DINA NYA SKIKE

DINA NYA SKIKE
Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
A. GRATTIS! ................................................................................ 1
A.1 Nu börjar det roliga! ......................................................... 1
B. SÄKERHET .............................................................................. 1
B.1 Generellt .......................................................................... 1
B.1.1 Punkter före start ................................................... 1
C. GARANTI ................................................................................. 2
C.1 Garantibestämmelser ...................................................... 2
C.2 Garanti för "GOLD Support" medlemmar ......................... 3
C.3 Garanti för en icke "GOLD Support" medlem ................... 5
C.4 Utrustning och klädsel ..................................................... 5
C.4.1 Skor ....................................................................... 5
C.4.2 Klädsel ................................................................... 6
C.5 Skyddskläder ................................................................... 6
C.5.1 Huvudskydd: hjälm ................................................ 6
C.5.2 Vristskydd: handskar ............................................. 6
C.5.3 Armbågs- och knäskydd ......................................... 6
C.5.4 Skyddsglasögon eller solglasögon ......................... 6
C.6 Stavar .............................................................................. 6
C.6.1 Modeller och inställning ......................................... 7
D. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ............................................ 7
D.1 Generellt .......................................................................... 7
D.2 Skruvar, muttrar, snabbkoppling, leder ........................... 8
E. BROMS TEKNIK ...................................................................... 9
F. SKIKE TEKNIKER .................................................................... 9
F.1 Vad är skiking? ................................................................. 9
F.2 De första stegen ............................................................. 10
F.3 Bromsövning .................................................................. 10
F.4 Börja rulla ....................................................................... 10
F.5 Skate eller skike tekniker ............................................... 11
G. TEKNISKA DATA .................................................................. 11
G.1 Specifikationer ............................................................... 11
G.2 Fördelar ......................................................................... 11
© Four Ace International Ltd.
Innehållsförteckning
© Four Ace International Ltd.
Your new skikes
A. GRATTIS!
A.1 Nu börjar det roliga!
Grattis och tack för att du valde skike. Nu kan du komma in i skikes värld
- den nya uthållighets-, motions- och fritidssporten. Skike är i princip
redan en sport i sig själv. Personer som kör skike tränar mer än 95% av
sina muskler och detta ute i naturen och på olika underlag.
Men skike är också bra som komplement till din favoritsport. Skike kan
under större delar av året ge dig en träning som kompenserar dig för
risken för för mycket ensidig träning. Skike kan också ge en varaktig
ökning din prestation. Detta gäller för alla sporter, vargesig det är
cykling, vattenskidor, motorsport eller någon annan sport.
Sofistikerad design, skonsama luftfyllda däck, ett mycket effektivt,
patenterat bromssystem och den intelligenta X-och O-ben justering
erbjuder ett helt nytt sätt att uppleva naturen, vare sig det är uppför eller
nerför. Den nya v7 FIX ger dig också möjligheten att på jämna ytor
uppgraderade den med PU-hjul och delta i inline evenemang
Genom att läsa dessa instruktioner kan du snabbt och enkelt lära dig att
skike är den perfekta kombinationen av sport och nöje för alla, och att
den ger motion.
B. SÄKERHET
B.1 Generellt
B.1.1 Punkter före start
●
●
●
Läs instruktionerna och ta dem med dig.
Kontrollera däcktrycket. Det bör vara minst 6-7 bar.
Kontrollera riktningsstabilitet och kontrollera alltid före och efter varje
åktur att alla skruvar och delar är åtskruvade.
OBS: Effekten av en självlåsande muttrar kan minska. Om du
måste lossa en självlåsande mutter helt måste denna ersättas
med en ny. Skador som orsakas av att inte ersätta muttrar, täcks
inte av garantin!
Version 1.4.0711.2012
1
Your new skikes
●
●
●
●
●
●
●
Ta dig tid att ställa in dina skikes rätt angående skostorlek och
underhåll
Ta gärna hjälp när du ställer dina skikes av en skike tränare eller
erfarna skike åkare.
Försök att först att bli vän med enheten, bromsarna och körtekninken.
Vänligen använd nödvändiga skike skydd (huvudskydd, hand /
handledsskydd, knä-och armbågsskydd), företrädesvis reflekterande.
Ha kläder (byxor eller strumpa) runt vaden
Börja långsamt och försiktigt, använd introduktionskurser
(www.skike.com).
