Avskedsandakt för dödfött barn eller barn som

Avskedsandakt för dödfött barn eller barn som dött vid födseln
Anvisningar
Framför allt inom Sjukhuskyrkan, men också som medarbetare i församling, kan frågan
komma om dop av dödfött barn eller barn som har dött vid födseln. Dopet tillhör livet, därför
döps inte döda. Däremot kan kyrkan erbjuda en gudstjänst där barnets namn nämns. Det blir
ett sätt att bejaka barnet som person, som en del av familjen, och att bejaka föräldrarna som
föräldrar. Detta kan vara särskilt viktigt om de inte är föräldrar sedan tidigare. Det blir ett
möte där man både får mötas och ta avsked.
Oftast sker gudstjänsten på sjukhuset, kanske i ett rum där levande ljus inte får tändas. Ändå
kan ett ljus skickas med hem. Blommor kan också vara viktiga att ha med. Om anhöriga har
egen musik som de vill spela, ska utrymme givetvis ges för det. Äldre syskon kanske vill rita
eller skriva något till barnet, eller så kan de lämna något hos det.
Ordning
Rummet där barnet ligger ställs i ordning med ljus och andra symboler. Samspelet mellan
anhöriga, personal och gudstjänstledare är viktigt. Denna ordning är utformad att vara
fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter
situationens krav. Det bärande i andakten är namngivning av barnet och möjligheten att både
hälsa och ta farväl. De anhöriga kan med fördel använda symboler av skilda slag som
anknyter till de förhoppningar man haft för detta barn.
Samling – Inledning
L: Ett efterlängtat möte har förvandlats till avsked. NNs och NNs lilla son/dotter, (NNs
lillebror/lillasyster), fick inte leva. Nu blir mötet, som ni sett fram emot och längtat efter,
något helt annat än det var tänkt. Vi tvingas till avsked. Men innan man tar farväl, måste man
få mötas.
Det är viktigt att ni alla finns här idag för att se och hälsa på NN och NN:s barn.
(Liksom ta emot honom/henne) (Några av er har redan sett honom/henne och varit med
honom/henne en stund.) Nu är vi här för att ta emot ert barn och kalla honom/henne vid namn.
Samling – Bön
L: Gud, glädjen blev till sorg. Svaren blev till frågor. Var nära och låt oss känna att Du bär
också genom livets svåraste stunder. Amen.
Ordet – Textläsning
L: Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de. (Luk 18:16)
Delande – Namngivning
L: Gud, du som tog barnen i din famn och välsignade dem, var med oss nu när vi i bön (inför
dig/i din närhet) nämner detta barns namn.
L: Vilket namn har ni gett ert barn?
Föräldrarna ger sitt svar
L: Låt hans/hennes namn vara NN, i Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn.
Delande – Rörelse
Eventuell ljuständning, tillfälle att lämna teckning, brev eller något hos barnet.
Delande – Bön
Alternativ 1
L: Gud, du är seendets Gud.
Nu ber vi dig, se, NN och NN som är här tillsammans med sitt barn – NN.
Se NN som är deras kärlek. Låt oss minnas honom/henne när vi viskar hans/hennes namn.
Amen.
Eventuellt fortsatt bön
L: Gud, du som ser i det fördolda.
Din blick har omslutit detta barn, en av de allra minsta i din värld.
Dina ögon såg det före alla andras och du såg det med kärlek.
Hjälp oss att tro att det liv som började här, nu är hos dig, för alltid i din famn.
Du är vårt hopp om återseende och försoning.
Där du är, råder inte döden. Hjälp oss att tro det, hjälp oss att vila i det. Amen.
Alternativ 2
L: Gud, vi tänder ett ljus för NN och ber om din frid
Vi tänder ljus för mamma, pappa (och storebror/storasyster) och ber:
Var hos dem, omslut dem, håll om dem i sorgen och saknaden, bevara dem åt varandra,
bevara kärleken. Ge dem kraft när deras egen kraft inte räcker till. Ge dem frid och ge dem
hopp.
Vi tänder ljus för släkt och vänner – för mormor, morfar, farmor och farfar, syskon med
familjer, vänner och närstående. (de som är här nu och de som är med oss i tankarna)
Var nära var och en, i sorgen och saknaden, ge dem kraft och hjälp dem att också finnas till
för NN och NN.
Alternativ 3
Möjlighet att be gemensam bön, till exempel Gud som haver
Sändning – Sändningsord
Omslut oss alla och var oss nära.
Hjälp oss att möta dagar som kommer.
Stärk vår tillit, öka vårt hopp och bevara oss i kärleken. Amen.