverna kan
hjälpas åt, att finna förklaringar. De får gärna använda sig av ordlista eller dator.
Ord att förklara
Förklaring
___________________ ________________________________
___________________ ________________________________
Här är några ord, från boken, som kan behöva förklaras
fiskedrag
(wobbler, spinnare, skeddrag)
bygel linaeskimå
spövevanappa
propellerduckavassen
ringladeekaflytväst
årorvikengrimaser
grundatång
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Lärarmaterial
SIDAN 3
Kronologi
Kopiera upp arbetsbladet nedan. Klipp isär och blanda meningarna. Dela in eleverna i par. Elevenas
uppgift blir sedan att lägga meningarna i rätt ordning. Låt eleverna gå runt och titta på varandras
förslag. Avsluta med att enas om en bestämd ordning.
Hej, det är jag som är Turbo.
---------Nu ska jag berätta vad som hände i somras.
---------Varje sommar åker hela familjen till Åland.
---------I somras kom mina bästa kompisar och hälsade på.
---------En dag gick vi ner till bryggan för att fiska.
---------Min kompis Simon fick napp. På kroken satt det en orm.
---------En annan dag åkte vi ut i familjens eka.
---------Simon fick napp igen. Fisken var stor och stark, så den drog iväg med ekan.
---------Vi fick upp fisken på land, men den bet sig loss.
---------Det var allt för den här gången. Vi hörs!
Skriva en berättelse
Eleverna får i uppgift att skriva en berättelse, med titeln, ”När …. blev biten av en gädda.”.
Prata med eleverna om strukturen, i en berättande text. Kopiera mallen (sexfältare) till eleverna. De kan
nu fylla i stödord/korta meningar, till sin berättelse. Diskutera varje fält, och vad som kan ingå där.
Strukturen i en berättande text:
•
Inledning
•
Händelser/Problem
•
Lösning
•
Avslutning
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Lärarmaterial
SIDAN 4
När eleverna har fyllt i sina sexfältare, är det dags för dem att skriva berättelsen. Be även eleverna att rita
bilder, som stödjer texten.
Mall till en berättande text (sexfältare)
Rubrik:
Inledning
(Vem handlar berättelsen om?
Beskriv huvudpersonen.)
Problem 1
(Vad händer, som gör berättelsen spännande, och skapar
problem för huvudpersonen?)
Problem 2
(Ofta dyker det upp flera problem i berättelsen.)
Lösning
Avslutning
(Hur tar sig huvudpersonen ur (Hur känner sig huvudpersonproblemet?)
en nu? Till slut….)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Lärarmaterial
SIDAN 5
Muntlig presentation
När berättelsen och bilderna är klara, ska eleverna presentera sin berättelse för varandra. Presentationen
kan ske i par, små grupper eller större grupper.
Kamratrespons
Låt eleverna läsa en klasskamrats berättelse, och ge respons. Eleverna kan utgå från denna mall, när de
ger varandra respons.
Jag tycker det är bra att……
Jag vill veta mer om……
?
Jag förstår inte ……
Mitt tips till dig är …..
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Elevmaterial facit
SIDAN 6
Läsförståelse
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vad heter Turbo på riktigt?
(Han heter Bo.)
2. Hur gammal är Turbo?
(Han är tio år.)
3. Vart brukar Turbo, och hans familj, åka på sommaren?
(De brukar åka till Åland.)
4. Vilka är Simon och Olle?
(De är Turbo bästa kompisar.)
5. Vad köper killarna i sportaffären?
(De köper kepsar.)
6. Vad lagar mamma för mat?
(Hon lagar stekt abborre och potatismos.)
7. Turbo brukar önska sig något speciellt, när han fyller år. Vad?
(Han brukar önska sig fiskedrag.)
8. Vilka djur är det som spinner?
(Katterna spinner.)
9. Varför har Turbo så många, olika, drag?
(Han tycker det är kul att byta.)
10.Vart går de, för att fiska?
(De går ner till bryggan.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Elevmaterial facit
SIDAN 7
11. Var kommer Olle ifrån?
(Olle kommer ifrån Skåne.)
12. Varför börjar Simon skrika?
(Han har fått napp.)
13. Vad får Simon på kroken?
(Han får en orm på kroken.)
14. Vilken sorts orm är det?
(Det är en snok.)
15. Vem är Martin?
(Martin är Turbos storebror.)
16.Var tycker Martin, att killarna ska leka?
(Han tycker att de ska leka i sandlådan.)
17. Vad händer, när Olle ska lyfta gäddan?
(Han halkar och landar på gäddan.)
18. Vem tar kort på Olle?
(Simon, och Turbo, tar kort.)
19. Vad gör gäddan, när Simon tar loss draget?
(Gäddan biter honom i fingret.)
20. Hur mycket väger gäddan?
(Den väger nästan 8 kilo.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Elevmaterial facit
SIDAN 8
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtådar i texten hittar du
svaret.)
21.Vad är en gädda?
(Det är en sorts fisk.)
22. Pappa säger till killarna, att de ska vara försiktiga. Varför?
(Det finns mycket ormar där, och han vill inte att de ska bli bitna. )
23.Varför flyger Turbos keps av?
(Kepsen har fastnat på Simons drag.)
24.Turbo får bottennapp. Vad är det?
(Bottennapp, är när draget fastnar i botten.)
25.Vad är en eka?
(En eka är en båt, som man ror.)
26. Killarna förstår att gäddan är stor och stark. Hur?
(Den simmar iväg med hela båten.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
27.Turbo tycker om att fiska, på sommaren. Vad tycker du om att göra, på sommaren?
(Eget svar)
28. Vem, av pojkarna, tycker du är bäst på att fiska? Varför?
(Eget svar)
29. Berätta om gammelgäddan.
(Eget svar)
30.Varför släpper de tillbaka gäddan i havet igen? Vad tror du?
(Eget svar)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Elevmaterial facit
SIDAN 9
31. Vilka sorters fiskar känner du till?
(Eget svar)
Sant eller falskt
F
Turbos riktiga namn är Erik.
S
Turbos bästa kompisar heter Simon och Olle.
S
På sommaren åker Turbo till Åland.
F
På Åland bor de i en husvagn.
F
Martin är Turbos lillebror.
F
Gäddor är en slags fågel.
S
Abborre är en slags fisk.
S
Bottennapp, är när draget fastnar i botten.
S
Turbos familj har en eka.
F
Gäddan väger nästan 12 kilo.
S
De släpper tillbaka gäddan i havet.
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Turbo och monstergäddan
ULF SINDT
Elevmaterial
Elevmaterial facit
SIDAN 10
Kronologi
9
Vi fick upp fisken på land, men den bet sig loss.
3
Varje sommar åker hela familjen till Åland.
2
Nu ska jag berätta vad som hände i somras.
6
Min kompis Simon fick napp. På kroken satt det en orm.
7
En annan dag åkte vi ut i familjens eka.
1
Hej, det är jag som är Turbo.
5
En dag gick vi ner till bryggan för att fiska.
10
Det var allt för den här gången. Vi hörs!
8
Simon fick napp igen. Fisken var stor och stark, så den drog iväg med ekan.
4
I somras kom mina bästa kompisar och hälsade på.
Vilket är ordet?
•
åror
•
lina
•
vass
•
fiske
•
eka
•
gädda
•
nappa
•
fiskespö
•
flytväst
•
abborre
W W W. N Y PON F O RL A G .S E