Din 14-dagarsförsäkring - Trygg

I SAMARBETE MED
BEKRÄFTELSE
Din 14-dagarsförsäkring
REGISTRERINGSNUMMER
D AT U M F Ö R Ä G A R B Y T E
KÖ PA R E N S N A M N
Den här bilen är automatiskt försäkrad av
Trygg-Hansa i 14 dagar efter ägarbytet. Du som
köper den behöver inte göra något eller betala
något – försäkringen ingår i köpet.
Bilen är försäkrad i två veckor för att du tryggt
ska kunna köra hem och få gott om tid att fundera
på hur du ska försäkra bilen framöver.
Försäkringen innehåller:
Trafikförsäkring
Brand Glasrutor
Stöld och inbrott
Motor och elektronik1
Drulle (för personbil)
Bärgning
Hämtservice2
Rättsskydd
Krishjälp
Vagnskada3
Vad händer sedan?
Ett par dagar efter bilköpet får du en bekräftelse på 14-dagarsförsäkringen hem i brevlådan. Du får också ett erbjudande om att fortsätta försäkra din bil hos oss. Vill du
inte anta erbjudandet behöver du inte göra någonting. 14-dagarsförsäkringen försvinner
automatiskt efter två veckor och du kan försäkra bilen precis var du vill.
1. Ingår om bilen är yngre än 8 år eller har gått mindre än 10 000 mil, passeras någon av gränserna upphör skyddet.
2. Läs mer om Hämtservice på trygghansa.se/hamtservice 3. Ingår om bilen är yngre än 15 år och inte omfattas av vagnskadegaranti.
I SAMARBETE MED
Bra att veta
Vilka bilar omfattas av försäkringen?
14-dagarsförsäkringen gäller personbilar och lätta lastbilar, som säljs av privatpersoner
till privatpersoner på Blocket. Bilar som har ett marknadsvärde på 500 000 kr eller mer
och bilar som är avsedda för yrkestrafik omfattas inte.
Bilarna försäkras automatiskt i två veckor från ägarbytet om ägarbytet registreras hos
Transportstyrelsen inom tio dagar. Anmäls ägarbytet senare gäller försäkringen från den
dag som registreras som ägarbytesdag i vägtrafikregistret.
Försäkringen är begränsad till tre bilar per köpare och år. Köpare utan svenskt personeller samordningsnummer eller svensk adress får inte försäkringen.
Är bilen avställd?
Är bilen avställd får den en Avställningsförsäkring i 14 dagar. Vill du ställa på bilen igen,
kontaktar du Trygg-Hansa, så hjälper vi dig att ändra försäkringen.
Läs mer på blocket.trygghansa.se. Du är också välkommen att ringa vår kundservice för
Blocket-kunder på telefon 0771-111 650. Vi är på plats alla dagar 7–21.