StoAktuellt nr 3 2015

StoAktuellt
Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 3/2015
Akustikputs skapar
sund ljudmiljö
i Ankarskolan.
Ny isolerskiva
redo för leverans.
StoVentec skyddar
på djupet i
exklusivt strandläge
StoSilo Maskinteknik:
Hyrmaskinen effektiviserar
för Storbergen Mur & Flis.
Doktorn förklarar:
Fuktskydd med rätt
säkerhetsnivå.
Ledare
Redo för framtida
klimatförändringar
StoAktuellt
Om trycksaken
Detta är Sto Scandinavias
kundtidning där vi informerar
om produkter, uppdaterar om
nyheter och där vi delar med
Hur påverkar förväntat framtida klimat
byggbranschen? Och vad gör Sto? Detta är
stora och svåra frågeställningar och en sak är
säker: när man försöker förutspå framtiden
är det väldigt lätt att hamna fel. Dock måste
man försöka förstå olika scenarion och hur
de kan påverka inte bara byggbranschen och
företaget Sto, utan även samhället i stort.
Våtare väder kräver bättre klimatskal
En framtidsvision är nödvändig för samhället
och individens utveckling. Det är relativt lätt
att veta hur många bostäder som behöver
byggas, hur många platser vi ska ha i skolor
och på våra sjukhus. Även infrastrukturens
behov och utbredning är relativt lätta att
prognostisera. Här krävs dock ofta politiska
beslut för genomförande. Frågan om hur
man ska bygga är ytterligare en försvårande
dimension. Intressant är förstås att fundera
på ifall det framtida förväntade klimatet
påverkar oss och vårt byggande.
SMHI skriver på sin hemsida: ”Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt
som den globala medeltemperaturen ökar.”
Det betyder att vi får något lägre energi­
förbrukning, men att klimatet blir både
varmare och blötare. Vi måste således bygga
för att kunna hantera ett våtare klimat, vilket
kräver bättre klimatskal och system som
kan hantera möjligt inläckage av vatten i
våra fasader. Detta har också Boverket tagit
fasta på genom att säga, kortfattat uttryckt,
att endast kapillärbrytande ventilerade eller
dränerade fasadsystem får användas på
lättregelväggar.
Möter morgondagens förväntningar
I detta nummer av StoAktuellt presenterar
vi vår nya isolerande och dränerande fasad­
skiva Sto-InnoDrain och fasadisolersystemet
StoTherm Vario D, som har en unik förmåga
att dränera ut eventuellt inläckande vatten
i fasaden. Vi skriver också om vårt väl
beprövade ventilerade system StoVentec.
Båda dessa system i kombination med det
kapillärbrytande stomskyddet StoGuard
uppfyller med råge Boverkets krav och vi
är stolta att kalla oss teknikledande inom
vår nisch i byggbranschen. Jag skulle vilja
säga att Sto Scandinavia redan idag har
fasad­system för att möta morgondagens
förväntade problem med blötare klimat.
Detta är också ett led i Sto Scandinavias
vision att vi ska vara ledande i Norden inom
hållbart byggande, till nytta för människor,
samhälle och miljö. Detta uppnår vi genom
kontinuerlig utveckling av produkter och
system utifrån vår policy med miljö, kvalitet
och långsiktighet i fokus.
Björn Täljsten,
vd, Sto Scandinavia AB.
oss av intressanta projekt.
Ansvarig utgivare
Björn Täljsten
Direkt:+46 13 37 71 42
Mobil: +46 73 077 65 25
Redaktör
Åsa Cornelius
Produktion
Frosting Kommunikationsbyrå
Tryck
Tryckeribolaget Åtta.45
Tryckningen av
StoAktuellt sker på
ett FSC-certifierat
tryckeri och på FSC-certifierat
papper. Hela produktionen sker
med så lite miljöpåverkan som
möjligt i syfte att främja ansvars­
fullt bruk av världens skogar.
Sto Scandinavia AB
Box 1041, 581 10 Linköping
Tel: +46 13 37 71 00
Ordertel: +46 13 37 72 00
Fax: +46 13 37 71 37
[email protected]
www.sto.se
Omslagsbild
Ralph Erskine-huset
i Västra Hamnen, Malmö.
