Rädda Wilda XI (TIFX04-16-36)

Rädda Wilda XI (TIFX04-16-36)
Bakgrund: Somliga hästar, som Wilda XI, har
för vana att rulla fast i boxen och de utsätter
sig därmed för livsfara. Det medför även en
ständig oro för hästägaren som alltid måste
tillse att hästen är under uppsikt. Dessutom
medför räddningsaktionen livsfara även för
personalen som utför manövern. Hästar som
har denna vana kan därför utrustas med olika
föremål som ska hindra fastrullningen och även
underlätta räddningsaktionen. Dessa föremål är
inte bekväma och orsakar obehag och inskränkningar i hästens rörelsefrihet.
Arbetssätt: Projektet går ut på att utveckla en
ny produkt som minskar detta problem.
Tillvägagångsättet är en öppen fråga, det kan
innehålla mönsterigenkännande bevakningssystem, delar som sätts fast på hästen
eller i boxen. Egna kreativa idéer är välkomna.
Gruppstorlek: 3-6 studenter.
Målgrupp: Teknisk fysik (F), Fysik¬programmet på GU (GU-Fysik), Elektroteknik (E),
Automation och mekatronik (Z), Maskinteknik (M), Datateknik (D), och Informationsteknik (IT) - Gärna med intresse för hästar.
Litteraturtips: http://www.bukefalos.com/threads/hasten-rullar-fast-i-boxen.943564/
Handledare
Magnus Karlsteen
[email protected], 031-772 2091
Institutionen för fysik, Chalmers
Maria Sundin, [email protected]
Institutionen för fysik, GU
Gunilla Walther, [email protected]
Kandidatarbeten 2016, Fysikcentrum Göteborg
53