Medveten förändring - verktyg för att uppmärksamma

Föredrag med pröva på
Få en egen upplevelse av det valda temat och lämna med verktyg för
större medvetenhet om dig själv och hur du fungerar i ditt sammanhang.
Exempel på tema:
• Jämlik, jämställd, jämt! Nu, handfast och direkt värderar vi det maskulina och
feminina ledarskapet lika. Vi jobbar in på bara skinnet - Paradigmskiftet börjar i
dig!
• Väx till dig för tillväxt! Från bristtänkande till överflöd - Hållbar tillväxt. Jag ”växer
till” mig, tar ansvar för mina behov och kan mer hållbart och långsiktigt bidra till
företaget och samhället!
• Kreativitet – mod att göra nytt!, Tillit, mod och sårbarhet är känslor att fokusera
på för att kunna göra något tidigare okänt. Teorier och praktik blandas – oömma
kläder kan behövas!
• Ledarskap – att gilla och kunna ta ansvar Verktyg för medvetenhet om känslor,
tankar, intuition och uppmärksamhet för att kunna njuta av förmågan att leda.
• Företagskultur för arbetsglädje? Förändra stämning, attityder och värderingar
som hindrar arbetsglädjen i vardagen. Verka framgångsrikt, hållbart, långsiktigt
och ha kul under tiden!
Eget exempel på Väx till dig för tillväxt!
Jag älskar att förmedla insikter, dela med mig av talanger och kunskaper, jag
får ett roligare liv när jag gör det. Kedjan av tillväxt startas! Du får verktyg och ny
uppmärksamhet på dina behov, kan ta ansvar och be om det du behöver. Då
kan du dela med dig av fler och mer av talanger och engagemang.
Med stor erfarenhet av att hålla igen, dominera eller kontrollera, anpassa mig,
fly eller fäktas känns det nu riktigt roligt att vara jag, med fel och brister, och våga
erbjuda utbudet ovan.
Be the message! sa Gandhi – jag har gjort jobbet, har ”växt till” mig, är modig
och tillåter mig ett riktigt roligt liv.
Ser fram emot att höra av dig, hälsningar
Johanna Wallin
Håfors 10, 455 95 Hedekas
Tel. 0524-601 55, 0702-78 11 79
bg. 5665-7182
Medveten förändring
Verktyg för att uppmärksamma behov och ta steg framåt
- för dig i ditt sammanhang
Coachning/handledning
Workshops
Individuellt ledarskap
Vi utgår från den nuvarande arbestsituationen och medvetandegör den
fulla potentialen, klargör hinder på vägen och gör dig/er redo att ta nästa
steg.
Var är vi? Vart vill vi? Vad behöver vi?
Vi definierar och arbetar praktiskt med strategiska mål och startar utifrån en
fördjupad förståelse för organisationens nuläge. Det genomförs med gruppverktyg som samtidigt bygger personligt ledarskap, förbättrar kommunikationen, skapar kreativa, dynamiska team och stärker arbetsrelationer.
Löpande eller paket. Uppföljningssamtal per telefon ingår.
• 1 timma, 1 050: - + moms/gång
• Paket, 10 tillfällen/3-6 månader, 10 000:- + moms
Ledare med personal och/eller organisationsansvar
- “Med dig, för er, till det nya”
Vi arbetar både på individ- och organisationsnivå för att kunna ta steg
förbi begränsningar till det nya. Stämning, värderingar, och attityder i
person och i organisationen uppmärksammas. Kombineras lämpligt med
workshops för t ex hel arbetsgrupp.
• 1 timma 1 590: - + moms/gång
• Paket, 10 tillfällen/3-6 mån, 15 000:- + moms
Grupphandledning - för dig som arbetar med människor, 2-5 personer
Verktyg för ökad medvetenhet om känslor och tankar i arbetssituationer
för att fatta hälsosamma och framåtriktade beslut. Företags- eller organisationskulturen belyses också för dess påverkan på dig och ditt arbete.
3 timmar, 1 250:- + moms. Alla månader utom juli. Bokas minst 3 tillfällen/gång, hos
er eller på extern lokal. Även via internet.
Inklusive kursmaterial och dokumentation, exklusive lokal, mat m m.
• <15 personer, inom 3-6 mån, 19 000:- + moms
• Större grupper, ett första strategimöte, 7 000:- + moms, därefter offereras ett paket
utifrån behov.
Kreativitet - öva mod, hitta nya lösningar och skapa gemenskap
Du utmanas, har roligt, stärker gemenskap och övar modet att bekvämt stå
vid den vita duken/det oskrivna bladet. Problemlösning som begrepp ändras från allvarligt, resultatkrävande arbete till ett glädjefullt utforskande.
2,5 - 4 timmar, 7 000: - inkl material
Entreprenör, innovatör, kreatör – mod att göra nytt!
Kreativt tar vi steg mot starkare uttryck, fördjupad kreativitet, tillit till dig
själv och din intuition. På Galleri Håfors (maj till oktober) och/eller på din
arbetsplats/din ateljé.
Inklusive kursmaterial och dokumentation, exklusive lokal, mat m m.
• Individuell workshop, 1,5 timma, 1 500: - + moms
• Grupp-workshop, 2,5 timmar, 2-4 personer, 750: - + moms/person
Mötesledning
Ledarskap för ett av era vanliga arbetsmöten med möjlighet att få nya
ögon på organsiationen. Jag har även modet att berätta att det står
en rosa elefant i rummet, som ingen talar om! Och förmåga att coacha
gruppen att vidga sina bekvämlighetszoner för mer ärligt och tillitsfullt
samarbete.
2-3 timmar, 5 000 kr -10 000 kr beroende på gruppstorlek
Med decenniers misstag av att hålla igen alternativt dominera eller kontrollera, anpassa mig alternativt fly eller fäktas för att överleva känns det nu riktigt roligt att vara jag, med fel och brister, och
våga erbjuda utbudet ovan. Be the message! sa Gandhi – jag har gjort jobbet, har ”växt till” mig, är modig och tillåter mig nu ett riktigt roligt liv.
Johanna Wallin Ingenjör, Medie- och kommunikationsvetare, Konstnär, Business och Ledarcoach. Är du en introvert nörd, sjuksköterska, revisor eller scenkonstnär?
Oavsett bransch jobbar jag gärna med dig!
Jag verkar i skärningspunkten mellan olika discipliner och mellan olika grupper i samhället i projekt på både individnivå och där fokus är samarbeten. Mitt arbete är av tvärvetenskaplig natur och står oavsett om det är att göra en coaching session, en målning eller ett föredrag i relation till rådande värderingar och attityder i företags-, organisations,
och samhällskultur.