Foto: Joakim Lloyd Raboff.
Aktuellt
Sto-InnoDrain-skivor väntar på utleverans från
den nya fabriken i Linköping direkt till kund
utan mellanlagring. Den i övrigt mörkgrå skivan
känns igen på de gula insprängda pärlorna, som
kännetecknar en kvalitetsprodukt från Sto.
Nästa generations
isolerskiva intar marknaden
Sto-InnoDrain är en ny dränerande isolerskiva med flexibla dimensioner.
Från och med september är den nya fabriken i full drift. De första skivorna
har redan levererats och monterats på flertalet byggnader.
Den nya isolerskivan Sto-InnoDrain
har en utmärkt dränerande förmåga
och ett bättre isolervärde än tidigare
versioner. Dessutom har skivan dokumen­
terad Brandklass E utan någon tillsats
av miljöskadliga flamskyddsmedel.
Ökad kvalitet och flexibilitet
Sto-InnoDrain tillverkas vid en ny, topp­
modern anläggning i Linköping. Med egen
tillverkning kan Sto garantera en jämnare
kvalitet på isolerskivan och dessutom en
större flexibilitet gällande skivans tjocklek.
Den särskilt framtagna maskinparken
tillåter tillverkning av skivan i flexibel tjock­
lek i dimensioner från 30–200 mm i steg
om 10 mm. Det gör det möjligt att möta
användarnas önskemål och att optimera
fasadsystem på ett helt nytt sätt vid till
exempel energiuppgraderingar.
Stärker dränerande fasadsystem
Från och med i höst ingår Sto-InnoDrain
i det dränerande fasadisolersystemet
StoTherm Vario D, som i kombination
med stomskyddet StoGuard både är
Fler P-märkta Sto-system
P-märket är SP:s kvalitetsmärke och innebär att
produkten efter omfattande
tester uppfyller lag- eller
myndighetskrav, men i de
flesta fall även andra och
högre krav som marknaden
efterfrågar.
Med stolthet kan vi meddela att
följande fasadsystem och golvprodukter
från Sto nu är P-märkta:
»» StoGuard
»» StoTherm Vario D
»» StoVentec
»» StoCrete CS 650
»» StoCrete CS 735.
tvåstegs­tätat och P-märkt av SP. Systemet
uppfyller också Boverkets Byggregler (BBR)
om dränerande funktion och kapillär­
brytande skikt.
– Genom Sto-InnoDrain skapar vi ännu
bättre möjligheter att upprätthålla den
långa traditionen med putsade fasader.
Med StoTherm Vario D har vi ett säkert
och anpassningsbart system för att möta
marknadens krav. Systemet är unikt med
tanke på energieffektivitet, flexibilitet i
tjocklek och dränerande förmåga, säger
Björn Täljsten, vd för Sto Scandinavia.
Nya kurser i höst
Passa på att utbilda dig i höst. Under oktober
och november håller StoAcademy flera kurser
om produkter och system från Sto. Utbudet
hittar du i höstens utbildningskatalog på
www.sto.se under fliken Service. För frågor
om övriga datum och företagsanpassade
utbildningar, kontakta utbildningsansvarig
Ann-Charlotte Wisén: [email protected]
StoAktuellt 3/2015 | 3
Projekt
Generellt sett är ett kapillärbrytande stomskydd
med sekundär­tätningar ett mycket bra val för
att stärka fuktsäkerheten, oavsett val av fasad.
Anders Melin, byggdoktor och vd hos BAB.
Projektfakta
»» Byggprojektledning: Devanto,
Malmö.
»» Byggkonsult: Byggnadsundersökningar AB (BAB), Malmö.
»» Entreprenör: Bergx Bygg och
Produkt AB, Malmö.
»» Produkter: Stomskydd StoGuard,
ventilerat fasadsystem StoVentec,
ytputs Sto Lotusan K 1,5.
Bostadsrättsföreningen Ralf
»» Ort: Malmö
»» Byggår: 2001
Fastighetens oslagbara läge vid stranden innebär
mycket höga krav på fasadens hållbarhet och
fukttålighet. Med StoVentec och stomskyddet
StoGuard står Bo01-huset rustat för framtida stormar.
