Nominering av bästa arbete med etnisk mångfald 2015

Nominering av bästa arbete med etnisk mångfald 2015
Känner du till något bra exempel där en arbetsplats lyckas med etnisk mångfald? Eller finns det något bra
arbetslivsanknutet integrationsprojekt som förtjänar att uppmärksammas? Kanske är du själv en person som
på ett bra sätt jobbar med etnisk mångfald på arbetsplatsen? Ta då chansen att nominera till Visions pris för
bästa arbete med etnisk mångfald.
Det kan alltså handla om alltifrån något en enskild person gör till ett projekt eller vad en arbetsgrupp gör på
arbetsplatsen till hur arbetsgivaren generellt arbetar bra med dessa frågor. Arbetsgivaren kan vara en privat
arbetsgivare eller en enhet, förvaltning eller avdelning inom kommun och landsting, Svenska kyrkan och andra
arbetsgivare kopplade till Visions center i Luleå. Viktigt är att alla nominerade har kollektivavtal.
Vad menar vi med etnisk mångfald?
 Att vi vill öka den etniska mångfalden inom Vision och samhället i stort.
 Att vi därför måste arbeta för en långsiktig integration genom våra arbetsplatser.
 För att nå dit måste alla ges samma rätt och möjligheter till anställning och utveckling i arbetslivet.
Metoder för detta kan vara exempelvis:
 Avidentifiering av jobbansökningar.
 Konkreta och mätbara mångfaldsplaner.
 Att arbeta med strategiska rekryteringsinsatser och snabbspår.
Kriterier för nominering:
Att en enskild person eller arbetsgivare utmärker sig på ett positivt sätt som berikar och tar tillvara
mångfalden.
Känner ni till någon som aktivt och konkret arbetar med dessa frågor så skicka in din nominering till Vision
centret, Smedjegatan 16, 972 33 Luleå eller via e-post till [email protected] Frågor besvaras av Jenny
Ahlman, tel 0920-23 78 54. Märk nomineringen med ”Bästa arbete med etnisk mångfald”. Nomineringen ska
vara inskickad senast 2 september 2015.
Vinnaren tilldelas ett pris och diplom på den regionala förbundskonferensen den 15-16 oktober. Vinnaren
kommer även att uppmärksammas på sin arbetsplats med att Vision bjuder på tårta och detta sker i dialog
med pristagaren. Samtliga nominerade får diplom och vi lottar även ut pris till de som nominerar.
Juryn består av region Norrs råd för integration och mångfald (RIM): Devla Tomic, Ulf Martinsson, Lahcene
Chellig, Inga-Lill Nordström, Bengt Rytiniemi, Klara Enmark och regionsamordnare Jenny Ahlman.
Välkommen att nominera!