Åta dig aldrig förändringar som kan påverka skikes säkerhet. Använd
endast original skike reservdelar. Konstruktionsändringar och
användning av icke-skikeoriginalreservdelar leder till omedelbar förlust
av garantin!
Observera gällande villkor och restriktioner för vägtrafik /
normal vägtrafik när du kör skike! Använd vägar som är så fria
som möjligt från annan trafik. Välj bara vägar, terräng och ytor
som motsvarar dina faktiska körkunskaper! Starta på fasta,
plana, rena och torra ytor. Undvik fara för andra trafikanter
genom en hänsynsfull körstil!
C. GARANTI
C.1 Garantibestämmelser
Termen skike står för en matchande uppsättning av sportutrustning så
väl som sina orginaldelar och egenskaper, tillverkade av skike Sports
International Ltd. (Skike sports). Produkterna från skike sporter tillverkas
under en strikt och konstant kvalitetskontroll. Om skike mot förmodan
inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare. En lista med
motsvarande adresser finns på Internet på www.skike.com.
Garantitiden är förenligt med lagstiftningen i det land där skikeprodukten
förvärvades och börjar på inköpsdagen enligt kvittot. Efter
garantiperioden är eventuella reparationer avgiftsbelagda.
Skike sport garanterar den ursprungliga köparen att skikes är fria från
material-eller tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador på skike som
uppstår på grund av skador, slitage av slitdelar, våld, missbruk och / eller
2
2014
Your new skikes
felaktig användning, olyckshändelse, förlust, tekniska förändringar,
användning i olämplig miljö, bristande underhåll och vård, eller för
produkter som skike sport är inte ansvarig för.
Vid användning av icke-originalreservdelar är skike garantin ogiltig.
Garantianspråk kan endast göras gällande, om produkten är fullständig,
är ihopsatt och finns tillgänglig för granskning.
Skike sport är inte ansvarig för krav mot dig, från tredje part som bygger
på förlust eller skada på din produkt, som orsakas av felaktig användning
och / eller felaktig användning eller underlåtenhet att iaktta säkerhet,
drift och manual instruktioner, samt förlust eller skada av tredje man,
även i händelse av att vi har informerats om risken för sådana skador.
C.2 Garanti för "GOLD Support" medlemmar
Tack för att du valt en skike produkt. Du har köpt en märkesprodukt av
utmärkt kvalitet. Tyvärr har det förekommit fall av bedrägerier i det
förflutna, där kopior av våra produkter erbjudits och sålts till förmånliga
priser. Eftersom dessa produkter inte uppfyller de kvalitetskrav vi
producerar med, har det tyvärr förekommit olyckor med betydande
fysiska skador.
För att kunna motverka denna brottsliga verksamhet på ett tydligt och
tillförlitligt sätt - för att garantera din säkerhet - har vi utvecklat ett nytt
identifieringssystem, som nu finns till ditt förfogande. Samtidigt hjälper
detta dig att kunna göra eventuella garantianspråk snabbt och enkelt
även hemifrån.
Vi rekommenderar starkt att utföra skike giltighetskontroll omedelbart
och tillsammans med återförsäljaren du litar på i butiken.
Därtill, vänligen registrera på vår Internetportal www. skike.com. Du
behöver båda: skike produktnyckel (bild 1) på skike RFID-kortet (figur 2)
och skike serienumret som är samma på båda skiken (fig. 3 och 4)
Version 1.4.0711.2012
3
Your new skikes
När alla nödvändiga data lagrats, kommer du att få en bekräftelse från
systemet. Du är nu registrerad som Gold Support kund. Nu är du säker på
att du har köpt en original skike produkt och har därmed alla rättigheter
till en eventuell reklamation.
Som tack för ditt samarbete beviljar dig skike en utökad garanti till 24
månader under den lagstadgade tidsperioden.
Du kan också kontakta FAE Express Service för eventuella garantitjänster
som kommer att finnas tillgängliga. Du har möjlighet att enkelt logga in
på ditt konto från ditt hem för att redogöra för eventuella brister och
lägga till en eller två bilder, så det är enklare och mer begripligt för vår
personal och detta inleder den fortsatta kommunicationen via din e-post.
Four Ace Europe GmbH (FAE) garanterar Gold Support kunder, tillgång till
de delar som behövs, för att levereras direkt inom 48 timmar. (Beroende
på tillgänglighet. Leveranstiderna från Tyskland till utlandet kan också
variera beroende på leveransvillkor av transportören)
Guld Support - medlemskapet är enbart möjligt under direkt registrering i
butiken, eller inom 30 kalenderdagar från inköpsdatum, om du föredrar
att själv registrera sig från din dator i hemmet.
