För mer information om Ledares miljöansvar

Utbildning - HMS för ledare
Hälsa - Miljö - Säkerhet
Vad omfattar ett HMS-arbete och vilka krav ställs?
Målgrupp
• Du som arbetar som ingenjör inom sulfatmassaindustrin
Öppen/Företagsanpassad
eller har bytt tjänst och behöver uppdatera dinutbildning
kunskap.
• Du som arbetar som produktionsledare, skiftledare,
produktionstekniker eller certifierad operatör och behöver
fördjupa dina kunskaper inom området.
• Du som arbetar inom FoU och vill öka din kunskap inom
processteknik.
• Du som arbetar hos leverantör och behöver kunskap om
sulfatmassatillverkning.
Vet du vilka krav det ställs på dig, på dina chefer, på dina medarbetare och och på företaget vad gäller skydd, hälsa och säkerhet?
Kursen omfattar en systematisk genomgång av:
HMS – ledningsarbete och ansvar
Säkerhetsarbete – 5S, säkerhetsförordningar och särskilda risker
Arbete med inre hälsofrågor – hälsorisker, skydd och ansvar
Yttre miljöansvar – Vatten, luft, avfall och utsläppsrisker
Creando Training AB Våxnäsgatan 10 653 40 Karlstad Tel 054 - 24 09 09 Fax 054 - 24 09 08
Arbetet med hälsa, miljö och säkerhet ställer krav på ett strukturerat arbetssätt
där såväl medarbetare och linjechefer tar ansvar. Kursen kommer att ge verktyg i form av arbetssätt och relevanta metoder för att minimera riskerna för
personal och miljö. Kursen kommer att förmedla insikten att HMS-arbetet är en
viktig och naturlig del i det dagliga arbetet..
Mål
Efter utbildningen vet du vilka krav det ställs på dig, på
dina chefer, på dina medarbetare och och på företaget
vad gäller skydd och säkerhet. Du har också verktyg
i form av arbetssätt och metoder för att arbeta med
säkerhet i det dagliga arbetet.
Ledares ansvar vid olyckor...
Målgrupp
...som företagsförlagd kurs
Kursen vänder sig till dig som behöver en överblick över
ansvaret för HSM och vill ha en genomgång av den
egna verksamheten. Du kan exempelvis vara:
• Linjechef inom produktion eller underhåll
• Ansvarig för HMS eller HR
• Huvudskyddsombud eller skyddsombud
• Leverantör till industrin
• Entreprenör
Förkunskapskrav
Du bör ha viss erfarenhet av ledningsarbete eller säkerhetsarbete i företag.
Genomförande
Kursen kombinerar genomgångar med diskussioner.
Vid företagsförlagd kurs kan vi exempelvis göra ett
besök i verksamheten med kursdeltagarna och sedan
diskutera det som observerats ur ett HMS-perspektiv.
Kursledaren kan då komma med tips och synpunkter
som kan ge omedelbar nytta i verksamheten.
...som öppen kurs
Kursen genomförs som endagars öppen kurs på flera
platser i landet. Kontakta oss för uppgift om när nästa kurs
i närheten av dig kommer att gå.
Vi kan genomföra kursen i din anläggning och för din
personal. Då fokuserar vi på förhållanden som är relevanta för din anläggning.
...som företagsanpassad kurs
Vi kan ocksåi skapa en helt anpassad utbildning för dina
behov. Då planeras utbildningen utifrån era önskemål
och baserar den på en audit över hur arbetet bedrivs
inom olika områden. Utbildningen ger både ökad kompetens och direkta råd om ändrade arbetssätt.
Creando Training
Creando Training är ett tekniskt utbildningsföretag
inriktat på industrins kompetensbehov.
Vi finns i Karlstad, Sundsvall och Göteborg.
Kontakt
Urban Öjteg, tel 072 - 303 13 57
Epost: [email protected]
Administration
Susanne Widekärr, tel 070 - 040 67 06
Epost: [email protected]
[email protected]
www.creando-training.se