Syns du – finns vi

Syns du – finns vi
Att vara ombud i Lärarförbundet
Välkommen som ombud!
Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet
– både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.
Det är du som ser vad dina arbetskamrater behöver i sin yrkesvardag och
lyssnar på deras idéer. Du gör Lärarförbundet synligt och bidrar till att vi
kan attrahera nya lärare på arbetsplatsen. Vi är och måste vara många för
att lärarnas krav ska få genomslag.
Jag hoppas att du ska bidra till att varje medlem på din arbetsplats känner
sig delaktig i Lärarförbundet. Och jag hoppas förstås också att du ska tycka
att uppdraget är både roligt och utvecklande för din egen del.
Den här broschyren beskriver ombudsrollen för dig som är nyvald och ska
sätta dig in i uppdraget.
På vår webbplats ombudssidor finns stöd och verktyg för ditt vardagsarbete.
Men det viktigaste stödet får du från styrelsen i din avdelning.
Lycka till och tack för att du ställer upp som ombud!
Eva-Lis Sirén
Ordförande i Lärarförbundet
INNEHÅLL
Tre viktiga roller
3
Så marknadsför du L ärarförbundet
4
Att vara kontaktperson
9
l ararforbundet.se till din hjälp när det passar dig
11
L ärarförbundet på arbetspl atsen
12
L är k änna L ärarförbundet och vår politik
13
Hantera medlemmars problem
15
2
Tre viktiga roller
Alla ombud har tre viktiga roller gemensamt:
Att vara marknadsförare…
... innebär att vara en bra förebild för Lärarförbundet och på det viset bidra till att rekrytera och
behålla medlemmar i Lärarförbundet, så att vi kan behålla den styrka det innebär att vara den
överlägset största lärarorganisationen.
Att vara kontaktperson…
… mellan medlemmar och avdelningens styrelse och mellan skolledning och medlemmar.
Att vara bärare av en Lärarförbundsanda…
… det vill säga skapa gemenskap och ta tillvara på engagemang på arbetsplatsen. Lyssna till
idéer och åsikter utan att förlora det grundläggande perspektivet: vad som är bäst för lärarna/
läraryrket.
Ombudsutbildning
ni få stöd av avdelningens styrelse. De har
överblick och kontakter med beslutsfattare
som kan vara till nytta i ert arbete. Styrelsen
kanske också kan förmedla kontakt till någon
annan skola som har arbetat med liknande
frågor.
Det är viktigt att du som ombud får kompetensutveckling i uppdraget. Det är din avdelning som ansvarar för att du som fackligt förtroendevald får utbildning för dina uppdrag.
Målet är att du som blivit förtroendevald
snabbt ska få en första introduktion i uppdraget och att du har kontinuerlig kontakt
med styrelsen. Kontakta din avdelning och
fråga efter den grundläggande ombuds­
utbildningen.
Vänd dig alltså till avdelningen om du har
frågor eller idéer för det fackliga arbetet. Det
gäller också om det handlar om enskilda
medlemmar eller konflikter med chefen.
Det går förstås också bra att hänvisa medlemmar till att själva ta kontakt med styrelsen.
Få stöd av din avdelning
Styrelsen behöver input från dig. För att
kunna bedriva ett bra arbete behöver styrelsen bli informerad om hur ni har det på
arbetsplatsen och om det händer något särskilt. Styrelsen är också intresserad av att ta
del av projekt och utvecklingsidéer som kan
finnas på arbetsplatser.
Det är på arbetsplatserna som det viktigaste
fackliga arbetet sker – det vill säga när du
som ombud driver frågor tillsammans med
dina arbetskamrater. När ni har bestämt er
för att förändra något på din arbetsplats kan
3
Så marknadsför du Lärarförbundet
Att Lärarförbundet behåller och lockar till sig nya medlemmar är en grundlig facklig fråga. Du som är ombud är den som har kontakt med lärarna på arbetsplatsen.
Därför är det viktigt att du syns och hörs. Du är den som har bäst möjlighet att hitta och ta tillvara på engagemang i olika frågor som lärarna på arbetsplatsen är intresserade av. Om du gör Lärarförbundet synligt på arbetsplatsen, så drar det till sig
medlemmar. Men du behöver också aktivt värva medlemmar. Var där, var synlig,
var först! Det är vår storlek och bredd som ger oss styrka.