Efteråt kan du ändå registrera dig och sedan logga in för att autentisera
och eventuell anmäla till garantiservice, en förlängning av garantitiden är
då inte längre möjligt.
För alla garantikrav krävs en registrering antingen till dig, eller av den
återförsäljare som du litar på.
Ditt garantianspråk är bara mot direkta säljare, återförsäljaren du litar
på. Den föreslagna proceduren av varumärkets ägare och FAE kan
oåterkalleligen och uteslutande till förmån för kunden kringgå denna
4
2014
Your new skikes
regel.
Lagstiftaren stöder också insatser för att bevilja krav på äkta produkter.
En giltighetskontroll, till och med av tillverkaren / återförsäljaren, därför
är alltid en förutsättning för varje krav.
C.3 Garanti för en icke "GOLD Support" medlem
I så fall ska du kontakta den återförsäljare där du köpte produkten. Han
kommer då, om den inte utförs av dig, göra nödvändiga äkthetskontroll
på nätet.
I så fall ska du kontakta återförsäljare där du köpte produkten. Han
kommer då, om den inte utförs av dig, göra nödvändig äkthetskontroll på
nätet.
Du måste registrera dig för att göra det. Då kommer han att beskriva
skadan med dig, ta en eller två bilder att bifoga. Innan förfarandet
avslutas måste du komma överens med honom, om ifall reservdelar ska
levereras av direkt till din hemadress eller till din återförsäljare. Detta
måste beslutas omgående i webbformuläret. Därefter, vid klick i
webfomuläret, kommer klagomålet skickats till FAE. Där kommer detta
ärende att behandlas snabbt och motsvarande del kommer att skickas till
den önskade leveransadressen.
Om du får levererade varan direkt till dig som en slutkund, får du som en
ursäkt för felet och dina ansträngningar ett litet tack från det omfattande
skike programmet.
C.4 Utrustning och klädsel
C.4.1 Skor
I grund och botten är skiking möjligt med nästan alla skor. Den enda
viktig är att skon ger ett bra grepp i hälen och det inte finns några
spännen eller öljetter på skon, så en trevlig och jämn kraftfördelning kan
uppnås med remmarna.
OBS: Om musklerna i fotleden är otillräckliga, rekommenderas
att använda en hög löparskor. Men om ankelmuskulatuen kan
styra skiken utan extra stöd i fotleden är normala löparskor att
Version 1.4.0711.2012
5
Your new skikes
föredra då dessa ger bättre rörelsefrihet, och lämpar sig bättre
körning.
C.4.2 Klädsel
För skiking krävs inga särskilda kläder. Det är dock beroende av
väderförhållanden och det rekommenderas reflekterande
funktionssportkläder med tillräcklig rörelsefrihet.
Obs: I underbensområdet, bör det inte vara för långt eller brett
så att det kan fastna i hjulen eller bromsarna. I vadområdet skall
det alltid användas ett klädesplagg (t.ex. byxor eller strumpa),
så att ingen direkt hudkontakt med vadklämman uppstår.
C.5 Skyddskläder
C.5.1 Huvudskydd: hjälm
Lätt skyddshjälm med lufthål så att kan styra luften för tillräcklig kylning.
C.5.2 Vristskydd: handskar
På moderna stavar är remmarna så väl utvecklade så för att undvika
blåsor är handskar inte nödvändigt. Men handskar ger extra skydd vid
kontakt med marken såsom skrubbsår och är alltid att rekommendera i
kallare väder.
C.5.3 Armbågs- och knäskydd
Armbågs- och knäskydd placeras runt knä eller armbåge och är gjorda
med plastförstärkningar och / eller ytterligare Kevlarbeläggning så att
skydd även vid högre hastigheter säkerställs.
Obs: Användningen av armbågs-och knäskydd är nödvändigt för
alla skikers, speciellt för skike nybörjare, barn och när extrema
säkerhetsskäl krävs.
C.5.4 Skyddsglasögon eller solglasögon
Rekommenderas speciellt vid gruppträning och vid kurser
C.6 Stavar
6
2014
Your new skikes
C.6.1 Modeller och inställning
Eftersom sporten skike är mer typ längdåkning än skridskoåkning, är
användningen av stavar en (nästan) självklar sak. Stavarna används för
att skjuta ifrån, stakning och ge extra säkerhet.
