Spångabladet maj 2015

SPÅNGABLADET
MAJ 2015
med
Basketbarn!
sid 17
Kryssa inte utan mig
Happy you växer
På väg till Japan?
Läs sid 4
Läs sid 7
Läs sid 14
LITE ENKLARE ATT VÄLJA MÄKLARE
Vi har nöjdast kunder sju år i rad.
SPÅNGA/BROMMA / SPÅNGA TORG 4, 163 51 SPÅNGA / 08 761 00 77
VÄLLINGBY/HÄSSELBY / SOLURSGÅNGEN 16, 162 65 VÄLLINGBY / 08 687 40 00
FÖR ENKELHETENS SKULL
WWW.MAKLARHUSET.SE
Spånga Bladet
Om ett plötsligt yxhugg inifrån
Jag kan inte passera en grävmaskin
med skopan mot marken utan att föreställa mig ”en som somnat över bordet
med knytnäven framför sig”. Inte heller kan jag gå genom skogen utan att
förr eller senare höra ”ett gångjärn
som gnyr svagt långt inne i en tjock
stam”. Och hur många påfrestande
situationer har jag inte tacklat genom
att ”härma en som ser lugnt på världen”?
Jag står i kö till Storkyrkan i Gamla
Stan. Poeten Tomas Tranströmer ska
begravas och ceremonin är öppen för
allmänheten. Varje gång jag sneglar
över axeln har kön blivit längre.
Det är en på en gång märklig och vacker
upplevelse, detta att köa till en begravning. Märklig därför att köandet för tankarna till en konsert eller något annat festligt arrangemang. Vacker därför att den
stora uppslutningen är ett påtagligt bevis
på den outsägliga tacksamhet många människor känner inför Tranströmers livsverk.
Genom åren har hans böcker fungerat ungefär som vänner för mig – jag
har vänt mig till dem i alla möjliga
skeden av livet, inte minst när det har
känts ”åt helvete”, och de har alltid
underlättat tillvaron på ett eller annat
sätt. (Inte sällan har de kunnat erbjuda
mer tröst än människor av kött och
blod.) Jag måste instämma med
kvinnan bakom mig när hon säger att
”hans dikter har en förmåga att blåsa
rent i skallen.” Fast jag skulle beskriva
den där renande effekten av hans ord
som en ljum vindpust. En vindpust
som förmår ingjuta hopp även i de
mest modlösa stunder.
När jag fick höra att han hade gått bort
dröjde det inte länge förrän jag kom att
tänka på ”det plötsliga yxhugget inifrån”,
en rad ur dikten Schubertiana. Först
undrade jag om det verkligen var sant.
Sedan kändes det just så: som om en yxa
helt oväntat högg i mitt inre. Trots att jag
aldrig har träffat honom. Jag vet – ”utan
all statistik” – att jag är långt ifrån den
enda i kön som reagerade så. Vi är många
som upplever det som att en gammal förtrogen vän har gått bort.
Någon knackar mig på axeln där jag
står. Jag vänder mig om och får syn på en
äldre dam med något oroligt i blicken.
Hon har en bukett gula tulpaner i famnen.
”Behöver man visa något?” frågar hon.
Inne i kyrkan hamnar jag bredvid en
korpulent kvinna som äter på en
banan. När det meddelas att det är förbjudet att fotografera lutar hon sig mot
mig och säger: ”Jag undrar om det förbjudet att äta banan också?” Innan det
går upp för mig att hon är ironisk svarar jag: ”Håll den så att ingen ser.”
Hon skrattar åt mig. Och när skådespelaren Krister Henriksson under
ceremonin högläser dikter av
Tranströmer skrattar hon igen vid två tillfällen. Efter raden: ”Jag har examen från
glömskans universitet och är lika tomhänt
som skjortan på tvättstrecket”, ur dikten
Madrigal, och efter raden: ”över alla hjässor hängde kristallkronorna som gamar av
glas”, ur dikten Blåsipporna. Jag kan inte
låta bli att tycka att det är vackert, detta
att den bortgångne med sina ord får de
levande att skratta mitt i allvaret. Den
inledande strofen till dikten Från juli 90
ploppar upp i mitt huvud: ”Det var en
begravning / och jag kände att den döde /
läste mina tankar / bättre än jag själv.”
Det strålar så mycket tacksamhet från
människorna på bänkraderna att stämningen aldrig blir helt och fullt sorglig.
”Visa något?”
”Ja”, säger hon. ”För att komma in.”
”Det kan jag inte tänka mig.”
Kort senare hör jag henne prata med
några andra i kön. De varvar vardagligt
småprat med sina favoritrader ur
Tranströmers författarskap. Damen talar
särskilt varmt om dikten Romanska
bågar, och reciterar: ”Skäms inte för att
du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir
aldrig färdig, och det är som det skall.”
Hon berättar att den där sista raden – ”det
är som det skall” – har tröstat henne oräkneliga gånger när allt har känts ”åt helvete”.
Jag känner igen mig i det. Få författare
har lika trösterik inverkan på mig som
Tomas Tranströmer. Och ingen författare
har påverkat mitt sätt att betrakta omgivningen i lika stor utsträckning som han.
• BOKPRODUKTI
BOKPRODUKTION
ION
Af
Affischer,
ffischer, bander
banderoller,
oller, vvepor,
epor, rrollups,
ollups,
tr
trottoarpratare
ottoarpr
p atare
n
ds
EC
ga
Sp
Ti l l skillnad från alla pla
Till
plast
ast eller
lim-baser
s
lim-baserade
ade bindande system,
kommer W
Wire-O
ire-O inbund
inbundna
dna
SPÅNGA
dokument öppna platt oc
o
h stanna platt
och
vilket gör den till en idea
idealisk
alisk lösning för
bruksanvisningar,
bruksan
visningarr, lärobö
läroböcker,
öckerr, kokböc
kokböcker,
kerr,
atlaser
tl r, m.m.
atlaser,
vi
ad
uk
Spånga
T
o
org
Torg
lun
AP
ata
n
ag
J
te
Av
est
Alb
Bac ert Fo
ke
rs
ån
• WIRE-O BIND
SPÅNGA
SP
PÅNGA
Å
STATION
ST
AT
TION
Rin
Västerorts
Västero
djursjukhus
M
j
n
öl
ar
st
Sk
ig
og
en
än
1
gs
keb
-3
Vi är anslutna till Almega och all vår personal
har avtalsenliga löner och villkor!
E tabl. 1967
Västerorts Städservice AB
ysv
än
gen
www. vasterortsstadservice.se
Tel: 08-761 20 60
Bromstens
idrottsplats
ge
Tomas Sundin
-vi hjälper gärna till med städningen
hemma mot RUT-avdrag = halva priset!
BROMSTEN
vä
i en sandlåda mitt bland de svartklädda
begravningsgästerna. Jag kan inte låta bli
att le och tänka att ”det är som det skall”,
trots att det känns åt helvete.
Svårt att hinna med?
RINKEBY T
Ky
rk
vä
g
Spånga
idrottsplats
Sp
ån
ga
• ST
STORFORMAT
ORFORMAT
Visitkort, br
brevpapper,
evpapper, ku
kuvert,
uvert,
manualer,, följesedlar
följesedlar,, fa
fakturaset
manualer
kturaset
När begravningen är över och jag kommer ut från kyrkans svala dunkel händer
helt oväntat något som Tranströmer har
skrivit om i dikten Klangen:
”Kyrkogården och skolgården möttes och
vidgades i varann / som två strömmar i
havet.” Det visar sig att en förskola ligger
granne med den väldiga kyrkan. En grupp
högljudda barn i neonfärgade västar leker
Välkommen
V
ä
älkkommen
o
til
tillll oss
oss,
s,
på M
Mjölnarstigen
jölna
j
rstig
gen 1-3 i Spånga.
Spånga.
T
Typografisk
yypografisk formgi
formgivning
vning aav
v böc
böcker
ker
• AFF
AFFÄRSTRYCK
ÄRSTR YCK
Åtminstone för oss läsare som inte kände
honom personligen.
n
SPÅNGABLADET
16 maj 2015
SpångaBladet utges av
Spånga Företagareförening • Produktion JCK Reklam •
Ansvarig utgivare: Lars Wiberg
Annonser Nicklas Rosenvinge • Tel. 070-796 00 30 • spangabladet @quadrat.se
Redaktion Carin Ljung • 076-127 42 14 • [email protected]
Distribueras i: Solhem, Sundby, Flysta, Nälsta, Kälvesta, Vinsta, Råcksta,
Bromma Kyrka, Eneby, Bällsta, Beckomberga, Skälby, Hjulsta, Tensta samt Sörgården.
WIRE-O
WIRE
E-O BIND & DIGITAL
DIGIT
TA
AL PRINT CENTER
Tel:
T
el: 08-761 81 18 • EE-post:
-post: [email protected]
[email protected]
yck.se • www
www.apectryck.se
.apectryck.se
Upplaga lägst 20.000 ex.
DITT LOKALA TRYCKERI
DIT
T LOK AL A TR
RYCKERI I SP
SPÅNGA
PÅNGA
Nästa Spångablad kommer 5 september
2
Spånga Bladet
Heidi Rovén i Spånga brinner för kryssningar. Hon tycker alla skulle pröva på
äventyret att ge sig ut till havs och låta sig
skämmas bort.
Hon har skrivit den läckert formgivna boken
Kryssa inte utan mig, som Spångabladets
läsare kan få köpa till specialpris. Där går
hon igenom alla slags kryssningar till nära
och avlägsna platser. Hon menar att det
finns en kryssning för varje människa, beroende på vad man söker – äventyr, vila, god
mat eller socialt umgänge.
