Rotor med skovelaggregat (Fjädringsenheter) EC

Rotor med skovelaggregat (Fjädringsenheter)
2015-01-22
EC
Rotor med skovelaggregat (Fjädringsenheter)
Pos
Item
1
2
3
4
5
6
14
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
32
33
34
35
38
42
48
49
61
64
65
66
69
70
72
2015-01-22
Benämning
Rotorkropp
Rotorlock
Skruv med mutter
Lock
Skruv för lock
Lyftögla
Fäste för avskrapare med
låsplåt
Inneravskrapare, stål
Mutter
Konsol
Skruv
Kil
Armfäste, rakt
Armfäste, vridet in
Armfäste, vridet ut
Överfall
Bricka
Skruv
Skovelarm
Skovel
Skruv med bricka och mutter
Skruv med låsmutter
Armskydd
Skruv med mutter
Armfäste, kort-vridet
Tätningsring
Överfall
Axel
Fjädringshus
Gummielement
Skruv med mutter
Hållare för avskrapare
Ytteravskrapare
Description
Rotor body
Rotor lid
Bolt and nut
Oil filling lid
Bolt for lid
Eye bolt
Scraper holder with locking
plate
Inner scraper, steel
Nut
Console
Bolt
Key
Arm mounting, straight
Arm mounting, turned in
Arm mounting, turned out
Clamp for arm mounting
Washer
Bolt
Paddle arm
Paddle
Bolt with washer and nut
Bolt with lock nut
Paddle arm protector
Bolt and nut
Arm mounting, short-turned
Seal ring
Clamp for scraper holder
Shaft
Spring housing
Rubber pad
Bolt and nut
Holder for outer scraper
Outer scraper
EC