Document

Vilka är utmaningarna?
Informationsfokus, ej
systemfokus
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Nuvarande ITplattform
Definiera kostnad &
nytta
Upprätthålla principer
för säkerhet och
integritet
Finansiell modell och beslutsfattande
Ledningens stöd
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Definiera
kostnad & nytta
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Utgå från verksamhetens
målbild och visa hur
Nutidssäkring accelererar
verksamhetsplanen
• Förankra den övergripande
resan med verksamhetsledningen
• Säkerställ att det finns tydliga
och prioriterade initiativ som
levererar mot verksamhetens
målbild
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Definiera
kostnad & nytta
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Identifiera var besluten fattas.
• Identifiera vilka formalia som
krävs för beslutsfattande.
• Utred hur initiativen ska
finansieras.
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Definiera
kostnad & nytta
Skapa
förändringsvilja
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Genomlys ”arvet” av
systemportföljen. Vad kan
konsolideras/avvecklas/ersättas?
• Utred infrastrukturen och
identifiera förmågor som
möjliggör framtida tjänster.
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Definiera
kostnad & nytta
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Frigör resurser (t ex användning
av licenser) för att investera i
nya förmågor.
• Kalkylera kostnaden och koppla
till verksamhetsnyttan.
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Definiera
kostnad & nytta
Skapa
förändringsvilja
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Skapa en centraliserad
identitetshantering som
inkluderar molntjänster.
• Möjliggör Single Sign-On.
• Fokusera på användaren och
inte enheten.
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Definiera
kostnad & nytta
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Skapa möjligheter att integrera
och kombinera information från
olika källsystem.
• Möjliggör att olika användare
kan konsumera information
med olika enheter.
• Fokusera på att skydda
informationen, ej systemen.
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Definiera
kostnad & nytta
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Tillsätt ett tydligt ägarskap för
en förmåga, t ex innovation.
• Skapa virtuella team och digitala
samverkansytor för att dela
kunskap och lösa problem.
Vad finns det för tips och råd?
Informationsfokus,
ej systemfokus
Nuvarande ITplattform
Bygga interna
förmågor
Skapa
förändringsvilja
Definiera
kostnad & nytta
Upprätthålla
principer för
säkerhet och
integritet
Finansiell modell och
beslutsfattande
Ledningens stöd
• Engagera alla berörda personer.
• Hantera motståndet till
förändringar.
• Kommunicera och leverera på
utbildningsplanen.
Var ska jag börja?
1
Kör Nutidstestet
2
https://www.nutidssakra.nu/nutidstest
Engagera Enterprise Strategy
[email protected]
[email protected]
Glöm inte bort speed-datingen om ni har specifika frågor!
Tack!