4 | StoAktuellt 3/2015
»» Antal lägenheter: 14 st
»» Arkitekt: Ralph Erskine
Projekt
StoVentec skyddar välkänd
fastighet i exklusivt strandläge
En spektakulär fastighet i Malmös mest exklusiva strandläge kräver
ett ytskikt i toppklass. Med en helt ny StoVentec-fasad blir bostäderna
i det välkända Ralph Erskine-huset snyggt och tryggt skyddade mot
framtida fukt från himmel och hav. Foto: Joakim Lloyd Raboff.
Det höga hörnhuset med 14 unika
lägenheter är ritat av den världsberömde
arkitekten Ralph Erskine. Det uppfördes
i samband med den europeiska bomässan
Bo01 och är en framträdande del av
Framtidsstaden som byggsatsningen
i Västra Hamnen kallades.
Samtliga lägenhetsinnehavare i BRF Ralf
har en slående utsikt över Öresund, vars
strandlinje bara ligger ett par meter från
den numera nyputsade fasaden.
Havets ständigt skiftande kuliss skapar
en dramatisk boendemiljö. Samtidigt kräver
det öppna läget en fasad som klarar stora
påfrestningar från havsfukt och slagregn
på grund av starka vindar.
StoVentec bästa alternativet
Det ursprungliga valet med tjockputs på
enstegstätning höll inte måttet. Fukt kröp
in i fasaden utan att ventileras ut, med
oroande krackeleringar och andra synliga
skador som följd.
BRF Ralf anlitade byggprojektlednings­
företaget Devanto för att komma till rätta
med problemen en gång för alla.
– En enstegsfasad är en riskkonstruktion
i sig och här kunde vi dessutom konstatera
tydliga brister i ursprungsutförandet,
säger Tommy Andersson, civilingenjör och
projektchef hos Devanto.
En gedigen undersökning av fastigheten
visade att en helt ny fasadlösning var det
bästa alternativet för framtiden. Bakom
tjockputsen uppenbarades omfattande
angrepp av svartmögel som krävde en
grundlig sanering och genomgripande
renovering.
I samråd med Byggnadsundersökningar
AB (BAB) föll valet på det ventilerade
systemet StoVentec i kombination med
stomskyddet StoGuard.
– Generellt sett är ett kapillärbrytande
stomskydd med sekundär­tätningar ett
mycket bra val för att stärka fuktsäker­
heten, oavsett val av fasad. Det viktiga är
att välja ett stomskydd som är testat och
godkänt, som exempelvis StoGuard med
sin P-märkning, säger byggdoktor Anders
Melin, vd på BAB.
Rätt system och struktur
Projektet har drivits framåt med två
avgörande begrepp som ledstjärnor: rätt
systemval och strukturerad byggprocess.
– Vi valde systemet från Sto för att vi
både vill ha hängslen och livrem inför
framtiden. Samtidigt är det avgörande
att monteringen blir helt rätt. Det har vi
säkerställt genom ett noggrant val av
entreprenör och fortlöpande kontroller
i alla steg från rivning och framåt, säger
Tommy Andersson, Devanto.
Fasaduppdraget gick till putsentrepre­
nören Bergx som har stor erfarenhet av
liknande skador och i de allra flesta fall
har arbetat med just StoVentec för att
skapa nya, hållbara lösningar.
– Vi har renoverat hela bostadsområden
med den här metoden. StoVentec består
av gedigna material och är ett system som
är enkelt att jobba med, både när det
gäller de olika momenten och själva skiv­
vikten, säger Robin Malm, Bergx vd och
projektledare.
Det utsatta väderläget och husets
publika placering ställer höga krav på
såväl väderskyddad byggställning och
noggrannhet i utförandet som tidsplane­
ring. Fasaden ut mot havet färdigställdes
först. Nu pågår renoveringen av inner­
gårdens väggar.
Snabb respons från Sto
Husets artistiska utformning innebär även
behov av specifika lösningar, till exempel
gällande tätningen mot Velfac-fönstren
med infällda fönstersmygar i plåt. Vid
kritiska punkter har byggdoktorn från BAB
rådgjort med byggkonsulterna hos Sto.