Man kan åka Hurtigruten längs Norges kust
upp till Nordkap. Man kan slussa sig fram
genom Göta Kanal, göra en flodkryssning i
Frankrike eller på Nilen och man kan bege
sig tvärs över Atlanten till Karibien eller
kryssa mellan öar i Australien och Nya
Zeeland.
Det finns många fördomar när det gäller
kryssningar. Att det skulle vara långtråkigt,
att det mest är pensionärer som reser, att det
är fruktansvärt dyrt och att man kan bli sjö-
sjuk. Allt detta avfärdar Heidi med en rad
exempel på vad man kan ta sig för till havs.
De flesta större fartyg är utrustade med pool,
gym, spa, butiker, bibliotek, biograf, kasino
och flera sorters restauranger. Ombord gör
man som man vill, tränar eller tillbringar
dagen i en däckstol med en bok. Vill man
inte klä upp sig till 5-rättersmiddagen väljer
man ett enklare matställe, en bar eller ett
café.
Och vad sjösjuka beträffar så säger Heidi att
kryssningsfartygen oftast är så stora att sjögången knappast märks och att kaptenen vid
rapport om kommande oväder försöker
ändra rutt och köra runt ovädret. Blir man
ändå sjösjuk finns det plåster och piller att få
på läkarstationen ombord.
Heidis första kryssning ägde rum för tio år
sedan mellan Kuala Lumpur och Singapore.
Redan då skrev hon resereportage för olika
tidningar och hade vid tillfället 14 olika
flighter att hålla reda på. Genom kontakt
med en åländsk kapten som arbetade för ett
rederi i Asien fick hon möjlighet att följa
med på en rutt runt
Malackasundet. Vips
befann hon sig i en hytt på
ett elegant fartyg där hon
varken behövde bekymra
sig om bagage eller biljetter utan kunde njuta av
tillvaron fram till destinationen Singapore. Det var
då hon blev biten på allvar.
Boken slår också ett slag
för familjekryssningar.
Vissa fartyg är utrustade
med klättervägg, skridskobana och vågsurfing – där
finns något för alla åldrar.
För mindre barn finns särskilda klubbar och barnvakt kan bokas om föräldrarna vill vara för sig
själva ett tag. Heidi har
själv rest med en 6-månaders baby och njutit i fulla
drag av servicen ombord
som omfattade allt man
kunde önska sig både för
både mamma och baby.
Hur är det då med kostnaderna? Är ryktet om lyxkryssningar överdrivet
eller måste man vara stadd
vid kassa? På detta svarar
Heidi att den allmänna bilden av en kryssning har
nästan hundra år på nacken. Det var en tid
då Europas och Amerikas överklass gav sig
iväg på månadslånga båtresor runt världen
med strandhugg här och där. Nuförtiden riktar sig kryssningar till alla och även om
standarden ombord ofta är hög och kan uppfattas som lyxig, så har priserna blivit mer
överkomliga och kan i många fall jämföras
med en charterresa. Och man bör komma
ihåg att allt ombord är inkluderat, i priset
ingår förutom själva transporten, hytt, måltider, underhållning och alla aktiviteter.
uppleva flera länder och städer utan att
behöva packa om, byta hotellrum och flyga
mellan destinationerna. En stor fördel tidsmässigt är att man oftast färdas om natten
och når nästa resmål påföljande dag.
Många upplever en kryssning som den ultimata semestern. Man kan på samma resa
I boken ger Heidi tips på olika typer av
kryssningar och vilka rederier som anordnar
dessa (både svenska och internationella).
Litet grovt delar hon upp resorna i
Trestjärniga charterkryssningar,
Familjeinriktade mellanklasskryssningar och
Aktivitetskryssningar. Därunder finns en rad
underavdelningar såsom Kanal- och flodkryssningar, Äventyrligt och naturinriktat,
Lyx och flärd samt Familjeprisvänligt.
Det bästa av allt är ändå alla intressanta
människor man träffar! Vid middagsbordet
på kvällarna eller runt poolen och vid golfbanan om dagarna. Många slags människor
från olika länder gör att samtalsämnena
aldrig tar slut eller blir enahanda.
Ett generöst kapitel om praktiska frågor i
samband med kryssningen tar upp allt man
möjligtvis kan tänka sig behöva veta.
Dessutom har Heidi en blogg på kryssningssidan www.seafun.se där man kan följa
henne på nya kryssningar runt i världen.
Inom kort går hon ombord på världens
största kryssningsfartyg!
Kanske dags att planera en semester till
havs? Efter att ha läst Heidis bok känns det
inte längre som en omöjlig dröm utan som
ett fullt realiserbart projekt.
Spångabladets läsare får beställa boken
Kryssa inte utan mig till specialpris via länken www.cobertura.se/kryssa. Skriv rabattkoden "SB" i webshopen så blir totalpriset
79 kronor (inklusive moms, frakt och expeditionsavgift). Den finns även att köpa på
ICA i Spånga.
Carin Ljung
4
Spånga Bladet
En Tenstakatt berättar
För andra året i följd delar Tensta konsthall ut sitt litterära textpris till ungdomar
mellan 15 och 25 år. Denna gång är det
tre flickor som kammar hem vinsten.
Före prisutdelningen berättar juryn att fjolårets vinnare, Evin Ahmad, nu skrivit
kontrakt med bokförlaget Natur & Kultur.
Alla applåderar och många längtande suckar
hörs bland förhoppningsfulla åhörare.
Textpriset vill uppmuntra till kreativt skrivande och nya berättelser från det egna
området. Tre pristagare får 3000, 2000 och
1000 kronor var. Temat för i år är ”Platsen
där jag bor”.
Prisutdelningen börjar med tredjepristagaren
Arazo Arif som skrivit Om platsen där jag
bor är världen vem är då jag? Texten består
av en lång dikt där inledningsstrofen lyder:
Jag behöver vara ensam med
mina tankar lämna mig inte
ensam
Det talas om språket där jag
vandrar jag vet inte vad jag
ska säga
Om jag behärskar språket vad
finns att behärska
Språket är en mask och en för
handling
Det är ord på ord på ord men
meningen med allt glömde vi
någonstans längs vägen.
När Arazo läst upp hela dikten får publiken
kommentera och ställa frågor. En åhörare
säger att Arazo verkligen behärskar språket,
så vad är hon rädd för? Arazo svarar att hon
aldrig förstått vad som menas med ”språket”,
det är ju bara en massa ord - det är väl innehållet som räknas?
utav platsen där hon bor
Om hennes resa från en kant
till ett annat hörn
Om hur rosen aldrig lockade
lika mycket som busken utav
törn
Om hur hon tar sig från en
gråzon till en silverplats
Om hur drömmarna om något
större helt har ersatts
Till drömmar om en vardag
där hon känner innanförskap…
Även Evyn får flera frågor från publiken
som hon besvarar vant och säkert.
Och så är det dags för kvällens höjdpunkt
FÖRSTAPRISET. Det går till Marianne AlGhorabi i Tensta som är 19 år och läser
civilingenjörsprogrammet på KTH. Hennes
bidrag heter Jag är en Tenstakatt, och skildrar samhället ur en katts perspektiv.
Andrapriset går till Evyn (Awen) Redar i
Kista som redan är något av en kändis eftersom hon arbetat som programledare i radioprogrammet Metropol. Hennes bidrag består
av två delar, Vår historia och Platsen där jag
bor. Den senare börjar så här:
Det finns en saga jag ska
berätta för mina barn när jag
blir stor
Om en flicka som blir formad
”Jag är en utekatt, jag har inget namn och
jag bor i Tensta. Människor kallar Tensta
”förorten” men jag kallar det för kattparadis”…”Här kan man njuta av en morgonpro-
5
menad utan att höra en massa hundar skälla”…”Jag har nog inte sett så mycket av
världen, men jag måste säga att Thorildsplan
var inget bra kattställe. Jag var tvungen att
stanna hemma på morgonen för då var människor ute och gick med sina hundar som
urinerar överallt.”
Marianne berättar att hon fick idén till berättelsen från Boktjuven av Markus Zusak. Där
är det döden som är berättaren, och det blev
en omvälvande upptäckt för Marianne att
man kunde skriva böcker på det sättet.
– Jag försöker se saker ur olika perspektiv
och vissa saker i min text är känsliga, men
om en katt skildrar dem kanske budskapet
går fram bättre.
Det är därför hon låter sin katt säga ”människor luktar annorlunda, men ingen luktar mindre gott än den andra. Bara döda människor
luktar ruttet.”
Carin Ljung
Spånga Bladet
Happy You utökar sin verksamhet
gör upp individuella program för varje patient och
ger 10 % rabatt vid uppvisande av intyg från vårdcentralen. Behandlingen
kan ske antingen på Happy
You eller i hemmet. Även
barn och ungdomar med
recept är välkomna.
I höst introducerar hon nya
aktiviteter på Happy You,
bl a funktionell träning för
barn och ungdomar, dans
och qigong för både barn
och vuxna.
Marie har också många
företagskunder i Spånga
och runt om i
Stockholmsområdet. På
företagen arbetar hon företrädesvis med hälsofrämjande åtgärder som stresshantering, gruppträning,
föreläsningar, hälsoenkäter
och hälsoprofiler. Hon tillämpar olika priser beroende
på företagens storlek.
För tidsbeställning och frågor, kontakta Marie på telefon 072-713 92 13 eller
per mail
[email protected]
Carin Ljung
Nu har Happy You vid Spånga torg
fått tillökning bland sina aktiviteter.
Förutom olika former av yoga och spaprogram har nu tillkommit qigong, cirkelträning, stavgång och fysisk aktivitet
på recept (FaR). Det är hälsopedagogen
Marie Märestad som står för de nya
tillskotten.