Glöm inte VFU-studenterna
Det är också viktigt att du visar upp en bra
bild av Lärarförbundet för de studenter som
kommer till arbetsplatsen för den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning, VFU.
Hur de blir bemötta kan vara det som avgör
vilket förbund de sedan väljer att vara med
i. Se till att de känner sig välkomna, visa
intresse för deras arbete och deras synpunkter på arbetsplatsen. Studenterna är vana vid
ett synligt Lärarförbund vid infodisken på
lärosätet. Det är viktigt att du fortsätter i
samma anda.
Ta kontakt
Det gäller för dig att snabbt, helst första
dagen, ta kontakt med lärare och studie- och
yrkesvägledare som nyanställs, presentera dig
och välkomna dem. I bästa fall kan du prata
med dem redan i samband med anställningsintervjun eller till och med före den.
Det är bra om ditt namn finns
med i platsannonsen.
Att etablera en god kontakt är viktigare än att
genast rada upp alla argument för att gå med
i Lärarförbundet. Men det gäller förstås också
att prata om Lärarförbundet på ett sådant
sätt att de förstår att det är här alla lärare hör
hemma. Försök att sätta dig in i din nya kollegas situation när du väljer argument. Vad
kan intressera? Vilka speciella behov har just
hon eller han? Var noga med att också följa
upp kontakten då och då. Fråga om de har
gått med än.
Syns du – så finns vi!
Du hittar Lärarförbundets utbildningar genom
att logga in dig på webbplatsen lararforbundet.se och klicka dig vidare till Min sida/min
e-utbildning.
Att synliggöra Lärarförbundet på arbetsplatsen är en viktig uppgift för dig som ombud.
Ett sätt att göra det på är att se till att det
ständigt finns uppdaterad information på
arbetsplatsen. Det är också viktigt att medlemmarna på din arbetsplats får en personlig kontakt och vet vart de kan vända sig om
de har frågor. Ett personligt och engagerat
ombud är framgången för Lärarförbundet.
På lararforbundet.se/blimedlem hittar du fler
argument för medlemskap och information
om allt man får för medlemsavgiften. Där
finns också uppgifter om vad det kostar att
vara medlem.
Kommunikation handlar framför allt om att
kunna lyssna. Det viktigaste är att du är tillgänglig för dina kollegor när de behöver dig och
förbundet. Alla på jobbet ska veta vem som är
Lärarförbundets ombud. Du ska se och synas.
4
s,
Hej Mat ill
en t
välkomm kolan!
s
Centrum
ie
/ Annel
Det här kan du beställa på lararforbundet.se/materialkatalogen:
Så du behöver vara lite uppfinningsrik för
att visa upp dig och förbundet. Hitta sätt att
sprida information som passar på ditt jobb. Är
det via anslagstavlan, via e-post eller med en
post-itlapp på kaffebryggaren du ska kommunicera med dina kollegor? När finns det tillfällen till småprat?
→Affischer
→Dekaler
→Anslag om vem som är arbetsplats- och
skyddsombud
Ska ni ha möten? Vad ska de handla om? Ska
det vara på morgonen, på lunchen eller efter
jobbet? Hur tar du reda på vad dina kollegor
är intresserade av? Vad väcker engagemang?
→Profilartiklar
→Broschyrer
Gör Lärarförbundet synligt!
Sätt upp affischen Arbetsplats- och skydds­
ombud! som finns här i broschyren. På den
anger du dina kontaktuppgifter så att alla vet
vem som är ombud för Lärarförbundet.
5
Goda skäl att vara med
Du står starkare
När vi är många som engagerar oss för
samma sak – då kan vi påverka. Tillsammans
förändrar vi omgivningens syn på läraryrket
och skaffa oss bättre förutsättningar i arbetet.
Du kan själv hävda dig bättre inför arbetsgivaren när du har ett stort förbund som backar
upp dig. Tillsammans är vi starka – tillsammans är jag stark.Har du idéer till förändring? Problem du behöver diskutera? När du
delar med dig av dina erfarenheter bidrar du
till det fackliga arbetet. Lärarförbundet blir
vad medlemmarna tillsammans gör det till.
genom Pedagogiska magasinet och andra tidningar som du har som medlem. Våra böcker
och broschyrer kan du beställa till reducerat pris om du loggar in på webbplatsen.
