Nya rutiner för anmälan om sjukdom eller annan

Mjölby 2015-08-25
Nya rutiner för anmälan om sjukdom eller annan frånvaro
Hej vårdnadshavare till elever på Lagmansskolan!
Mjölby Kommun använder sedan höstterminsstarten 2015 Skola24 för att registrera elevernas
närvaro/frånvaro. Det innebär att det inte längre går att anmäla frånvaro via Lagmansskolans
telefonsvarare för frånvaroanmälan.
Det finns två alternativ för frånvaroanmälan i Skola24:

Du kan ringa det centrala telefonnumret 0515-777 316.
Där får du knappa in ditt barns tiosiffriga personnummer för att registrera frånvaro.

Du kan logga in via Skola 24:s hemsida på mjolby.skola24.se eller via Skola24:s mobilapp.
Det finns även en länk från Lagmansskolans hemsida.
För att dessa tjänster ska fungera krävs att du som vårdnadshavare har ett aktiverat
föräldrakonto i Skola24.
Se nedan för mer information om hur du skaffar och aktiverar ett föräldrakonto.

All form av frånvaro som ditt barn kommer att ha under dagen, som exempelvis sjukdom
eller tandläkarbesök ska meddelas före klockan 08.00.

Du måste göra en ny frånvaroanmälan för varje dag som ditt barn är frånvarande.

Semesterledighet ansöker du om som tidigare direkt till skolan på blanketten Ledighet för
elev i grundskolan/ansökan. Blanketten finns att hämta under blanketter på Mjölby
kommuns hemsida.
Frånvarorapportering via knapptelefon:
Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12.00 kommer
frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta
frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan
bekräftelsen, kommer anmälan att avbrytas. Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att
använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon (t ex en mobiltelefon).
Mjölby 2015-08-25
Frånvarorapportering via Skola24:s hemsida eller mobilapp:
För att aktivera ett föräldrakonto i Skola24 krävs en 16-siffrig aktiveringskod. Koden erhålls av skolan
och är personlig för varje enskild vårdnadshavare.
I de fall ni är två vårdnadshavare som båda vill ha tillgång till Skola24 krävs att ni aktiverar var sitt
konto.
En steg-för-steg guide med information om hur du aktiverar ditt föräldrakonto finns på Skola24:s
hemsida mjolby.skola24.se under rubriken aktivera användarkonto i vänstermenyn.
Skola24:s mobil-app, i vilken du t ex kan frånvaroanmäla och se ditt barns schema, laddas ner via App
Store eller Playbutik.
Tillgång till Skola24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare.
Du kommer endast att se uppgifter som rör ditt/dina barn. Observera att du själv ansvarar för att
ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till Skola24 inte lämnas ut till o behöriga!
SMS-avisering när en elev är olovligt frånvarande från skolan:
När en elev är olovligt frånvarande kan Skola24 skicka ett e-postmeddelande eller ett sms. SMset
skickas till er samma dag som den oanmälda frånvaron registrerats. Kostnader för detta sms står
skolan för. Endast ett sms per dag kan skickas.
För att denna tjänst ska fungera så gäller följande:



Du som vårdnadshavare måste ha ett registrerat och aktiverat konto i Skola24.
E-postadress och mobiltefonnummer måste finnas registrerade på Skola24:s hemsida.
Uppgifterna skrivs in i Skola24 när du som vårdnadshavare registrerar ett föräldrakonto.
Du som vårdnadshavare ansvarar för att den registrerade informationen (e-postadressen och
mobilnummer) är aktuell och uppdaterar informationen vid eventuella förändringar.
Elevs frånvaro ska, av er, registreras i Skola24 eller via telefon före kl. 08.00 varje dag som
eleven är frånvarande.
Har du frågor angående Skola24?
Ta i första hand kontakt med ditt barns handledare.
Mvh
Gunnel Mårdh
Rektor Lagmansskolan 4-5, GrSär och SU-grupper
Joachim Stigenhed
rektor Lagmansskolan 6-9