Vi söker en geolog!

Vi söker en geolog!
Vi söker en driftig och självgående geolog med inriktning mot
berggrundsgeologi (petrologi och mineralogi) som uppskattar en
blandning av fält- och laboratoriearbete. Hos oss får du arbeta med berg,
mineral och sediment i hela kedjan från provtagning i fält, samt
petrografiska och mineralogiska analyser med avrapportering.
Goda kunskaper och praktisk erfarenhet av mikroskopering är ett krav.
Erfarenhet av fältarbete, fördjupade kunskaper i strukturgeologi eller
sediment/kvartärgeologi och MKB-utredningar är meriterande.
Dina egenskaper är förutom kunnighet och kompetens inom fackområdet
även ett personligt driv och vilja att förstärka våra kundrelationer och
expandera verksamhetsområdena. Du kommer att ha ett nära samarbete
med personalen på väg- och geotekniklaboratoriet där prover för
analyser av ballast och bergmaterial analyseras.
Arbetet är huvudsakligen inriktat mot ballastfrågor dvs. berg och
grustäkter, men vi ser gärna att du har intresse av andra områden,
exempelvis miljöfrågor, prospekteringsmetoder och malmgeologi.
Eftersom arbetet innebär täta kundkontakter och skriftlig rapportering
måste du tala och skriva svenska obehindrat. B-körkort krävs.
Tillträde: snarast, rekryteringsarbetet pågår kontinuerligt
Lön: efter överenskommelse
För mer information, kontakta:
Nils Sundström (gruppchef), [email protected], 0920-60485
Peter Dahlin (geolog), [email protected], 0920-60470
MRM Konsult AB startades 1991, ägs av medarbetarna och är baserade i Luleå. Företaget
arbetar inom området geologi, geoteknik, geofysik, radonmätning och miljö, där vi
besitter hög kompetens. Dessutom har vi två ackrediterade laboratorier, ett för
vägmaterial och geoteknik, och ett för analys av radon i inomhusluft, mark och vatten.
Geologi, geoteknik och geofysik hör till företagets grundverksamheter där grundarna kom
från SGU och gamla SGAB. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Skandinavien men
uppdrag finns över hela världen. Mer information om vår verksamhet och våra uppdrag
finns på www.mrm.se.
MRM Konsult AB
Box 63, 971 03 Luleå
Gammelstadsv. 5
972 41 Luleå
Tel. 0920-604 60
www.mrm.se