Du kan känna dig trygg
Som medlem i Lärarförbundet får du hjälp
att bevaka dina rättigheter som anställd, till
exempel när det gäller frågor om lön och
anställningsvillkor, om du blir långvarigt sjuk
eller om du hamnar i svårigheter med din
arbetsgivare.
En god affär
De ekonomiska fördelarna som följer med
medlemskapet väger upp en stor del av medlemsavgiften. Läs mer om våra medlemserbjudanden på lararforbundet.se.
Du utvecklas som lärare
I Lärarförbundet stärker vi yrkesgemenskapen. Som medlem kan du delta i föreläsningar och utbildningar som Lärarförbundet
ordnar i din närhet. Allt ingår i medlemskapet. Och du kan följa den pedagogiska
debatten och ta del av nya forskningsrön
Särskilt förmånliga är medlemsförsäkringarna
genom Lärarförsäkringar.
Var beredd på frågor
Här är några vanliga frågor som det är bra att
kunna ge snabba svar på.
fall måste du göra upp med arbetsgivaren på
egen hand.
Svaret kan vara olika från individ till individ
om varför man är med i facket.
En annan grundidé i fackföreningarna är
solidariteten. Om en medlem råkar illa ut så
bidrar de andra till hennes hjälp. Om du själv
till exempel skulle komma i konflikt med din
arbetsgivare, så är det du som kan dra nytta
av förbundets resurser.
Varför ska jag vara med i facket?
Själva idén med fackföreningar är att det går
bättre att hävda gemensamma intressen om
man samarbetar. Ju fler som är med desto
större är chansen att lyckas.
Även om du inte tror att du kommer att
behöva facket för egen del, så finns det många
bra saker som facket åstadkommer och har
åstadkommit för dig. Antalet semesterdagar,
rätten till övertidsersättning, föräldraledig-
Om du står utanför facket kan du inte ta för
givet att du ändå kan dra nytta av förbundets
ansträngningar. Ibland går det, men i andra
6
påverkar i utbildningsfrågor och vi hjälper också
till att bygga upp demokratiska, oberoende och
starka fackliga organisationer i många länder
där lärare är utsatta och hotade i sin vardag.
heten, rätt att gå till läkare på arbetstid – allt
detta är förmåner som facket har påverkat.
Med kollektivavtal omfattas de anställda
också av en tjänste­pension som ger ett välbehövligt tillskott till den framtida pensionen.
Varför organiserar Lärarförbundet
skolledare?
Lärare och skolledare har ett starkt gemensamt intresse för att skapa så goda resultat
som möjligt för barn och ungdomar.
Vi arbetar inom en och samma profession,
men med olika uppgifter.
Varför ska jag välja Lärarförbundet?
Försök att anpassa ditt svar till den som frågar. Lyft gärna fram dina egna erfarenheter.
Här vill vi bara peka på några av de fördelar
som utmärker just oss:
Och vi tycker att det ska vara möjligt att
utvecklas i yrket och göra karriär. Att organisera chefer och medarbetare i samma
förbund är den princip som också andra akademiska yrkesförbund tillämpar, till exempel
Läkarförbundet och Psykologförbundet.
Lärarförbundet är för oss som sätter elevens
lärande i centrum. Vi ser helheten från förskolan till grund- och gymnasieskolan och vidare
till vuxenutbildningen och högskolan. Vi inser
att alla lärare har något viktigt gemensamt –
det pedagogiska uppdraget. Vi vet att vi skapar
förutsättningarna för varandra i olika skolformer. Och vi är övertygade om att lärare har allt
att vinna på att vara i samma förbund.
Lärarförbundet ger stöd åt medlemmar som
har problem i förhållande till sin arbetsgivare.
Det gäller även medlemmar som är skolledare. Men det är arbetsgivarens organisation,
till exempel kommunens personalavdelning
eller företagets arbetsgivarorganisation, som
ska ställa upp om skolledaren har problem
i sin egen roll som arbetsgivarföreträdare i
förhållande till de anställda.
