Nya UIM Offshore regler 2015

Antagna UIM Offshore motioner inför säsongen 2015
Sammanställning
1.
§ 105
Minimikrav för VM/EM race
UIM har rätt att vägra en tävling en titel om det anses att prisernas storlek eller
arrangemanget inte är godtagbara.
Alla mästerskapstävlingar ska tilldelas med följande minimikrav:
- Erfarna funktionärer och organisation enligt UIM regler
- Medicinsk räddningspersonal enligt UIM regler
- Lämpligt tidtagningssystem med erfaren personal
- Event ska genomföras med goda platser för depå och hamn, lämpliga
vattenområden såväl som åskådarplatser och service
- Lämpliga toaletter och duschar (varma)
- Logi och matplatser ska finnas i närheten.
.3. § 120.03 Licensens giltighet – del av regel strykes
Förste och andreföraren, tävlandes i världsmästerskap för UIM Offshore
klass 1, måste skaffa en UIM Offshore Super licens, såsom beskriven i
860.12.
4. § 201.08-09
UIM Commissioner, uppgifter (se vidare UIM original regler)
5. § 201 + 202 ++
Adressuppgifter ska på olika ställen kompletteras med e-mail
6. § 208
Reserverat nr - strykes
9. § 321.03 + 323
Resultat, preliminära resultat o officiella resultat, textuppdatering
Resultaten från varje lopp måste anslås på ett klart synligt ställe, så snart som
möjligt efter tävlingen på resultattavlan vid sekretariatet (som angetts under
förarmötet och/eller i Tilläggsregler). Ansvarig funktionär Tävlingsledaren och UIM
kontrollanten ska tillsammans singera de preliminära och officiella resultaten och notera
tid för när de anslås.
A: Preliminära resultat (se vidare UIM originalbok)
B: Officiella resultat (se vidare UIM originalbok)
10. § 406.05
Gula & Blå kort
11. § 501
Mätbrev. Borttagning av gammal felaktig hänvisning.
(se regel 508.20)
12. § 508.03 44.06
Cockpit test standard. Alla test standards för Sittbrunnsbyggare är
sammanförda till under §508.03, oavsett klass.
13. § 508.03
Cockpits. Konstruktör, byts ut mot sittbrunns tillverkare.
14. § 508.03
Cockpit tester. Kan utföras av UIM utsedd person eller företag.
15. § 700
EPA-motorer – ordet byts ut mot ”Låg emissions motorer”
16. § 703.8.1
Stryk mening om sittbrunnskrav för 3S regeln - finns i annan regel!
17. § 703.9.5
Öppna sittbrunnar. Omplacering av regler mellan 508 och 703.
Ta bort hänvisningen till regel 508.30 och text o skiss flyttas över
till 703.9.5.
18. § 707.1
Motorutrymme. Slopa friskrivning av regeln för äldre båtar.
I alla nya båtar byggda efter 30/11 2001 såväl som alla bältesbåtar
registrerade för racing efter detta datum, ska ha tankpåfyllning
och tankavluftning utanför sittbrunnen.
19. § 707.4
Bränsletankar Class 1. Överflyttas till Class 1 reglerna.
20. § 731
Längd o vikt. Omredigering av texten, som delvis var dubblerad.
(Se vidare UIM original regelbok)
21. § 734
Tillåtna motorer – Icke EPA motorer. Stryk regeln, då alla motorer
ska vara av lågemissions typ.
22. § 734.12
Utbordarmotorer, växelhus. (OBS Nytt regel nr. 734.5) Tillägg:
Lagerhållare och propelleraxlar får bytas ut mot original.
Lagerhållare får fixeras med extra skruvar
23. § 735
Icke EPA motorer. Regeln stryks, då vi inte tillåter dessa motorer.
(OBS påföljande nr får därmed nya paragraf nr!)
24 - 26
Nya regler för Class 1.
28 – 28 D
X-Cat regler
29. 508.23
Backspeglar, cockpitbåtar.
Backspeglarna på varje sida ska vara minst 60 cm2 samt bultad på
2 ställen för att säkerställa ordentlig montering.
Mars 2015
Sid 33 - 222.
Sid 223 – 294
Nya regler gällande för alla dicipliner – Offshore Rundbana - Aquabike
.1. Anti Doping regler
UIM Anti Doping regler uppdateras efter WADA code 2015
2. 406.02 + 403.04
Protesttid, tidsramar för bestraffningar.
3. 403.02 Protest avgift. Resning av text, Protestavgift står i 403.05.
4. 403.05 Domslut, redigering en mening flyttas hit från 403.02
5. 403.06 Meddelande av beslut. Tillägg:
.
Juryprotokoll samt motivering till beslut ska ges till de berörda.
6. 404.01 Förhör. Ett par meningar flyttas över till 403.04.
7. 404.03 Förhörsmodell. En del kompletteringar o förtydliganden av modell.
8. 405
Besvärsprocedur. Om inget annat stipuleras nedan, gäller proceduren för protester
även för besvär.
9. UIM Etik regler
Mars 2015
Ett antal tillägg! Sid 393 – 401