om träningskampen tävlingsperiod bilda ett lag anmälan fri träning

Anta en rolig t räningsut maning och gör en värde full insat s för Världens
barn. En inspirerande akt ivitet för arbet skamraterna, kompisgänget eller
Anta en som
roligger
t räningsut
och gör
insat s i för
Världens
klubben
världensmaning
behövande
barnen
envärde
bättfull
re chans
livet.
Anta
en
rolig
t
räningsut
maning
och
gör
en
värde
full
insat
s
för
Världens
barn. En inspirerande akt ivitet för arbet skamraterna, kompisgänget eller
Anta en
rolig
t räningsut
ocharbet
gör en
insat
si för
Världens
barn.
Ensom
inspirerande
aktmaning
ivitet
för
skamraterna,
kompisgänget
eller
klubben
ger
världens
behövande
barn
envärde
bätt full
re chans
livet.
barn.
En
inspirerande
aktbehövande
ivitet för arbet
kompisgänget
eller
klubben
som
ger världens
barn skamraterna,
en
bätt re chans
i livet.
OM TRÄNINGSKAMPEN
FRI TRÄNING
klubben
som ger
behövande barn en
bätt re chans
i livet.
Träningskampen
är en världens
lagkamp som arrangeras
Alla lagmedlemmar
får varsitt
träningskort som
av Friskis&Svettis Örebro till förmån för Världens
ger fri tillgång till hela vårt träningsutbud, inklusive
OM TRÄNINGSKAMPEN
FRI TRÄNING
barn.
Utmaningen går ut på att i lag om 1-5 persobokningsmöjlighet, under tävlingsperioden.
OM
TRÄNINGSKAMPEN
FRI
Träningskampen
är
en
lagkamp
som
arrangeras
Alla TRÄNING
lagmedlemmar får varsitt träningskort som
ner försöka samla ihop 50 träningstillfällen under
Träningskampen
är
en
lagkamp
som
arrangeras
Alla
lagmedlemmar
fårvårt
varsitt
träningskortinklusive
som
av
Friskis&Svettis
Örebro
till
förmån
för
Världens
ger
fri
tillgång till hela
träningsutbud,
två
Schyssta priser lottas ut bland de lag
OMveckor.
TRÄNINGSKAMPEN
FRI TRÄNING
av
Friskis&Svettis
Örebro
till
förmån
för
Världens
barn.
Utmaningen
går
ut
på
att
i
lag
om
1-5
persoVINNARE
OCH
PRISER
ger
fri
tillgång
till
hela
vårt
träningsutbud,
inklusive
bokningsmöjlighet,
under
tävlingsperioden.
som
lyckas. Målet är
är en
attlagkamp
samla insom
minst
50 000 kr
Träningskampen
arrangeras
Alla lagmedlemmar får varsitt träningskort som
Antatill
en
rolig
t räningsut
maning
och gör enDe
värde
full
insat
stävlingsperioden.
för
Världens
barn.
Utmaningen
går
ut50
påträningstillfällen
attförmån
i lag
personer
försöka
samla
ihop
bokningsmöjlighet,
lyckats
med
att samla
ihop
barn.
2014
samlades
62 om
000
kr.under
avVärldens
Friskis&Svettis
Örebro
till
för1-5
Världens
gerlag
frisom
tillgång
till under
hela utmaningen
vårt
träningsutbud,
inklusive
ner
försöka
samla
ihop
50
träningstillfällen
under
två
veckor.
Schyssta
priser
lottas
ut
bland
de
lag
50
träningstillfällen
deltar
i
en
utlottning.
Exempel
barn.barn.
EnUtmaningen
inspirerande
akt
för arbet skamraterna,
kompisgänget
går ut på att
i lagivitet
om 1-5 persobokningsmöjlighet,
under
tävlingsperioden. eller
VINNARE
OCH PRISER
två
veckor.
priser
lottas
bland
lagkr
som
lyckas.Schyssta
Målet
är
att 50
samla
inut
minst
50de000
på priser från 2014:
ner
försöka
samla
ihop
träningstillfällen
under
VINNARE
OCHchans
PRISER
De lag
som re
lyckats
med utmaningen
klubben
somMålet
ger2014
barn en
bätt
i livet.att samla ihop
som
lyckas.