– Det är viktigt att kommunikationen
sker mellan rätt parter och som projekt­
ledare upplever jag att det har fungerat
mycket bra. Responsen från Sto är
ögonblicklig. Deras säljsupport är bara
ett telefonsamtal bort och erbjuder ett
koncentrat av kunskap från en mängd
avancerade projekt som de har levererat
till tidigare, säger Tommy Andersson.
I nyskick med ny teknik
Inom kort är husets totalt cirka 900
kvadratmeter stora fasadyta helt utbytt.
– Rent estetiskt är fastigheten i nyskick
med handputsad Sto-puts i vitt. Det är
som att ta en tidsmaskin tillbaka till 2001
och titta på fasaden som den såg ut då,
men bakom den ligger en helt annan
teknik, säger Tommy Andersson.
Med den nya isoleringen har även
husets energivärde ökat markant.
– Föreningens fastighet har fått den
ansiktslyftning den förtjänar med en
ny ventilerad, dränerad fasad med lång
livslängd och en kvalitet som matchar den
exklusiva boendemiljön. Det blir dessutom
ett säljargument den dag någon väljer att
flytta, avslutar Tommy.
StoAktuellt 3/2015 | 5
Projekt
Akustikputsen från Sto, som börjar cirka två meter
upp längs väggarna, gav rätt estetisk grund för att
konstverket Kattegatt skulle komma till sin rätt
Sund ljudmiljö när nya
Ankarskolan tar form
Höga ljudnivåer är ett vanligt problem i miljöer där många vistas samtidigt. För
låg- och mellanstadieskolan i Varberg blev en ny om- och tillbyggnad av två olika
hus ett lyft. Med akustikputs från Sto dämpas ljudet i den stora entrén och ger
rum för en mer harmonisk och kreativ studiedag. Foto: Backa Carin Ivarsdotter.
Merparten av de gamla skollokalerna
byggdes under 1970-talet och hade nått
sitt bäst-före-datum. De nya lokalerna
ska framförallt bidra till en bättre energi­
effektivisering och bli mer funktionella
och billigare i drift.
Ingemar Cederström på Varbergs
Fastighets AB var byggprojektledare för
nya Ankarskolan och berättar mer om
de bakomliggande behoven.
– Utredningar visade bland annat att
lokalerna inte var förenliga med dagens
pedagogik. Vissa delar av skolan var i
betydande dåligt skick och varje klass hade
sin egen ingång avskilt i enplanslängor.
Det resulterade i att det var mer lönsamt
och energieffektivare att bygga helt nytt.
För en sund och
behaglig inomhusmiljö
Med många tillströmmande elever hade
skolan dessutom vuxit ur sin kostym.
Nybyggnaden om 6 500 kvm rymmer idag
6 | StoAktuellt 3/2015
600 elever, förskola med fyra avdelningar,
tillagningskök för 1 200 portioner per dag
och ett nytt skol- och folkbibliotek. Med
en stor entréhall låg fokus på att hitta en
akustiklösning som ger en behaglig och
sund inomhusmiljö.
Projektet utfördes i form av partnering
som hanterades av Skanska som total­
entreprenör och Varbergs kommun som
byggherre. Skanskas projektchef Jonas
Andersson kontaktade Sto för att hitta
rätt akustiksystem till de åtta meter höga
väggarna i den stora entréhallen.
– Att arbeta med akustik är svårt.
Du vet inte om det blir bra förrän du är
klar. Vi hade planerat för en designpanel
som bestod av en gipsskiva med hål i.
Men det var inte en optimal grund för
konstverket som skulle monteras på de
aktuella väggarna. Med lösningen från
Sto blev det både funktionellt och snyggt.
Då monteringen krävde att vi reglade
väggarna på ett visst sätt och med
gummiduk, bistod Sto med tekniskt
underlag till vår arbetsberedning.
Dämpande puts med estetisk funktion
I den nya ljusa och luftiga entréhallen sitter
akustiksystemet StoSilent Distance A2 och
ytbeläggningen StoSilent Top Finish som
Ankarskolan, Varberg
Om- och tillbyggnad av skola årskurs
F-9 åt Varbergs kommun i Träslövsläge.
