Ladda ner hela veckans bibelläsning här .

Öppnare: | Kerstin Oderhem | Distriktsföreståndare EFS Syd
Höga visan
min vän är min och jag är hans
Höga Visan
Nycklar
Tolkning: Det finns olika traditioner kring hur man ska tolka och
förstå boken.
1. Den historiska tolkningen – handlar om att det är en
historisk händelse som beskrivs.
Alltså: Detta är en samling kärlekssånger. Att Höga visan finns
med i bibelns kanon är ett uttryck för att kärleken har en viktig
plats i Guds skapelse.
2. Den allegoriska tolkningen – handlar om att det i
Gammaltestamentliga berättelser döljer sig andliga och
profetiska sanningar. Det innebär att det inte är så viktigt
vad texten säger i historien utan vad berättelsen har för
andlig mening.
Alltså: Höga visan verkar vid första anblicken vara kärlekssånger
mellan en man och en kvinna men egentligen handlar den om
kärleken mellan Gud och Israels folk och ur ett Nytestamentligt
perspektiv, om kärleken mellan Kristus och kyrkan.
3. Den historisk typologiska tolkningen - handlar om att
Gamla testamentets berättelser är historiska berättelser
men samtidigt så pekar de fram mot något annat, är en
profetisk bild som visar på vårt förhållande med Gud.
Alltså: Höga visan handlar om kärleken mellan två människor men
samtidigt visar den på kärleken mellan Kristus och hans folk, Jesus
och du.
På olika sätt har Höga visan blivit bedjarnas bok, en bok som
sätter ord på vår längtan och för oss in i Guds kärleks djup. Denna
vecka får vi läsa och drabbas av kärleken.
Öppna Bibeln och samtala med Gud, en bibelläsningsplan / EFS & Salt Bibelåret 2015
Fakta
Författare:
I Höga visans första mening så
står det ”Sångernas sång, av
Salomo” Detta har traditionellt
tolkats som att det är kung
Salomo som är författaren. Detta
är möjligt men inte helt självklart
eftersom ordet ”av Salomo” även
kan översättas med till, för eller
om. Om det är någon annan som
författat Höga visan så vet man
inte vem det är
Tid:
Om boken är skriven av kung
Salomo så kan den dateras till
900-talet före Kristus. Andra
bibelforskare menar att boken i
sin nuvarande form först är
färdigställd långt senare.900 talet
före Kristus
Bakgrund:
Höga visan är en kärlekens
lovsång. Den beskriver hur
kärleken både söker och finner.
Måndag: Vad du är skön min älskade
Läs kap 1
Här uttrycker både kvinnan och mannen sin längtan efter varandra. Vi kan
fundera på hur vi uttrycker vår ömsesidiga längtan.
Om vi läser texten som ett samtal där du är ”hon” i texten och där Jesus
Kristus är ”han”. Kan du både ta emot och ge vidare orden ”Vad du är skön
min älskade”?
Tisdag: Att vara varandras
Läs kap 2
”Min vän är min och jag är hans” Vänskapen är det band som håller
kärleken levande. Vänskap: där man ser och låter sig bli sedd.
Hur ser din vänskap med andra människor och med Gud ut?
Onsdag: söka uthålligt
Läs kap 3
Kvinnan söker mannen och hittar honom inte. Hon söker uthålligt efter
honom tills hon finner honom. När Jesus undervisar om bön säger han
”Sök och ni ska finna” Mt 7:7
Finns det något område i ditt liv där Jesus utmanar dig till uthållighet och
sökande.
Torsdag: Du har fångat mitt hjärta
Läs kap 4-5
Det är underbara ord som beskriver hur mycket de älskar varandra. Han
säger ”Du har fångat mitt hjärta … med en enda blick har du fångat mitt
hjärta”. Idag kan vara en bra dag att samtala med din älskade om, vad
fångade mitt hjärta?
I relationen med Jesus, säger han samma sak till dig ”Du har fångat mitt
hjärta, med en enda blick”.
Fredag: Du är skön allt igenom
Läs kap 6
Ibland är det svårt att ta emot någon annans kärlek. Varför är det så?
Idag strålar texten av ljus. Gud har skapat dig skön alltigenom. Gå fram till
en spegel, tag med dig bibeln och läs över dig själv vers 10. Du är underbar
och strålar som morgonrodnaden … Gud sträcker sig mot dig med kärlek
Öppna Bibeln och samtala med Gud, en bibelläsningsplan / EFS & Salt Bibelåret 2015
Lördag: Kom låt oss gå…
Läs kap 7
Mannen och kvinnan har funnit varandra, ”Kom låt oss gå”. I beslutet låt
oss gå, finns en viljehandling. Vad vill du med den relation som du finns i?
Om texten handlar om Jesus och församlingen vad säger den dig då? Läs v
10-13
Söndag: Stark som döden…
Läs kap 8
”Stark som döden är kärleken” v 6-7 läser vi ofta på bröllop. Vad säger den
dig om kärleken?
Kvinnan uttrycker en längtan att vara buren som ett sigill vid hans hjärta.
Vad säger dessa verser om Guds kärlek?
Öppna Bibeln och samtala med Gud, en bibelläsningsplan / EFS & Salt Bibelåret 2015