Tillsammans kämpar vi för att förbättra lärares villkor i arbetet. Men vi försöker undvika
att ta på oss den offerroll, som ofta utmålas i
medier när det handlar om lärare. Istället har
vi valt en strategi som går ut på att visa att vi
är professionella och värda att satsas på.
Lärarförbundet är den överlägset största lärarorganisationen och har resurser att satsa på
de egna medlemmarna i vardagen.
Du är spindeln i nätet
Vi ger ut mängder av bra tidningar, böcker
och trycksaker som stimulerar till diskussion.
Som ombud är du både medlemmarnas
kontaktlänk till avdelningsstyrelsen och
styrelsens kontaktlänk till medlemmarna.
Men du är också en kontaktlänk mellan
skolledningen och medlemmarna. Du får
information och för den vidare i båda
riktningarna. Som spindeln i nätet har
du en intressant funktion och
får lära dig mycket.
Runt om i Sverige ordnar Lärarförbundet
inspirerande mötesplatser och kurser. Lärarförbundet är för dig som vill utvecklas i yrket!
Att välja Lärarförbundet är att se lite vidare.
Om du har ett internationellt engagemang är
det här du hör hemma. Vi bedriver ett omfattande internationellt arbete som bygger på solidaritet med lärare i hela världen. Vi är med och
7
ANVÄND DITT
INFLYTANDE OCH INSPIRERA
Du som är ombud kan inspirera,
visa material från förbundet, ta initiativ
till möten. Du kan också använda ditt
inflytande för att föra fram lärarnas
synpunkter och argumentera för
de förbättringar som
ni vill göra.
8
Att vara kontaktperson
Alla ska veta att de kan kontakta dig när de har frågor och idéer. I din roll ingår att
känna till telefonnummer och webbadresser för att kunna lotsa frågor och medlemmar vidare. Du känner personer som sitter i avdelningsstyrelsen och du tvekar inte
att ta kontakt om du behöver uppbackning.
Kontakter med chefen
väcker den vetgirighet, nyfikenhet och det självförtroende som bara kunskap ger. Den bästa skolan för varje elev. Ingen elev ska gå osedd. Ingen
elev ska stämplas som oönskad. Ingen elev ska
falla igenom och förlora tron på sin egen förmåga.
Ett bra samtalsklimat mellan facket och ledningen är ofta en förutsättning för framgång
när det verkligen hettar till.
Kontakterna med skolledningen sker både i
formella och informella sammanhang. Tveka
inte att gå in till chefen med ett ”vi har ett
problem på gång”. Det är ofta denna vilja att
se och lösa problem som gör att vi kan ta tillvara lärarnas intressen.
Det är ett stort ansvar. För att morgondagens
vuxna ska bli självständiga och kloka individer
behöver dagens lärare rätt förutsättningar. Det
är vår främsta uppgift.
Lärarförbundet strider för alla lärares rätt till
bra villkor, höjda löner och egen makt att påverka. Vi strider för lärarnas möjlighet till personlig utveckling i yrket och för att höja läraryrkets status. Att satsa på lärarna är att satsa på
framtiden.
Läs om de formella inf lytandevägarna på sid 17.
Ombudet som
samlingspunkt
Det är utifrån bland annat dessa stolta
dokument som vi gör våra politiska
ställnings­taganden och agerar i stort och
smått.
Lärarförbundets grundläggande värderingar
uttrycks i vår stadga. De handlar om rätten
till likvärdig utbildning, demokrati, jämställdhet och allas lika värde.
Den skola vi vill skapa – Lärarförbundets program för yrke och villkor
Vi har också ett program som inleds med en
samlande vision eller deklaration:
Den skola vi vill skapa är vårt långsiktiga
program. Beställ den på lararforbundet.se/
materialkatalogen.
Vi är lärare. Tillsammans är vi en stark och inf lytelserik profession. Vi vill skapa en skola som
9
Anmäl din e-postadress
idag på
lararforbundet.se
Både medlemmar och du som
ombud kan ställa frågor till webbombudsmannen på lararforbundet.se eller till vår
medlemsservice på telefon 0770-33 03 03.
Den är öppen vardagar kl. 8-17.
10
Välkommen till nya lararforbundet.se
Nya lararforbundet.se är webbplatsen för alla Sveriges lärare. Det är samtidigt en
webbplats som är helt unik för dig.
