Spring med Idrottsskolan 19 september! kretsloppetiboras.se

Spring med Idrottsskolan 19 september!
Du som är inskriven i Idrottsskolan är välkommen att springa
Kretsloppet i lag med din idrottsskolegrupp helt kostnadsfritt.
Sträckan är 2 km och tävlingen är indelad i tre klasser (startgrupper):
1) 11–12 år, 2) 9–10 år, 3) 7–8 år.
kretsloppetiboras.se
Miljösponsor och grundare
Mediepartner
Guldpartner
ETSLO
KR
2
KM
Guldpartner
Tryckpartner
Glädje. Passion. Trygghet – Vi visar vägen!
ET
PP
Ledaren för Idrottsskolan anmäler via Kretsloppets hemsida. Lösenordet
kommer via direktutskick från Kretsloppet. Frågor besvaras av samordnaren
för Idrottsskolan, Martina Lindberg, [email protected], 033-35 82 72.
LILL
A
Anmälan är endast giltig om du anmält dig via din Idrottsskola.
Ingår i