1- (4) årgång 23 nr 1/2015 arrangör: ib bispebjerg hospital i

-1- (4)
DNHL-Nytt
ÅRGÅNG 23 NR 1/2015
”DNHL-Nytt” ges ut av DNHL:s AU vid ca tre/fyra tillfällen under året och syftet
är att vara ett språkrör mellan presidiet för Samarbetsorganisationen
”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” och medlemsföreningarna inom
vårdsektorn i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige !
Föreningarna kan också vara med och påverka innehållet genom
notiser, referat, synpunkter etc !
ARRANGÖR:
IB BISPEBJERG HOSPITAL I KÖPENHAMN
I SAMARBETE MED IDROTTAFÉLAG LANDSPITALI I REYKJAVIK
SOM ARRANGERAR ”DNHL 2016” DEN 9-12 JUNI !
-2INBJUDAN UT SENAST DEN 31 JULI 2015
Inbjudan till DNHL:s ”Kongress 2015” kommer att sändas ut till alla medlemsföreningar
senast den 31 juli.
Förslag (motioner) från medlemsföreningarna/förbunden till ordinarie kongress skall
sändas till DNHL. Tidsfristen är fastställd till 60 dagar före aktuellt datum (30 augusti).
BOKA REDAN NU UPP DEN 30 OKTOBER-1 NOVEMBER
FÖR DNHL:s ”KONGRESS 2015” I KÖPENHAMN !
GENOMFÖRDES, FÖR 12:e GÅNGEN, DEN 25-29 MARS PÅ BEITOSTÖLEN
I NORGE ! ARRANGÖR VAR, SOM VID ALLA TIDIGARE TILLFÄLLEN,
SYKEHUSET INNLANDET GJÖVIK BIL (SIG/BIL) !
DELTAGANDE FÖRENINGAR !
Från Danmark deltog IB Bispebjerg Hospital samt Rigshospitalets BK, båda från
Köpenhamn. Från Island deltog Idrottafélag Landspitali, från Norge Sykehuset Innlandet
Gjövik, Universitetssykehuset i Stavanger BIL samt Sykehuset Innlandet Lillehammer och
från Sverige Landstingets PK N:v Götaland, Ryhovs MK, Jönköping, samt Lunds Lasaretts IF.
PROGRAM !
- Onsdag/torsdag 25-26 mars
Flertalet av deltagarna kom under onsdagen, några, från Danmark och Sverige, redan
på morgonen och fick således en dag extra i snön ! Torsdagen ägnades åt träning
såväl på längden som i backarna !
-3- Fredag 27 mars
På fredagen började allvaret med tävlingar på längden ! Samtliga damer åkte 6 km,
medan de yngre herrarna åkte 12 km och de äldre 6 km (se resultat i en egen fil) ! På
em genomförde det traditionella ”Romperallyt” för både unga och gamla ! På kvällen
genomfördes ett ”Miniseminarie”, mer om detta på egen plats !
- Lördag 28 mars
Lördagen (28/3) inleddes med tävlingar i slalom (se resultat i en egen fil) och fortsatte
med lunch i backen, även det tradition ! På kvällen blev det bankett i ”Jaegersalen” !
- Söndag 29 mars
Tidigt söndag morgon (29/3) vände trötta men nöjda deltagare hem igen ! Tack kommittén
vid SIG/BIL, med Rolf Vifladt i spetsen, och Bergo Hotel för ett lyckat arrangemang och
kanske är vi välkomna tillbaka 2017 ?
PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS PÅ BEITOSTÖLEN
I samband med ”Nordiske Skidager” genomförde DNHL:s presidiet ett möte den 26 mars.
Referat från detta hittar ni på DNHL:s hemsida – www.dnhl.org.
Under de senaste ”Nordiske Skidager” har det genomförts ett ”Miniseminarie”, detta för
att titta tillbaka på senast ”De Nordiske Hospitals Lege” och blicka framåt mot nästa
arrangemang.
”NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014”
Senaste arrangemanget var ”Nordiska Sjukhusspelen 2014” som genomfördes den 22-25
maj i Göteborg med Landstingets PK N:v Götaland (LPK) som arrangör. LPK:s friskvårdssekreterare, Per Svensson (PS), fanns på plats tillsammans med Lars-Göran Bengtsson.
PS beklagade att arrangemanget, rent sportsligt, inte blev så lyckat som man hade önskat.
Han skyller detta på den tekniska arrangören, GöteborgsKorpen, som LPK samarbetade
med och som inte uppfyllde LPK förväntningar. PS hoppades ändå att deltagarna fick
glädje av sina dagar i Sveriges andra huvudstad Göteborg.
I en särskild fil till detta nummer av ”DNHL-Nytt” finns den ”Evaluering” som är gjord
efter arrangemanget.
-4-
”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2016”
Rudolf Adolfsson (RA), Idrottafélag Landspitali, är huvudansvarig för arrangenmanget
«DNHL 2016», som genomförs den 9-12 juni i Reykjavik, informerade om arrangemanget.
En arbetskommitté på 8 st personer är utsedd, med RA som ledare.
I huvudsak försöker man att få till gångavstånd mellan hotell och arenor/hallar, men
naturligtvis kommer vissa discipliner, ex golf, att ligga utanför själva stadskärnan.
RA informerade också om att Island f n är inne i en mycket positiv tränd och att intresset
för landet är mycket stort, detta märks bl a på turismen. Förhoppningen är att detta även
skall locka anställda inom vårdsektorn i Norden att deltaga vid «DNHL 2016».
RA passade också på att förevisa den nya hemsidan för «DNHL 2016» som har adressen:
www.dnhl2016.wix.com/iceland#
Slutligen meddelade RA att invigningen av «DNHL 2016» kommer att ske i det nya
konserthuset i Reykjavik torsdagen den 9 juni och hälsade alla närvarande välkomna
att övervara denna.
INFO
Har ni frågor eller vill ha mer info om Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals
Lege” (DNHL) – kontakta:
Sekr:
Lars-Göran Bengtsson
Tfn
+46 (0)521/158 12
Mobil:
+ 46 (0)73 639 71 88
E-mail:
[email protected]
ÖVRIGA I PRESIDIET:
President
Arild Johansen
[email protected]
Kassör
Otto Lauritzen
[email protected]
Vice President
Lars G. Hansen
[email protected]
Leda mot
Rudolf Adolfsson
[email protected]
Ledamot
Lars-Eric Magnusson
[email protected]
Ledamot
Gitte Melldgaard Nielsen
[email protected]