Pressmeddelande - Celanders förlag

kelt
”Helt en
rländske
k idag.”
etar i Ira
e väste
den bäst
b
t som ar
journalis
ur Hersh
– Seymo
Patrick Cockburn
Jihadisternas återkomst
I sin nya bok analyserar den berömde mellanösternkorrespondenten Patrick Cockburn händelseförloppet som ledde fram till att Islamiska staten kunde
erövra ett stort område på ömse sidor om gränsen
mellan Irak och Syrien.
Genom att utnyttja västmakternas missgrepp i krigen i Afghanistan, Irak och Libyen, så väl som deras
felbedömningar i förhållande till Libyen och revolterna under den arabiska våren har jihadisterna kunnat
vinna förbluffande segrar och har nu lyckats skapa
ett kalifat som sträcker sig från de sunnimuslimska
kärnområdena i västra Irak genom ett stort område
i nordöstra Syrien. Den sekulära demokratiska politik som man antog skulle träda i förgrunden genom
den arabiska våren har gått i graven med jihadisternas
framgångar. Och med all sannolikhet kommer Väst än
en gång att bli en måltavla.
”Islamiska staten är en produkt av krigen i Mellanöstern, framför allt Irakkriget och det pågående kriget
i Syrien. Ansvaret faller tungt på USA, Europa och
deras regionala allierade i Turkiet och Gulfstaterna.”
– Kjell Östberg, Aftonbladet
”en kunnig och skoningslös studie … Patrick Cockburn är en ärrad korrespondent som följt utvecklingen i Irak på nära håll sedan 1990-talet, först för Financial Times, senare Independent.” – Lars Linder, DN
Recensions­ex
Bokfakta
Författaren
Recensions­ex kan beställas från [email protected]
se.
Patrick Cockburn:
Jihadisternas återkomst –
Islamiska staten och det nya
sunnimuslimska upproret
Reportage
Danskt band, 136 sidor
Omslag:
www.bokochform.se
Tryck: CPI, 2015
ISBN: 978-91-87393-26-6
Patrick Cockburn är Mellanösternkorrespondent för
Independent och har tidigare arbetat för Financial Times.
Han har skrivit tre böcker om Iraks senare historia
liksom en självbiografi, The Broken Boy, och tillsammans
med sin son en bok om schizofreni, Henry’s Demons, som
2011 fanns med på slutlistan för Costa Award. Han vann
Martha Gellhorn Prize 2005, James Cameron Prize 2006
och Orwell Prize for Journalism 2009. År 2013 utsågs
han till Foreign Commentator of the Year av Comment
Awards 2013.
Första recensionsdag:
15.09.2015
Omslag och författarbild
kan laddas ner från www.
celanders.se/press.
...........................................................................................................................................................................................................
Celanders förlag | Vårvädersvägen 4B | 222 27 Lund | 0702-454506 | [email protected] | www.celanders.se
Patrick Cockburn kommer
till bokmässan 24–27 sept.
Patrick Cockburn, Independents Mellanösternkorrespondent, kommer till bokmässan för att
presentera sin nya bok Jihadisternas återkomst och
diskutera den nya situationen i Mellanöstern.
Torsd 24/9, kl 14.00–14.45
Seminarium med Loretta Napoleoni
Fred 25/9, kl 12.00–12.20 på Internationella torget
Samtal med Cecilia Uddén
Fler programpunkter kommer att annonseras på vår hemsida www.celanders.se
Välkomna till vår monter B03:39!
Förlagskontakt
Intervjutider bokas genom Henrik Celander, tel:
0702454506 eller e-post: [email protected]
Preliminärt kommer PatrickCockburn att vara tillgänglig i Göteborg från torsdag den 24/9 till eftermiddagen lördagen den 26/9.
”Cockburn ger en ovärderlig beskrivning av Islamiska staten tillsammans med en kraftfull kritik av västs
politik i Irak och Syrien och en skoningslös analys
av shiitisk politik i Bagdad /…/ Islamiska staten har
gjort vad andra talade om. Den har en armé med välutrustade reguljära styrkor såväl som gerillastyrkor,
den kontrollerar ett stort område, den har en oljeindustri, den har ett skattesystem, den har ett system för
lokal förvaltning och ett rättssystem. Den strider som
en stat, den ser ut som en stat och den straffar som en
stat. Den har en förmåga att övertyga och möts med
tilltro. Den bryr sig inte om att den förfärar oss, den
vet att miljoner muslimer har förfärats över vad våra
regeringar har gjort dem.” — Hugh Roberts, London
Review of Books
...........................................................................................................................................................................................................
Celanders förlag | Vårvädersvägen 4B | 222 27 Lund | 0702-454506 | [email protected] | www.celanders.se