är världens
att
samla
in minst
50kr.
000
till
barn.
samlades
62behövande
000
TÄVLINGSPERIOD
tvåVärldens
veckor.
Schyssta
priser
lottas
ut
bland
de
lagkr
•
Startplatser
till Stockholm
halvmarathon
och
De
lag
som
lyckats
med
utmaningen
att samla
ihop
50
träningstillfällen
deltar
Exempel
till
Världens
barn.
2014
samlades
62
000
kr.
VINNARE OCH PRISERi en utlottning.
Start:
18 september
12.00
som lyckas.
Målet ärkl.att
samla in minst 50 000 kr
30
%
på
löparskor
från
Intersport.
50
träningstillfällen
deltar
i
en
utlottning.
Exempel
på
priser
från
2014:
De lag som lyckats med utmaningen att samla ihop
Slut:
2 oktober
kl. 12.00
till Världens
barn.
2014 samlades 62 000 kr.
•
En
helkväll
i poolhuset på Grenadjärvallen
på
priser
från 2014:
TÄVLINGSPERIOD
träningstillfällen
deltar
i enhalvmarathon
utlottning.
•50med
Startplatser
till
Stockholm
och
italiensk
buffé
från Ströms
catering.Exempel
OM
TRÄNINGSKAMPEN
FRI
TRÄNING
TÄVLINGSPERIOD
Start:
18 september kl. 12.00
på
priser
från
2014:
•
Startplatser
till
Stockholm
halvmarathon
och
30
%
på
löparskor
från
Intersport.
•
Varsitt
3-månaderskort
på F&S
Örebro. som
Träningskampen
är12.00
en
Alla
lagmedlemmar
fårfrån
varsitt
träningskort
Start:
september
kl.lagkamp
12.00 som arrangeras
Slut:
218
oktober
kl.
BILDA
ETT
LAG
%
på löparskor
Intersport.
•• 30
En
helkväll
i poolhuset
på
Grenadjärvallen
TÄVLINGSPERIOD
Startplatser
till
Stockholm
halvmarathon
och
av
Friskis&Svettis
Örebro
till
förmån
för
Världens
gerEn
fri tillgång
hela
vårtpå
träningsutbud,
Slut:
2består
oktober
Laget
av kl.
1-512.00
personer.
Du behöver inte vara
•
itill
poolhuset
Grenadjärvallen
med
italiensk
buffé
Ströms
catering.
De
vinnande
ochfrån
hur
mycket
pengar
viinklusive
samlat
Start:
18
september
kl. 12.00
30helkväll
%
pålagen,
löparskor
från
Intersport.
barn.
Utmaningen
går
ut
på
att
i
lag
om
1-5
persobokningsmöjlighet,
under
tävlingsperioden.
medlem
Friskis&Svettis
med
italiensk
från2på
Ströms
catering.
••presenteras
Varsitt
3-månaderskort
F&S
Örebro.
in,
fredag
den
oktober.
Samma dag
Slut: 2 ioktober
kl. 12.00Örebro för att delta. Har
En helkväll
i buffé
poolhuset
på
Grenadjärvallen
BILDA
ETT
LAG
ner
försöka
ihop
50 träningstillfällen
under
du
redan
ett samla
aktivt
träningskort
hos oss fortlöper
• Varsitt
3-månaderskort
på
F&S
Örebro.
sänds
Världens
barn-galan
på
SVT.
med italiensk
buffé
Strömspengar
catering.
BILDA
ETT
LAG
Laget
består
av
1-5 personer.
Du ut
behöver
vara
De vinnande
lagen,
och från
hur mycket
vi samlat
två
veckor.
Schyssta
priser
lottas
bland inte
de lag
det
som
vanligt
under
perioden.
•
Varsitt
3-månaderskort
på
F&S
Örebro.
VINNARE
OCH
PRISER
Laget
består
av
1-5
personer.
Du
behöver
inte
vara
medlem
i
Friskis&Svettis
Örebro
för
att
delta.
Har
De
vinnande
lagen,
och
hur
mycket
pengar
vi
samlat
in,
presenteras
fredag
den
2
oktober.