Marie bor i närheten av Älvkvarnsvägen
där hon leder utomhusträning och stavgång. Qigong leder hon dock inomhus, i
yogasalen på Happy You, varje torsdag
10-11 och 19-20, efter överenskommelse.
Marie är också utbildad FaR-ledare, där
FaR står för Fysisk Aktivitet på Recept.
Öppet hus på Nälsta gård maj - juni 2015
Följande söndagar håller
Hembygdsgillet öppet hus 11-16 med
kaffeservering.
Programpunkterna börjar 14.00
musiklärare Anna Garner och Magnus
Sundin
24 maj Gunnar Nyström spelar piano
och kåserar
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille
Nälsta gård ligger vid Rättar Vigs väg
95, alldeles i närheten av Nälstaplan.
Buss 118 från Spånga station och
Vällingby stannar där.
14 juni Sommarsånger i trädgården med
elever från Nälstaskolan under ledning av
Varmt välkomna!
SE ÖVER DINA FÖNSTER!
Vi har allt från tätningslister till fönsterbeslag,
verktyg och persienntillbehör m.m.
Vi hjälper dig gärna med renovering av dina fönster!
Du vet väl om att du kan nyttja ROT-avdraget?
Kontakta oss för information och en kostnadsfri offert!
BYT TILL
ENERGIGLAS!
Genom att byta till energiglas
i dina fönsterbågar ökar
inomhuskomforten samtidigt
som kostnaden för uppvärmning minskar!
Västerorts Glasmästeri AB
Spångavägen 335, Spånga
tel: 08-37 55 51
[email protected]
www.vasterortsglasmasteri.se
Västerorts
Glasmästeri AB
Etablerat 1923
7
Vårdcentralerna skriver ut sådana intyg
till patienter som behöver aktiveras
fysiskt. Studier har visat att fysisk träning
spelar stor roll för välbefinnande och tillfrisknande. Målet är att den fysiska aktiviteten på sikt ska ske utanför sjukvården,
som en integrerad del i vardagslivet eller
som organiserade fritidsaktiviteter. Marie
Spånga Bladet
Sjunde jazzkonserten till Dompans minne
Det har utvecklats en av jazzvänner mycket uppskattad tradition på vårkanten varje
år. Då dyker sydsvenske Jan Lundgren
upp och tillsammans med arrangören
Bosse Jonson lyckas man alltid få ihop en
samling förstklassiga musiker. Så även
denna sköna marssöndag. Jan själv spelade ju en hel del tillsammans med Arne
Domnérus och var i sin ungdom ”barn i
huset” på 80-talet när Dompan bodde på
Gryningsvägen. Så det är naturligtvis följdriktigt att Jan får vara kapellmästare vid
dessa tillfällen när hans gamle mentor
skall hyllas med en minneskonsert.
Om vi börjar med damerna i ensemblen så
fanns inte mindre än två mycket duktiga
vokalissor på plats utgörande den kvinnliga
fägringen: Hannah Svensson och Isabella
Lundgren (ej släkt med Jan!). Hannah är född
i Falkenberg, men bor numera i Malmö och
är flitigt i elden i olika grupper. Hennes jazzintresse initierades av pappa Ewan som är
gitarrist. Hon har även ofta framträtt tillsammans med bl.a. Svante Thuresson, Peter
Asplund och trummisen Janne ”Loffe”
Carlsson och hunnit släppa 2 CD och förärats
SWEJS jubileumsstipendium och stallbrödernas hedersstipendium.
Isabella i sin tur är värmländska (tydligen en
bra uppväxtmiljö för jazzsångerskor) och
reste redan som 18-åring till New York där
hon snabbt kom in i de rätta kretsarna och
fick sjunga med
åtskilliga namnkunniga musiker.
Debutalbumet ”It
had to be you”
kom 2012 och i
fjol följde ytterligare ett. Liksom
Hannah har hon
fått stallbrödernas
hedersstipendium
och därtill utmärkelser signerade
både Louis
Armstrong och
Anita O´Day.
Ofta anlitade
kompmusiker har
varit Carl Bagge
Trio.
Som följd av ett
sent inkommet återbud från munspelsvirtuosen Filip Jers hade röksignaler sänts upp på
den svenska jazzhimmelen och uppfattats av
trumpetaren Lasse Törnqvist. Denne ställde
upp på kort varsel, medförande sin kornett
och fann sig väl tillrätta med de övriga i bandet, trots avsaknad av repetitioner. Då tar
man i stället till sin musikaliska rutin. En
höjdpunkt under konserten var när Lasse
framförde sin egen komposition Lill.
Vid kontrabasen återfanns Mattias Svensson
som spelat oerhört mycket ihop med Janne
Lundgren och det märktes hur samspelta
dessa bägge herrar är. Mattias är också den
typ av musiker som har en nästan akrobatisk
spelstil, användande hela kroppen! Det kan
inte nog framhållas hur viktigt detta instrument är i jazzsammanhang i sin egenskap av
”farthållare” samtidigt som det ger möjlighet
till högst intrikata improvisationer i solospelet.
Eftermiddagens batterist var välbekante svenskamerikanen Ronnie Gardiner som vi
Spångabor inte kan höra nog av. Han fick sin
chans att briljera efter pausen när bandet spelade Ellingtons Caravan. Det makalösa trumsolo som 83-åringen levererade i denna låt
var något av det häftigaste som någonsin
hörts i Spångafolkan och ekot studsar nog
fortfarande mellan väggarna. Den stora publikens belöning för denna prestation blev stående ovationer vilka Ronnie besvarade med
sitt vanliga blida leende.
Jan Lundgren då, behövs närmare presentation? Han är s.k. internationell Steinwayartist
sedan 2005 vilket innebär att han får disponera en flygel av detta märke på speciella villkor. Det instrument han har hemma lyftes
över hustaket och in genom en balkongdörr
på övervåningen i det gamla huset i centrala
Ystad – ett vanskligt projekt som dessbättre
lyckades! Jans mångåriga samarbete med
Mattias resulterade i 1997 års bästa jazzalbum, betitlat ”Swedish Jazzstandards.” F.ö.
har ett stort antal plattor nått marknaden efter
debuten 1994, någon – ibland t.o.m. två –
varje år sedan dess. För några år sedan släpptes ”Mare Nostrum”, ett samarbetsprojekt
med italienske trumpetaren Paolo Fresu och
Bosse Jazz i Spånga presenterar
Östen, Jens, Staffan och
Gunnar i Östen Med Resten - 30 årsjubileet.
När de nu ger sig ut på sitt 30-årsjubileum runt i Skandinavien får vi ta del av alla deras bästa
upptåg och låtar genom åren inkluderat Melodifestivalperioderna.
Söndag 8/11 2015 kl 15 på Spånga Folkan
Info och bokning på tel 0760 00 25 40
7ToRKE*SPOERWmWSRKIR
(MVIOXWmRHRMRKEVJVoR
8LI1IXSTIVE
/|UGDJRNWREHUNO
9HUGL8VYFEHYVIR
6|QGDJRNWREHUNO
9HUGL3XIPPS5HSULVYLVQLQJ
/|UGDJRNWREHUNO
:DJQHU8ERRLmYWIV
1IHFPE4IXIV1EXXIM
6|QGDJQRYHPEHUNO
%HUJ0YPY5HSULVYLVQLQJ
/|UGDJMDQXDULNO
%L]HW4mVP½WOEVRE
/|UGDJMDQXDULNO
3XFFLQL8YVERHSX
1IHFPE2MRE7XIQQI
/|UGDJPDUVNO
3XFFLQL1ERSR0IWGEYX
/|UGDJDSULONO
3XFFLQL1EHEQE&YXXIV¾]
6|QGDJDSULO
'RQL]HWWL6SFIVXS(IZIVIY\
5HSULVYLVQLQJ
/|UGDJDSULONO
6WUDXVV)PIOXVE
1IHFPE2MRE7XIQQI
(MVMKIRX)WE4IOOE7EPSRIR
(MVIOXWmRHRMRKJVoR
/YRKPMKE3TIVER
7XSGOLSPQSTIVE
/|UGDJQRYHPEHUNO
3XFFLQL0E&SLrQI
.%>>M7ToRKE
6|QGDJQRYHPEHUNO
hWXIRQIH6IWXIR
+|VWHQ
8LI&STTIVW
%LOMHWWHURFK|YULJLQIRUPDWLRQULQJ
&MPNIXXWPmTTQEN
%LOMHWWSULVHURFKHYHQWXHOOD
UDEDWWHUVHYnUKHPVLGD
&SORMRKEZFMPNIXX
VNHUYLDYnUKHPVLGD
ZZZVSDQJDIRONDQFRP
PDLOLQIR#VSDQJDIRONDQFRP
HOOHUWHOHIRQ
:mPOSQRE
;YL]SPNZVTTHY
VJOWrr[LYZLLUKL
UpZ[HZpZVUN
)|UHVWlOOQLQJDUIUnQ7KH0HWRFK
.XQJOLJD2SHUDQJHVLVDPDUEHWHPHG
franske dragspelaren Richard Galliano och
CD:n såldes direkt i över 30 000 ex. Många
håller väl Jan L. för att vara Sveriges absolut
främste pianist med ett otroligt brett register.
Han har i botten också en gedigen musikutbildning med examen som pianopedagog från
Malmö musikhögskola.
Och vad var det då vi fick höra under denna
minneskonsert? Ellingtonlåtar förstås, om än
inte alltid skrivna av Duke som ju var en av
Dompans husgudar. Jan inledde med ett långt
inspirerat intro till Take the A-train och avslutade första avdelningen med Don´t get
around much anymore. Däremellan låg ett
antal exempel på den amerikanska sångbokens godbitar som I guess I´ll have to change
my plans, What a little moonlight can do och
Pennies from heaven samt Fjäriln vingad
som Dompan gärna spelade. Här avslutade
Jan med en mycket humoristisk coda i diskanten.
