handboken med mer information om Rudbecklaboratoriet

Välkommen till
Rudbecklaboratoriet
2015-04-23
Här får du information om



Hur Rudbecklaboratoriet fungerar. Mera information finns på Rudbecklaboratoriets hemsida
www.rudbeck.uu.se.
Vilka regler som gäller.
Ansvarslista med namn på personer och ansvarsområden.
Dörrar och alarm




Det finns två tillfälliga entréer till Rudbeck, (C11 och C5), medan huvudentrén byggs om.
Huset är låst 17.00-07.00 vardagar och hela dygnet på helgerna.
Huset är larmat 20.00-07.00 vardagar och hela dygnet på helgerna.
Fönstren på BV är larmade 18.00-07.00 vardagar och hela dygnet på helgerna.
Regler som gäller för alla på Rudbeck laboratoriet






Intendenten ger alla nya en introduktion till huset och till säkerhetsfrågor samt visar runt på
allmänna avdelningar.
Bara personer med tillstånd får arbeta på Rudbeck laboratoriet, tillstånd får du av prefekten.
Diskutera arbetet med din handledare som har ansvar för att du blir introducerad på ett korrekt
sätt.
Ni ska tillsammans fylla i ett registreringsformulär.
Registreringsformuläret scannas och skickas till [email protected]
Kortet hämtas ut på passerkortsavdelningen, ing C1, (se karta nedan), mån-tors 7-12, 13-15
och fredag enligt överenskommelse. Ring 018-611 3265.
Särskild introduktion krävs för arbete i special-lab dvs. cell-lab, blod-lab,
radioak-lab, virus-lab och gel-lab



Information ges av rumsansvarig.
Informationen finns också på papper som du får.
Du skall läsa detta papper och återlämna det påskrivet.
Man städar efter sig själv




Om någonting går sönder ska du meddela ansvarig person för åtgärder.
Om någonting ”ofarligt” spills torkar du upp och rengör.
Om någonting ”farligt” spills ska du fråga rumsansvarig person hur sanering ska göras.
Kom ihåg, ingen är perfekt! Alla gör vi misstag så det är ingen fara att be om råd.
Att göra vid skada

Alla skador anmäls till närmaste chef och till skyddsombud Annika Hermansson.
Ansvarslista för våning 1, 2 och 3 sitter på våningens anslagstavla.
2
2015-04-23
Allmän service
Disk- och sterilavdelningen, hus C11 våning S
Eva Lingman (070 425 0966), Annika Bellqvist och Camilla Nordwall (471 4862).
 Disk skall sköljas ur och märkning tas bort. Diskpersonalen hämtar disken vid stationer i
korridorerna.
 Hinkar för glaspipetter ska diskas ur en gång i veckan och fyllas med rent vatten.
 Kolla dina ”hyllvärmare”. Gör det till en vana att rensa bland flaskorna.
 Autoklavering vardagar kl 06.00, 08.00, 10.00 och 12.00.
 Du får själv hämta upp dina autoklaverade varor.
 Påfyllnad i ”förstahjälpen” skåpen sköts av diskavdelningen.
Vaktmästeri/Godsmottagning, hus C11 våning S
Tel: 471 45 68
Tommy Östlund (070 425 0276)
Sara Mattsson (070 167 9007)
Mats Axelsson (070 425 0810)
([email protected])
 Öppettider måndag-fredag 07.00-15.30.
Datanätverk, MTC våning 2
Christer Rindebratt (IT-chef), Per-Ivan Wyöni, Mika Jarny, Viktor Persson, Fredrik Larsson, Fanny
Arvendal samt Daniel Svanberg.
([email protected])
Läs mer om Rudbecklaboratoriets IT-avdelning och deras tjänster längre fram i detta häfte.
Hantering av avfall
Avfall för återvinning sorteras i respektive kärl, i soprummet; källarplan C11 och
källarplan C5.
 Batterier
 Metall
 Glas; färgat och ofärgat
 Porslin
 Wellpappkartonger
 Hårdpappkartonger
 Hård- och mjukplast; byt om säcken blir full
 Frigolitlådor: Tejp och etiketter skall avlägsnas
 Småelektronik
 Glödlampor
 Tonerkassetter, färgband och bläckpatroner: utan kartong.
 Lysrör och lågenergilampor är farligt avfall. De innehåller kvicksilver.
 Papperssortering
o Kontorspapper, tidningar och tidskrifter: BLÅ tunna.
o Kuvert, papper med tape, och post-it-lappar: papperskorgen.
”Kontaminerat” eller smittsamt avfall får EJ lämnas till återvinning.
Riskavfall: Smittförande/kliniskt
Gul plastlåda och betaletikett hämtas på Vaktmästeriet. Vid avlämning skall lådan ha en påskriven
betaletikett påklistrad, samt uppgifter på den som lämnat (tel. och lab/avdelning).
I riskavfallslådan läggs:
 Lösa spetsar (extra emballage tar dyrbar plats), plastpipetter, tomma små gastuber från
fireboy.
 Biologiskt avfall t.ex. blodrör.
3
2015-04-23

