Pressmeddelande Kristdemokraternas motion om Familjecentral i

Pressmeddelande
150813
För mer information:
Agneta Lindskog
ordf
mobil. 0723371444
Kristdemokraternas
motion om Familjecentral
i Lund vann gehör!
När kristdemokraternas motion om familjecentral
behanlades vid kommunstyrelsens senaste
sammanträde var det bara SD som röstade emot. Det
betyder att Lund nu får sin första Familjecentral, när
motionen bifalles vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.
”Det är glädjande att motionen tagits så väl emot”,
säger Agneta Lindskog, KD ”Familjecentralen
kommer att bli ett led i det förebyggande arbetet med
barn och familj som är så viktigt . Den kommer också
att bli ett exempel på hur bra verksamhet det kan bli
när region och kommun samarbetar och båda är
motiverade.
I Skåne finns fler än 30 familjecentraler. Min
förhoppning är att den första i Lund kommer att följas
av flera”
hemsida:
www.lund.kristdemokr
aterna.se