Samma
dag
som
lyckas.
Målet
är
att
samla
in
minst
50
000
kr
BILDA ETT LAG
De
lagVärldens
som lyckats
med
utmaningen
att
samladag
ihop
medlem
i
Friskis&Svettis
Örebro
för
att
delta.
Har
du
redan
ett
aktivt
träningskort
hos
oss
fortlöper
in,
presenteras
fredag
den
2
oktober.
Samma
sänds
barn-galan
på
SVT.
till
Världens
barn.
2014
samlades
62
000
kr.
KONTAKT
Laget består av 1-5 personer. Du behöver inte vara
De vinnande lagen, och hur mycket pengar vi samlat
50
träningstillfällen
deltar
i
en
utlottning.
Exempel
du
redan
ett
aktivt
träningskort
hos
oss
fortlöper
det
som
vanligt
under
perioden.
sänds
barn-galan
SVT.är du
Har
duVärldens
frågor om
Träningskampen
ANMÄLAN
medlem i Friskis&Svettis Örebro för att delta. Har
in, presenteras
fredag
den på
2 oktober.
Samma dag
på priser från
2014:
det
vanligt
perioden. hos osspå
välkommen
att
höra
av
dig
till
Laget
anmäls
viaunder
anmälningsfunktionen
du som
redan
ett aktivt
träningskort
fortlöper
sänds Världens barn-galan på Helena
SVT. Tranquist:
KONTAKT
TÄVLINGSPERIOD
orebro.friskissvettis.se
Telefon:
019-20till
57Stockholm
91
• Startplatser
halvmarathon och
det som vanligt under perioden.
KONTAKT
Har du frågor om Träningskampen är du
ANMÄLAN
Start:
18 september kl. 12.00
E-post:
30 %[email protected]
på löparskor från Intersport.
Har
du frågor
Träningskampen
är du
ANMÄLAN
välkommen
attom
höra
av dig till Helena
Tranquist:
Laget2anmäls
på
Slut:
oktobervia
kl.anmälningsfunktionen
12.00
•KONTAKT
En helkväll i poolhuset på Grenadjärvallen
välkommen
att
höra
av
dig
till
Helena
Tranquist:
Laget
anmäls
via
anmälningsfunktionen
på
orebro.friskissvettis.se
Telefon:
019-20
57
91
KOSTNAD
Har
duitaliensk
frågor om
Träningskampen
är du
ANMÄLAN
med
buffé
från Ströms catering.
orebro.friskissvettis.se
Telefon:
019-20
57 91av dig till Helena Tranquist:
E-post:
[email protected]
Anmälningsavgiften
är 1000 kr per lag eller
välkommen
att höra
Laget anmäls via anmälningsfunktionen
på 200 kr
•
Varsitt
3-månaderskort
på F&S Örebro.
BILDA
ETT
E-post:
per
person
ochLAG
går oavkortat till Världens barn.
orebro.friskissvettis.se
Telefon:[email protected]
019-20 57 91
KOSTNAD
Laget
består av 1-5 personer. Du behöver inte vara
De
vinnande
lagen, och hur mycket pengar vi samlat
E-post:
[email protected]
KOSTNAD
Anmälningsavgiften
är 1000
kr per
200
medlem
i Friskis&Svettis
Örebro
förlag
atteller
delta.
Harkr
in, presenteras fredag den 2 oktober. Samma dag
Anmälningsavgiften
är 1000 kr
lag
200 kr
per
personettoch
går träningskort
oavkortat
tillper
Världens
barn.
du
redan
aktivt
hos
oss eller
fortlöper
KOSTNAD
sänds Världens barn-galan på SVT.
per
person
och
går
oavkortat
till
Världens
barn.
SAMARBETSPARTNERS
det
som vanligt underär
perioden.
Anmälningsavgiften
1000 kr per lag eller 200 kr
per person och går oavkortat till Världens barn.
KONTAKT
ANMÄLAN
Laget anmäls via anmälningsfunktionen på
orebro.friskissvettis.se
Har du frågor om Träningskampen är du
välkommen att höra av dig till Helena Tranquist:
Telefon: 019-20 57 91
E-post: [email protected]