Kanyler, skalpellblad och objektglas samlas först i en typgodkänd plastburk med lock från
Mediq, art.nr 5581051.
Kemavfall





Hämtning av kemavfall beställs från Ragn-Sells AB kundtjänst 08-795 4555. De sorterar,
packar och etiketterar kemikalieavfallet.
Universitetets kontaktperson heter Gabriella Herger. Uppge att du ringer från Uppsala
universitet och ange vårt kundnummer 403595.
För flytande kemavfall kan tömda, rengjorda glasflaskor användas. Långtidslagra inte
lösningsmedel i plastdunkar eftersom plasten kan påverkas av innehållet. Dunkarna behöver
inte packas i kartonger, märk bara upp dem med kemavfallsetikett, och etikett enligt
produktens märkning.
MIXA EJ olika typer av kemikalier i samma dunk.
Eldfängt, giftigt eller innehållande tungmetall får ej spolas ned i vasken. Se kommunens
hemsida angående vad och hur mycket som får slängas i vasken;
http://www.uppsalavatten.se/sv/Foretag/Vatten-avlopp/
För att minska mängden kemavfall ska du avdunsta fenol och dyl. i dragskåpet samt
neutralisera syror och baser i dragskåpet.
Radioaktivt avfall


Gula plastlådan med etikett. Det finns ett rum i källaren C11 för avklingning och uppsamling.
Info från rumsansvarig.
Bakt/virus avfall


Gula plastlådan med de rätta etiketterna.
Info från rumsansvarig.
Blodbemängt avfall


Gula plastlådan med de rätta etiketterna.
Info från rumsansvarig.
SYBR®Safe DNA gelavfall


Gula plastlådan med de rätta etiketterna.
Info från rumsansvarig.
Miljö och kemienheten på Akademiska sjukhuset:
Lars-Erik Roxin (611 3147), Karin Sundberg (611 3145) och Terese Olsen (611 0297).
Viktiga telefonnummer
Utgående samtal .........................................................................................00
Nödläge Larm akut ......................................................................................112
Nödläge Larm Uppsala Universitet Securitas..............................................471 2500
Akademiska Sjukhuset växel ......................................................................611 0000
Uppsala Universitet växel ............................................................................471 0000
Väktare (24 timmar) .....................................................................................073 325 9049
Giftinformation .............................................................................................08 – 331 231
Ögonkliniken AS ..........................................................................................611 5131
Infektionskliniken .........................................................................................611 5623
Driftcentralen AS .........................................................................................611 5000
Föreståndare Rudbecklaboratoriet
Intendent:
Mottagningstid: må-fr kl. 08:30 - 10:30
Helena Jernberg-Wiklund ...........471 4812
Annemarie Ljungberg.............…471 4813/070 425 0568
Skyddsombud
Passerkort
Annika Hermansson ...................471 4823
....................................................611 3265
4
2015-04-23
Kemikalieombud
Annika Hermansson IGP .............................................................................471 4823
Marie Hedlund IGP ......................................................................................471 4607
E-Jean Tan IGP ...........................................................................................471 4931
Gabriella Paul-Wetterberg IGP ....................................................................611 9183
Lillemor Stenbeck Funke IGP ......................................................................611 3891
Linda Cato…FV ...........................................................................................471 4802
Christina Atterby IGP… ...............................................................................471 3826
Charlotta Jakobsson MV……………………………………………………… 471 4542
IT-avdelningen
Christer Rindebratt, Per-Ivan Wyöni, Mika Jarny, Viktor Persson, Fredrik Larsson, Fanny Arvendal
samt Daniel Svanberg.
IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av Rudbecks nätverksmiljö, datasäkerhet samt centrala
tjänster.
På Rudbecklaboratoriet kan du få tillgång till 5 olika nätverk;
 Uppsala universitetsnät (trådbundet)
 Akademiska Sjukhusets nät (trådbundet)
 VPN hemifrån samt på resa
 UPUNET-S (trådlöst)
 Eduroam (trådlöst)
Det är inte tillåtet att koppla in privata datorer på något av de trådbundna nätverken. Det är heller inte
tillåtet att ansluta nätverksutrusning såsom routers, switchar, trådlösa accesspunkter, mm utan ITavdelningens godkännande.
Bastjänster