Konventionella aluminium stavar kan säkert användas, men dess dåliga
dämpningsegenskaperna ger en onödig belastning på lederna. Idealiskt
är den karbonstav som skike och som är justerbar i längd och har ett
enkelt utbytningssystem för spetsarna, samt den nya multi-remmen. På
sama sätt som att skike kan användas med olika skostorlekar kan skike
stavarna justeras till olika längder.
För skiking krävs inga särskilda kläder. Det är dock beroende av
väderförhållanden och det rekommenderas reflekterande
funktionssportkläder med tillräcklig rörelsefrihet.
Obs: Den rekommenderade stavlängden beräknas enligt följande
formel: Personens längd x 0.9 meter.
D. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll, inspektion och underhåll av skike skidorna bidrar
till säkerheten på enheten. Kontrollera före och efter varje skike pass att
att sitter åtskruvat.
OBS: Effekten av självlåsande muttrar kan minska med tiden.
Självlåsande muttrar får endast användas en gång!
OBS: Hjullager bör underhållas regelbundet med lämpligt
smörjmedel.
OBS: Vassa kanter som orsakas av användning måste
desarmeras
D.1 Generellt
Helst bör du rengöra sina skike efter varje användning och kontrollera då
också att allt sitter åt. Avlägsna grov och torr smuts helst med en borste
och en fuktig trasa. Detta att undvika negativa effekter av något slag
Version 1.4.0711.2012
7
Your new skikes
som kan orsakas av smuts och fukt.
D.2 Skruvar, muttrar, snabbkoppling, leder
Gör en regelbunden översyn av alla gängade anslutningar för att
förhindra större skador och underhållsrelaterade olyckor!
Självlåsande muttrar ska alltid bytas ut efter att de har lossnat. Dess
låsningseffekt garanteras endast vid en lämplig första montering.
Vi rekommenderar dig att byta alla självlåsande muttrar
åtminstone en gång om året och att ersätta den med nya original
skike reservdelar.
Snabbkopplingarna kan lossas och dras åt igen utan att förlora sin
säkring, men också muttrar är föremål för ett progressiv slitage.
Vi rekommenderar dig att byta ut alla snabbkopplingar med nya original
skike reservdelar efter ca 40-50 använder av säkerhetsskäl.
Håll alla leder fria från smuts. Var uppmärksam på slitage på plastskivan
mellan de två metallytorna. Kontrollera regelbundetatt det är rätt läge på
gångjärnsskruvarna. Byt aldrig bara en led, byt alltid båda lederna
samtidigt på en skike! Utbyte av endast en led leder till ökat tryck på
båda lederna och därför oundvikligen lett till mer frekventa utbyte av
lederna än vad som behövs.
Vi rekommenderar vid normal, regelbunden användning av dina skikes
att r en gång per år ersätta alla leder med nya original skike reservdelar.
Fogarna utsätts för slitage, ett regelbundet utbyte för din säkerhet
garanterar en konsekvent och hög körglädje.
Håll alla leder fria från smuts. Var uppmärksam på slitage på plastskivan
mellan de två metallytorna. Kontrollera regelbundetatt det är rätt läge på
gångjärnsskruvarna. Byt aldrig bara en led, byt alltid båda lederna
samtidigt på en skike! Utbyte av endast en led leder till ökat tryck på
båda lederna och därför oundvikligen lett till mer frekventa utbyte av
lederna än vad som behövs.
Vi rekommenderar vid normal, regelbunden användning av dina
skikes att en gång per år ersätta alla leder med nya original
skike reservdelar. Fogarna utsätts för slitage, ett regelbundet
8
2014
Your new skikes
utbyte för din säkerhet garanterar en konsekvent och hög
körglädje.
E. BROMS TEKNIK
Det patenterade och högeffektiva bromssystem på skike skapar en
optimal säkerhet, där bromseffekten är jämförbar med en cykel.
Bromsarna är konstruerade så att man med lite träning är helt trygg och
säkra inbromsninarg är möjliga.
OBS: Inbromsning är den första tekniken som bör praktiseras
●
●
●
Inbromsning är möjligt i varje situation genom tillbakaskjutning av
underbenet.
Skjut knäna bakåt vid inbromsning, men ha aldrig böjda knä när du
lutra dig tillbaka (bromsen kan inte nås och det är möjligt att falla
baklänges)
I allmänhet bör det bromsas med båda bromsarna på samma gång. På
detta sätt får mani en optimal bromsprestanda och undviker oönskad
vridning av kroppen.