»» Byggherre: Varbergs kommun
»» Beställare: Varbergs Fastighets AB
»» Totalentreprenör: Skanska
»» Putsentreprenör: Kilman Puts & Måleri
»» Konstnär: Backa Carin Ivarsdotter
»» Akustiksystem: StoSilent Distance A2
och StoSilent Top Finish
»» Klar till skolstart augusti 2015
Projekt
dämpning. Putsentreprenören Raymond
Kilman på Kilman Puts & Måleri berättar
om en av utmaningarna i projektet.
– Med så stora väggar krävdes det att
vi arbetade snabbt och metodiskt för att
få upp putsen på ett snyggt sätt. Det var
av stor vikt för att konstverket i entréhallen
skulle komma till sin rätt och ge ett gott
första intryck för skolan.
Konstnären Backa Carin Ivarsdotter fick
uppdraget att utsmycka skolan och berättar
om var hon hämtade sin inspiration.
– Verket heter Kattegatt och är tänkt
att avspegla närheten till vattnet. Med
spegelmosaik längs väggarna reflekteras
det redan fantastiska ljusinsläppet och ger
formationer av vågor som eleverna kan
spegla sig i. I samråd med entreprenören
och Sto kom vi fram till att akustiklösningen
från Sto gav väggarna rätt förutsättningar.
Projektfakta
»» Byggherre: BOB BBL
»» Huvudentreprenör: Betonmast
»» Putsentreprenör: Storbergen Mur & Flis
»» Byggfirma: Byggmester Ådnekvam AS
»» Arkitekt: ABO
StoSilo Maskinteknik förbättrar
arbetsmiljön i Bergen
Med hjälp av StoSilo Comb putsar Storbergen Mur & Flis nybyggda Viken Amfi effektivt,
ända upp till nionde våningen. Vd:n Christian Sortland välkomnar de ekonomiska vinster
och arbetsmiljöfördelar som hyrmaskinen från Sto ger.
Viken Amfi reser sig som ett landmärke
i norska Bergens nya stadsdel Damsgårds­
sundet. Entreprenören Storbergen Mur
& Flis arbetar bland annat med att förse
fasadsystemet StoVentec med puts på en
3 500 kvadratmeter stor yta.
Minskar belastningen
Efter rekommendationer från Sto valde de
att prova hyrmaskinen StoSilo Comb, som
är en helautomatisk blandarstation för
blandning och sprutning av våtblandade
produkter.
– StoSilo Comb gör arbetet lättare för
oss eftersom det krävs färre personer för
att utföra grundputsningen. Det blir också
mindre spill med den här typen av sprut­
puts och dessutom mindre belastning på
killarna som jobbar med det, säger vd:n
Christian Sortland.
Förenklar arbetet
Maskinen rymmer motsvarande 48 hinkar
material, vilket avsevärt underlättar insatserna
vid Viken Amfi som är byggd i nio plan.
– Utan StoSilo Comb skulle det bli
mycket bärande av putshinkar och andra
redskap. De ställen där vi inte kommer åt att
spruta, pumpar vi istället upp materialet. Kort
sagt så förenklar det vår arbetsrutin markant.
Storbergen Mur & Flis kommer att
använda StoSilo Comb i fler projekt.
– Nu när vi har provat maskinen så ser vi
att den ger oss bättre ekonomisk vinst och
bättre arbetsmiljö.
Kontakta StoSilo
Maskinteknik för
ökad effektivitet
Sto hyr ut specialanpassade maskiner
för blandning och pumpning av
Sto-produkter. Vi ger även råd och
service med totalt 20 års samlad
erfarenhet i ryggen. Välkommen att
kontakta oss på telefon 013-37 71 55.
StoAktuellt 3/2015 | 7
Sverige
Porto betalt
Postage paid
Port Payé
Avsändare: Tryckeribolaget Åtta.45, Stockholm
Returadress: Sto Scandinavia AB, Box 1041, 581 10 Linköping
Fuktskydd med
rätt säkerhetsnivå
Vatten är ett unikt ämne. Det finns bara ett fåtal andra ämnen
på jorden som är lika viktiga för vårt välbefinnande. Men vatten
medför också situationer som behöver hanteras. Med korrekt
montage och dränerande fasadsystem förblir byggnaderna
torra även i landets mest slagregnsutsatta områden.