I pausen inhandlades
nyutkomna CD och hembakade semlor som Björn
Kjellanders vinrödvästade
medarbetare i
Spångafolkans vänförening hade bakat. Dom
sköter verkligen allt praktiskt före, under och efter
konserterna med den äran.
I andra set var öppningslåten The midnight sun
never sets, en annan
Dompanfavorit skriven av
gamle sverigebekantingen
Quincy Jones. Andra härliga låtar var t.ex. Willow
weep for me och Secret
love liksom What a wonderful world. Isabella och
Hannah sjöng ömsom var
för sig och tillsammans
och vi var väl många som
tänkte på Billie Holiday,
förebild för bägge flickorna, när bluesiga Fine
and mellow framfördes.
När extranumret, Them
there eyes, klingat ut började nog många hoppas
på ytterligare minneskonserter kommande år.
Per Strömbäck
6SnQJDYlJHQ‡6SnQJD
ZZZVSDQJDIRONDQFRP
LQIR#VSDQJDIRONDQFRP
8
Spånga Bladet
Två trädgårdsmässor
Sommarsalong var temat för årets
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö som pågick
under fyra dagar i slutet av mars.
Redan där kunde man ana en lite annan
inriktning; utbudet av trädgårdsinredning var
mycket större än det av växter, vilket är en
förändring i förhållande till det traditionella
trädgårdsintresset som främst gällt odlandet.
Samma företeelse kunde man observera på
trädgårdsmässan i Kista, som med en ny
arrangör bytte namn till Stockholms
Trädgårdsmässa.
Företagen som sålde växter var klart underrepresenterade på de båda mässorna och
många av besökarna som hoppades på att
hitta mycket växtnyheter var nog lite besvikna.
Det fanns däremot mycket att se.
Idéträdgårdarna och balkongutställningen
med sin idérikedom och sitt vackra utförande är alltid en stor publikmagnet. Det är
FN utsetts till ”The International Year of
soils”, Jordåret. Det uppmärksammades på
mässan med en stor jordutställning där man
kunde lära sig om de olika jordarterna, komposteringen och betydelsen av att värna om
jorden som en av de viktigaste byggstenarna
för livet på jorden.
Stockholms Trädgårdsmässa bjöd på liknande utbud fast i mindre omfattning.
Det mest intressanta på mässan var att lyssna på de trädgårdspersonligheter som gästade mässan. Hannu Sarenström, Lotta
Ahlvar, Bosse Rappne, Peter Englander,
Lotte Möller, Paula Modig och Linda
Schilén delade med sig av sina olika och
unika idéer och trädgårdstankar.
De tre finalisterna från TV-programmet
”Trädgårdskampen” var också med: Jessica
Lyon (driver Odlings-TV) som inspirerande
konferencier samt Tony Johansson och Peter
Bengtsson som tipsade om och visade alpinodling i liten skala.
Nu är våren här och vi kan omsätta idéerna i
praktiken i våra egna trädgårdar.
En varm och framgångsrik odlingssommar
önskar
en tävling för utställare och vinnarna koras
både av en proffsjury och av publiken.
Juryn och publiken valde enhälligt ”Uti vår
hage” - skapad av Gustavshill - som bästa
idéträdgård,
Bästa balkong var enligt juryn ”Hipp hipp
hurra” - av Form och Funktion Trädgård
och enligt publiken ”Naturen flyttar in” - av
trädgårdsmästare Stefan Lagerqvist och
Pelle Fixare.
Utöver detta väljer man mässans bästa monter.
Det blev i år Gräscenter AB som vann det
fina priset med sin gröna monter med det
stora gräsklädda påskägget. Juryns motivering var ”med en tydlig och originell varumärkesprofilering fångar de besökarnas
intresse med humor och inspiration”.
Och besökarna var många och säkert nöjda
med det stora utbudet av aktiviteter, idéer
och varor på mässan.
Kunskap om jordkvalitet har blivit en allt
viktigare del i allt odlande och 2015 har av
Halszka
Det är Solhems Villaägareförening som
arrangerar detta populära evenemang som
oftast belönas med värme och sol.
Härom veckan var det dags för efterlängtad frukt- och grönsakspremiär på
Spånga torg. Emin Tursak återvände
efter sin vintervistelse i Uppsala, och torget sprack upp i allehanda fruktiga färger. Det enda strecket i räkningen var den
envisa nordanvinden som blåste rakt igenom torget och tvingade Emin och hans
medhjälpare att pälsa på sig ordentligt.
I stånden trängdes maffiga meloner, mango,
jordgubbar från Belgien och färska gröna
sötmandlar med sammetsmjukt skal (en
favorit för många!) Vit sparris från Tyskland
lockar liksom de goda bruna äggen från
Finland. Färska kryddor - rosmarin, koriander, dill och bladpersilja hör också till sortimentet.
Denna säsong
satsar Emin på
ekologiska
varor. De är
dyrare men
kunderna frågar
ofta efter ekologiska bananer
till barnen och
överhuvudtaget
efter sådant
som är giftfritt
odlat.
Varje morgon anländer Emin bland de första
till partihallarna ute i Årsta för att kunna
välja ut de bästa och tidigaste primörerna.
Han känner många av leverantörerna väl
och vet var han ska söka de bästa varorna.
Nu håller han öppet hela sommaren fram till
slutet av september då lingonskörden kommit igång. Många vill sylta och safta, och då
säljer han lingon i stora lass.
Carin Ljung
Åter dags för Öppna trädgårdar!
Precis som tidigare år öppnar en handfull av Solhems villaägare sina trädgårdar för besökare lördagen den 7 juni
mellan klockan 11 och 16.
Förstklassiga grönsaker på torget!
Karta över området och en lista över trädgårdarna finns att hämta från och med 31
maj på Villaägareföreningens hemsida
www.solhem.org, Spånga Bosättning och
Spånga Järn och Färg.
Carin Ljung
Polisen och lokalsamhället
arbetar tillsammans
Den 28 maj kl 18-20 inbjuder polisen
allmänheten till ett möte i Spånga församlingshus. På mötet berättar närpolisen om sin verksamhet i området.
Närpolisen i Södra Järva arbetar med
trygghet och säkerhet i områdena
Spånga, Tensta, Hjulsta och Rinkeby.
Kom dit och berätta vad du tycker att
polisen ska prioritera och/eller vad du
tycker känns otryggt i ditt område.
Välkommen!
Per Strömberg
9
Spånga Bladet
Bibliotekariens boktips
Här kommer en fyra böcker av olika
karaktär som en av bibliotekarierna på
Spånga bibliotek valt ut och som vi hoppas lockar till läsning!
Nordberg, Jenny:
De förklädda flickorna i Kabul
Övers. Ann Marie Ljungberg
Bonnier, 2015
Efter att ha fött
tre flickor
bestämmer sig
Azita, en kvinnlig politiker i
Afghanistan, för
att förvandla sin
fjärde dotter till
en son. Hennes
yngsta dotter får
sitt långa hår
avklippt och kläs
i byxor och en
jeansskjorta.
Maken blir
också nöjd – han
blir inte längre
baktalad som en
misslyckad far till enbart fyra döttrar, i ett
samhälle där pojkar och män är det enda
som räknas.
De kallas ”bacha posh” – flickorna som kläs
ut till pojkar av föräldrar som har ett desperat behov av söner. I förklädnad kan flickorna röra sig friare i ett hårt segregerat samhälle. De kan också arbeta och gå i skolan,
tills puberteten sätter stopp och tvingar dem
att bli kvinnor som gifts bort mot sin vilja.
När journalisten Jenny Nordberg först berättade om det okända fenomenet i New York
Times 2010 blev de förklädda flickorna en
världsnyhet. Boken fortsätter att följa flera
familjer på nära håll i Kabul och är en fascinerande historia om uppfinningsrikedom och
kollektivt självbedrägeri, men blir också ett
skakande reportage om hur lite en kvinnas
liv är värt efter tretton års krig i Afghanistan.
kan i Arguineguin.
En mörkare himmel är den första boken i en
ny serie kriminalromaner som utspelar sig på
semesterparadiset Gran Canaria, en ö utanför
den afrikanska kusten med ändlösa stränder
och en sol som aldrig går ner. Men idyllen är
bara en fernissa, baksidan ska visa sig mörkare och mer brutal än vad både Kristian och
Sara kan föreställa sig.
I sökandet efter hemligheter i en krigszon
ställer författaren förbjudna frågor om sex
och könsidentitet, om Gud och religiösa
lagar, och om vad skillnaden mellan pojkar
och flickor – eller män och kvinnor – egentligen består i. Det hon till slut finner i ett av
världens farligaste länder lär oss något om
vår egen historia och om människors vägran
att acceptera förtryck genom alla tider.
Jungstedt, Mari & Eliassen, Ruben:
En mörkare himmel
Bonnier, 2015
I gryningen puttrar en fiskebåt in mot hamnen i Arguineguin på södra Gran Canaria.
En av fiskarna får syn på en död kvinna som
ligger på klipporna nedanför den norska sjömanskyrkan. Hon är skandinaviskt blond,
naken och kroppen är arrangerad efter en
berömd målning från fjortonhundratalet,
Venus födelse. Polisen söker febrilt efter gärningsmannen och får oväntad hjälp av den
svenska journalisten Sara Moberg, som driver den skandinaviska tidningen på ön och
den norske före detta polisen Kristian Wede,
nyanställd vid konsulatet i Las Palmas.
När ännu en kvinna hittas död, arrangerad
efter ett
berömt konstverk, tätnar
mystiken.
