Terminsplanering vårterminen 2015 , Grupp 4 V.3 Rida hästen fram

Terminsplanering vårterminen 2015 , Grupp 4
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7
V.8
V.9
V.10
V.11
V.12
V.13
V.14
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
Rida hästen fram till bettet med kontakt på båda tyglar
Skänkelvikning med volt på X åt motsatt håll
Skänkelvikning/ kontraställd häst
Vikt, skänkel, tygel
SPORT-LOV, INGEN RIDNING.
TEORI Läggs in vid dåligt väder
Flytta framdel motställd på volt, skrölt/tölt
Se v 9
Mer töltarbete med ev. taktproblem
Se v 11
Galopparbete
Övningar som förbättrar överlinjen
PÅSK-LOV, INGEN RIDNING
Galopparbete
Töltarbete på ”Ruter Ess”
Tempoväxlingar i tölt
Valfri
Teori-lektionen läggs in vid dåligt väder !
OBS! Vid riktigt dåligt väder kan ytterligare teorilektioner läggas
in.
Uppsittning varannan gång på hästens högra sida !