KUNGÖRELSER - Heliga Familjens katolska församling

KUNGÖRELSER
4 januari 2015
ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL
Tisdagen den 6 januari 2015, firar vi EPIFANIA - HERRENS
UPPENBARELSE, HÖGTID
 Mässa i Haninge kl. 10.00
Det finns en gammal sed att välsigna
husen på Trettondagen. Man skriver
också med krita på övre delen av husets
dörr 20+C+M+B+15 eller utdelar en
'Heliga tre konungars' remsa. Bokstäverna
C+M+B hänvisar till de namn som man
under tidens lopp har gett till de tre vise
männen: Caspar, Melchior och Balthasar,
men de är en förkortning av:
"Christus Mansionem Benedicat”
(Kristus välsigne detta hus).
 Under veckan firas den heliga Mässan i
Haninge från onsdag till fredag kl.18.30
samt på lördag kl. 11.00.
 På torsdagar ber vi rosenkransen kl.
18.00.
 På fredagar är det tillbedjan inför
Allraheligaste Sakramentet med början
kl. 17.30.
 Vi ska inte glömma att varje elfte i
månaden ber vår församling för
äktenskap och familj!
Nästa söndag, den 11 januari, firar vi –
HERRENS DOP, fest. Den heliga
Mässan firas:
- i Haninge kl. 10.00
- i Tyresö - kl. 15.00 (I Pingstkyrkan)
- i Haninge (på polska) - kl. 17.00
Denna söndag, i de församlingar i Sverige
där Kapucinbröderna arbetar, ska enligt
Biskop Anders beslut från år 2006 upptas
kollekt till Missionsarbete som bedrivs
av vår orden.
Redan idag vill vi informera om att
söndagen den 18 januari, strax efter
Mässan kl. 10.00 i Haninge, träffas
föräldrar till barn som förbereder sig till
första Kommunionen.
År 2014 hade vår församling ett karitativt
projekt – ”Barnhemmet i Lublin” i Polen
som leds av Kapucinsystrarna. Alla
pengar från kyrkkaffet gick till detta
ändamål.
Ett stort tack till alla välgörare. År 2014
har vi skänkt nästan 29000 SEK till
barnhemmet. Tack till alla kaffebesökare
som lämnat en slant till detta ändamål
(3243 SEK – från kyrkkaffet år 2014),
tack till några personer som skänkt bidrag
separat, till Maria Legionen och SPF!
God fortsättning på
det nya året!