Tipsa om våra
medlemssidor
Logga in på vår webbplats på en gång och
berätta för oss vad du är intresserad av.
Hädanefter anpassas webbplatsen och blir en
unik webb bara för dig med den information
som är just den du behöver och vill ha. Få ut
det mesta av nya webben – var alltid inloggad.
För att du ska få ut mest av webbplatsen ska
du alltid se till att vara inloggad.
Tipsa dina kollegor om att använda Lärarförbundets verktyg för att få koll på löneutveckling och arbetstid.
Min sida:
Här hittar du som är medlem all information
som rör ditt medlemskap och dina eventuella
uppdrag inom Lärarförbundet: lararforbundet.se
→ Du får en webbplats anpassad efter dina
intressen, var du jobbar och vilken lärare du är
→ Du får tillgång till våra verktyg, som Min
lön och Min arbetstid
Min lön:
Följ din individuella löneutveckling i ”Min
lön” och jämför den med andra inom din
yrkesgrupp: lararforbundet.se/minlon
→ Du kan spara artiklar och nyheter för
senare läsning
Min arbetstid:
Här får du koll på din arbetstid! Mata in
uppgifterna om din planerade arbetstid och
hur mycket du faktiskt jobbat. Använd resultatet som underlag i diskussionerna med din
arbetsgivare: lararforbundet.se/minarbetstid
→ Du kan delta i diskussioner och kommentera artiklar
→ På Min sida hittar du allt som rör dig och
ditt medlemskap
Så loggar du in första gången
Webbombudsmannen:
Du kan också ställa frågor om ditt jobb och
din lön och få snabba svar av webbombudsmannen: lararforbundet.se/webbombudsmannen
Använd ditt personnummer och medlemsnummer (finns på ditt medlemskort och på
baksidan av Lärarnas tidning). Detta gäller
även om du har haft ett annat lösenord på vår
förra version av lararforbundet.se. Gör ditt första besök på nya lararforbundet.se idag! Uppdatera dina uppgifter för bästa service.När
du loggar in första gången blir du uppmanad
att uppdatera dina uppgifter och ange intressen. För att du ska få ut det mesta av vår nya
webbplats och för att vi ska kunna erbjuda dig
bäst service så är det viktigt att dina uppgifter
är uppdaterade och korrekta.Välkommen till
en digital mötesplats som den ska vara; unik,
aktuell och till för just dig!
Som ombud får du regelbundet information
från oss. Tidningen Lärarfackligt och vårt
nyhetsbrev via e-post ser till att du alltid är
uppdaterad med den senaste informationen
från Lärarförbundet.
Materialkatalogen är Lärarförbundets
webbshop där du kan köpa eller ladda ner
profilprodukter, broschyrer och böcker. Den
finns på lararforbundet.se/materialkatalogen.
11
Lärarförbundet på arbetsplatsen
En sammanfattning av vad Lärarförbundet vill uppnå när det gäller arbetsplatserna
skulle kunna formuleras så här:
part. Du kan till exempel visa dina arbetskamrater var på webben de kan hitta avtal,
lönestatistik och råd inför lönesamtalet.
Vi lärare är stolta och tar gemensamt ett professionellt ansvar för elevernas lärande och
den totala utbildningsmiljön* på skolan. Vi tar
aktiv del i att utforma arbetsorganisationen
och i att bestämma hur arbetstiden ska användas. Vi granskar gemensamt vårt eget arbete,
tar lärdom och utvecklar verksamheten.
Och du kan reda ut frågor om lön som kollegorna har genom att ta upp dem med chefen
eller fråga avdelningsstyrelsen om råd.
Yrkesutveckling är en hjärtefråga för Lärarförbundet, som du kan hjälpa till att driva. På
arbetsplatsen behöver ni ta er tid att mötas för
att diskutera problem i vardagen, nya idéer,
forskningsrön, etiska frågor osv.
Vi arbetar aktivt för alla människors lika
värde. Vi mår bra i vårt arbete och har den
lön vi är värda. För att uppnå det behöver du
arbeta för förbättringar tillsammans med
dina kollegor utan att ta över och lösa problem åt dem.
Du som är ombud kan inspirera, visa material från förbundet, ta initiativ till möten. Du
kan också använda ditt inflytande för att föra
fram lärarnas synpunkter och argumentera
för de förbättringar som ni vill göra.