Rent drickbart vatten direkt ur kranen
är en självklarhet för oss i Sverige. Men
överflödet av vatten i vår del av världen
innebär också en olägenhet som alla
måste lära sig att leva med – det regnar!
Generellt sett kommer en stor del av
vattnet i Sverige ner som regnskurar, men
dessa kan skilja sig markant mellan olika
delar av landet.
Värst är regnandet utmed Västkusten
och i Skåne där det milda och blåsiga
klimatet innebär att stora mängder slag­
regn hamnar på husfasaderna. Det milda
vinterklimatet i kustregionen innebär
ofta långa perioder med återkommande
slagregn utan att byggnader får möjlighet
att torka upp. Detta kräver att man
utformar byggnadens väderskydd med
större omsorg utmed kusten.
Beräkningar med marginal
När man dimensionerar husets hållfasthet
går man systematiskt igenom de olika
byggnadsdelarna. Man använder en
metodik som tar hänsyn till belastningens
storlek och materialens egenskaper samt
räknar in en säkerhetsmarginal som är
direkt kopplad till godkända toleranser.
Montaget sker sedan inom ramen för
toleranserna och säkerhetsmarginalen
fungerar som buffertzon för variationer
och oförutsedda händelser.
På motsvarande sätt används systematiska
metoder och verktyg för att beräkna
uttorkningstider och fukttillstånd i bygg­
nadsdelarna.
Beräkningarna utgår vanligtvis från
normala klimat- och materialegenskaper
samt innefattar ofta en extra säkerhets­
marginal. Marginalen kan utgöras av att
beräknat RF (alltså den relativa fuktig­
heten) är lägre än materialets kritiska nivå
eller att ytterväggen klarar ett begränsat
inläckage av slagregn.
Kräver korrekta uppgifter
Både dimensionering av bärande kon­
struktioner och byggnadens fuktsäkerhet
förutsätter att man har en korrekt modell,
att belastningarna är korrekt beskrivna
och att tillåtna toleranser inte överskrids
vid montage. Samt att inga allvarliga fel
uppkommer vid projektering, montage
eller i materialet.
Men vad händer om det som inte
får hända ändå inträffar? Jo, man har
förhoppningsvis använt system som
varnar innan konsekvensen blir allvarlig.
Exempel­vis klarar de flesta betongbjälklag
en stor nedböjning som får människor att
bli oroliga och tillkalla experter eller helt
enkelt utrymma byggnaden långt innan
den riskerar att kollapsa.
När det gäller vatteninstallationer
Tekn. dr Anders Sjöberg,
ansvarig för Innovation och
Forskningsprojekt vid Sto.
använder många aktörer system som
leder ut vatten från exempelvis en
läckande diskmaskin eller rör-i-rör-system
för inbyggda vattenrör.
Dränering med dubbel funktion
Fasadernas dränering utgör på motsvarande
sätt skydd mot plötsliga och oförutsedda
skador. Genomtänkta fasadsystem kan
ha en dränering som både leder ut
inträngande slagregn och synliggör bristen
i klimatskalet.
2015 års byggregler (BBR 22) anger att
”kapillärbrytning och dränering mellan
fasadbeklädnaden och regelkonstruktio­
nens stomskydd” är en lösning med rätt
nivå på fuktsäkerhet.
På sidorna 4–5 kan du läsa om en
fasadrenovering där stomskyddet
StoGuard används för kapillärbrytning
innanför det tvåstegstätade fasadsystemet
StoVentec. Genom att kombinera
StoGuard med en dränerande luftspalt
förbättras ytterväggens lufttäthet och
fuktsäkerhet på en och samma gång.
Vill ni veta mer?
Ring Johan Claesson, produktchef för
Fasad, på 031-50 66 17 eller e-posta
till [email protected] Du kan även
kontakta en lokal säljare hos Sto via
växelnumret 013-37 71 00.