Tips: Tänk dig, du vill att skiken skall glida fram under kroppen detta ger automatiskt korrekt viktöverföring av kroppen bakåt.
●
●
Blockering av hjulen bör undvikas!
Var försiktig vid regn, bromsarna tar senare!
F. SKIKE TEKNIKER
F.1 Vad är skiking?
Inlines påminner om skridskoåkning. Medan skiking påminner om
längdskidåkning. Förutom de helt identiska driftegenskaper som du
tidigare känner bland skate/fristil längdåkning på vintern, erbjuder skike
en helt ny dimension: där längdskidåkning och inlines nå sina gränser,
börjar skiking - oavsett årstid, väder och terräng.
Det korrekta skike skäret överför energin från vadmusklerna på
Version 1.4.0711.2012
9
Your new skikes
framhjulet för en effektiv skike isättning och vikten av skiken möjliggör
ett ordentlig skär med användningen av den yttre fotmuskeln för
framdrivningen.
Kombinationen av orden kridsko/skate och cykel/bike skapar termen
skike och förkroppsligar dess möjliga driftsteknik och off-road förmåga.
OBS: Observera användarens puls under hela tiden och anpassa
ansträngningen till det fysiska tillståndet. Innan du genomför intensiva
träningspass, t.ex. vid hjärtproblem bör läkare alltid tillfrågas!
F.2 De första stegen
De första stegen bör göras i gräset eller på en matta. Rulla inte.
Kontrollera positionen på dina skikes och känn på bromsfunktion.
F.3 Bromsövning
Innan du startar, är det viktigt att du bekanta dig med bromsen. Gör
dessa övningar på fast och plan mark:
●
●
●
●
●
Båda fötterna i parallellt läge
Något framåt böjd kroppshållning
Tag ett stavtag med båda stavarna
Pressa vaden bakåt och flytta samtidigt kroppstyngden bakåt, t.ex.
Tryck skike framåt under kroppen och bromsa
Övningen upprepas så många gånger tills bromsandet fungerar enkelt
och säkert.
F.4 Börja rulla
●
●
●
●
●
G.4 Börja rulla
Båda fötterna i parallellt läge
Något framåt böjd kroppshållning
Tag ett stavtag med båda stavarna och börja rulla
Bromsa
10
2014
Your new skikes
F.5 Skate eller skike tekniker
Denna teknik är lämplig för användare som på ett säkert sätt kan styra
sitt rullande och inbromsningar. Skike skate stilen kommer från skate
längdskidåkning och skridskor, och bygger på samma rörelseteknik.
Precis som hos längdskidåknineng finns det även på skike olika växlar
Dessa skapas med olika kordinationer (arm till benet arbete). De olika
växlarna är komplexa, så för att lära dig rätt rekommenderas en kurs vid
en certifierad skike instruktör. Skike kan även i efterhand utrustas
original skike backspärrlager.
G. TEKNISKA DATA
G.1 Specifikationer
●
●
●
●
●
●
●
Däck: pneumatiska däck med slang, eventuellt PU-hjul 125/24 eller
145/24
Hjuldiameter: 150 mm (125 mm eller 145 mm PU hjul)
Kullager: 6901 2RS industriell kvalitet till luftdäck. För PU-hjul 608Z 2RS
Vikt per skike: ca 2,0 kg
Justerbart hälrem för storlek justering
Patenterad, justerbart bromssystem (officiellt bekräftad retardation
värde > 6,5 m / s ²)
TÜV-godkänd för användning upp till en kroppsvikt av 120 kg
G.2 Fördelar
●
●
●
●
●
●
Mycket lätt, stark och nästan oförstörbar aluminium
lättviktskonstruktion
Behaglig färd genom de luftfyllda däcken
Körs med vanliga sport och promenader skor
Justerbar för nästan alla skostorlekar
Patenterad justering för X / O-ben (ko- och hjul- bent)
Effektiva och nästan slitagefria bromsar på båda skikes
Reservation för tekniska ändringar förbehålles.
Version 1.4.0711.2012
11
Your new skikes
Manufacturer and worldwide
distribution:
Four Ace International Ltd.
Rm. 301-2, 3rd floor,
Hang Seng Wanchai Building,
200 Hennessy Road, Wanchai,
Hong Kong
12
Visit our websites and follow skike:
www.skike.com
www.facebook.com/skikeOfficial
www.youtube.com/skikeTV
www.instagram.com/skikeNow
www.twitter.com/skikeCom
(@skikeCom)
2014