SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL AVSEENDE

SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL AVSEENDE PLANERAT
VINDKRAFTVERK I TOMTA
Lämnade av
……………………………………
Namn
…………………………………
Fastighet
Synpunkter och/eller önskemål:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Skriftliga synpunkter kan lämnas på samrådsmötet i Väddö Folkhögskola den 5 december kl
15, eller skickas till Roslagskraft e.f., c/o Örtendahl, Slåttsundsvägen 20, 764 54 Arholma,
eller per e-post till [email protected] Den ifyllda blanketten ska vara Roslagskraft
tillhanda senast den 18 december 2015.