* I Lärarförbundet använder vi gärna begreppet
utbildningsmiljö, som är vidare än arbetsmiljöbegreppet. Med utbildningsmiljö menar vi allt det
som påverkar lärandet, inte bara det vi vanligen
menar med arbetsmiljö, utan också arbetsorganisationen, lärarnas kompetensutveckling, jämställdhet etc.
I Lärarförbundet har kampen för bättre villkor alltid gått hand i hand med arbetet att
utveckla skolan och läraryrket. Det bidrar till
att bygga den yrkesstolthet, som är så viktig
för att nå framgång.
Ett sätt att locka kollegor är att bjuda in en
intressant gäst. Eller erbjud en träff som handlar om våra försäkringar eller om den ständigt
aktuella pensionsfrågan. Lärarförbundets kurser och föreläsningar är också ett ämne som
är angeläget för många – berätta mer om dem
på ditt jobb! Alla som går kurser och lär känna
förbundet är resurser som kan hjälpa till att
sprida kunskap om Lärarförbundet.
Skapa aktivitet på arbetsplatsen
Diskussionerna på en arbetsplats kan handla
om allt från arbetsmiljö och villkor till pedagogiska frågor. Givetvis kan du inte vara
insatt i allt och du behöver inte heller leda
alla diskussioner. Men en fråga som varje
ombud måste vara beredd att prata om är lön.
Passa på att berätta vad Lärarförbundet är bra
på, även när det är en dag då inget särskilt
har hänt. Och ha i åtanke att du alltid kommunicerar med andra, i allt du gör. När dina
kollegor möter dig möter de Lärarförbundet.
Engagerade, professionella och närvarande.
Frågor om lön engagerar alla och är ofta en
inkörsport till ett ökat intresse för fackligt
arbete. Här kan du som ombud spela en viktig roll, kanske inte som fullfjädrad förhandlingsexpert men som vägvisare och samtals-
Det är så vi i Lärarförbundet vill uppfattas.
12
Lär känna Lärarförbundet
och vår politik
Utbildningarna
Som ombud behöver du veta var du kan
hitta fakta om Lärarförbundet. En kort
introduktion finns på vår webbplats. En bra
helhetsbild får du om du läser broschyren Det
här är Lärarförbundet. Du kan ladda ned den
från materialkatalogen.
En viktig del i Lärarförbundets verksamhet är
den utbildning som förbundet erbjuder medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag.
Utbildningen är ett medel att nå våra mål
– en starkare profession och bättre villkor i
arbetet. Utbildningarna beskrivs på webbplatsen och där finns också ett kalendarium över
alla våra kurser.
Organisationen
En kort och enkel översikt över organisationen
finns på webben i beskrivningen av Lärarförbundet. Mer detaljer hittar du i våra stadgar
som du också hittar på webben. De reglerar vad
förbundet är till för, vilka vi organiserar och hur
organisationen är uppbyggd. Stadgan kan du
använda om du vill veta exakt vad som gäller.
Vad vi står för
Givetvis bör du känna till vad Lärarförbundet
står för och veta var du kan ta reda på mer.
Det är en trygghet när du diskuterar med
arbetskamraterna. Vår politik i stort läggs fast
av kongressen i policy­dokument. Också dem
hittar du på vår webbplats.
vi finns där du finns
Inte bara på jobbet och i kommunen. Lärarförbundet är aktivt i alla de
stora kanalerna för sociala medier. Vi står mitt i skoldebatten.
Gilla oss på Facebook.
facebook.com/lararforbundet
Delta i skoldebatten på Twitter.
twitter.com/lararforbundet
Kolla och sprid våra filmer på Lärarkanalen.
lararkanalen.se
13
UNIK MEDLEMSFÖRMÅN
I LÄRARFÖRBUNDET
Den som har utsatts för våld och
hot eller kränkningar i samband med sin
yrkesutövning kan få juridiskt stöd
av Lärarförbundet. Förbundets jurister
kan medverka som målsägandebiträde
under brottmålsprocessen.
Läs mer på lararforbundet.se/
medlemserbjudanden.
14
Hantera medlemmars problem
Varje medlem ska känna att hon/han kan vända sig till Lärarförbundet i olika situationer som rör anställningen och arbetet. Ofta kommer medlemmen först till dig
som är ombud på arbetsplatsen.
