Jobbat med: - Ord & Handling

CV juni 2015 Marianne Berg
f. 560617-0065
Sekreterarbacken 21
128 38 Skarpnäck
[email protected]
www.ordochhandling.se
070-5673037
Marianne Berg har många års praktisk erfarenhet som generalist inom strategisk och operativ
kommunikation, både som kommunikationschef/kommunikatör inom offentlig sektor och som
kommunikationskonsult inom det egna företaget Ord&Handling.
Marianne är också ICF-certifierad coach och diplomerad processledare med flerårig erfarenhet av
att coacha ledare och team.
Referensuppdrag:
















Tf kommunikationschef, Länsstyrelsen Norrbotten (feb —maj 2015)
Kommunikationsstöd i samråden för nya tunnelbanan (sept 2014-feb 2015)
Kommunikationsstöd för nya Trafik Stockholm (nov-dec 2012)
Kommunikationsstöd för Regional cykelstrategi i Stockholmsregionen (2011-12)
Projektledare för Trafiksatsning Stockholm, ett regionalt kommunikationsprojekt (2012)
Konsultansvarig för Trafikverkets nya nationella organisation för kriskommunikation inklusive
implementering och utbildning (2010-11)
Coaching av ledare och team inom bland annat Norrbottens läns landsting, Kalix och Luleå
kommuner, Luleå tekniska universitet samt Försvarsmakten (2010 och ff)
Processledning: ett stort antal uppdrag som moderator, ledare av framtidsverkstäder etc.
Arbete med intern kommunikation på ledningsnivå inom Division Diagnostik, Norrbottens
läns landsting (2009)
Rapport om kvinnors styrelsearbete i Norrbottens län, Bodens kommun (2010)
Arbete med krishantering – konsultstöd vid framtagande av planer, genomförande av
utbildningar och övningar för bl. a. Sigtuna kommun, Smurfit Kappa Kraftliner, Norrbottens
läns landsting, Länsstyrelsen Norrbotten samt Livsmedelsverket (2009-12).
Utvärdering av utbildning för invandrare, Sunderby folkhögskola (2010-2011)
Förstudie och verksamhetsplan för ett regionalt kriskompetenscentrum, regionala enheten,
Norrbottens läns landsting, Ltu, m.fl. (2008)
Ledarskapsutveckling för platscheferna vid Norrbottens sjukhus, NLL 2009
Personlig utveckling (11 grupper) Piteå Företagarcentrum (2004-06)
Utbildning och övning i kriskommunikation för bl. a Swedish Space Corporation, Akzo Nobel
Base Chemicals och Vattenfall Vattenkraft.

Utbildning i mediaträning tillsammans med Mediegruppen Marklund&Sandelin 2003-2006.
Anställningar:
Strategisk kommunikatör Botkyrka kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen mars 2013-dec 2014.
Arbete i eget företag – Marianne Berg Ord&Handling AB – sedan 2002 med inriktning på
förändringsarbete, kommunikation och krisfrågor.
Projektledare Kriskompetenscentrum, Luleå tekniska universitet december 2008 – september 2009.
Handläggare vid krishanteringsenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, april 2006 – augusti 2008.
Samhällsreporter Piteå-Tidningen, sept 2001 – april 2002 och Reporter SR Norrbotten 1993
Informationsansvarig Piteå kommun, feb 2000 – aug 2001
Informationssekretare och informationschef Försvarsmakten Norrbottens försvarsområde 19932000
Kommunalt socialt arbete 1979-1992 i Stockholm, Luleå och Piteå kommuner
Volontärarbete på utslussningshem för The Richmond Fellowship, Liverpool 1978-79
Utbildning:





Socionomexamen 1979
Journalistlinjen i Kalix 1992-93
ACC-certifierad coach, International Coach Federation, maj 2011
Fördjupad coachutbildning med inriktning mot ledningsgrupper, Solid Coaching 2014-2015
Processkonsultutbildning, Ramböll Management (Attractor), juni 2012-april 2013
Kurser:











Styrelseutbildning med handledning, Bodens näringslivsförvaltning, 2009
Att förstå och möta människor i kritiska situationer, 10 p Luleå tekniska universitet
Emergency Planning 1, Emergency Planning College i York, (3 dgr) oktober 2006
Grundkurs ”Human Element” (5 dgr) oktober 2005
Kommunal demokrati 10 p Luleå Tekniska Universitet ht 2004
UGL-kurs 2001 (5 dgr)
ÖCB:s chefsutvecklingsprogram för kvinnor 1999-2000 (ledarskap, organisationsutveckling,
mental träning, grupprocess m.m.)
Debriefing-utbildning, Svenska Kyrkan 1999 (3 dgr)
CFB kurs i kriskommunikation 1999 (1v)
CFB kurs i psykologiska operationer 1998 (1v)
Gestaltterapi 1981-83
Övrigt:
 Styrelseledamot i Criscom
Stockholm den 11 juni 2015
Marianne Berg