Spelregler Äggfallet 2015 Så här går det till: • Eleverna arbetar i

Spelregler Äggfallet 2015
Så här går det till:
 Eleverna arbetar i grupper om 4-5 elever.
 Varje grupp ska först skapa en skiss utifrån diskussion över hur konstruktionen
ska se ut.
 Utifrån skissen skapar gruppen en konstruktion.
 Konstruktionen ska få ett ägg att klara av ett fall från 10 meter.
 Ägget ska enkelt kunna sättas in och tas ut ur konstruktionen.
Inför final:
 Varje klass utser en konstruktion som representerar klassen.
 Lärare för varje klass skickar in information om följande till
[email protected]:
o Namn på konstruktion
o Klass:
o Skiss på representerande konstruktion
o Motivering till varför just den konstruktionen fick representera klassen
och varför man har använt det material man har förhållit sig till
 Information ska finnas tillhands följande datum:
o Köping: 28:e april
o Arboga: 4:e maj
Juryn kommer att titta på följande:
 Storlek: Konstruktionen får ej vara bredare än ett A4. Förslagsvis placerar ni
konstruktionen i ett lock för kopieringspapper för att se äver storleken.
 Hållbarhet: Klarar konstruktionen och ägget ett fall från 10 meter?
 Kreativitet och teknik: Vem har kommit på smartaste lösningen utifrån
materialet ni arbetar med?
 Design: Är designen tilltalande samtidigt som den är funktionell?
 Tema: Miljö - hur förhåller sig konstruktionen till temat återvinning,
återanvändning och avfallsminskning? Juryn ser mycket till motiveringen här.
Tillåtet material att använda sig av:
 Pappersförpackningar
 Metallförpackningar
 Plastförpackningar och plastpåsar
 1 meter maskeringstejp
 Kartong (att förvara konstruktion) max basyta: A4
 Ägg att öva på under tillverkning. Ägg till finalen fås på plats.
 1 tidning.
 3 meter snöre
Övrigt material:
Eleverna får använda sig av färg och dekorationer. Men kom ihåg vad juryn bedömer
efter!