Det är viktigt att du tar dig tid att lyssna och
att du tillsammans med medlemmen försöker hitta vägar att gå vidare.
Om det gäller omorganisation, varsel och uppsägning måste du ta kontakt med styrelsen.
Om någon blir arbetslös
En situation som kan vara komplicerad och
föranleda många frågor är om man utsätts för
omorganisation, varsel och kanske uppsägning.
Detta är en av de mest stressande situationer
som kan hända en anställd. Var närvarande,
men hjälp vidare till avdelningsstyrelsen och
a-kassan. Utan korrekta upplysningar kan din
kollega lida ekonomisk skada. Därför är det
bäst att a-kassans handläggare får svara på
frågor som gäller ersättningsregler och nivåer. Information, blanketter och adresser finns
på a-kassans webbplats lararnasakassa.nu. Du
kan också ringa på: 0770-33 00 10.
Om det är frågor som rör lagen om anställningsskydd, till exempel omplaceringar och
turordningsregler, ska du alltid vända dig till
din styrelse. Det är viktigt att styrelsen får
vetskap om vad som sker ute på arbetsplatserna och att enskilda medlemmars rättigheter
tas tillvara på rätt sätt.
tips
→Om du känner dig osäker, kontakta hellre din styrelse en gång för mycket än
en gång för lite.
→Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta personalansvaret och ansvaret
för att lagar och avtal följs.
→Allt du får veta om en enskild medlem stannar mellan er, om ni inte kommer
överens om annat. Du måste alltid ha medlemmens samtycke innan du går vidare med information som kan identifiera en enskild medlem. Enda undantaget
är att du alltid har rätt att söka stöd hos avdelningens styrelse.
→Om du själv personligen är påverkad eller inblandad i frågan kan det vara svårt
att reda ut den på ett neutralt sätt. I så fall kan någon i styrelsen ta över ärendet.
15
Om det gäller trygghet
och försäkringar
Samverkansgruppen bör inkludera inflytandet enligt både arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen. I så fall är den också
skyddskommitté. Det brukar vara arbetsplatsombudet och/eller skyddsombudet som representerar Lärarförbundet i samverkansgruppen
på arbetsplatsen. Om du är med där gäller det
att du är uppmärksam när du blir informerad
före ett beslut, eftersom det är då facket kan
utöva sitt lagstadgade inflytande. Är du osäker – ta dig friheten att be att få återkomma.
Vänd dig till avdelningsstyrelsen för att kolla
att allt blir rätt. Om ni inte kommer överens i
samverkansgruppen kan avdelningsstyrelsen
begära förhandling eller skyddsombudet nyttja sin inflytanderätt.
Försäkringar har alltid varit en viktig facklig fråga. När det gäller information i försäkringsfrågor har Lärarförbundet ett samarbete
med Lärarnas riksförbund, som bland annat
resulterat i webbplatsen mintrygghet.se. Dit
kan du hänvisa kollegor och där kan du fördjupa dig. Det finns också tryckt informationsmaterial om min trygghet som går att
få från avdelningsstyrelsen eller material­kata­logen på lararforbundet.se.
Om samverkansavtal finns
Om det är du eller någon från styrelsen som
ska delta i förhandlingar är en fråga som avdelningsstyrelsen och du måste klargöra sinsemellan. Om du ska vara den som förhandlar med arbetsgivaren måste du ha delegation
från avdelningsstyrelsen, det vill säga de ska
skriftligen ha överlåtit sin förhandlingsrätt till
dig. Förhandlingar bör du inte ta på dig förrän du har fått tillräcklig utbildning.
För att inflytandet ska fungera behöver det
finnas klara regler för hur det ska gå till. På
vilken nivå ska olika frågor behandlas? När
ska inflytandet utövas via facket i samverkansgrupp och när ska frågor diskuteras på
arbetsplatsträffar med alla anställda? Det är
sådana frågor som bör finnas reglerade i samverkansavtal. Avsikten är att ge anställda mer
inflytande än lagen ger, aldrig mindre.
Om frågor behandlas på arbetsplatsträffar där
alla anställda får delta kan du försöka bevaka
att viktiga frågor verkligen kommer upp, att
arbetsmiljöaspekterna vägs in i alla frågor och
att den som vill får komma till tals.