Kopplingar
går till ett
yogacenter i
de kanariska
bergen, ett
massageinstitut i Playa del
I nglés, och
den norska
sjömanskyr-
10
Mari Jungstedt har med sin Gotlandsserie
om kommissarie Anders Knutas blivit en av
Sveriges mest folkkära och sålda författare.
Tillsammans med den norske författaren
Ruben Eliassen skriver hon nu en ny mörk
och dramatisk serie kriminalromaner från
Gran Canaria, denna spanska ö som så
många skandinaver älskar.
Mohamed, Nadifa: Förlorade själar
Natur &
Kultur, 2015
Det är i slutet
av åttiotalet och
Somalia är på
randen till det
inbördeskrig
som landet fortfarande är drabbat av, och som
har slagit sönder varje liten
rest av ett politiskt system. I
Förlorade själar får vi se de mänskliga
dimensionerna av detta sammanbrott i tre
kvinnors kamp för överlevnad. Den kvinnliga soldaten Filsan kämpar för att försvara
landets kommunistiska militärjunta men blir
till slut den jagade, änkan Kawsar kämpar
bokstavligt talat för sitt liv efter en svår
misshandel av polisen, och flickan Deqo
drömmer om sitt första par skor. I Sverige
finns i dag 60 000 somalier. Den här romanen är en nödvändig påminnelse om vad de
flytt från, lika smärtsam som den är vacker.
Nadifa Mohamed föddes 1981 i Hargeisa i
Somalia och flyttade 1986 med sin familj till
England, där hon vuxit upp och studerat.
Hon debuterade med romanen Black Mamba
Boy 2009 som blev nominerad till ett flertal
litterära priser, bland dem Orange-priset.”
Brown, Helen: Katten Cleo
Bokfabriken, 2015
Helen Brown var verkligen inte en kattmänniska, men det var hennes nioårige son, Sam.
När hon såg den lycklige Sam hålla upp en
nyfödd svart kattunge kunde hon inte längre
stå emot. Familjen bestämde att katten skulle
levereras så snart den var gammal nog.
Bara en vecka senare är sonen Sam borta.
Död efter en tragisk bilolycka. Och ytterligare några dagar senare anländer en liten
låda med den svarta kattungen. Helen är förlamad av sorg och vill skicka tillbaka katten,
men hennes yngre son, Rob förknippar katten med storebrodern. När Helen ser Rob le
för första gången sedan Sams död är det
inget snack om saken - katten får stanna.
Cleo, som katten
får heta, lär familjen att leva och
skratta igen och
blir så småningom
både en beskyddare, en tröstare
och en vän. Katten
Cleo är en enastående berättelse om
katters läkande
kraft som tar vid
där Sjukhuskatten
Oscar lämnade
oss.
Texterna är hämtade från
förlagsreklamen
Spånga Bladet
Ännu en nyhet hos Georges Klipp
Förra sommaren introducerade George
på Spånga torg traditionell knivrakning
med allt vad därtill hör. Nu är det dags
för ögonbrynstatuering – och denna gång
kanske främst för kvinnor.
För frågor och tidsbeställning ring 08-760
32 39. Gå gärna in på hemsidan
www.georgesklipp.se för att få mer information.
Idén med att permanent tatuera in ögonbryn
känns ganska ny här i Sverige. Vi har mest
nöjt oss med att temporärt
färga brynen med penna
eller borste. Men enligt
Georges nya medarbetare,
Rima Haouli som utbildats
i Beirut, är det mycket vanligt bland kvinnor på sydligare breddgrader att låta
tatuera dit vackra ögonbryn
om ens egna är glesa eller
inte har den önskade formen.
Carin Ljung
sommar
Rima har åtta års erfarenhet av denna typ av kosmetisk tatuering. Hos George
började hon i december
förra året. Varje förmiddag
mellan 9 och 12 tar hon
emot kunder efter överenskommelse. Behandlingen
äger rum i ett avskilt rum
innanför frisersalongen.
Fram till slutet av maj gäller specialpris då en tatuering av bägge ögonbrynen
kostar 1500 kronor .
MUSIK
I Spånga kyrka kl 19
sssss
Fråga advokaten
Spångabladets jurist, Eric von Platen
besvarar brev från läsarna.
Följande fråga fick jag för en tid sedan på
min mejl:
Till
Advokat von Platen
Jag läser er spalt med intresse och jag hoppas
nu att ni kan ge mig ett råd i en ansträngande
och mycket känslomässig situation.
Min sambo gick bort för en tid sedan och
hade uttryckt en önskan att ligga begravd i
min grav, vilket nu hans styvbarn motsätter
sig. De vill att han skall begravas i den grav
där hans tidigare hustru vilar och som de tillsammans valt en gravsten till där han lämnat
plats för sitt namn.
Min sambo var alltså tidigare gift och blev
änkling 1985. Han och hans hustru hade inga
gemensamma barn. Strax efter att hans hustru
dött träffades vi och han flyttade hem till mig
men kom aldrig att skriva sig hos mig förrän
2012. Han hade nämligen en hyresrätt som
han hoppades skulle kunna omvandlas till en
bostadsrätt och att han då skulle göra sig en
hacka på denna. Min sambo upprättade också
ett testamente med endast mig som förmånstagare. Under vår samvaro har han haft en
mycket sporadisk kontakt med styvbarnen
eftersom de bor på en annan ort och det är
framför allt dottern som har hört av sig på
hans födelsedagar, medan han överhuvudtaget
inte haft kontakt med styvsonen eftersom de
inte drog jämt.
Nu anför styvbarnen att eftersom han lämnat
plats för sitt namn, samt att han långt senare
gjorde sig av med sin lägenhet, så visar detta
att han ville bli begravd vid sin hustrus sida.
De anser också att han varit inneboende hos
mig.
Så jag vore tacksam om du kunde ge mig
några råd.
ningar skall lösas om vår begravning och var
vi skall begravas. Frågor av dessa slag regleras i begravningslagen (1990:1144). I dess 5
kap 3§ framgår att om efterlevande inte kan
enas om gravsättning skall huvudmannen för
begravningsverksamheten (församlingen) där
den avlidne senast var folkbokförd på begäran
medla mellan parterna. Om enighet inte nås
skall huvudmannen med eget yttrande hänskjuta tvisten till länsstyrelsen.
Enligt 5 kap 4§ begravningslagen skall länsstyrelsen pröva vem som ska bestämma om
kremering och gravsättning och skall därvid
beakta önskemål som den avlidne kan ha haft.
Hänsyn skall också tas till parternas personliga förhållanden till den avlidne, främst samlevnad, släktskap eller annan anknytning.
Enligt förarbetena till lagen skall alla omständigheter beaktas. Dock ska den avlidnes
önskemål väga tyngst. Om den avlidne inte
utsett någon att ordna med gravsättningen ska
hänsyn tas till de personliga förhållandena
som parterna rent faktiskt haft med den avlidne. Det innebär att den personliga samhörigheten med den avlidne kan komma att sättas
före sådana mer formella kriterier som släktskap mm.
Således skall du hos församlingen begära
medling. Anför då vad du har anfört till mig
om ert förhållande såsom att ni bott tillsammans, den sporadiska kontakten din sambo
haft med styvbarnen och åberopa testamentet.
Om du och styvbarnen inte kommer överens
hänskjuts ärendet till länsstyrelsen som då
kommer att meddela beslut efter att du och
dina motparter yttrat sig. Länsstyrelsens
beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
Du kan också åberopa vittnen som kan styrka
ert förhållande, kanske någon hört att han yttrat att han vill ligga begravd tillsammans med
dig.
Med vänliga hälsningar
En dom från förvaltningsrätten kan överklagas och i värsta fall kan den överklagas till
kammarrätten och ända upp till Högsta förvaltningsrätten.
Karin
Med vänlig hälsning
Mitt svar:
Våra liv är lagreglerade från vaggan till graven, även när det gäller hur meningsmotsätt-
Eric von Platen
[email protected]
11
Spånga kyrkväg 485
Spånga Bladet
Var hälsad sköna vårprimörer
Nu är våren på intågande. Dags att bjuda
på härliga vårprimörer, några recpt kommer här.
Lägg ut brödstrimlor på en plåt. Ringla över
olja, strössla på senapsfrön och salt. Torka i
ugn på 175 °C i 5–10 minuter, vänd dem
efter halva tiden. Ta ut och låt svalna.
Vårsallad med scampi och primörer
Scampi gör salladen extra festlig!
Tillsammans med krutongerna och primörerna gör de också salladen matig – och vacker. Krutongerna kan göras i förväg, resten är
gjort i ett kick. Sedan är det bara att korka
upp bubblet och njuta.
Dressing
2 msk söt senap
1 msk vallmofrön
1 citron, saften
2 msk sweet chilisås
1 dl olja
Hetta upp en grill/panna. Koka primörerna
snabbt i saltat vatten. Stek scampin hastigt,
smaka av med salt och peppar. Lägg upp sallad på tallrikar eller ett fat. Lägg på primörerna, scampin och krutongerna. Servera med
dressingen.
Primörer med ingefärssmakande morotsdipp
Visp ihop senap, frön, citron och sweet chili,
droppa i olja och smaka av med salt och peppar.
Fyra portioner
Krutonger
3 skivor bröd, strimlade
2 msk olivolja
1 msk senapsfrön
1 tsk havssalt
16–20 scampi, skalade och delade
Sallad
4 portioner blandsallad, rensad och plockad
4 portioner primörer: grön sparris, morötter,
vårlök, rödbetor
Spånga Blå band
Stör man inte den lågmälda smakkombinationen med en dipp med sting? Nej, tvärtom!
Kontrasten ger både primörerna och vinet en
liten twist som förstärker effekten. Perfekt
buffémat, eller förtugg.