Konfiguration av nya datorer, inkl. antivirus-installation och domänintegration
Tillgång till säker lagring via gruppmapp och personlig mapp
Tillgång till det trådbundna nätverket (upp till 1 Gigabit/s)
Helpdesk
Övrig datahjälp: t ex IT-stöd, http://www.uadm.uu.se/it
Respektive forskningsgrupp kan också mot avgift beställa utökade tjänster såsom:
 Extra lagringsyta
 Virtuella servrar
Utskrifter


Sker via Korint (information: www.korint.uu.se)
12 Korintskrivare finns f.n. inom Rudbeck:
o MTC vån 2
o C5 bv, vån 3
o C11 bv, vån 1, 2, 3
Lösenord och vad de används till



AKKA A – inloggning till Uppsala universitets centrala tjänster (personalsystem,
ekonomisystem, etc.), inloggning till publika datorer såsom student- och presentationsdatorer,
inloggning till Korintskrivare
AKKA B – Konfiguration av email klient på PC/Mac/mobiltelefon
Rudbeck – Inloggning till Rudbecks intranät
Guider
Hur du sätter upp din email klient: http://uadm.uu.se/it/support/e-post
Hur du ansöker och sätter upp VPN: http://uadm.uu.se/it/support/natverk-webb/vpn
Hur du konfigurerar och använder Korint: http://www.korint.uu.se/
5
2015-04-23
Universitets centrala helpdesk: [email protected]
Kontaktinformation IT-avdelningen:
Telefon: 018-471 4807
Adress: MTC huset, Dag Hammarskjölds v 14B, 2 tr.
Helpdesk: [email protected]
Mottagningstider: må-fr kl. 08:30 - 11:30
Nedan följer en del nyttig information om hur du kommer åt olika system och
resurser.
Rudbecks IT-avdelning hanterar nätverk, lagring, serverdrift, säkerhet, katalogtjänster och initial
datorkonfiguration. Vi löser också virusangrepp och ominstallationer vid systemkrasch.
(När det gäller support på Office, instrumentsystem eller andra applikationer så hanteras detta av resp
institution).
Vi finns i MTC huset, våning 2 och har mottagningstider mellan 08:30-11:30 på vardagarna. Du kan
också nå oss via 018 - 471 48 07 samt via [email protected]
Datorer
Inloggning till PC sker med ditt AKKA id och lösenord C. (Ibland kan man dock behöva ange
användarnamnet på formen "USER\ditt_akka_id").
Vissa instrumentdatorer kan ha speciell inloggning, kontrollera detta med din gruppchef.
Inloggning till Mac sker med användarnamn och lösenord som hanteras utanför AKKA i dagsläget.
Nätverk
Varje forskningsgrupp "prenumererar" på ett nätverk som betecknas med "VLAN" och ett nummer, t ex
"VLAN 301". För att koppla upp en dator till nätverket så kan du bara koppla in den till ett uttag som är
märkt med det "VLAN" som din grupp använder. IT-avdelningen kopplar om uttag på begäran av
gruppchef/prefekt om ni behöver fler uttag.
Observera att endast universitetsdatorer får kopplas till nätverket!
Trådlöst nätverk
Rudbeck tillhandahåller 2 trådlösa nätverk; Upunet-S samt Eduroam. För att använda Upunet-S måste
man logga in varje gång man vill koppla upp sig. För att använda Eduroam laddar man ned ett
certifikat (liknande) som automatiskt loggar in dig. Observera att du inte kommer åt Rudbecks lagring
eller servrar via det trådlösa nätverket.
Guider för att installera support för trådlöst nätverk finner du här: http://uadm.uu.se/it/support/natverkwebb/fast-och-tradlost-nat
