Rädda en t-shirt! - Sveriges Konsumenter

Rädda en t-shirt!
Klipp ett mönster
Så här gör du:
1. Rita upp mönstret du vill ha på din t-shirt
2. Klipp ut
Klart!
(På bilden ovan är det en annan t-shirt under
för effekten med färg i mönstret)