Fyra portioner
12 morötter, späda och skalade
12 gröna sparrisar, späda och skalade
12 salladslökar, späda
salt
Koka upp saltat vatten och koka primörerna i
15-20 sekunder. Slå av och kyl ner dem i
kallt vatten. Låt rinna av.
Blå vägen
Dipp
500 g morot, skalade i bitar
1/2 chili, skivad
2 msk ingefära - färskriven,
2 dl crème fraiche
1 msk vitvinsvinäger
salt och vitpeppar
Koka morötterna mjuka i saltat vatten tillsammans med chilin, slå av vätskan och lägg
i mixer.
Mixa slätt, tillsätt ingefära och hälften av
crème fraichen. Kolla konsistensen och späd
med mer crème fraiche tills den är lagom,
smaka av med salt och peppar. Lägg lite dipp
i botten på glas/koppar och stoppa ner primörer, servera med kallskuret.
Rabarbersoppa med vit chokladpudding
Chokladpuddingen är mäktig och krämig.
Rabarbersoppan har bra syra och mycket
vacker färg. Och mandeltungor (eller mandelflarn) ger det där lilla knapriga till.
Traditionella desserter perfekt kombinerade
till något nytt!
Fyra portioner
2 dl socker
1 kanelstång
1 dl torrt vitt vin
2 dl vatten
1 kg rabarber, skalade och
skivade
Fredagkvällar Ungdomscafé Café Blå
Vi har öppet ytterligare några fredagar
mellan kl 19-24. Datum 22/5, 29/5, 5/6,
samt sommaravslut den 12 juni med korvgrillning!
Från 13 år och uppåt. Värsta Allé 7, Spånga C.
Koka upp socker, kanelstång, vin och vatten. Ta av
från värme när sockret löst
sig, lägg i raberberskivorna,
sätt på lock och låt svalna i
sin lag. Sila rabarbersoppan
och ställ kallt.
Dagkollo 15-18 juni samt 3-7 augusti
Traditionsenligt sommarkul för dig mellan 8-12 år!
Anmälan senast 3 juni för en eller båda perioderna.
Kl. 10-16.30 gör vi roliga utflykter och olika äventyr i
Stockholm med ett glatt ledargäng. Kostnad 100 kr/
period + eget SL kort. Mer info på spangablaband.nu.
Kontaktperson: [email protected]
200 g vit choklad
2 dl vispad grädde
Blötlägg gelatinet. Smält
chokladen och vänd i den
vispade grädden. Smält
gelatinet och blanda i under
omrörning. Gjut puddingen
i botten av skålar och ställ
kallt.
Hopp för Järva! Odlingsfestival- för livet, miljön och
hållbar lokal utveckling
Lör 22/8, Lunda Koloniområde. T-bana Hjulsta sen 7
min promenad. Utställningar, miniföreläsningar, mat,
visning av odlingsprojekt, invigning av pilgrimsstation
Andrum, kaffe, bullar, korvgrillning och mycket mer
spännande. Del av Djupare Liv och Gospelfestival som
pågår i Kungsträdgården 21-23 augusti.
4 mandeltungor
Vid servering, toppa chokladpuddingen med soppa
och servera med mandeltungor
Johan Kjellberg
Mer info: föreningskonsulent Annamaria Nadi
[email protected]
Tel: 073-782 66 36
Blå Vägen och Spånga Blåband
Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga Tel 08-795 83 40
www.blavagen.nu www.spangablaband.nu www.blavagenstad.nu
12
Spånga Bladet
Spångascouter på jamboree i Japan
Karta över Japan
Karta över lägret
En världsscoutjamboree arrangeras
vart fjärde år och samlar tusentals
scouter från över 150 länder. I år är
det Japan som står för värdskapet.
Från Spånga åker 37 scouter, 5 ledare
samt funktionärer. Lägret ligger i Kirarahama/Yamaguchi i södra delen av Japan.
Den 14 juli bär det iväg, först på en rundtur i landet för att sedan landa i lägret den
28 juli. Hemresan blir den 9 augusti.
En lördag-söndag i slutet av april samlades scouter från Spånga och andra delar
av stockholm till ett förberedande möte i
”scoutlokalen” Holken på Tornbacken i
Solhem. Här gav ledaren Hanna Lindelöw
praktiska råd om utrustning och viktiga
saker att tänka på inför resan.
Temperaturen i Japan i slutet av juli är
plus 25-30 grader och luftfuktigheten är
hög. Stövlar behövs inte, men gymnastikskor rekommenderas för promenader runt
lägret som är många kilometer i omkrets.
Vaccinering inför resan är inte obligatorisk men en spruta mot hepatit A är alltid
klokt att ta. En sak som röner stort intresse är användningen av mobiltelefoner.
Eftersom japanska nät inte accepterar
andra nät så rekommenderas att hyra en
mobil vid ankomsten till flygplatsen i
Japan och sedan återlämna den vid avfärden. Det kan dock kosta en del.
Förväntansfulla resenärer får goda råd
Jag får en pratstund med Spångascouten
Amanda Berg om hennes känslor inför
resan. Hon har tidigare varit i Asien privat
(Thailand och Burma) men aldrig i Japan.
Det hon ser mest fram emot är att få träffa
människor från hela världen och höra hur
de lever. Det kommer att vara 35 000
scouter i lägret så det blir många att prata
med. Hon är litet orolig för rundresan i
början av vistelsen – hur blir det med
språket? Japanerna förstår nog engelska
men kan de uttrycka det begripligt? Vid
besöket i Tokyo är hon rädd att komma
bort från sina kamrater. Då vore det skönt
att ha mobiltelefonen till hands!
Amanda var i Kristianstad för fyra år
sedan då det var Sveriges tur att arrangera
världsscoutlägret, men då bara som åskådare. Hon har varit med i
Spångascouterna i åtta år nu. När jag frågar vad som är det bästa med scouterna
säger hon: ”Att man duger som man är
och inte behöver förställa sig. Det är inte
som i skolan. Man kan vara helt och hållet sig själv.
Fru Gårman har
kommit till Spånga!
Carin Ljung
I helgen som gick siktades för första gången vägmärket med Fru Gårman i korsningen
Sörgårdsvägen och Kälvestavägen. Senare återfanns
hon även längre ner på Sörgårdsvägen, vid övergångsstället till Solhemsskolan.
Herr Gårman har funnits sedan 1955 och ritades av
Kåge Gustafson. Den populära visan om honom skrevs
av Gullan Bornemark.
Hösten 2008 lade regeringen fram ett förslag om förändrad vägmärkesförordning, där både män och kvinnor
skulle vara representerade vid övergångsställen.
Vägverket i samråd med Jämo tog fram ett förslag till
en skylt där en kvinnlig figur gick över gatan. Efter viss
diskussion fick hon heta Fru Gårman.
Säkert finns Fru Gårman även på andra platser i
Spånga. Skriv gärna och berätta!
Carin Ljung
[email protected]
14
Spånga Hockeys samarbete
med SHG har burit frukt
Fyra inledande segrar för
Spångas P16-lag i fotboll
- Vi vill fostra framtida herrseniorspelare, säger Enis Al-Guwary, tränare
för föreningens U18-trupp. Med egna
starka spelarmeriter från Vasalund och
Hammarby Talangfotboll är han rätte
mannen att ange ambitionsnivån för
säsongen 2015.
Truppen består av spelare födda 19971999, ett antal av dem spelade förra året i
Pojkallsvenskan, en grupp krigade i Sankt
Erikscupens P15-serie och några har tillkommit utifrån inför året.
Spånga känns starka på P16-sidan, förutom Enis trupp finns ett lag som inför
2015 kom från Bele Barkarby tillsammans
med gamle Spångaprofilen Bernte Kroon.
- Våra spelare födda 1999 kommer att
spela i P16 Elit mot bland andra Haninge,
Djursholm, Bollstanäs, Danderyd, Täby
och förstås storklubbar som AIK, BP och
Djurgården, säger Enis, de fyra högst placerade lagen kvalificerar sig till
Pojkallsvenskan inför år 2016.
Säsongen har inletts mycket bra, Spångas
P16-lag leder serien efter fyra segrar mot
Tyresö, Vasalund, Hammarby och
Brommapojkarna. I ärlighetens namn ska
dock sägas att storklubbarnas bästa lag
spelar i andra, högre serier.
Så var säsongen 2014-2015 avslutad.
Spånga Hockey tog helt klart ett steg i
rätt riktning.
Ungdomslagen klarade sig kvar i sina
serier och de äldre var med och tampades i slutspelet i Stockholm Hockey
Cup. Våra B-juniorer klarade nytt
kontrakt i Div 1 efter ett rafflande slut.
Våra AJ-juniorer tog steget upp i
Regions Elit vilket betyder att vi får
mäta våra krafter mot lag som Almtuna,
Huddinge och i ett rafflande derby mot
Sollentuna. A-laget spelar även nästa år
i Div 2. Spånga Hockey står sig starkt
och har något som få andra klubbar kan
skryta med: lag från Hockeyskolan till
veteraner.
Hockeyskolan hade ca 80 deltagare. Av
dessa kommer ca 30 glada spelare födda
2007 att bilda vårt yngsta lag kommande
säsong. Spånga Hockey vill passa på att
tacka ledare i hockeyskolan för ett bra
jobb. Nästa år börjar hockeyskolan i
oktober och då hopas vi att det kommer
ännu fler barn.
Nu tar försäsongen fart på allvar och
lagen tränar för fullt nere på Spånga IP löpning, hopp, bollspel och allt annat
som gör att man förbereder sig på bästa
sätt inför kommande säsong.
Mycket av eftersäsongen har handlat om
cupspel i Spånga ishall. Under april har
vi anordnat tre stycken cuper i samarbete med Sweden Hockey Games (SHG).