Alla fackliga organisationer på arbetsplatsen
är med i samverkansgruppen.
16
Lagstöd för uppdraget
Formella inflytandevägar
I Lärarförbundet är det avdelningsstyrelsen
som utser ombuden på arbetsplatsen på förslag från medlemmarna. När du blivit utsedd
och styrelsen har gjort en anmälan om detta
till arbetsgivaren, omfattas du av förtroendemannalagen (lagen om facklig förtroendemans ställning). Som skyddsombud väljs du
på tre år i taget.
I vilken mån och på vilket sätt anställda får
vara delaktiga i beslut som rör arbetet varierar
hos olika arbetsgivare och i olika kommuner.
Det finns en lagstadgad rätt till inflytande via
facket för dem som har kollektivavtal, och i
arbetsmiljöfrågor gäller särskilda regler om
inflytande. Det kan också finnas avtal som
går längre än lagen.
Som ombud ska du ha de förutsättningar som
uppdraget kräver.
Medbestämmandelagen och
arbetsmiljölagen
Grunden för inflytandet finns i medbestämmandelagen, MBL och i arbetsmiljölagen,
AML.
→Du har lagstadgad rätt att disponera tid och
lokaler som krävs för att fullgöra uppdraget. Arbetsgivaren får inte hindra dig!
I MBL handlar det dels om att arbetsgivaren
ska förhandla med facket före beslut om förändringar i verksamheten, dels om att facket
ska hållas informerat om verksamhetens utveckling och ekonomi.
→Lönen ska inte påverkas av exempelvis att
du måste vara borta för kurser eller ombudsmöten.
→Din anställning, din löneutveckling och
dina villkor får inte påverkas av att du har
uppdraget.
I AML handlar det om att skyddsombudet ska
delta i planeringen vid alla förändringar, att
facket ska delta i skyddskommittéarbetet och
att alla anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet.
17
Ett vidgat uppdrag
Stöd och utbildning
Det räcker gott om du uppfyller de roller som vi
just beskrivit; att vara marknadsförare, kontaktperson och bärare av lärarförbundsandan.
Det är avdelningsstyrelsen som har utsett dig
till ombud. Styrelsen ska också ge dig det stöd
och den utbildning du behöver. Det kan handla om kurser, regelbundna träffar eller mentorskap. Låt styrelsen veta om det är något du
saknar. Du är en av deras viktigaste resurser.
Men det finns också ombud som tar på sig
ytterligare uppgifter.
En del företräder sina arbetskamrater vid förhandlingar, andra är aktiva i utvecklingsarbete. Ett speciellt uppdrag är att vara skyddsombud.
Regional utbildning
Har du varit fackligt förtroendevald en tid
och skaffat dig erfarenheter och kunskaper
genom att gå den grundläggande ombuds­
utbildningen eller skyddsombudsutbildningen för dig som är skyddsombud? Kontakta då
studieorganisatören i din lokalavdelning som
hjälper dig att söka till fördjupande utbildningar för ombud.
Det uppdraget styrs av särskilda regler som
finns i arbetsmiljölagen.
Förväntningarna kan variera beroende på
arbetsplatsens storlek, din erfarenhet och vad
du är beredd att ta på dig.
Många frågor behandlas mer
utförligt på lararforbundet.se.
Vad gäller när jag ...?
18
du betyder mycket för lärarförbundet
– och våra medlemmar!
Lärarförbundet är 232 000 personer. Alla är förbundet, men du som är
ombud bidrar förstås i högre utsträckning till den bild av Lärarförbundet som
medlemmar och andra människor har.
Tillsammans med alla andra förtroendevalda ska du skapa bilden av ett
starkt, kunnigt och inflytelserikt yrkesförbund för alla lärare och skolledare.
Även om vi är många olika människor med olika kunskaper och viljor är vi
tillsammans ett förbund.
I den här broschyren får du stöd, hjälp och koll på ditt uppdrag.
19
Medlemsservice: 0770-33 03 03
Box 122 29, 102 26 Stockholm
lararforbundet.se
Oktober 2014 Grafisk form: 13904-10 FWD Reklambyrå AB. Foto: Kristofer Samuelson.