Lagring
Varje grupp har en egen gruppmapp på Rudbecks server Korfu.
Denna mapp skall monteras automatiskt vid inloggning för PC-användare och finns då tillgänglig som
enheten X:.
Mac-användare behöver montera denna själva genom att ge kommandot
"smb://korfu.rudbeck.uu.se/[sin_grupps_namn]$" via Finder. (Glöm inte dollartecknet).
På X: kan du lagra viktig data. Backup av X sker varje natt och alla filer som lagras där sparas i olika
backupsystem. Olika versioner av samma dokument sparas dessutom i 300 dagar. Behöver du
tillgång till en raderad eller tidigare version så kontaktar du Rudbecks helpdesk.
Observera att när du avslutar din period på Rudbeck så skall du rensa personlig data från X och din
persondator (såvida din forskningsgruppledare ej angivit annat).
E-post
Rudbeck är anslutet till universitetets centrala Exchangelösning.
Din e-post kommer du åt via en webläsare på adressen https://mail.uu.se. Logga in med ditt AKKA id
och lösenord C.
På http://uadm.uu.se/it/support/exchange finns det bra guider för hur du konfigurerar lokala epostklienter om du önskar en sådan. Universitetet rekommenderar Outlook som lokal klient. För Macanvändare fungerar även den inbyggda Mail-klienten.
6
2015-04-23
Utskrifter
Utskrifter sker via universitetets centrala utskriftslösning Korint.
För att kunna skriva ut måste du ha en lokal utskriftsklient installerad på datorn. Klienten installeras
normalt sett av IT-avdelningen, men om den saknas kan en ny hämtas på
http://www.korint.uu.se/Klienter/. Rudbeck rekommenderar numera att du använder den s.k. Cirrato
klienten då den är mer stabil än de andra alternativen.
Vid utskrift måste du logga in på Korint med ditt AKKA id och lösenord A.
- På Mac måste du manuellt starta Cirratoklienten och logga in.
- På PC så sker Cirratoinloggningen automatiskt när du försöker skriva ut.
Beställning av datorer och komponenter
Universitetet har en produktkatalog på http://produktwebb.its.uu.se/datorprodukter/ där olika produkter
kan beställas. För att beställa måste man ha ett beställarid, normalt har forskningsgruppschefen detta.
Vid beställning tänk på att kontrollera om datorn du beställer har nätverksanslutning inbyggd. Du
måste annars beställa en separat "dongle" för Ethernet, eftersom det krävs för att nå din gruppmapp
och resurser inom Rudbeck.
PC datorer måste lägst ha Windows 7 eller 8 Professional. Home-versioner tillåts ej.
Nya datorer kommer automatiskt till IT avdelningen där de konfigurerar upp dem i de olika systemen
samt förladdar operativsystem, program och tjänster. Innan detta påbörjas kontaktas alltid beställaren
för att verifiera leverans och man kommer överens om vilka program och språk som skall installeras.
När installationen är klar skickas ett brev ut till mottagaren som får komma till MTC-huset och hämta
sin dator.
Skrotning
Skrotning av datorer skall anmälas till IT avdelningen. Det finns formulär som skall fyllas i så att datorn
avregistreras på ett korrekt sätt. Hårddiskar måste rensas helt, IT avdelningen kan hjälpa till med
detta.
Välkommen till Rudbecklaboratoriet!
7