Cuperna har varit lyckade och vi har
haft lag från Övertorneå, Oskarshamn,
Frankrike, Finland, Tjeckien och givet-
vis en massa lag från Stockholm med
omnejd. Nu återstår en cup som spelas
1-3 maj.
Under eftersäsongen har vi även haft vår
Academy i samarbete med Hockeycamp
Sweden. Totalt har deltagit 130 spelare
fördelat på 68 ispass - nytt för denna
gång är att vi haft 8 rena målvaktspass.
Gästtränare på denna Academy har varit
Tomas Storm, Per Wiren, Janne
Ericsson och Björn Bjurling. Ett mycket
uppskattat inslag på Academy var när
Robby Glantz gästade Academy och
lärde ut allt om powerskating, här handlar det uteslutande om att ha högsta fart
på skridskorna. Robby har jobbat med
de bästa i världen t ex Crosby, Malkin,
Sällene, för att nämna några. Han har
tillhört en rad NHL-organisationer.
Även våra tränare fick ett pass med
Robby, här bjöd vi även in externa tränare att vara med.
Som sagt, nu tittar vi framåt och hoppas
att vi växer som förening och kan ha
ännu fler barn och ungdomar i vår verksamhet 2015-2016.
Vi ses i ”hallen” som vi brukar säga
- Vår ambition är förstås att vinna serien
och ta en U17-plats nästa år, säger
Spångas lagkapten Liam Hägvall. Han
kom till Spånga som tolvåring och är en
av de talangfulla spelare födda 1999 som
tränades av Simon Said, denne återvänder
nu för eget spel i Spångas herrlag.
Från Simons gamla trupp har redan tre
spelare flyttats upp till seniorfotboll:
Sebastian Sjöblom, Jonathan Herrgård
och Aron Sandén tränar där kontinuerligt,
medan andra spelare rotationstränar och
gör inhopp i tränings- och seriematcher.
Senast avgjorde 15-årige Bryan Chantera
mot Viggbyholm i herrserien Division 4
Norra, mot spelare som kunde vara fäder
till unge Bryan.
- Vi har ett mycket gott samarbete med
herrlagets tränare Peter Svensson och jag
håller mig själv i form genom att träna
med dem när tillfällen ges, säger Enis.
De något äldre spelarna som är för gamla
för P16-serien matchas in i seniorfotboll i
reservlagsserien R4N tillsammans med
Personligt besök i hemmen efter
telefonanmälan.
Lasse Wahlund
VÅRCYKLAR!
VÅRCYKLA
A
86 ÅR i VÄSTERORT!
ÄS
STERORT!
www.spangabegravningsbyra.se
Jour - Dygnet Runt.
- Vinsten mot föreningens egna herrar i
den turneringen var en riktig "boost" för
oss, säger Liam, det gav oss bra självförtroende inför seriestarten och sedan har
flytet bara fortsatt.
- Det blir mycket fotboll nu i år, avslutar
han, fyra träningar plus en match per
vecka ska kombineras med eget golfspelande och med sista terminen i nian; med
flera nationella prov, språkresor och skolbaler. Jag har svårt att hinna med allt nu i
vår.
Enis Al-Guwary ser tränarskapet i
Spångas U18-trupp som ett viktigt steg på
sin tränarkarriär, efter en treårig idrottslärarutbildning på GIH jobbar han nu som
fritids- och idrottslärare på
Skytteholmsskolan, målet är dock att
kunna ha fotboll som yrke framöver.
U18-truppen har hela 25 spelare och ett
stort ansvar vilar på Enis som i dagsläget
är både tränare, lagledare och materialare.
Frivilliga krafter emotses därför gärna!
Janne Santesson
Spånga Begravnings- & Eldbegängelsebyrå
Av Sveriges Begravningsentreprenörers
Förbund Auktoriserad Begravningsbyrå.
spelare från herrlaget, det är viktigt att de
får känna på vuxenfotboll. Ett sådant tillfälle var föreningens egen inomhusturnering Spånga Night Open, där U18-truppen
besegrade herrlaget i semifinalen, laget
gick sedan till final som dock förlorades
mot Segeltorp.
10%
Batteri
ingår!
Värsta Allé 7
Spånga
Tel. 08-36 09 27
på
ordinarie
priser
Se hem
sidan
www.s
.siig
ggecyk
el.se
på vårt stora sortiment av Elcyklar
Efter kontorstid: 08-564 877 40
Hanssons Begravningsbyrå
Marvil elcykel Nu 9995:-
Ord. 10 995:-
Fot och handbro
handbroms.
oms.
36 volt 8,8 amp. ca 5 mil räckvidd.
%HJUDYQLQJVI|UVlNULQJDU‡Bouppteckningar ‡Gravstenar
Vår personal är fabriksutbildade och vi har
reservdelar för de elcyklar vi säljer. Vi reparerar
endast elcyklar köpta från oss. Välkommen in
för mer information om elcyklar!
10
0-17, Sön 11-17
ÖPPETTIDER Mån-Fre 10-19, Lör 10-17,
16
Siktgatan 11 (vid Coop
Co
oop Forum) Vinsta
Vinsta
Tel
Tel 87 01 45
Knattebasket i Spångahallen, vad är det?
Innan vi svarar på frågan vill vi bara
berätta hur Spånga Baskets verksamhetsidé lyder:
Vi tror på en verksamhet som stöttar,
skapar engagemang och stimulans hos
spelare, ledare och föräldrar, gemensamt
gagnar klubben och dess utövare. Det är
viktigt för oss att kunna erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt basketutbildning.
Vår vision är: Vi ska vara Sveriges
ledande ungdomsförening i basket.
Ett sätt för oss att nå dit är att erbjuda de
allra yngsta barnen en möjlighet att
prova på basket och ge dem möjlighet
att träna på ett lekfullt och lustfyllt sätt
som får dem att vilja fortsätta spela basket. Vid sexton tillfällen under den
gångna säsongen 2014-2015 har pojkar
och flickor födda 2008 och 2009 invaderat Spångahallen med målet att lära sig
mer om basket och att ha roligt. Det är
vår nestor Kristofer Hahne plus en handfull av våra ungdomscoacher som leder
denna verksamhet.
Hela tanken är att man leker fram olika
övningar som ger en bra grund för fortsatt utveckling. De övningar som görs
stimulerar balans, motorik och kroppskontroll, som är bitar barn i 5-6 årsåldern utvecklar massor av just då. I stort
sett alla övningar utförs med boll så att
man väver in bollkontroll på ett naturligt
sätt. Det är fantastiskt att se vad de snappar upp och lär sig från gång till gång.
Att se den glädje som dessa barn utstrå-
lar när de inser att de behärskar vissa
övningar och moment är fantastiskt att
beskåda. Man kan få se underbara glädjeskutt bara för att en boll går igenom
korgen. Kom gärna förbi Spångahallen
när dessa knattar är i farten om ni känner
er deppiga någon dag. Ni kommer att gå
därifrån med ett leende på läpparna vare
sig ni vill eller ej. Mer information finns
på vår hemsida www.spangabasket.se.
Spånga Basket har prestationsfokus och
inte resultatfokus, särskilt i unga åldrar.
Prestationsfokus minskar oron och ökar
självförtroendet. Prestationen bygger på
individens egen insats och ansträngningsnivå och utgår från den nivå som
varje individ är på i dagsläget. Det handlar om att lära sig av sina misstag där
övning ger färdighet.
Prestationsfokus handlar om vägen till
målet och hur mycket vi kämpar för att
nå dit. Du jämför dig med dig själv istället för med andra. Slutställningen i matchen för dagen ska inte vara måttet på
hur bra det gick för laget, motståndet
sätter måttet för vår prestation. Laget
kan ha presterat dåligt och vunnit, eller
presterat bra och förlorat.
Målet är att har roligt på vägen och därigenom kunna utvecklas till en bättre
basketspelare och förhoppningsvis även
till en bättre person.
Mats Larsson
Spånga Basket
Spring Skolstafetten 20 maj!
Segrarlaget i varje årskurs får pris.
Kontaktperson för anmälan och frågor
Marie Forsberg: 073-2111506,
[email protected]
Att springa är roligt och att göra det
tillsammans i lag är ännu roligare.
Lidingöloppet (med partner PwC) bjuder in just er skola att delta i
Skolstafetten på hemmaplan! När?
20 maj 2015.
Preliminärt tidsprogram:
Kl.09:30 klass 1-3. Kl.10:10 klass 4-6.
Kl.10:50 klass 7-9.
Välkommen till Lidingö Skolstafett 25
september!
Var?
Grönområdet vid Spånga IP.
Hur?
Varje lag består av 4 löpare och alla
springer 1,5 km var.
Klasserna är flickor, pojkar eller mix (2
flickor och 2 pojkar).
Priser
Alla skolor som deltar 20 maj bjuds
även in till Lidingöloppets Skolstafett
den 25 september, där över 3000
ungdomar deltar (endast klass 3-9).
Träning inför stafetten kommer att
erbjudas. Bussar hämtar alla elever
som deltar.
Mer info om Lidingöloppets Skolstafett
finns på www.lidingoloppet.se
Sista anmälningsdag för denna stafett är
5 september
Foto: Peter Holgersson
Är du nöjd med din bank?
0_XNO\K\N_ZuK^^Lc^KLKXU]uUYX^KU^K
Y]]@SLO\s^^K\Qs\XK`KN8Y\NOKUKX
O\LT_NKT_]^NSQ5KX]UOs\NO^LO^cNVSQ^
WO\sXNSXX_`K\KXNOLKXU)
Spånga Torgväg 4-6
0771-22 44 88
nordea.se
17
Elitserie-inspring för Spångas 04:or
Den 22 mars fick tjejerna i Spånga
Handbolls 04-lag äran att springa in hand
i hand med seniorspelarna i Ricoh inför
deras match i Solnahallen. Det är ett konkret resultat av Spångas samarbete med
elitserieklubben Ricoh.
