ROLLSPEL OMKRING DEN EMOTIONELLA DIALOGEN

 ROLLSPEL OMKRING DEN EMOTIONELLA DIALOGEN Samarbeta två och två. Vi kallar den ena personen för A och den andra för B. ROLLSPEL I A-­‐-­‐ personens uppgift: Du som är A personen skall nu berätta något för B-­‐-­‐-­‐personen som varit känslomässigt berörande, något positivt eller negativt. • Någonting som du blivit glad eller ledsen över • Någonting som är viktigt och berörande för dig • Någonting som du själv känner att du vill dela med dig av B-­‐-­‐personens uppgift: Du skall lyssna på A-­‐-­‐-­‐personens uppgift och försöka: • Lyssna och var närvarande i vad A-­‐-­‐-­‐personen berättar • Försök sätta dig in i hur det är eller varit för A-­‐-­‐-­‐personen • Låt A-­‐-­‐-­‐personen berätta, använd ditt ansikte, dina ögon och små hummanden eller små ord för att visa ditt deltagande A och B personen tillsammans: När övningen är avslutad berättar ni för varandra hur ni upplevde det att göra övningen. Copyright Stiftelsen ICDP Sweden ROLLSPEL II Ni skall nu göra övningen en gång till, kom ihåg att ha samma roller, dvs. den som tidigare var A-­‐-­‐-­‐person fortsätter att vara A-­‐-­‐-­‐person och B-­‐-­‐-­‐person fortsätter att vara B-­‐-­‐-­‐
person: A-­‐-­‐ personens uppgift: Du som är A personen berättar om samma sak som tidigare för B-­‐-­‐-­‐personen, du återupprepar eller fortsätter där din berättelse där du slutade; • Någonting som du blivit glad eller ledsen över • Någonting som är viktigt och berörande för dig • Någonting som du själv känner att du vill dela med dig av B-­‐-­‐personens uppgift: Du som B-­‐-­‐-­‐person har nu en lite annorlunda uppgift. Du skall inte stödja och hjälpa A-­‐-­‐-­‐
personen med det hen upplever. • Lyssna förstrött och titta inte på A-­‐-­‐-­‐personen. • Ta upp din mobiltelefon, eller någonting annat som distraherar • Bli inte berörd! A och B personen tillsammans: När övningen är avslutad berättar ni för varandra hur ni upplevde det att göra övningen. Copyright Stiftelsen ICDP Sweden ROLLSPEL III Ni skall nu göra övningen en gång till, kom ihåg att ha samma roller, dvs. den som tidigare var A-­‐-­‐-­‐person fortsätter att vara A-­‐-­‐-­‐person och B-­‐-­‐-­‐person fortsätter att vara B-­‐-­‐-­‐
person: A-­‐-­‐ personens uppgift: Du som är A personen berättar om samma sak som tidigare för B-­‐-­‐-­‐personen, du återupprepar eller fortsätter där din berättelse där du slutade; • Någonting som du blivit glad eller ledsen över • Någonting som är viktigt och berörande för dig • Någonting som du själv känner att du vill dela med dig av B-­‐-­‐personens uppgift: Du som B-­‐-­‐-­‐person har ännu mer annorlunda uppgift. Du skall inte med en min visa några utryck alls! • Titta rakt fram på A-­‐-­‐-­‐personen. • Rör inte en min, ge inge respons! A och B personen tillsammans: Hur gick det? Kunde du som B-­‐-­‐-­‐person behålla ditt stoneface. Hur var för dig som A-­‐-­‐-­‐
person, vilken var din reaktion. Titta gärna på filmen Still face som finns att ladda ned på Youtube och diskutera hur en situation helt utan respons och emotionell dialog kan upplevas för ett litet barn. Ni kan nu byta roller och göra övningen en gång till. Copyright Stiftelsen ICDP Sweden