Ricoh Handboll är en av de partners som
Spånga Handbollsklubb har etablerat ett samarbete med. Det var 2011 som Spånga
Handboll inledde samarbetet med kontorsoch IT-företaget Ricoh och Ricoh
Handbollsklubb. Syftet var att Ricoh skulle
stödja Spånga Handboll ekonomiskt och med
kunskapsöverföring, medan Spånga exponerar Ricohs produkter och hjälper till med
praktiskt stöd vid Ricohs hemmamatcher.
Ett exempel på detta praktiska stöd är att
Spångas yngre lag då och då får vara knattevärdar vid Ricohs hemmamatcher i elitserien.
Som när Ricoh mötte Ystad den 22 mars och
valda delar av Flickor 04 – en jättetrupp på
60 stycken 10- och 11-åriga tjejer i Spånga,
Hässelby och Bromma – fick agera knattevärdar i Solnahallen.
Det innebär att tjejerna fick springa in hand i
hand med Ricoh-spelarna före matchen och
att de i pausen fick spela en egen liten uppvisningsmatch inför elitseriepubliken.
– Tjejerna tyckte att det var jätteroligt.
Barnen får förebilder när de är på en elitserie-
match - och fattar att de faktiskt också kan bli något stort
en vacker dag, säger Jeanette
Anglebjer, en av de tre F04lagens ledare.
Mellan knattevärd-framträdandena anslöt Spångatjejerna till
hemmalagets hejaklack.
- Det var en go stämning i hallen. Vi hade värsta hejaklacken!, påstår Jeanette Anglebjer.
Och Ricohs tränare Ingemar
Linnell gillar också samarbetet
med Spånga Handboll.
– Vi tycker att det är kul och
häftigt att våra spelare kan
vara förebild för Spångas unga
spelare, säger den tidigare förbundskaptenen för svenska
herrlandslaget till
Spångabladet.
Stefan Helte
Foto: Lisa Rogert
Faktaruta
Så samarbetar Spånga och Ricoh:
* Elitserieklubben Ricoh Handbollsklubb har
ingen ungdomsverksamhet och har därför
byggt upp en allians med fem ungdomsföreningar, varav Spånga Handboll är en.
* Alliansföreningarna har tillsammans cirka 2
700 medlemmar.
* Alliansföreningarna har ett gemensamt mål
att utveckla ungdomshandbollen i Stockholm
och att ungdomar inte ska behöva flytta härifrån för att bli elitspelare.
* I samband med Ricohs hemmamatcher
finns alltid minst en av alliansklubbarna med
som knattevärd.
Spångas tioåringar växlar upp till stor plan
Från liten plan och femmannalag till stor plan och sjumannalag. Steget är stort, men
nu är Spångas flickor födda
2005 mogna att ta det klivet.
Cuppremiären på stor plan
skedde i Minileken, en cup för
53 lag i Kungsängen 17-19
april.
– Tjejerna tyckte att det var jättestor skillnad att spela på stor
plan mot liten. De fick springa
mer och passa mycket längre
och blev rejält uttröttade.
Det berättar Anna Holmstedt,
en av fyra föräldratränare i F05laget.
– Men de tyckte också att det
var kul. Det är spännande för
tjejerna att kliva upp ett steg
och utveckla sitt spel.
Att växla upp från liten till stor
plan innebär många nya utmaningar.
– Ytorna är större, spelarna är
fler, bollen är hårdare, målet är
större. Det är mycket nytt att
hålla i huvudet samtidigt.
Oj, vad stor planen plötsligt blev! Foto: Stefan Helte
mental omställning, ett nytt sätt att tänka
kring handbollen.
– Det funkar oftast inte längre att någon
springer ensam upp över hela planen och
försöker göra mål. De stora ytorna kräver
mer av samspel och att alla tjejer hjälper
varandra, säger Anna Holmstedt.
Hur har ni förberett er på storplanspelet?
– Inte särskilt mycket egentligen, eftersom vi
mest har tränat i lilla Spångahallen, som är
väldigt liten. Vi har försökt tona ned dramatiken i förändringen.
Men är det inte jobbigt att springa mer?
– Nej, det tycker inte jag. Jag gillar att
springa!
Stefan Helte
Handboll är en av Leah Dennis favoritaktiviteter. Foto: Ann Johansson
Tjejerna var lite nervösa inför Minileken.
Och tränarna var tvungna att mitt under
cupen ge kontraorder.
– På liten plan har våra tjejer kunnat gå på
motståndarna högt upp på deras planhalva i
man-mot-man-spel. Men vi märkte ganska
snart att på den stora planen var det svårt för
dem att hinna tillbaka till det egna försvaret,
så vi fick tala om för spelarna att de först
skulle springa tillbaka och sedan gå på och
försvara sig, säger Anna Holmstedt.
Leah Dennis, nio år, är en av tjejerna som nu
går upp till spel på stor plan.
– Jag tyckte det var roligare än att spela på
liten plan. För man har mer utrymme. Och
då kan man springa mer.
Storplanspelet innebär också en
Nytt lagrekord för Västerortscupen
Västerortscupen slår rekord - igen. I år
deltar 168 lag vilket är hela 40 lag fler än
förra året.
– Vi trodde att vi hade sprängt alla gränser
förra året. Nu gäller det att hålla tungan rätt i
mun, kommenterar den ärrade cupgeneralen
Anna Norén Ohlson.
Hon ska rodda logistiken för cirka 2 000 spelare i nio hallar, två fler än förra året. På
grund av hallbristen i Stockholms stad måste
även en hall i Sundbybergs kommun användas i år.
Västerortscupen arrangeras av Spånga
Handboll och är en av klubbens viktigaste
inkomstkällor. I dag är den etablerad som en
av Stockholms större ungdomscuper i handboll. När Anna Norén Ohlsson började engagera sig i arrangemanget för fem-sex år
och det har utlovats en i Grimsta. Då skulle
vi kunna ta emot ytterligare 32 lag, säger
Anna Norén Ohlson belåtet.
sedan var det ett 70-tal deltagande lag.
- Varje år sedan dess har cupen slagit nya
rekord i antal deltagande lag, konstaterar
hon.
Cupgeneralen tvingas i år tacka nej till drygt
20 lag på grund av hallbrist. 190 lag anmälde
sig till årets cup, vilket också är rekordmånga.
Stefan Helte
Vad är det som gör att så många lag vill
vara med i Västerortscupen?
- Den ligger perfekt till när säsongens serier
är avslutade. Ryktet om cupen sprids och vi
har många lag som gärna kommer tillbaka
hit. Och för de yngsta lagen är det här ett bra
tillfälle att få pröva på att spela på stor plan.
Faktaruta
18:e cupen på raken
* Västerortscupen spelas 910 maj.
* I år blir det 18:e gången
cupen ordnas.
* Cupen vänder sig till pojkar och flickor födda 20002005 och spelas på stor
plan i västra Stockholm.
Har cupen nått smärtgränsen nu?
– Nej, jag är övertygad om att vi kan växa
ytterligare. En ny hall ska byggas i Hässelby
18
Foto: Peter Blixter
Spånga Bladet
Ambitiöst försök att lösa felaktigt sudoku
Vinnare av aprilnumrets sudoku blev Ulf
Baarman i Flysta. Han hade hoppfullt gett
sig på även det vänstra sudokut som
visade sig vara fel – därtill ett mycket tydligt fel eftersom det innehöll två åttor inom
samma box. Därför bestämde redaktionen
att endast det högra sudokut skulle räknas
vid dragningen av vinnaren.
Bakluckeloppis på skolgården
Ulf Baarman stoppade elegant dit en femma
istället för den ena åttan och ekvationen gick
ut – synbarligen. Vid kontroll visar det sig
dock finnas flera möjliga lösningar vid ett
sådant förfarande. Eftersom ett fungerande
sudoku helst bara ska kunna lösas på ett sätt
ville vi inte godkänna detta. Men vi ger
naturligtvis Ulf en eloge!
bindande.
Mer info erhålles efter anmälan. Spånga
Scoutkår kommer att vara på plats och
sälja korv, kaffe mm. Besök gärna
"SolhemsVillaägarförening” på Facebook.
Solhems Villaägareförening anordnar
Bakluckeloppis lördag 23/5 kl 10-15 på
Spånga gymnasium/grundskolas skolgård (Adolfs Rudbecks väg 21).
När Ulf inte löser sudoku mekar han med
bilar. Han har en gammal Skoda som han försöker hålla liv i. Sonen har också en gammal
bil som Ulf gärna hjälper till med.
Anmälan senast 18/5 på [email protected]
För medlemmar i föreningen gratis hyra av
plats. Icke medlem betalar 100 kr.
(Företräde för medlemmar.) Anmälan är
Välkommen att sälja! Välkommen att
fynda.
Pernilla van der Capellen
Ulf är uppvuxen i Nockeybyhov men har bott
i Flysta sedan 1984. Både han och hans hustru löser gärna både sudoku, korsord och
krypto. Nuförtiden är Ulf pensionerad men
arbetade tidigare som elektronikkonstruktör
bl a hos Ericson.
Här har han just mottagit sin delikatesskorg
från ICA och njuter av vårsolen.
Carin Ljung
SPÅNGABLADETS SUDOKU
3
7
4
8
8
2
4
2
3
1
1
7
3
4
6
8
c/o Carin Ljung
Hyggevägen 27
16354 Spånga
1
3
9
7
2
19
2
3
8
4
4
3 6
7
5
4
1
5
1 JUNI
2
3
6
5
5
3
2
6
Lösningar med namn
och telefon
märkt”sudoku” skall
vara spångabladet tillhanda senast
9
7
9
1
9
1
4
5
6